Odpuštění nelze obejít. Pokud neodpustíte, nevyléčíte se. Pokud se nevyléčíte, budete trpět a znát bolest. Pokud vaše neschopnost odpustit trvá dlouhou dobu, začnete být uvnitř sebe slabí, a nakonec onemocníte a může to vést k dlouhodobému utrpení, a možná smrti vašeho těla, kdy vaše duše přejde do ducha.

A teď, co bylo tak strašné, že jste nemohli odpustit ani sobě, ani někomu nebo něčemu jinému? Máte svobodnou vůli. Nebudeme nicméně zasahovat do vašich voleb, vždy jsme přístupní vás ve vašich volbách vést.

 

Protože neschopnost odpustit je pro vás jedovatá, poskytneme vám 30 klíčů, abyste pochopili a uplatnili odpuštění, abyste mohli růst prostřednictvím zkušeností, spirituality, emocionálně, intelektuálně a fyzicky, a neublížili jste si.

 

1. Odpuštění znamená dostat léčbu.

 

2. Odpuštění není o jiných lidech nebo událostech, které vás mohli nějakým způsobem poškodit. Je to pouze o dopřání si příležitosti uzdravit se tím, že nahradíte strach láskou.

 

3. Vše, co děláte, děláte sobě. Můžete si myslet, že je to pro ostatní, ale nakonec to ovlivňuje pozitivně nebo negativně vás.

 

4. Vaším konečným osobním zplnomocněním je vaše schopnost změnit názor.

 

5. Ať situaci ve vašem životě, která si vyžaduje změnu vašeho názoru, způsobilo cokoliv, „nechte to být“ prostřednictvím odpuštění, ke kterému již došlo – v minulosti.

 

6. Velmi pravděpodobně se to neděje nyní.  Stalo se to v minulosti. Minulost je napjatá! Minulost je pryč – je to historie. Minulost se nikdy nevrací, aby vás ovlivnila  – když ji necháte odejít.

 

7. Minulost je pouze myšlenkou ve vaší mysli. Můžete se zplnomocnit tím, že změníte mysl ohledně minulosti a toho, jak vás ovlivňuje v tomto okamžiku nyní.

 

8. Pokud dovolíte, aby tato minulost přetrvala do přítomného okamžiku, pak bude váš okamžik nyní otráven a vaše budoucí okamžiky poškozeny tímto jedovatým prostředím.

 

9. Nyní je čas poskytnout si příležitost se uzdravit tím, že změníte své myšlenkové procesy.

 

10. Nyní je čas vyselektovat vaše myšlenky. Vyberte pouze vzpomínky, kde byla ve vašem životě přítomná láska. Nechte odejít vzpomínky, kde ve všem životě dominoval strach. Máte moc změnit mysl. Můžete se zázračně přesunout od strachu k lásce. Můžete se nyní dívat na každou situaci s přístupem myšlenek, slov a činů, které jsou „co by nyní udělala láska?“

 

11. Jak dlouho chcete trpět? Něco bylo v minulosti uděláno, ale neděje se to nyní. Dívejte se na lidi nebo situace, které se ukazují nyní. Lidé se pravděpodobně přestěhovali, vyrostli, viděli chyby, které udělali v minulosti. Pokud vás nyní negativně neovlivňují jinak, než že vy sami se ovlivňujete svými negativními vzpomínkami na ně, pak je viďte jakými jsou nyní, ne jakými byli v minulosti. Nyní máte příležitost změnit na ně názor a vidět je, jakými jsou nyní, a umožnit si přesunout se ze strachu do lásky. Dává vám to příležitost uzdravit se, v lásce, s láskou.

 

12. A co když jste to byli vy, kdo se poškodil. Jak si odpustíte něco, co jste udělali v minulosti? Změníte svůj přístup. Vašim přístupem je, že jste udělali chybu. Osviťte se – nebyla to chyba, byla to „učící zkušenost“. Zjistili jste, co dělat. Poučili jste se z toho. Chybou pouze je, když jste se z toho nepoučili a zopakovali to. Poklepejte si po rameni, že jste se z toho poučili. Dopřejte si příležitost z toho vyrůst. Dopřejte si příležitost přijít z lásky, milujte se. Dopřejte si příležitost se uzdravit, v lásce.

