horoskop srpen 2016Aktuální pohyby a vliv planet v srpnu 2016 na jednotlivá znamení. Novoluní proběhne 2/8/2016 ve znamení Lva. Toto novoluní je důležité pro osoby narozené v tomto znamení. 

Pro ostatní přinese témata kreativity, tvorby, partnerů pracovních i životních, pracovní plodnost, děti a výtvory.

Úplněk ve Vodnáři nastane 18/8/2016 v čase 9:29 hod. Tento úplněk je důležitý pro Vodnáře

Ostatním přináší téma cestování, volnosti, svobody, originality, pokroku, peněz, zodpovědného chování.

BERAN

Mars se opět přesunul do Střelce a pro Berany přináší téma pro další dva měsíce, a to úřední a soudní záležitosti. Zahraničí a cizina, vzdělávání a učení. Vše co již řešili v polovině dubna a nedořešili se jim na jaře vrací do života. Koncem měsíce by si měli ujasnit, kam v těchto tématech mají namířeno. Novoluní 2/8/2016 přinese nového spolupracovníka, kolegu, partnera. Berani budou plodit a tvořit. Jejich práce přinese plody. Pokud chtějí počít dítě, začít něco vytvářet, Slunce s Lunou jim vnesou energie do jejich konání.

Planetka Ceres naznačuje, že čím více zasejí, tím více sklidí. Ceres se pohybuje oblastí hodnot a peněz. Berani mají možnost vytvořit podmínky pro vytváření peněz a hodnot po dobu dvou měsíců. Úplněk 18/8/2016 vnese jasno, do společenství, kde se Berani pohybují. Uvědomí si, mezi jakými lidmi chtějí být. Vyčistí si blízké osoby, kamarády a přátelé.

Kdo nepatří do jejich blízkosti, bude úplňkem odebrán. V době úplňku je vhodné si vytyčit svůj cíl, naprogramovat si svou cestu za štěstím, za splněním snů. Berani by měli myslet na své zdraví a něco pro něj udělat. Začít žít zdravě.

 

BÝK

Venuše se přesunula ze znamení Lva do Panny. Býci začnou uzdravovat své vztahy. Mars se přesunul na dva měsíce do Střelce a ovlivní aktivitu s penězi a v sexu. Býci budou řešit téma peněz, které se jim vrací do života z jara 2016. Také sex a sexualita naplní tyto dva měsíce. V tomto tématu nechávám Býkům bujnou představivost, co všechno mohou.

Ovšem varuji, že Mars se pohybuje u Saturnu a ten po nich bude chtít dát si do pořádku vše, co souvisím se sexem a penězi. Vyzkouší, co jsou schopní udělat právě v těchto dvou oblastech. Novoluní 2/8/2016 přináší téma zázemí, domova a bydlení. Kdo se hodlá přesunout, zkvalitnit bydlení, pracovní místo nebo zlepšit svou kondici, pracovat na svém zdraví, má díky Slunci s Lunou možnost. Planeta Ceres přinese silné energie do života Býků, mnoho práce sami na sobě. Jak zasejí, tak také sklidí.

Dva měsíce se bude planetka pohybovat znamením Býka. Ne nadarmo se jmenuje Ceres, protože přináší lidem do života skutečně „ceres“, tedy v době působení musí fungovat „na plný plyn“. Úplněk 18/8/2016 ukončí a uzavře téma práce a kariéra. Vnese jasno do pracovní a životní oblasti. Mohou přijít nový pracovní partneři, životní partner. Býci mají pozitivně osvícené téma děti, plody a výtvory. Zde mohou počítat s podporou planet. Budou tvořit a plodit. Pokud si přejí počít dítě, nebo určitý projekt, vytvořit velké dílo, je srpen ideálním časem. Přijdou skvělé zprávy.

 

BLÍŽENCI

Merkur a Venuše spolu s Jupiterem se pohybují Pannou. Blíženci budou zkrášlovat svůj domov, pracovní prostředí a zázemí, ve kterém pobývají. Do domova jim planety přinášejí lásku a štěstí. Někdo přibude v rodině, rozroste se. Mars se přesunul do znamení Střelce a přináší na dva měsíce aktivitu do vztahů, smluv a dohod. Vrací se jim téma dubna tohoto roku, kdy si musí dát do pořádku vztahy a smlouvy. Novoluní 2/8/2016 otevře téma cesty a cestování, úřady a nové učení, vzdělání.

