Já sám žiji s RS a zakoušel jsem s horkem spojené symptomy po 30 let.

"U mnoha lidí s RS může cokoli, co zvýší teplotu míchy, vést ke zhoršení existujících symptomů, nebo k tomu, že se znovu objeví ty dříve přítomné symptomy," řekl Christopher T. Bever Jr., MD, neurolog na lékařské fakultě University of Maryland. Zdůraznil však, že toto zhoršení není totéž, jako mít skutečnou ataku či aktivaci RS: "Nejde vůbec o to, co si myslíme, že probíhá. Je to zvratné, a proto lidem říkáme: jděte se podívat na svého syna, jak hraje fotbal, ale snažte se nepobývat v tom žáru. Přehřejete-li se, nezpanikařte. Nepřivodili jste si aktivaci RS. Pouze buďte opatrní, abyste neupadli či neměli potíže dostat se domů. Jakmile se vrátíte do vychlazené místnosti, měli byste být O.K."

Přenos elektrických impulsů nervovými vlákny – zpráv vysílaných vaším mozkem ostatním částem vašeho těla – je na vedro mimořádně citlivý. A to tím více, čím více byl porušen myelinový obal nervových vláken. A zaběhnutý pojem jediné základní teploty po celém těle je přílišným zjednodušením. Mohou tu být maličké teplotní rozdíly v rozdílných bodech těla, a ty jsou velmi obtížně měřitelné.

Na čem záleží u pacientů s RS, to jsou teploty v centrálním nervovém systému – v mozku a míše. Některým lidem s RS (včetně mne) může už několik nadechnutí v horkém letním dnu způsobit velké funkční oslabení – už dlouho před tím, než dojde ke zvýšení teploty těla, které by ukázal obyčejný teploměr. (Všimněte si, že někteří jednotlivci s RS nejsou citliví na horko, ale na chladno. Již malý pokles teploty těla jim může způsobit problémy, zvláště pokud jde o svalovou spasticitu.)

Naštěstí existuje i druhá strana mince. Není o moc těžší sebenepatrně teploty těla snížit než je zvýšit.

"Ti, kteří jsou mimořádně citliví na zvýšení teploty, reagují rychle i na její pokles," poznamenal Floyd A. Davis, MD, neurolog v Rush-Presbyterian St. Luke lékařském centru v Chicagu. "Často zjistí, že lízání ledu nebo pití studeného nápoje jim udrží teplotu těla právě tak nižší, o kolik to je nezbytné, aby se zabránilo zhoršení symptomů. Obvykle, když zvýšení teploty jen o desetinu jednoho stupně zhorší symptomy, zlepšení se objeví při ekvivalentním snížení teploty."

Způsob každodenního života je ale takový, že od nás vyžaduje pobyt v mnohem méně vhodných podmínkách. Nejlepší radou je dělat cokoli, co na vás funguje. Vy znáte své vlastní limity a zranitelnost lépe než kdokoli jiný.

David W. E. Smith, MD
(Autor je profesorem na katedře patologie a v Buehlerově centru stárnutí na lékařské fakultě Northwestern University v Chicagu.)

Pramen:
David W. E. Smith, MD: Taming the Dogdays,
Inside MS, No.3, Summer 2000, s. 27-28.
Přeložila Jarmila Soldánová

Komentáře