AlkoholTaké máte někdy strach, jestli nepijete více než je zdrávo a únosné nejen pro Vás, ale i Vaše okolí? Snažte se tento problém identifikovat! Přečtě te si pozorně naše dva články a zařaďte se upřímně mezi ty, mezi které opravdu patříte. Pokud budete potřebovat pomoc, obraťte se na nějaké protialkoholní zařízení nebo na naše studio Hedis. Všichni se Vám budeme snažit pomoci. Platí to i pro lidi, kteří jsou nuceni s alkoholikem žít v jedné domácnosti nebo blízkém okolí.

HISTORIE ALKOHOLISMU:

Postoje lidské společnosti kpožívání alkoholických nápojů a kvýstřelkům stím spojeným se měnily dle doby, stupně kultury a soudobých názorů.

 • 1220 př. n. l. – Čína – smrt každému, kdo je přistižen opilý
 • 5. a 6. století – Konfucius a Budha: zakázali pití alkoholických nápojů.
 • Indie (nedatováno) – při přistižení v ebrietě byli opilci nuceni pít vařící víno, vodu, kraví moč nebo vřelé mléko až k smrti
 • Indické ženě, která byla přistižena v opilosti žhavým železem vypálili do kůže čela podoba nádoby, z níž alkohol pila. Pak byla vyhnána.
 • Mohamed zakázal pít alkohol.
 • Každý Říman měl právo zabít svou ženu, pokud ji přistihl opilou.
 • Opilý otrok byl trestán 80 ranami holí, opilý svobodný člověk 40 ranami. Byli i záměrně opíjeni otroci a ti byli ukazováni mládeži jako odstrašující příklady.
 • Athény – za opilost smrt.
 • Karel Veliký – opilci trestáni, pokud pili dál, byli popraveni.

Na druhé straně bylo víno považováno za lék, který zlepšuje plodnost žen, dává zdraví, antidotum proti hadímu uštknutí a jedovatým rostlinám.

 • Bylo již velmi dávno zjištěno, že mandle snižují ebrietu a „kocovinu“ dobře léčí zelí.
 • Do alkoholu se přidávaly různé přísady pro snížení jeho vlivu – např. sádra, vápno, aj. Víno bylo vařeno v olověných kotlích, proto bylo značně jedovaté.
 • Katolíci mohli pít čtvrt litru vína denně.
 •  
 • V posledních desetiletích byl problém s pitím alkoholu především ve Švédsku, Švýcarsku a bývalém Sovětském svazu. Vytvářelo se mnoho skupin bojujících proti alkoholismu. V Polsku byl zaveden zákon, že kdo poškozuje v opilosti svou rodinu (např. fyzické násilí) může jít až na max. 5 let do vězení. Vbývalém SSSR bylo zavedeno mnoho opatření – např. snižování výroby, zákaz prodeje a požívání do 21 let, v pracovních dnech byl prodej povolen až od 14 hodin a mnoho dalších.

 


ROZDĚLENÍ OSOB PIJÍCÍCH ALKOHOL:

Osoby pijící alkohol můžeme rozdělit do čtyř skupin dle toho, co od alkoholu žádají:

Abstinent – odmítá z jakéhokoliv důvodu alkohol, žízeň hasí např. minerálkou. Občas nejsou společností správně pochopeni.
Konzument – většina lidí pijících „příležitostně.“ Pijí pro tekutinu a chuť.
Piják – žádá účinky alkoholu – tj. především euforii.
Alkoholik

 

 


ROLE ALKOHOLU:

výživná (součást jídla)
sociální (přispívá k sociální interakci)
anxiolytická (snižuje úzkost)
orgastická (slouží jako prostředek záměrné intoxikace)

 


POČÁTEK NÁVYKU:

Dá se analogizovat se situací, kdy člověk hledá v alkoholu zdroj euforie – tj. příjemnou změnu nálady, obveselení, úlevu, odstranění potíží a duševního napětí, zapomnění, ap. Začíná kratší nebo delší – často letitá cesta, během níž se z nevinného pijáka může vyvinout alkoholik.