Blíženci budou v jednom kole. Úplněk 18/8/2016 přinese jasnou představu do témat vzdělávání a rozšiřování vědomostí, zahraničí a ciziny, soudy a úředních záležitostí. Úplněk uzavírá a ukončuje. Přináší úlevu a naznačí, jak se budou tato témata dále vyvíjet. Znovu apeluji na Blížence, aby si hlídali své zdraví a zdraví svých blízkých. Starost a péče, nemoci a psychika, to je téma Černé Luny ve Štíru, která je neúprosná. „Buď bude vše podle mne, nebo zničím a utnu“. Zde může vznikat rozpor touhy a chtění nebo pálení mostů.

Blíženečci, dejte se do pohody, nepřitahujte si problémy druhých a věnujte se sami sobě. Konejte jen to, co chcete sami, nedělejte nic „kvůli někomu“, ale jen pokud sami chcete. Jinak Vám půjde o zdraví.

 

RAK

Mars se přesunul do Střelce a otevřel na dva měsíce téma „pečuji a starám se o někoho, věnuji se svému zdraví“. Raci budou řešit nedořešené záležitosti z dubna tohoto roku. Dát se do pořádku svou zdravotní stránku života, nebo osoby blízké. 

Novoluní 2/8/2016 přinese do života Raků peníze a další hodnoty. Planety přinesou možnost vydělat peníze, získat majetek. Srpen přeje nákupu nebo zkrášlení dopravního prostředku. Všem cestám, komunikaci, mluvenému a psanému slovu.

Raci budou cestovat, mluvit, psát nebo podepisovat úřední listiny. Planetka Ceres je vrhne mezi lidi a do společnosti. Raci budou v jednom kole a nezastaví se. Čím víc se budou ukazovat mezi lidmi, tím více jim to přinese úspěchu. Úplněk 18/8/2016 vnese jasno do peněz a majetku, které mají ve společném vlastnictví s jinou osobou nebo bankou. Ukončí a uzavře téma peníze. Uran dlouhodobě přináší hledání životního poslání, změn v zaměření v oblasti kariéry.

 

LEV

Nejdůležitější obdobím roku je novolunní ve Lvu, které proběhne 2/8/2016. Lidé narození ve znamení Lva mají otevřenou novou životní cestu. Mohou začít proměňovat v realitu své myšlenky a plány. Lvům se bude dařit v oblasti peněz, kde zažijí velký boom, zvýší si svou prestiž a hodnotu. Mars se přesunul do Střelce a aktivoval dvouměsíční téma dětí, partnerů a tvorby.

Lvi si musí dát do pořádku své potomky, svou pracovní tvorbu, a také pracovní nebo životní partnery. Úplněk 18/8/2016 vnese jasno do všech vztahů, pracovních, partnerských, do vztahových dohod a ujednání. Úplněk ukončí a uzavře téma vztahů, smluv a přinese nové dohody. Planetka Ceres přinese pracovní vytížení, Lvi pojedou na „plný plyn“ v oblasti kariéry. Čím víc budou pracovat, tím víc ovoce budou na podzim sklízet. Jelikož je dlouhodobě Neptun v tématu peněz a majetku sdílený s další osobou či bankou, doporučuji sundat růžové brýle a podívat se reálně na peníze. Problém zde mohou přinášet zejména partneři nebo osoby blízké.

Venuše se ještě v prvním týdnu pohybuje ve Lvu a poté se přesune do Panny. Lvíci zářili a byli všude vidět. Ještě první týden v srpnu by měli využít náklonnosti planety lásky a hodnot ve svůj prospěch.

 

PANNA

Merkur, Venuše a vzestupný karmický uzel spolu s Jupiterem tvoří pro Panny neuvěřitelné energie. Od 6/8/2016 o Pannách všude uslyšíme, uvidíme je, bude se o nich hovořit. Budou okrasou společnosti a vyčnívat mezi ostatními. Mars se přesunul do Střelce a otevřel dvouměsíční téma domova, rodiny a zázemí. Panny budou řešit ženy v rodině. Matku, babičku, partnerku, dceru.

