Kořenová čakra BÝK
"Jsem proslulý svou silou a vitalitou. Jsem spojen s energií dubu a v dávných dobách jsem byl uctíván pro svou sílu a statnost. V té či oné podobě jsem s člověkem od jeho prvních kroků na této Zemi. Byl jsem vaším druhem v mnoha starobylých civilizacích. "

"Mám odvahu odolávat přírodním silám, neboť si vzpomínám na požáry, zemětřesení a bouře v dobách, než váš svět vychladl. Jsem vědomí síly ve vaší základní čakře. Představuji obětní zvíře, když se prvními nejistými kroky vydáváte na stezku světla. Umím řvát a otisknout svá kopyta do země s prvními záblesky posvátného ohně, který plane ve středu Země pod nohama lidí. Potuluji se bohatými pastvinami a šťavnatými loukami vaší planety. Jsem tak spojen s půdou. Pokud vám působí potíže stát oběma nohama na zemi, vězte, že jsem symbolem zdravého rozumu a stability.
Rychle se však blíží doba, kdy se n vaši planetě už nebudu znovu převtělovat. Lidé si konečně začínají uvědomovat, že není nutné pojídat maso.
Rozvíjíte své vědomí a můj druh se bude moci vrátit ke svému původnímu účelu.
Vrátíme se ke svému skupinovému duchu a budeme vyčkávat na další otočku kola evoluce."  
 

Kořenová čakra MEDVĚD
Také já jsem představitelem síly. Chodím po čtyřech, ale stejně dobře si mohu vykračovat i po dvou. Symbolizuji tak člověka, který opustí batolení dětského věku a dozraje v dospělého. Jsem symbolem proměnlivé struktury života a mohu vám pomoci přizpůsobit se ušlechtilejším paprskům světla, které nyní dopadají na povrch matky Země. Představuji také duchovní schopnosti, které dosud dřímají ve vaší mysli. Mohu vám pomoci probudit je ve jménu slávy vaší nastávající proměny. Jsem velmi hravý a budu tančit a dovádět na jarním slunci, budu si drbat hřbet o kmen oblíbeného stromu. Přál bych si, aby se lidé naučili skotačit z čiré radosti nad tím, že jsou na živu a mohou žít na této překrásné planetě. Stejně jako býk i já brzy zmizím z vašich pastvin. My medvědi se vrátíme ke své skupinové duši. Tam budeme vyčkávat, dokud se neobjeví příležitost vzít na sebe jinou podobu na této Zemi nebo na jiné planetě ve vesmíru. Jinými slovy řečeno, přezimujeme ve stavu vědomí podobajícímu se vašemu snění. Ponaučení plynoucí z naší přítomnosti na zeměkouli zní: používat sílu s mírností a lehkou nohou našlapovat na povrch matky Země. Chovali jsme se přesně tak: na jiné tvory jsme útočili pouze v ohrožení nebo nebezpečí."
 

Kořenová čakra DRAK
"Považujete mě za legendu, ale před dávnými a dávnými věky jsem obýval vaši Zemi. Bylo to v době, kdy člověk kráčel po Zemi ve společnosti andělů.

Potuloval jsem se v panenských lesích a horách. Mými společníky byly přírodní síly země, vzduchu, ohně a vody. Vydechoval jsem oheň a řval jsem jako výbuch sopky. Představuji probuzení energie kundalini, která v bdělém stavu stoupá vzhůru kolem páteře až k úplnému osvícení.

Představuji také přepych a bohatství. Jsem společníkem alchymistů, kteří proměňují obyčejné kovy ve zlato. Jsem strážcem pokladů a sedím u vchodu k novým místům, kde jsou pohřbeny rukopisy obsahující dávnou moudrost. Jednoho dne opět spatří jasné denní světlo. Svatého Jiří, patrona vašeho požehnaného ostrova Británie, zobrazujete jako toho, kdo si podmaní dračí sílu a uvolní tak oheň duchovního osvícení. Váš "královský ostrov" také pozná krásu vzplanuvšího a dokonale ovládnutého ohně."
 

Kořenová čakra meditace
Kráčíte po hustém koberci zelené trávy na louce plné pryskyřníků. Před vámi stojí čistě bílý býk. Nebojte se, neublíží vám. Přistupte k němu s láskou a polaskejte jeho šíji a hlavu. Jeho bílá barva naznačuje čistotu úmyslů. Zavede vás k malé jeskyni, před níž leží hnědý chundelatý medvěd. Jeho oči jsou přátelské a vlídné. Lísá se k vám a dovolí vám pohladit jeho hustý kožich. Obrátí se naznak a kope nohama do vzduchu. Ukazuje vám, jak lze sílu zjemnit vlídností a láskou a jak ji používat ve prospěch lidstva. Pobuďte chvíli s těmito zvířaty a jejich dévami. Poslouchejte, co vám říkají. Při odchodu z jeskyně spatříte v dáli draka s ohnivým dechem. Nehrozí vám žádné nebezpečí. Pokud chcete, můžete se k němu přiblížit. Pokud však ještě nenastal vhodný okamžik, oceňte jeho přítomnost a respektujte jeho existenci. Až budete připraveni, znovu se objeví ve vašich meditacích.

Z knihy Jak spolupracovat s anděly a přírodními duchy od Lorny Tondové

Komentáře