Nadále mohou přetrvávat příznaky depresí a fyzických problémů, ale začne se také projevovat změna reality a to tak, že pocítíte oblast podbřišku, kdy budete mít pocity, že cítíte bolest, ale tato bolest není zapříčiněna fyzickými problémy, nýbrž přeměnou čakry, která se bude také přizpůsobovat změnám, bude filtrovat přicházející energii.

Oblasti, kde je velký shluk lidí budou kolem sebe shromažďovat energii, která po uzavření brány začne opět pronikat mezi lidi. Energetické výboje, které vznikají během bouřek, povedou energii dolů na zem a zrovna tak vítr tuto energii bude šířit.

Máte nyní zažít znovu svou minulost. Zjeví se vám v podobě vzpomínek a bude takto znovu prožívána. Tímto dojde k uzavření karmy a přechodu do nové reality. Na Zemi bude zjeveno několik mistrů, kteří jakmile se probudí, ujmou se ihned svého úkolu a povedou lidi dále za světlem. Noví mistři přijdou z řad dosud neprobuzených, kteří čekají na zavření brány. Také spoustu ostatních bytostí zjistí, že se u nich začíná objevovat spoustu mimosmyslových zážitků a stále více budou cítit, že se u nich projevují zvláštní schopnosti.

Tyto schopnosti se budou projevovat postupně podle toho, jak budou lidé zvládat přívaly vysokých energií a také nové životní výzvy.

Několik oblastí bude vyzdviženo z lidského vědomí jako obnovené vědění. Sejdeme se všichni v době spánku a v této době také budeme přijímat nové důležité informace, které nám umožní nacházet vždy to nejlepší řešení k životním problémům.

Změny probíhají po celé zemi, ale také ve vesmíru a jsou pro vaše dobro.

Máte před sebou krásné časy.

Komentáře