V Jungově psychologickém pojetí představuje ženský princip, animu.Císařovna je zde znázorněna na pozadí závoje splývajícího z její koruny, který prozařuje měsíc, Západem považovaný za symbol ženství. Na Východě mu odpovídá orientální princip jin.

Císařovna ztělesňuje a ovládá ženství ve všech projevených formách. Nese punc dokonalosti a krásy. V její přítomnosti máte pocit bohatství, je vám příjemné podílet se na harmonii její bytosti. Její krása však není omezena jen na vnější vzhled. Plné rozvinutí všech rovin její ženskosti jí propůjčuje jedinečné vyzařování. Projevuje se současně jako milenka i matka, panovnice i vědma. Její síla spočívá ve sjednocení nejvyšších duchovních hodnot s jejich dokonalými, smyslově uchopitelnými formami ženskosti, lásky a životní radosti.

Císařovna cítí, že její schopnost vcítění a přijímání vnějších podnětů zdaleka neznamená slabost nebo snad sebeobětování, ale že naopak představuje velkou sílu; že její emocionalita není náladovost, nýbrž projev života; její mateřskost rozhodně není přivlastňování si někoho, nýbrž opravdová vřelost srdce.

Císařovna je věrně starostlivá a plná trpělivosti. Má mnoho co dávat a dává z hojnosti překypující lásky k podstatě člověka. Zprostředkovává všem slabým lidem, kteří potřebují ochranu, pocit bezpečí; obdarovává soucitem a útěchou. Její láska, určená všem tvorům, je nevyčerpatelným pramenem tvořivé, posilující energie.

Císařovna se výborně hodí jako vizuální afirmace k podpoře citové rovnováhy, hlubokého porozumění a důvěry. Tento symbol je důležitý pro všechny ženy – matky, ale i všechny ostatní, jejichž úkolem je pečovat o druhé a poskytnout jim podporu.

Afirmace při meditaci nad kartou Císařovna:

  • Pokorně dávám a pokorně přijímám.
  • Cítím se dobře na vedoucích pozicích, kde mohu využít svých myšlenek a citů, jež jsou v rovnováze.
  • Vážím si hojivé síly lásky, krásy a harmonie.
  • Uvědomuji si, že schopnost přijímat má stejnou moc jako schopnost dávat.

Komentáře