Ty jsi hypochondr…, slyšíme často od svých blízkých, pokud si neustále stěžujeme na svoje bolesti a pozorujeme se. Jestli tomu tak skutečně je, to nám ozřejmí náš článek.

Příznaky:

  1. trvalé sebepozorování a zaobírání se svou nemocí navzdory ujištění lékaře o dobrém zdraví
  2. popření, že problémy jsou psychické podstaty
  3. zveličování různých bolístek a drobných zdravotních problémů

Riziková skupina
Hypochondrie postihuje asi 1% populace a dalších 9 % má slaběji vyjádřené příznaky. Vyskytuje se stejně často u mužů jako u žen. Porucha může začít v každém věku, u mužů nejčastěji kolem třicítky a u žen o deset let později. Podle jedné studie trpí hypochondrií častěji prvorození, zvláště ženy, zřejmě proto, že matky s ještě nedostatečnými zkušenostmi v péči o děti věnovaly jejich zdraví větší pozornost než zdraví jejich mladších sourozenců.

Průběh onemocnění
Hypochondrie mívá kolísavý průběh – její příznaky periodicky přicházejí a zase mizí. Začíná často skutečným onemocněním, ale místo toho, aby se nemocný po vyléčení cítil lépe, soustřeďuje se dále na svoji nemoc, i když její příznaky zmizely. Často mu dělá dobře pozornost, jíž se mu dostalo během nemoci a osvobození od běžných povinností. Je přesvědčen, že má závažné onemocnění vzdorující lékařské diagnóze a terapii. Hypochondři často berou velké množství léků, vitamínů a přírodních produktů a někteří tráví hodiny nad lékařskou literaturou studiem své diagnózy. Hypochondrie by rozhodně neměla být zaměňována, ani přes některé podobnosti, s psychogenní bolestí, při které má pacient skutečné bolesti, ale založené spíše na psychickém než fyzickém podkladě.

Svépomoc
Pacienti s hypochondrií často zkoušejí jedno léčení za druhým, od domácích prostředků po odbornou péči, bez ohledu na zbytečnost svého úsilí. Rodinní příslušníci nebo přátelé jim mohou pomoci, když se budou držet následujících pravidel:

  1. Dejte postiženému možnost si postěžovat a vyslechněte ho, ale nevěnujte mu tolik pozornosti, aby v tom našel potvrzení svého domnělého onemocnění.
  2. Povzbuzujte ho k hledání jiných aktivit. Diplomaticky poznamenejte, že pokud se lidé věnují více životu, nevšímají si tolik svých nemocí a nepřeceňují jejich význam.
  3. Oceňte chování, které se nevztahuje k zdravotním steskům. Nejúčinnější způsob, jak změnit chování lidí je pochválit je, když dělají něco pozitivního.
  4. Nedoporučujte mu další léčbu a vyšetření. Místo toho ho upozorněte na to, že příliš mnoho léků může vyvolat příznaky nemoci.
  5. Doporučte mu skupinovou terapii, lidem s hypochondrií dělá dobře, když si mohou navzájem postěžovat.

Léčba
I když má lékař podezření na hypochondrii, pacienta vždy pečlivě vyšetří, aby vyloučil možnost skutečného onemocnění. Pacienti mohou rovněž vyplňovat seznam příznaků, který pomůže určit, zda jejich potíže zapadají do vzorce známého onemocnění nebo zda jsou jen vymyšlené. Pokud je hypochondrie vyvolána existující úzkostí nebo depresí, může lékař předepsat anxiolitika ( např. neurol, lexaurin apod. ) nebo antidepresiva ( např. seropram, prozac, deprex apod. ) Někteří lékaři mohou mírnit úzkost svých pacientů tím, že je zvou na pravidelné kontroly . Účinnější způsob je však přesvědčit pacienta, aby se podrobil psychoterapii. Mnozí hypochondři však psychoterapii vzdorují a vyžadují léky.

Prevence
Hypochondrie je komplexní problém, kterému se nedá snadno předcházet. Odborníci se domnívají, že začátky sahají až do dětství. Varují rodiče, aby nedávali svým dětem přílišné úlevy, pokuf jsou nemocné, nebo aby nespojovali nemoc s odměnou. Pokud někdo vede činorodý a smysluplný život, obvykle se pak nesoustředí na své fyzické problémy a nezveličuje jejich význam.

Alternativní terapie
Fyzioterapie Tanec, jóga, tai-či a podobná cvičení jsou předurčena k navození pocitu spokojenosti a navíc poskytují užitečný pohyb. Např. hypochondr, který se domnívá, že má zničená záda a nemůže vykonávat usilovné cviky, můlže najít uspokojení v léčbě tancem nebo tai-či.

Domácí mazlíčci
Péče o zvířátka nabízí hypochondrovi jinou činnost než jen myslet na svoje onemocnění. Navíc zodpovědnost za jiné živé stvoření dává životu pozitivní smysl.

Iva Hédlová podle Reader´s Digest

Názor studia Hedis:
Velice dobrých výsledků se dosahuje pomocí metody Spiritual Response Therapy ( SRT ), která vyhledá bloky v podvědomí a odstraní je tak, že klient už svoji hypochondrii nepotřebuje.