Hlavním důvodem, proč se květové esence čím dál víc používají v léčbě je fakt, že za každou nemocí nebo neduhem stojí náš psychický stav. Osobnost a temperament každého jednotlivce je určujícím klíčem při výběru správné esence. Nabízí se tak otázka, jestli jsou květové esence vhodné i pro zvířata.

V roce 1871 publikoval Charles Darwin názor, že "smysly a různé emoce, jako je láska, paměť, pozornost, zvědavost, napodobování, kterými se chlubí člověk, mohou být objeveny v počátečních nebo v dobře vyvinutých podmínkách už i u nižších živočichů".

Zdůrazňoval, že vyšší zvířata a člověk sdílejí ty samé základní emoce a poukazoval dokonce na to, že savci mají dokonale vyvinutý komplex emocí jako je nechuť, strach, touha po spravedlivé odplatě nebo dokonce smysl pro humor. V té době byly jeho názory přítěží pro tehdejší poznání, dnes se shodují s nejnovějšími vědeckými poznatky. Květové esence jsou důležité v léčbě zvířat, protože nastolují vyrovnanost a harmonii v jejich přirozené povaze, která velice citlivě reaguje na události v okolí.

Jejich užívání vyžaduje pečlivé a systematické pozorování zvířecího chování, aby nedošlo k nesprávné interpretaci projevů. I u zvířat je možné esence používat s jiným druhem léčby- včetně alopatické nebo homeopatické medicíny. Existují už zkušenosti, že v homeopatické léčbě esence působí jako katalyzátor. Navíc tím, že jsou naprosto přírodní a netoxické, nevytvářejí ani u citlivých bytostí, jakými zvířata jsou, žádné vedlejší efekty.

Dva kroky pro výběr správné esence u zvířat:
 

1. naprosto důležité je pečlivé pozorování zvířete, typu, nálady, momentálního stavu, zvláštní signály, potřeby, rituály. V tomto bodě nesmíme opomenout vztah mezi zvířetem a jeho majitelem- ten je často východiskem k vyřešení problému. Z celkové situace je dobré si poznamenat klíčová slova.
 
2. podle klíčových slov vyberte co nejvhodnější esenci a srovnejte popis esence s profilem zvířete. Pokud symptomy poukazují na dvě esence, můžete je zkombinovat.

Užívání:

Kapky mohou být podány přímo do úst zvířete nebo rozetřeny kolem nosu. Mohou se také nakapat do vody, mléka nebo jiné tekutiny, kterou zvíře v průběhu dne upíjí. Obyčejně se používají 4 kapky esence, u větších zvířat (kůň, kráva) 10-15 kapek. Esence je také možné rozmíchat na způsob spraye a používat je přímo na tělo zvířete – tento způsob je zvlášť dobrý u ptáků, ryb nebo vylekaných zvířat, která odmítají přijmout jakoukoliv léčbu. Zvířata můžeme také i koupat nebo mýt ve vodě, do které jsme dali několik kapek příslušné esence.

Nejčastěji užívané esence pro zvířata:

Vyzkoušejte… Pokud…

Chestnut Bud – Poupě jírovce, koňského kaštanu – zvíře nereaguje na vaše podněty, nepřijímá váš výcvik a nadále se drží svých vžitých zvyků
Larch – Modřín opadavý – nedostatek důvěry, ve vztahu k jiným zvířatům je spíš vylekané a vyhýbavé
Mimulus – Kejklířka skvrnitá – zvíře je plaché, vylekané příchodem cizí osoby nebo hlukem
Star Of Bethlehem – Snědek okoličnatý – zvíře prožilo šok – může jít i o špatné zacházení ze strany bývalého majitele
Vervain – Sporýš lékařský – zvíře má přehnaně plno energie, je podrážděné, napjaté
Walnut – Vlašský ořech – má problémy přivyknout si na nový domov, těžko si zvyká na nové zvíře v domácnosti, esence vhodná i v období očekávání přírustků

Článek uvádím s laskavým svolením distributora Bachových květových esencí z Anglie.