Kolem konopí je v posledních letech rušno. Více zemí po celém světě úspěšně legalizovalo lékařské využití marihuany, Urugay jako první země na světě zcela uzákonila volný trh pro marihuanu.

Informovali jsme o tom zde.

Existuje mnoho lékařských a vědeckých studií, které potvrzují zdravotní účinky marihuany. Argumenty proti užívání marihuany se obvykle zveřejňují v psychiatrických časopisech, které nemají vědecké podklady o reálné škodlivosti. Psychologické hodnocení vlivu užívání marihuany je z velké části založeno na předpokladech, návrzích a pozorováních.

Když se podíváme na aktuální vědecké bádání, mohou být zdravotní přínosy ohromující. Konopí může být úspěšně využito v terapeutických léčbě a při léčbě rakoviny. A tyto závěry nejsou založeny na víře či předpokladech, ale na objektivních přísných experimentech.

Negativní stigma, které se k marihuaně pojí, není ničím podložené. Konopí je skvělým příkladem toho, jak je lidská mysl snadno programovatelná a nechá se snadno přesvědčit štvavou kampaní. Vyrůstáme v prostředí, kde se nám tvrdí, že jsou drogy špatné. Což je do určité míry skutečně pravda, ale ne všechny látky, které mají přidělenu nálepku „droga“, jsou škodlivé.

Mnoho látek je totiž označováno za nebezpečnou drogu jen proto, aby se ochránily „vyšší“ zájmy. Jedním příkladem je automobilový a energetický průmysl. Auto vyrobené z konopí je pevnější než z oceli a navíc může být konopím i poháněno. To prokázal před mnoha lety i samotný Henry Ford. Konopí má přitom více než 50 000 možností využití!

Přestože bylo prokázáno, že je marihuana účinná na širokou škálu nemocí, zaměřuje se tento článek primárně na účinnost při léčbě rakoviny. Účinnou látkou jsou především kanabinoidy, přičemž v těle aktivují kanabinoidní receptory. Samotné tělo produkuje látky zvané endokanabinoidy, které hrají roli v mnoha procesech v těle souvisejících se zdravím.

TIP: CBD kapky

Kanabinoidy jsou důležité pro regeneraci a podporují funkčnost imunitního systému. Tělo se nejlépe regeneruje, když tělo dostává přírodní formu kanabinoidů z rostliny. Kanabinoidy jsou hojné i v technickém konopí. Technické konopí přitom obsahuje pouze 0,3 % THC, rostliny užívané jako droga pak mají obsah 0,4 % THC a vyšší. Oba dva typy konopí obsahují kanabinoidy, ale každý kmen rostliny má trochu odlišnou účinnost.

Předtím, než se podíváte na následující seznam, mějte na paměti, že je konopí pro léčebné účely vhodné spíš jíst než kouřit. Následujících 20 studií dokazuje, že konopí je účinným lékem na rakovinu.

U každého zdroje najdete odkazy, které přímo směřují na originální zdroje studií a tak si každý trochu znalý angličtiny může blíže prostudovat jejich výsledky a závěry.

Rakovina mozku

1. Studie publikovaná v British Journal of Cancer (odkaz)
Studie provedená na Katedře biochemie a molekulární biologie na Univerzitě Complutense v Madridu zjistila, že tetrahydrokanabinol (THC) a další kanabinoidy zastavují růst nádoru. Jedná se o první klinickou studii zaměřenou na posouzení protinádorového působení. Kanabinoidy byly podávány bezpečnou cestou s nulovými psychoaktivní účinky.

2. Studie zveřejněná v The Journal of Neuroscience (odkaz)
Zkoumala na potkanech biochemické reakce při akutním poškození neuronů a pomalu progresivní neurodegenerativní chorobě. Vyšetření magnetickou rezonancí potvrdila, že THC snižuje nervová poškození. Výsledky této studie poskytují důkazy o tom, že kanabinoidní systém může chránit mozek před neurodegenerací.

3. Studie zveřejněná v The Journal of Pharmacology And Experimental Therapeutics (odkaz)
Výzkum zkoumal účinek kanabidiolu (CBD, nepsychoaktivní kanabinoidní látky) na lidské gliomové buňky. Kanabidiol vedl k dramatickému poklesu životaschopnosti gliomových buněk. Gliom je termín používaný označující nádor na mozku. Studie tedy dospěla k závěru, že kanabidiol byl schopen vytvořit významnou protinádorovou aktivitu.

4. Studie zveřejněná v časopise Molecular Cancer Therapeutics (odkaz)
Práce popisuje, jak jsou mozkové nádory vysoce odolné vůči současné protinádorové léčbě, takže je velmi důležité najít nové léčebné strategie zaměřené na zlepšení špatné prognózy pacientů trpících tímto onemocněním. Tato studie také prokázala při léčbě konopím zvrat nádorové aktivity.