 

13. Co když jste to udělali, a možná stále děláte, nepřetržitě, chybu za chybou. K tomu se dostaneme v dalším bodu.

 

14. Dobrá, takže někteří z vás jsou již přesvědčeni a připraveni odpustit a chápou, že si „dopřejí příležitost uzdravit se láskou“. Nicméně ostatní ne. Vaše rozhořčení je hluboké. Chcete spravedlnost, chcete odplatu, chcete pomstu, chcete “krev”, chcete, aby jiný člověk trpěl jako vy, jen více. Zapomeňte na odpuštění, chci, aby je to bolelo, jako mne. Odpuštění je pro slabochy. Chci je slyšet křičet bolestí.

I když jsem to já, kdo si ubližuje, chci, abych křičel bolestí. Vítejte ve světě návyků. Nikdo vám nemůže ublížit, jako vy sami.

 

15. Takže proberme bolest a odkud se bere. Bolest – minulý vztek v nyní, nebo chcete-li zosobnění vztek internalizovaný negativně. Bolet musí obojí! Kde se bolest bere? Začněme na začátku – kdo jste? Jste bůh. Bůh je láska. Jste láska. Když si odpíráte lásku, když odpíráte lásky jiným nebo si odpíráte lásku jiného, znáte bolest. Emocionální bolest, kterou cítíte, je odepření lásky. Bolí když nejste tím, kým skutečně jste – což je láska. Pokud nejste láska, pak jste strach. Když jste strach, bojíte se. Bát se způsobuje emocionální bolest. Dostatek emocionální bolesti je pociťován emocionálně. Pocity jsou jazykem duše. Vaše duše je láska – když nejste láska, vaše duše nemůže ukázat, kdo skutečně jste. Když nejste láska/duše, jste strach/obava/bolest.

 

16. Ve svém upírání pocitu lásky jste v bolesti. Je to bolest, kterou cítíte, když buď vy, nebo někdo nebo něco vám ublíží – tím, že vám upře lásku. Toto poškození učinili slovy nebo skutky, nebo obojím. Zneužili vás, naštvali, způsobili bolest – přiměli vás uvěřit, že nejste hodni lásky.

 

17. Takže nyní chcete spravedlnost, odplatu, pomstu, krev. Chcete, aby trpěli jako vy, ještě více.

A pak co? Když extrahujete z této akce odplaty vše, co chcete, jak myslíte, že se budete cítit – plni lásky nebo plni strachu? Můžete spát s jedním okem otevřeným po zbytek svého života a čekat, až přistoupí k přesně stejné odplatě? Budete plni lásky nebo plni strachu? Pokud je to strach, a bude, život ve strachu, prostě to zhorší bolest, kterou jste cítili. Nyní budete znát bolest po velmi dlouhou dobu. Oko za oko celý svět zaslepuje! Je dost zlé, když je to mezi vámi a někým jiným. Ale když přesně stejnou odplatu aplikujete na sebe, je to sebepoškozování.

 

18. Takže pokud vás nemůžeme přesvědčit o vaší spiritualitě, musíme použít taktiku, abyste tomu rozuměli lépe. Pokud si nadále budete volit upírat lásku sobě s ostatním, pak způsobování s nekonečné bolesti určitě není odpuštěním – je to šílenství! Zákon příčiny a důsledku, zákon karmy, budou neustále fungovat, když si se svým protivníkem vyměňujete ránu za ranou. Válku nikdo nevyhraje, „vítězem“ je pouze ten, kdo ztratí méně, než druhý „poražený“. Oba jsou poražení, oba trpí bolestí, oba znají strach a smrt, ovlivňující nadcházející generace. Když se nahromadí tolik strachu, tolik nenávisti, tolik vzteku, odplaty, vyvolává to tolik neštěstí, nemocí, smrti. Stačilo pouze odepřít lásku. Jak snadné je to změnit – milujte svého souseda jako sebe, myslete a jednejte tak, „co by nyní udělala láska“.

 

19. Pokud si zvolíte lásku, bolest zmizí. Pokud odepřete lásku, bolest bude přítomná. V každém okamžiku nyní volíte nabízet lásku nebo projektovat strach. Je to vaše svobodná vůle. My vždy radíme volit lásku, protože láska je vše, co existuje – vše ostatní je iluze. Pokud si zvolíte žít v iluzi, zvolíte si život ve strachu, pak budete znát bolest.

 

20. Nyní můžete pochopit, že vše děláte sobě. Pokud si zvolíte dopřát si příležitost uzdravit se v lásce, musíte odpustit sobě nebo jiným lidem nebo věcem. Volba odpustit si musí otevřít srdce a dát odpuštění. Ani si nemusí být vašeho odpuštění vědomi. Vše děláte sami sobě.