 


ALKOHOL A ZÁKLADNÍ PŮSOBENÍ NA NERVOVÝ SYSTÉM A PŘEDEVŠÍM MOZEK:

Pomocí počítačové tomografie (lékařská diagnostická metoda) se podařilo prokázat, že abuzéři ("nadužívači") nebo závislí mají postiženou nejvíce čelní oblast mozkové kůry. Poškození však není zdaleka úměrné stupni snížení intelektu. Při důsledné abstinenci od alkoholu je tato atrofie (zmenšení mozkové tkáně) do značné míry vratná.

Okénka – piják nemá vzpomínky na určité období proběhlé opilosti.

Poškození samotných nervových buněk se projevuje parestéziemi (poruchy cítění – např. na rukou), mravenčením, brněním. Z metabolického rozvratu je to pak hepatocerebrální (mozkojaterní) syndrom. Při pádu alkoholika může dojít ke krvácení do dutiny lební a ke vzniku epidurálního a subdurálního hematomu. Často je vyvolávajícím momentem pití pro nastartování epileptického záchvatu (epileptici jsou od svého neurologa náležitě poučeni, že nesmí pít!).

Chování: změny jednání a chování, činnosti, vztazích. Je duševně unavený, afektová labilita ("nezájem o okolí"), zvýšená sugestibilita (ovlivnitelnost), hypobulie (snížená vůle k jakékoliv činnosti kromě pití), ztráta společenského taktu a duševní pohotovosti, směs sentimentality, zhrubělosti a otupělosti. Také úzkost, agresitivta, nespavost, žárlivost, nespolehlivost, egoismus (myslí jen na sebe), citová labilita, zchudnutí duševního života. Alcoholicus semper mendexalkoholik vždy lže. Utíká tak od reality. Ospravedlňuje své pití, říká, že pije, protože má potíže – protože ho manželka už nemá ráda, protože nemá práci nebo v ní má problémy a desítky dalších důvodů. Alkoholik nepřízná, že pije kvůli sobě, že si za to může sám – často svádí vinu na ostatní. Závislí se poměrně často vyznačují velmi složitým alibismem (uvádí komplikované důvody proč právě tentokrát pili) a racionalizací svého pití. Pijí soustavně, aby mohli fungovat (bez alkoholu se třesou, jsou nervozní, atd.).

 


ČASTÉ DUÁLNÍ PSYCHIATRICKÉ DIAGNÓZY K ALKOHOLISMU:

deprese
panická úzkostná porucha
obsese
někdy se alkoholismus přesmykne do mentální anorexie

 

ČASTÉ DUÁLNÍ DIAGNÓZY K ALKOHOLISMU:

– závažné poškození játer (hepatopatie, cirhóza)
– dyspepsie (nejrůznější nevolnosti)
– gastritidy (záněty žaludeční sliznice)
– impotence
– neuropatie (poškození nervů) z hypovitaminoz B

 


STADIA OPILOSTI:

spokojený, sdílný, veselý výraz, živá mimika, výřečnost, smích, rozpustilost, přátelskost, pocit sebejistoty – cítí se lépe, jeho starosti jsou „lehčí“. 1-1,5

nekritický, netaktní, křičí, zpívá, nedbá okolí, impulsivní, nenaslouchá ostatním, erythema (zčervenání), stoupá tep (tachykardie), pohyby neuspořádané (ataxie), poráží sklenice, vrávorá, diplopie (rozdvojené vidětní). 1,5-3

únava, ospalost, zvracení, obličej bledne. Při vysokých dávkách: narkotický efekt – bezvědomí, necitlivost, inkontinence (pomočení, pokálení), tep slabý, bradypnoe (zpomalené dýchání), mydriáza (rozšíření zornic) nereagující na osvit. V nejhorším případě zástava dechu (dechové centrum CNS, ale netýká se svalů hrudníku). 3‰ a více

 


PŘÍZNAKY CHRON. NADUŽÍVÁNÍ ALKOHOLU (ABÚZU) NA PRACOVIŠTI:

Kocovina při práci (bolest hlavy, nevýkonnost, ochablost, malátnost, deprese, neschopnost soustředění, touha po odpočinku a spánku). Dále nervozita, podrážděnost, nevrlost, popudlivost, odkládání práce, zarudlé oči, přecitlivělost na názory o pití, třes, vyhýbání se ostatním pracovníkům a vedoucím. Dále vybírání absence po dnech, náladovost, pozdní příchody do práce, pití před nebo při práci, zanedbaný zevnějšek.