Rakovina prsu

5. Studie zveřejněná v US National Library of Medicine (odkaz)
V California Pacific Medical Centre zjistili, že kanabidiol (CBD) brání lidským rakovinným buňkám prsu bujení. Také bylo prokázáno, že CBD významně snižuje hmotnost tumoru.

6. Studie zveřejněná v The Journal of Pharmacology And Experimental Therapeutics (odkaz)
Výzkum zjistil, že THC stejně jako CBD výrazně snižují růst buněk rakoviny prsu. Výzkumníci potvrdili účinnost těchto sloučenin.

7. Studie zveřejněná v Journal Molecular Cancer (odkaz)
Ukázala, že THC snižuje růst nádoru a počet nádorů. Odborníci jistili, že kanabinoidy brzdí bujení nádorových buněk, způsobují odemírání nežádoucích nádorových buněk a poškozují nádorovou angiogenezi (přijímání živin z nových krevních kapilár). Tato studie poskytuje silný důkaz pro použití terapie založené na CBD pro léčbu rakoviny prsu.

8. Studie zveřejněná v Proceedings of the National Academy of Sciences (odkaz)
Taktéž potvrzuje, že kanabinoidy zabraňují množení rakovinných buněk lidského karcinomu prsu.

Rakovina plic

9. Studie zveřejněná v časopise Oncogene (odkaz)
Oddělení experimentální medicíny na Harvard Medical Schools zjistila, že THC zpomaluje epiteliální růstový faktor. Výzkum konstatuje, že THC by mělo být prozkoumáno jako nová terapeutie regulace růstu a metastáze některých karcinomů plic.

10. Studie zveřejněná v US National Library of Medicine (odkaz)

Institut toxikologie a farmakologie a Oddělení obecné chirurgie v Německu ověřili, že kanabinoidy zastavují invazi nádorových buněk. Účinky byly potvrzeny u primárních nádorových buněk u pacientů s rakovinou plic. Celkově data ukazují, že kanabinoidy snižují šíření rakovinných buněk.

11. Studie zveřejněná v US National Library of Medicine (odkaz)
Tuto studie zrealizovaná Harvard Medical School zkoumala roli receptorů na kanabinoidy u rakovinných buněk plic. Určili jejich účinnost, a odborníci tak navrhli, že by měly být použity při léčbě plicního karcinomu.

Rakovina prostaty

12. Studie zveřejněná v US National Library of Medicine (odkaz)
Dle závěrů kanabinoidy způsobují pokles prostatických nádorových buněk.

13. Studie zveřejněná v US National Library of Medicine (odkaz)
Další výzkum prokazuje účinnost konopí na rakovinu prostaty.

14. Další studie zveřejněná v US National Library of Medicine (odkaz)
Odhalují, že aktivace kanabinoidních receptorů vyvolává odumírání karcinomu prostaty. Jako další zjistili, že kanabidiol významně zpomaluje růst buněk.

Rakovina krve

15. Studie zveřejněná v časopise Molecular Pharmacology (odkaz)
Nedávno prokázali, že kanabinoidy vyvolávají zbrždění růstu a odumírání buněk lymfomu. Studie byla podpořena dotací ze švédského Cancer Society, Švédskou radou pro výzkum a Cancer Society ve Stockholmu.

16. Studie zveřejněná v časopise International Journal of Cancer (odkaz)
Další výzkum prokazuje, že kanabinoidy mají zabraňují růst rakoviných buněk a jejich ničení u různých druhů rakoviny a na buňky lymfomu.

17. Studie zveřejněná v US National Library of Medicine (odkaz)
Studie běžela na katedře farmakologie a toxikologie Virginia Commonwealth University a zjistila, že kanabinoidy způsobují umírání leukemických buněk.

Rakovina úst

18. Studie zveřejněná v US National Library of Medicine (odkaz)
Výsledky ukazují, že jsou kanabinoidy účinnými blokujíbuněčného dýchání a jsou toxické pro vysoce maligní nádory dutiny ústní.

Rakovina jater

19. Studie zveřejněná v US National Library of Medicine (odkaz)
Zajímavé výsledky značí, že THC snižuje životaschopnost lidských HCC buněčných linií (lidský hepatocelulární karcinom jater) a snížení jejich růstu.

Rakovina slinivky břišní

20. studie zveřejněné v American Journal of Cancer (odkaz)
Kanabinoidní receptory jsou vylučovány v lidských buněčných liniích nádoru slinivky břišní na mnohem vyšší úrovni než v normálním pankreatu. Výsledky opět ukázaly, že podávání kanabinoidů spouští odumírání buněk. Také snižuje růst nádorových buněk, a zastavuje další šíření pankreatických nádorových buněk.

Původní zdroj: https://www.minds.com/

foto: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flowering_hemp_top.jpg


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015