hádka

Hádku budeme definovat jako střet dvou osobností za účelem dosažení svého. Hádka by postrádala smysl, kdybych nechtěl být pochopen a přijat. Tato touha vede ke zvyšování hlasu a k tlačení partnera, aby konečně řekl své ano. Hádka je posledním schůdkem k mlčení, k letargii a odcizení se.

Každý jedinec má své základní potřeby jako být milován, chápán a přijat. V hádce vůbec nejde o hádání se, ale o to, co tím bojovníci vyjadřují. Ve většině případů totiž vyjadřují základní potřeby jako "prosím, vyslechni mě a pochop mě" nebo "prosím, miluj mě více" nebo upoutávání pozornosti na sebe. Za hádkou může stát i touha prosadit svou za každou cenu, což je skrytý projev nedostatku přijetí, pozornosti a lásky.

Hádání se je nemocí z nedostatku. Pokud na sebe partneři dlouho nemají čas a ignorují své potřeby, dojde k nahromadění přetlaku potřeb a k výbuchu. Pak stačí málo a ze všeho se začne dělat problém. Emotivnější žena se stává v očích muže hysterkou, která si neváží ničeho a stále něco vyčítá. Žena pak nezájem muže hodnotí jako barbarskost a necitlivost.

I ti nejvíce zamilovaní budou mít jednou odlišné názory a budou se muset naučit hledat souznění bez hádek.

2. Co je skrytý nesouhlas?
Pokud u jednoho z partnerů vázne komunikace a pokud vztah dospěje do stádia hádavosti, stává se, že jedna strana nemusí o ostřejší výměnu názorů jevit zájem. Raději se odklidí do ústraní, než by stále zažívala manipulace a vyčítání. Sice v mnoha případech nesouhlasí, ale raději mlčí a vše odkývne. Jde však pouze o vnější projev. Uvnitř jasně ví, co chce, a stojí si zatím. Mezi svými pak partnera kritizuje a ponižuje. Někde totiž svůj názor uvolnit musí. Skrytý nesouhlas je pro vztah jedem. Každý totiž touží po pochopení, a když jej nenalézá, začne jej hledat jinde.

3. Hádky zakopnuté pod postel

Dosáhl někdo hádkou svého a přiměl protistranu dobrovolně přistoupit na požadavek? Hádáním se o názory nikdy nedosáhneme dohody a bez dohody se vztah stává bojištěm. Hádky nikdy nevedou k cíli a vždy končí rozladěním a nepochopením, rozbouřenými emocemi a zraněním. Konce hádek bývají vysoce emotivní a díky tomu, že nemají oboustranné řešení, musí se po vybytí všech argumentů někam uklidit. Jinak by hádkový stav trval stále. Co se ale nedá uklidit je prožitá emoce. Oba se po skončení hádky tváří, jakoby se nic nestalo, je to však přetvářka. Každý si po ukončení hádky něco o druhé straně myslí a to si oba nesou dál. Každá zakopnutá nevyřešená hádka je půdou pro další hádku. Je to malé semínko, které pak roste a přináší další semena téhož druhu. Po několika zakopnutých hádkách se vztah stává chladným a partneři se od sebe pomalu vzdalují.

4. Proč se hádka nedá zapomenout
Náš mozek nezapomíná, i když se nám zdá, že si některé věci nepamatujeme. Mozek má 90% své paměťové kapacity téměř nepřístupné pro vědomí. To způsobuje, že si nemůžeme vzpomenout na všechno, co jsme v minulosti dělali, i když bychom chtěli. Vjemy, které nemají emoční charakter, jsou uloženy s nižší prioritou než ty, které hodnotu emoce mají. Hádky mají velké emoční hodnoty, a proto se ukládají s velkou prioritou. Každá hádka, která není vyjasněna a nepřinesla vzájemnou dohodu obou stran, je uložena s vysokou zápornou emocí. Záporné emoce produkují obranu, protože je nechceme prožívat znova. Pokud jsme ve vztahu se zápornými emocemi, budeme se od partnera vzdalovat a postupně zaujímat obranný stav.

5. Nutné kroky pro ukončení hádek
Připusťte si, že váš vztah nemusí být funkční a že jej uměle udržujete.

Vztah sám o sobě je mistrovským dílem obou partnerů. Pouze oni dva se rozhodují, co si z něj udělají. Zda si postaví chlívek či nedobytný hrad. Partnery vždy drží pohromadě kladná odpověď na otázku: "Stojí mi to za to, vytvářet vztah s tímto člověkem?" Pokud je odpověď pozitivní, pak spolu při znalosti pravidel vztahu překonáte všechno. Pokud ne, pak se raději obraťte na odborníka. Ten vám řekne, zda máte spolu pokračovat dál a zda váš vztah splňuje základní předpoklady funkčnosti. Napište si odpověď na tuto otázku každý zvlášť.

Pravděpodobně jste přestali vnímat potřeby svého partnera. Odpovězte si písemně proč se tak stalo? Proč jste se odcizili, proč na sebe nemáte čas? Co vám ve vztahu chybí? Stanovte si nápravu pro napsané oblasti.

Naučte se více naslouchat. Při vyříkávání názorů dodržujte pravidlo 5:5. Pět minut mluvíš ty a já pouze poslouchám a pak naopak. Během vaší řeči nazývejte věci pravými jmény a chovejte se přirozeně. Druhá strana vaši řeč buďto přijme a bude ji během svých 5 minut komentovat, nebo ji nevydrží a máte opět další bod k projednávání. Buďte si jisti, že během těchto výměn objevíte mnoho slabých míst, která zahnila a v budoucnu by vám přinesla rozpad a další deprese.

Učiňte rozhodnutí, že se vždy za všech okolností budete cítit dobře. Pokud se objeví náznak ztráty pohody, ihned učiňte nezbytné kroky k jejímu nastolení. Ptejte se, proč se vám změnila nálada? Vztah, kde se necítím dobře, není vztah, ale vězení.

Připusťte, že nemusíte mít vždycky pravdu, že jste mohli přeslechnout.

O svých rozhodnutích si s partnerem veďte písemné dohody. Tak zajistíte, že vždy budou vaše stanoviska správně pochopena a respektována.

Dodržujte pravidlo 3x a dost. Každý má ve vztahu možnost porušit stanovenou dohodu pouze 3x. Pokud se mu to nedaří,  ptejte se, zda mu o vztah vůbec jde.

6. Závěr
Když se naučíte sdílet svůj odlišný názor tak, aby došlo k dohodě a ke vzájemnému pochopení, zjistíte, že jste nemuseli investovat tolik energie a dosáhnete svého mnohem pohodlněni a rychleji, bez ničení vztahu.

Přestat se hádat neznamená, že nebudete s partnerem už vůbec komunikovat nebo že si už nebudete vyměňovat názory nebo že již ve všech věcech bude jasno a všude budete mít na věci stejný názor. Přestat se hádat znamená přestat ztrácet energii neproduktivním sdílením svého názoru. Hádky ničí váš vztah a nikdy nic kladného nepřinesou. Pokud jste se rozhodli naučit se nehádat, jste na dobré cestě svůj vztah ozdravit a přivést na novou úroveň.

Autor: Aleš Kalina