Panny by si měly ujasnit, kde chtějí bydlet, co chtějí dělat a v jaké oblasti chtějí uspět. Dát si do pořádku své zázemí. Novoluní 2/8/2016 přinese téma rekapitulace dosavadního života. Panny budou dumat, co se jim povedlo a chtějí to rozvíjet, co se nepovedlo a chtějí ukončit. Připravují se na novoluní v Panně, které proběhne začátkem září a které pomůže uskutečnit jejich plány ve skutečnost. Úplněk 18/8/2016 vnese jasno do tématu zdraví a práce nebo služby pro druhé. Léto přináší nevyrovnanou psychiku, a to se odráží na zdraví.

Podzim přinese posun a rozjezd ve financích a zvýšení prestiže, stačí jen vydržet toto letní nesnadné období. Planetka Ceres bude dva měsíce působit v oblasti vzdělávání a úřadů. Panny se nezastaví. Čím více načerpají, nebo předají informací, tím se jim povede lépe. Jupiter se pomalu bude přesouvat z Panny do znamení Vah. Panny by v letních měsících měly využít přízně planet a nastartovat životní posun.

 

VÁHA

Váhy opustily aktivitu v souvislosti s financemi a otevřou se jim témata cest a cestování, auto a dopravní prostředek, úřední záležitosti a vzdělávání a učení. Vrací se k nim jarní nevyřešené situace. Měly by si dát do pořádku veškeré dokumenty a listiny. Pokud jsou zde nevyřešené sourozenecké situace, Saturn přinese jejich vyřešení. Novoluní 2/8/2016 Váhám otevře dveře do společnosti, mezi lidi, do společenství, kam směřují. Mohou potkat důležitou osobu pro život.

Oslňovat a okouzlovat společnost svou osobností. Úplněk 18/8/2016 vnese jasno do partnerských a pracovních vztahů. Ukončí situaci s dítětem nebo výtvorem. Planetka Ceres přináší Váhám touhu po vytváření peněz. Na tomto by měly pracovat celé dva měsíce. „Jet na plný plyn“, kolik času věnují tomuto tématu, tolik sklidí, výsledek je úměrný snaze.

Pro Váhy se nachází Černá Luna do jara 2017 v penězích a hodnotách. Je to nekonečná, bezedná studna, kam penízky padají. Také se mohou cítit blbě, poníženě. Jakoby se nemohly nadechnout. Stačí vydržet, v září 2016 se přesune Jupiter, planeta rozmachu, do jejich znamení a bude působit na rozvoji těchto jedinců.

 

ŠTÍR

Mars se pohybuje Střelcem a spolu se Saturnem budou dávat do pořádku peníze. Co Štíři řešili na jaře 2016 opět přichází k řešení. Dva měsíce budou mít Štíři aktivní peníze. Záleží na okolnostech, zda budou vydávat nebo dostávat. Každopádně je důležité si vše uspořádat. Novoluní 2/8/2016 odstartuje novou práci nebo kariérní postup. Štíři se v životě posunou o stupínek výš.

Léto prožijí ve společenství a společnosti, mezi přáteli a známými. Planetka Ceres působí ve vztazích, zde budou muset Štíři přidat. Kolik energie vydají a budou na vztazích pracovat, takové se jim dostane odměny. Úplněk 18/8/2016 vnese jasno do jejich zázemí, bydlení a rodiny. Zde se vyjasní. Jelikož se pohybuje Černá Luna Štírem, měli by být hodní, nic neuspěchat, nesnažit se za každou cenu jít vpřed, protože ještě pro ně nejsou připraveny ty správné situace.

Na ty si počkají do příštího roku 2017. Pokud hledají životní lásku a štěstí, ta právě přichází. Nepozorovaně a nenápadně.

 

STŘELEC

Mars se na dva měsíce přesunul do znamení Střelce a Střelci se nezastaví. Musí si dát do pořádku svůj život. Tuto situaci již řešili v dubnu, ale na jaře nebyly ještě připraveny všechny situace. Novoluní ve Lvu 2/8/2016 odstartuje nové studium, vzdělání, rozšíření vědomostí. Téma ciziny, zahraničí, daleké cesty, ale také úřední nebo soudní situace. Planety přejí studiu i oblasti spojené se zahraničím. Úplněk ve Vodnáři 18/8/2016 vnese jasno do cest a cestování, komunikace, mluveného nebo psaného slovu.