Když nabízíte své odpuštění, prostě se modlete za jejich blaho a upřímně řekněte „odpouštím ti za …. To z vás uvolní strach, bolest a umožní návrat do bytí láska – kdo skutečně jste. Budete znát lásku, svobodu, nedostatek bolesti. Budete znát štěstí, a časem požehnání.

 

21. Nyní jsme vám ukázali, na praktické úrovni, proč a jak se vypořádat s odpuštěním. Rádi bychom se vrátili k našim spirituálním kořenům a ukázali vám více spirituálního pochopení a aplikací odpuštění. Když se vrátíte do bytí lásky, tyto znalosti pozvednou váš spirituální růst, když je pochopíte a uplatníte.

Mýlit se je lidské, odpouštět božské, říká jedno staré pravdivé přísloví. Odpuštění, o kterém mluvíme, je poskytnutí vám příležitosti uzdravit se a dopřát si příležitost dostat lásku, milovat se a znát boží lásku. Protože se vrátíte do bytí, kkterým opravdu jste – na úrovni duše – čistá láska.

 

23. Jak se vypořádáte se sebou nebo jinými nebo věcmi, které vám upřeli lásku a poškodily vás, že jste žádali odpuštění?

Musíme vám připomenout kontrakty duše, abyste mohli rozlišit mezi duší člověka a jeho tělem ve fyzické pozemské rovině existence.

… duše je věčná a tělo je dočasný příbytek duše pro její cestu na zemské rovině existence.

Toto tělo je maska, kostým, iluze, šaráda, část ve hře vyjadřující kontrakt duše předem určeným způsobem, aby mohlo dojít ke spirituálnímu růstu všech duší zde.

Tělo, které je útočníkem, zneuživatelem, poškozovatelem atd. pouze hraje postavu v iluzi hry života. Duše obývající tělo je velmi odvážná, že souhlasí hrát tak negativní osobní roli. Fyzické tělo a jeho mysl, osobnost a ego je ještě odvážnější, když si zvolí stát se ve své komunitě „vyvrhelem“, aby splnila tuto roli.

Co se týká vašeho kontraktu duše, musí na vás být zaútočeno prostřednictvím upření lásky, abyste mohli růst spirituálně, a musí na vás zaútočit, aby zažili své vlastní upření lásky.

Jejich kontrakt duše také vyžaduje, aby rostli spirituálně, a tím, že jsou útočníky, mají také příležitost odmítnout upření lásky a, jejich způsobem, se přesunout ze strachu do lásky. Jejich hledání odpuštění od lidí/věcí, kterým upřeli lásku, když na ně zaútočili, jim také dává příležitost se uzdravit, v lásce, v lásce k sobě. Tak mají příležitost si vzpomenout stát se, kým opravdu jsou, láskou, součástí boha. Jedině hledání odpuštění jim může pomoct. Vaše modlitba za jejich blaho a odpuštění za jejich slova a činy poskytuje stimul pro jejich uzdravení, za předpokladu, že mají zodpovědnost a také hledají odpuštění tím, že vás kontaktují přímo nebo prostřednictvím tiché modlitby, kdy otevřou srdce, modlí se za vaše blaho a žádají o odpuštění svých slov a činů.

Vše děláte sami sobě.

 

24. Při vypořádávání se s fyzickým tělem, myslí a egem jiného člověka ohledně odpuštění máte řadu voleb. Je-li to možné, obejměte je fyzicky v lásce nebo slovy. To je možné udělat pouze když jsou ostatní lidé/věci upřímné, skutečně kajícné ve svých slovech nebo činech, které vám upřeli lásku v jejich útoku na vás.

Pokud to možné není, pak akceptujte, co vám bylo provedeno, uvolněte je v lásce sebe a modlete se za jejich blaho, zatímco jim poskytnete odpuštění v duchu a dopřejete si příležitost se uzdravit v lásce.

Můžete si nicméně zvolit je ignorovat. Čemu vzdorujete přetrvává, a jejich ignorování udržuje část jedu ve vašem těle a mysli. Lepší je to akceptovat a nejlepší je obejmout je fyzicky, jak bylo popsáno výše.

Pokud si zvolíte mít k nim odpor, změní se to v nenávist a vztek. Tato negativní energie se obrátí do vašeho těla a mysli a ovlivní vaši rovnováhu a zdraví. Čím déle tam je, tím horší se to stává. Celým účelem vypořádání se s touto záležitostí na úrovni těla a mysli je dopřát si příležitost se uzdravit, v lásce. Nejste zodpovědní za jiné lidi/věci.

