Nikdy nepřijímejte méně, než si zasloužíte. Pamatujte si, že vy učíte lidi kolem sebe, jak s vámi mají zacházet. Snažte se šetřit svou energii a nepřetěžujte se fyzicky, ani psychicky. Dokončujte zodpovědně započaté, dodržujte sliby a závazky. Někteří budou mít potřebu vytahovat minulost, řešit, co by bylo, kdyby se daná situace jinak řešila, jak by to dopadlo.

Nedovolte druhým, aby vás odradili od vašich snů, neboť budou zkoušet vaše hranice, kde až druhým dovolíte, aby vám ovlivňovali život. Dopřejte si odpočinek, masáž, psychický klid. Dávejte energii do toho, v co věříte, že má smysl. Nebojujte s vlastním přesvědčením, co je správné, co se od vás očekává. Uchopte svůj život a buďte sami sebou. Vyhněte se kritice, nesnažte se druhé umanutě přesvědčit o své pravdě. Můžete ukončit, uzavřít ve svém životě určitou životní etapu. Uvědomit si, do čeho nadále chcete dávat energii, tak abyste tvořili své štěstí a nelpěli na nefunkčním, přežitém.

Lidé s nižším sebevědomím, bez sebekázně budou zkoušet druhým narušit jejich klid. Mohou vás rozhodit nezodpovědní lidé, kteří zkoušejí díky důvěře zneužívat vaši dobrosrdečnost. Naučte se jim dát najevo, kde až mohou zajít a kde již nerespektují váš život a nectí vaše zásady. Naučte se jim říci dost. Nevoďte je za ruku se sliby, že se změní. Nedávejte jim opakovaně šance, neboť se pouze spálíte a budete zklamaní. Zkuste minimalizovat vliv negativních myšlenek na váš život. Hlava bude mít tendenci pořád vše rozebírat, zveličovat, zbytečně vás to vyčerpá. Může se v hlavě točit, zda děláte práci, která vás baví, zda máte dostatek hojnosti a zda si v oblasti vztahů vážíte sami sebe nebo se necháváte využívat. Nastavte si správně svou sebehodnotu a sebeúctu. Mohou se objevit alergické reakce, ekzémy, bolesti hlavy. Opatrně na oblast hlavy, dořešit srdeční záležitosti. Mohou se projevit výkyvy tlaku. Zkuste vypnout v přírodě, relaxovat u hudby či nějaké umělecké tvorbě, kde můžete spočinout v přítomnosti a neřešit, co bylo a bude. Hlavně se nepodceňujte a nevzdávejte se svých snů. Nebuďte na sebe přísní a věřte v sebe.

FB
S láskou Iris
Irena Gulová
Vnitřní rovnováha
www.vnitrnirovnovaha.cz

Komentáře