Co jsou to Bachovy květy? ( Esence )
Systém Bachových květů se dá označit jako „léčba reharmonizací vědomí“. Přivádí nás do části osobnosti, kde běží životní energie po špatné koleji nebo, kde je blokovaná a pomáhá nám dojít do kontaktu s naší celistvostí a naším pravým pramenem energie. Jádrem této léčby je spuštění našeho samoléčebného procesu.

Proč Bachovy?
Tento léčebný systém vymyslel před 50ti lety anglický lékař Eduard Bach. Systém 38 květových koncentrátů zahrnuje všechny základní negativní duševní stavy lidského charakteru a představuje v sobě uzavřený systém, který během své doby existence prokázal vynikající účinek.

Jak Bachovy květy působí?
Přírodovědecké a zcela uspokojující vysvětlení toho, jak Bachovy květy působí, do nynějška neexistuje. Bach napsal v roce 1934 o účinku květových esencí: „určité divoce rostoucí květiny, keře a stromy vyššího řádu mají sílu zvýšit svým vyšším chvěním lidské chvění a otevřít naše kanály pro poselství spirituálního Já. Mohou zaplavit osobnost všemi ctnostmi, které potřebuje, a vyplavit tím charakterové nedostatky, které jsou příčinou naší bolesti. Jako krásná hudba nebo jako cokoliv jiného velkorysého a inspirujícího, jsou i tyto květiny schopné povznést celou osobnost a zavést nás blíž k duši. Tím nám dají mír a sprostí nás bolesti. Neléčí tak, že by přímo napadly nemoc, ale tak, že zaplaví tělo krásným chvěním našeho vyššího Já, v jehož přítomnosti se nemoc rozpustí jako sníh na slunci. Pravé léčení nemůže existovat beze změny životního stanoviska, bez duševního míru a bez vnitřního pocitu štěstí.“

Texty o Bachových esencích jsou z knihy Bachova květová terapie-teorie a praxe od Mechthilda Scheffera

Postupně si představíme všech 38 Bachových esencí. V brzké době budou k dostání v našem Studiu Hedis. Výhodou naší praxe je to, že lze ty nejvhodnější pro každého klienta vytestovat siderickým kyvadlem, takže jsou „šité přímo na míru“.

ŘEPÍK LÉKAŘSKÝ

Negativní potenciál:

Přecitlivělost, mentální muka, povrchní radost, útěk před vnitřním konfliktem. Člověk se pokouší ukrýt mučivé myšlenky a vnitřní neklid za fasádou veselí a bezstarostnosti. Rád by žil v míru a chtěl by kolem sebe mít dobrou náladu, dostává se ale skrze hádky a špatnou náladu do duševní tísně. Dělá všechno možné pro „klid a mír“. Obětuje skoro vše, aby udržel vnitřní i vnější duševní mír a aby se vyhnul konfrontacím. Dobrý dojem navenek je pro člověka velmi důležitý. Člověk bagatelizuje vlastní problémy a nemluví o nich. Nepřizná je ani tehdy, když je kvůli nim osloven. Aby unikl svým hlodavým a starostlivým myšlenkám, je pro každé vzrušení a změnu např. párty a různé akce. Je družný, aby ve společnosti zapomněl na vnitřní konflikt. Je na každé párty dobrým přítelem, bezvadným kamarádem, rozdává náladu a mír. Podle okolností sáhne po alkoholu, tabletách, drogách, aby mohl přestát potíže v dobré náladě a aby uklidnil mučivé myšlenky. Musí být neustále v pohybu, aby nemusel přemýšlet. Jako nemocný se přetvařuje, zakrývá své potíže, baví svými vtipy dokonce i ošetřující personál. Znepokojuje se tím, že není schopný držet plán, jako např. hubnutí, přestat kouřit atp. Tajemná duševní bolest a pocit osamělosti v dětství, u dětí, které umí obyčejně rychle na svůj zármutek zapomenout.

Pozitivní potenciál:

Vyrovnanost, hloubka, schopnost konfrontace, pravá vnitřní radost, soudnost, objektivita. Důvěřivý optimista, chytrý diplomat, neúnavný průvodce míru. Člověk umí ignorovat to, co mu kalí život, hodnotí správně problémy. Může se vlastním starostem srdečně zasmát, protože je mu jasná jejich relativní bezvýznamnost. Rozeznává jednotu množství.

 

TOPOL OSIKA

Negativní potenciál:

Strach, obavy, nevysvětlitelná ustrašenost, stísněnost, předtucha, tajná obava z nějakého hrozného neštěstí. Bezdůvodné pocity strachu a nebezpečí. Náhle přicházející stavy strachu, když je člověk sám nebo i mezi lidmi. Člověk se cítí stísněně, jako začarovaný. Fantazie letí jako splašená. Naplněný strachem, fascinovaný okultními fenomény, pověrčivý. Strach z pronásledování, z potrestání, strach z neviditelné moci nebo síly. Má zlé sny, člověk se probouzí s panickým pocitem strachu a bojí se usnout. Strach z myšlenek a snů s náboženskými tématy, o temnotě a smrti. Strach ze strachu, ale člověk se neodváží o tom s někým mluvit. Kolektivní strachy jako strach z tělesného násilí, přepadení, znásilnění, týrání, strach z hadů, duchů atp. Děti nechtějí zůstat sami nebo spát ve tmě ze strachu před bubákem nebo podobným zjevením. Člověk nemůže snést atmosféru na jistých místech.

Pozitivní potenciál:

Důvěra, bezpečí, senzitivita, neohroženost. Schopnost přenést se do subtilnějších úrovní vědomí, a tím pochopení pro náboženské a ezoterické myšlenkové pochody. Chápání vyšších duchovních světů. Člověk se cítí být těmito světy přitahován a bez obav se připravuje probádat je bez ohledu na eventuelní potíže.

BUK LESNÍ

Negativní potenciál:

Péče o blaho. Obavy, malichernost, kritičnost, zatvrzelost. Arogance, netorelance. Člověk odsuzuje druhé bez jakéhokoliv vcítění. Chyby druhých padnou okamžitě do oka. Člověk nemá pochopení a shovívavost k nedostatkům druhých. Neumí se vcítit do pocitů druhých lidí, protože jsou jeho vlastní city blokované. Vnitřně druhé soudí, vidí jejich chyby a odsuzuje je. Vidí vždy slabosti a to, co se dá situaci vytknout, ale nevnímá to, co by se z ní dalo pozitivně využít. Hloupost druhých lidí ho obtěžuje. Někdy reaguje malicherně, pedantsky, nesmiřitelně. Dělá narážky na malá gesta a jazykové zvyklosti druhých. Přemíra předrážděnosti není úměrná jejímu podnětu. Je vnitřně napjatý, zatvrzelý. Svým nadměrně kritickým postojem se izoluje od svých bližních.

Pozitivní potenciál:

Porozumění, otevřenost, empatie, duchovní bystrozrak, pochopení pro různé vzory lidského chování a pro individuální cesty vývoje. Dobré diagnostické schopnosti. Člověk stojí tolerantně v životě, rozeznává jednotu v množství.

 

Příště si také řekneme více o jejich výrobě a jejich vibračních schopnostech a dávkování.


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015