Alkoholici obvykle tvrdí, že pijí proto, že mají problémy. Ale oni mají právě problémy proto, že pijí. Uzavírá se tak u nich kruh, ze kterého je jen těžko ven.

 

 


 

STADIA ALKOHOLISMU:

Pijácká kariéra má 4 období (vývojové fáze). Každá má své specifické příznaky.

počáteční – piják poznal účinek alkoholu jako drogy. Má potřebu zvyšovat dávky alkoholu, aby se dostavily pocity dobré nálady. Alkohol mu „dává, ale nebere.“

varovné stadium – častá podnapilost a opilost. Nikdo (ani piják, ani okolí) neodhadují nebezpečnost častého pití. Opilost je znovu a znovu. Pije častěji, přechází od méně koncentrovaných alkoholických nápojů (pivo) k lihovinám. Spíše nemá okénka. Kdyby piják pil o samotě, byl by nápadný. To si uvědomuje. Hledá společníky, které v budoucnu označí jako „špatnou společnost,“ která ho k pití přivedla.

rozhodné stadium – roste tolerance, jsou zde typická okénka (tím se odlišuje od předchozího stadia). Alkohol se dostává z periferie pozornosti do centra. Přestává ovládat alkohol, alkohol již ovládá jeho. Znovu a znovu slibuje sobě a svým blízkým (nejčastěji další den po tom co byl opilý), že již pít nebude a toto permanentně porušuje. Pokud však po delší dobu abstinuje, získá dojem, že ovládá pití. Může to trvat týdny nebo měsíce. Neuvědomuje si, že vlivem častých a opakovaných dávek alkoholu se dostal jeho nervový systém do situace podobné té, kdy škrtnutím zápalky vybuchne celé skladiště trhavin. Pokud začne v této chvíli pít, jeho hranice se ztratí a už nepřestane.

konečné stadium – výrazně snížená tolerance na alkohol – závislý se tedy opije častěji ( ne z menšího množství alkoholu!). Opíjí se i při nevhodné příležitosti. Pije i několik dní – tzv. tahy. Pije již od rána. Dostavuje se termín DEBAKLU: BEZ ALKOHOLU TO NEJDE A S ALKOHOLEM TAKÉ NE. Tím se uzavírá kruh a může zde pomoci jen psychiatr v protialkoholní léčebně nebo ambulantní středisko pro alkoholismus a toxikomanii (AT středisko).

 

 


TYPY ALKOHOLISMU:

Gama – zvýšená tolerance na alkohol, ztráta kontroly v pití, schopnost abstinence. Rozlišujeme na:

normální společenské pití (důležité – nepije vše, co mu přijde pod ruku!)
prodromální fáze (má okénka, ještě může přestat, občas nejde do práce, těší se na alkohol, při „absťáku“ má třes)

Delta – neschopnost abstinence, při vysazení alkoholu větší abstinenční příznaky, má stále „svou hladinku,“ (Francie – víno).

Epsilon – dipsománie – alkoholismus, který „nasedá“ na jiný typ nemoci (např. schizofrenie, mánie, epilepsie).

Alfa – nedisciplinované pití, má kontrolu v pití (tento typ může trvat i desítky let). Většinou nepokračuje do III. stadia alkoholismu. Může přejít v gamu (nekontrolované pití).

Beta – není tu závislost, ale dochází k sekundárním nemocem – např. polyuritidy, gastritidy, cirhozy.


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015