ZAKÓDOVANÉ INFORMACE V ČAKRÁCHVšichni máme zakódované informace v našich čakrách, obzvláště v těch vyšších. Zvuk nám napomáhá je uvolnit. Pokud stojíme čelem ke stromu nebo starodávnému kamenu a vydáváte zvuk om nebo vydáme zvuk áh, nevědomě se napojujeme na naši pravou podstatu. Ve skupině vydávání těchto zvuků je to obzvláště účinné. 

Starodávná, skrytá, vesmírná moudrost, která povýší naši planetu na vibrace světla, se najednou neobjeví v psaných dokumentech. Vynoří se jako vyšší vědění lidí světla tím, že odkódují vědění tím, že poznají, kým skutečně jsou, a nižší způsoby žití je už nebude zajímat. Spolu začnou vydávat vyšší tóny, které probudí každého do vibrace 5D.

Posun velkého vědomí do 5D způsobu života se musí uskutečnit do roku 2012, což je konec Májského kalendáře, druhý příchod Krista a středový bod nádechu a výdechu Brahmy. Vlny božství proudí vesmírem a posunou nás na úroveň světla. Je to nejvyšší možná příležitost pro duši, aby se rozvinula. Čím více budeme připraveni, tím jednodušší bude tento přechod, a tím jasnějším světlem budeme zářit. Do té doby musí proběhnout naše osobní čištění a čištění planety. Napomáhá nám k tomu pozornost Mistrů, například Mistra Kumeky.

Žijeme ve výjimečné době. Každý člověk, který se sladí s vyššími vibracemi a otevře se pomoci s počátkem planety vstupu do 5D a vzestupu, dostane dary, které si ani neumí představit. V současné době dochází k polarizaci světla a temnoty. Nepodceňujte sílu světla a nepřeceňujte sílu temnoty. Nebojujte se světlem ani temnotou. Přijměte obě složky. Země je jako velká tapisérie. Pouze Mistři znají celkový plán, a každý z nás má svůj úkol, který je nutné provést.

Neporovnávejte se s ostatními.

Neříkejte: "Tento člověk má víc klientů, vydělává více peněz, provozuje hospic, dělá důležitější práci, je senátorem a může ovlivnit více lidí." Zapomeňte na to. Poté, co věnujete svůj život vzestupu a pomoci božského plánu vzestupu naší planety, budete umístěni ve správný čas na správné místo pro vaše schopnosti a vlohy. Přitáhnete si ty nejlepší lidi, kterým budete asistovat a podněcovat je.

Jste na správném místě ve správnou dobu.

 

Autor: Mária Ivanová FB

Komentáře