 

25. Nyní vám ukážeme, jak to poznat na úrovni duše.

Každá duše vstupující do těla přichází s jistou mírou vědomí. Tato úroveň vědomí, či povědomí, nebo probuzení do přítomnosti boha, bytí součástí boha, je cesta duše růstu směrem k dokonalosti/bohu/světlu. Každá duše musí vyrůst a vstupuje do těla život po životě, za tímto účelem růstu. Každá duše v každém těle má různou úroveň vědomí.

To pro vás může být obtížné akceptovat, nicméně je to pravda – všichni dělají ze své současné úrovně vědomí co mohou.

To je důvod, proč máte svaté a hříšníky, a lidi mezi, na zemské rovině existence.

Ti lidé, kteří si vědomě zvolí růst spirituálně, mají příležitost dát a dostat lásku a tak zlepšit nebo zvýšit svoji úroveň vědomí během tohoto života.

Tato zvýšená úroveň vědomí sebou také nese zvýšenou zodpovědnost co se týká zákona karmy (příčiny a důsledku).

Neustále vám říkáme, abyste lidi nesoudili, protože si nejste vědomi jejich úrovně vědomí. Ve větším obrázku můžeme vidět, že kontrakty duše jsou přehrávány dokonale pro růst duší pomocí experimentálních prostředků v zemské rovině.

Od 6letého dítěte začínajícího školu byste neočekávali, že napíše závěrečné zkoušky. Proč pak očekávat, že duše, v těle, s nízkou úrovní vědomí, bude svatá? Všichni dělají ze své současné úrovně vědomí maximum. Nemějte nerealistická očekávání u lidí, učte se akceptovat, „co je“.

 

26. Na úrovni duše neexistuje nic takového, jako potřeba odpuštění. Není co odpouštět – pouze vděčnost, že lidé nebo věci hráli svoji určenou roli, aby vám umožnili spirituálně růst prostřednictvím jejich interakce s vámi, a tím zvyšování vaší úrovně vědomí.

Pokud se v životě ohlédnete a uvidíte, že když se vám děly špatné věci, museli se zamýšlet, když jste měnili směr, a nakonec najít nové a možná lepší příležitost pro růst, který vám předkládali.

Když rodiče ptáčete ho vyhodí z hnízda, aby se naučilo létat a rostlo, zdá se to kruté a nelaskavé. Se schopností létat a krmit se dostává mladý pták nově nalezenou svobodu, dosáhne nových výšin a nového života, a vytvoří se vlastní hnízdo a rodinu.

Musíte se naučit schopnosti měnit názor a vidět činy ostatních ne jako „upírání lásky“, ale jako příležitost vyhodit vás z „pohodlné zóny“ a donutit vás se změnit – čistění, uzdravení a objevování nových dárků – a pak růst spirituálně, emocionálně a rovněž jinými způsoby.

Pokud dokážete pochopit tento koncept, není komu a čemu odpouštět – pouze lidé a věci musí být vděční ohledně růstu ve vědomí. Pak víte, že s vírou v Boha se vše děje z dlouhodobého hlediska pro nejlepší.

 

27. Nyní můžete poděkovat duši jiného člověka za vše, co pro vás udělala, když to vypadalo jako „upírání lásky“, ale ve skutečnosti to byl pro vás nádherný růstový spurt v mnoha oblastech života. „Děkuji duši … za to, že mi umožnila růst prostřednictvím tohoto procesu a dosáhnout ….

 

28. Neposuzováním ničeho, ale naučením se akceptovat co je teď a podvolit se vůli Boha ve vašem životě se naučíte znát, že:

Bůh vám dá co potřebujete (ne chcete), když to potřebujete pro vyšší růst své duše. Naučte se akceptovat načasování Boha pro vás – je vždy dokonalé. Vězte, že vaše vnitřní bezpečnost přichází z toho, že jste součástí Boha, ne z rozhodnutí člověka. Věřte bohu nyní. Bůh ví, co nyní potřebujete.

 

29. Pokud věříte, že jsme všichni jedno, pak je třeba  si i uvědomovat, že dáváte  a dostáváte lásku v každé myšlence, slovu, činu,  a vše dělat ve vědomí toho „co by nyní udělala láska“.

 

30. Končíme, kde jsme začali – odpuštění znamená dostat uzdravení od sebe a lásku pro sebe. Vše děláte pro sebe. Nicméně jste součástí Boha a proto vše, co děláte, děláte pro Boha. Pro dávání lásky Bohu a dostáváním lásky od Boha. To je poslední klíč odpuštění.

převzato z www.osud.cz

 

Zdroj: FB