Pokud potřebují Střelci podepsat důležitou úřední listinu, doporučuji kolem úplňku. Také mohou ukončit a uzavřít situaci se sourozencem a dopravním prostředkem. Srpen přinese skvělé postavení planet do života a pracovní aktivity Střelců. Obrovský rozmach a rozkvět. Střelci budou pochválení přes nastoupenou jednotkou a vyslouží si uznání. Střelcům se zadaří. 

Planetka Ceres působí v oblasti zdraví a péče o druhé. Střelci budou muset vydat mnoho úsilí ve spojitosti se zdravím, nebo pomoci druhým, výsledek bude úměrný snaze.

 

KOZOROH

Saturn spolu s Martem se pohybuje Střelcem. Kozorozi by měli ukončit některé, pro ně nevyhovující situace, zejména ty, které nevyřešili v dubnu tohoto roku a nyní se opět vrací k vyřešení. Planetka Ceres se pohybuje v oblasti dětí a partnerů. V tomto tématu budou muset silně zapracovat, aby jejich energie přinesla očekávaný výsledek. 

Novolunní 2/8/2016 přináší otevřené dveře k penězům, které jsou ve společném vlastnictví další osoby nebo banky. Planety jim přejí, mohou dostat hypotéku, půjčku, získat dědictví, alimenty, výhodně prodat, získat majetek. Úplněk 18/8/2016 ukončí a vnese jasno do oblasti peněz. Úplněk uzavírá záležitosti s penězi a Kozorozi si mohou oddechnout. Mají rádi v tomto pořádek.

Planety v Panně přejí všemu, co se týká vyřizování a zařizování na úřadech. Kozorozi mohou v tuto dobu cestovat po světě nebo plánovat zahraniční dovolenou nebo kurz či školení. V těchto oblastech působí dlouhodobě Jupiter a přinese jim rozmach a posun.

 

VODNÁŘ

Saturn spolu s Martem se pohybuje Střelcem. Po Vodnářích tyto planety chtějí, aby si dali do pořádku lidi kolem sebe, kamarády a přátelé, společnost a společenství, kam chtějí zapadnout a patřit. Měli by chodit do společnosti, protože se jim vrací do života osoba nebo společnost z dubna 2016, ovšem na jaře nebyly ještě všechny situace připraveny.

Vodnářům se někdo vrací do života. Novolunní 2/8/2016 přinese nové dohody, smlouvy, smluvní ujednání a také pracovního nebo životního partnera. Úplněk 18/8/2016 ve Vodnáři ukončí veškeré vztahy, které neměly pokračovat a naopak přinese vztahy nové. Vnese jasno do pracovní a životní roviny Vodnářů. Po úplňku život vypadá hned lépe. Planetka Ceres vyžaduje věnovat veškerou energii domovu, rodině a zázemí. Výsledek je úměrný snaze a vydávání sil do této oblasti.

Vodnářům v srpnu přejí planety v tématu peněz a majetku. Mohou získat výhodný úvěr, majetek, který společně vlastní s další osobou nebo bankou. Rozmnoží společné penízky.

 

RYBY

Mars spolu se Saturnem působí ve Střelci. Pro Ryby začíná období neutuchajícího pracovního nasazení. Ryby se nezastaví. Měly by si dát do pořádku vše co souvisí s kariérou a pracovní aktivitou. Toto již řešily v dubnu tohoto roku, ale situace ještě nebyly připravené. Nyní se vše opět vrací k dořešení. Novolunní 2/8/2016 přináší pozitivní energie do tématu zdraví a péče o svou osobu. Ryby by měly začít žít zdravě a myslet na své zdraví, hlavně to psychické, které jim občas dává zabrat. 

Úplněk 18/8/2016 přináší přemítání o tom jaké situace ukončit a kterým směrem se ubírat. Rybičky se budou připravovat na svůj úplněk, který proběhne začátkem září tohoto roku, kdy ukončí vztahové situace, aby mohly přijít nové, lepší. Planetka Ceres nasměruje veškerou energii do oblasti vzdělávání, cestování, komunikace nebo písemného projevu.

Výsledek je přímo úměrný vloženému úsilí. Kolik zasejí, tolik sklidí. Ceres je spravedlivá planeta. Rybám přeje postavení planet v tématu vztahů a dohod. Přichází rozmach a boom v pracovní a partnerské rovině. Ryby si velmi polepší. Naleznou vhodné pracovní partnery a pokud hledají partnera, pak i průvodce soukromým životem. Stejně jako před 12 lety.