O čem to je a jak to funguje? Pokud jste si sestavili domácí ústavu a jste rozhodnuti ji plnit, jistě jste udělali dobrou věc pro budoucnost vašeho vztahu. Máte tedy před sebou soupis vzájemně schválených vět, které visí na nástěnce. K jednotlivým větám si nyní s partnerem sjednejte postihy, které budou následovat, pokud partner dohodu třikrát nesplní. Postih by neměl být levný. Neměl by v partnerovi vzbuzovat pocit, že když dohodu 3x poruší, pokutu s klidem zaplatí a bude mu odpuštěno.

Pokuty mohou být různé: koupit lístky do divadla, zaplatit dobrou večeři, koupit dovolenou či auto, pro zámožnější cestu kolem světa či nový dům.

Mozek se svých starých návyků nezbaví ihned. S čím první den souhlasil, to druhý den může zcela klidně negovat, a ještě vám za to vynadat. Jeho rozmary budeme řešit právě touto metodou.

V případě, že zjistíte, že partner dohodu porušil, tiše mu uděláte čárku k větě, kterou porušil. Pokud poruší podruhé, učiníte totéž. Stejně tak, pokud se stane potřetí.

Pokud se u jedné z vět objeví tři čárky, partner musí splnit svůj trest. Tím se mu čárky přeškrtnou a pokračuje se dále stejným způsobem. Pokud se znovu nashromáždí tři čárky, opět musí vyplnit svůj stanovený trest. Jestliže partner nasbírá tři čárky potřetí, čili devětkrát poruší, co dobrovolně slíbil, pak se váš vztah dostal na významnou životní křižovatku.

Na této křižovatce budete muset udělat významná rozhodnutí. K tomu vám pomůže zhodnocení situace. Víte že:

  1. Partner se zavázal k něčemu, co není s to plnit
  2. Partner neumí držet slovo
  3. Partnerovi nestojím za to, aby se mnou budoval vztah

 Řešení:

  1. S partnerem prodiskutujeme formu pomoci, aby našel sílu daný návyk změnit, a zapíšeme nové body ústavy s tím, že původní zrušíme.
  2. Požádáme partnera o vysvětlení, proč nedodržuje své sliby a co za tím stojí
  3. Urychleně ukončíme vztah

Metodu 3x a dost nepoužívejte k totální přeměně partnera. Platí, že z tulipánu kopretinu neuděláš. Vztah stojí na pilířích a pilíře jsou důležité zájmy a poslání jedince, které se u něj svobodně projevují. Není možné se jim naučit, či k nim přinutit. Díky existenci pilířů definujeme kompatibilitu ve vztahu, a ta nikdy nebude dlouhodobě existovat jen s pomocí domácí ústavy či metody 3x a dost. Každý jedinec svůj život staví na svých pilířích a funkční vztah se bez nich neobejde.

Pokud žijeme dle svých pilířů, nepotřebujeme dohody, poněvadž se respektujeme zcela samozřejmě. Dohody potřebujeme tam, kde jsme s partnerem nekompatibilní, ale tato nekompatibilita je tak malá, že jsme schopni se něčeho vzdát bez velkých sebezapření.

Autor: Aleš Kalina