Zaručený lék proti postupující demenci : Obyčejná chůze. Pravidelné procházky snižují riziko demence u starých lidí. Nezávisle na sobě to zjistily dvě skupiny vědců, jejichž studie otiskl časopis Journal of American Medical Association.

Pozitivní účinky chůze na duševní zdraví byly zjištěny u mužů i žen.

Z jedné studie vyplynulo, že u mužů ve věku přes 71 let, kteří pěšky chodili jen velmi málo, byl výskyt demence dvakrát častější než u mužů, kteří chodili nejvíce. Tato studie lékařské fakulty Virginské univerzity v Charlottesville zahrnovala více než 2000 mužů, u nichž od roku 1991 do roku 1999 zjišťovala, jak dlouhou trasu denně ujdou.

Druhý průzkum, který provedli vědci z Harvardské lékařské školy, se zaměřil na 18.766 žen starších 70 let. Ty, které měly nejvíce pohybu, dosahovaly nejlepších výsledků v testech duševní čilosti, jež jim byly předkládány každé dva roky od roku 1986. Už dřívější studie ukazovaly, že pohyb má kladný vliv na mentální zdraví, ale nebylo jasné, zda stačí tak málo intenzívní fyzická aktivita jako obyčejná chůze.

Muži, kteří denně ušli méně než 400 metrů, se vystavují téměř dvakrát vyššímu riziku postižení demencí než muži, kteří denně pěšky urazí více než tři kilometry. "Tato studie a starší důkazy potvrzují, že chůze a aktivní životní styl obecně souvisí se sníženým rizikem demence," řekl jeden z vědců Robert Abbott. Experti ale připustili, že není jasné, čím je taková souvislost způsobena.

Ženy ve druhé studii byly rozděleny do pěti skupin podle toho, kolik vydávaly energie na pohyb. Opět se zjistilo, že vyšší míra fyzického cvičení souvisí s lepšími výsledky v duševních výkonech. U nejaktivnějších žen bylo riziko snížení těchto schopností o 20 procent nižší než u žen pohybově nejpasivnějších. Také ženy, které alespoň 1,5 hodiny týdně strávily jednoduchými procházkami, dosáhly lepších výsledků než ženy, jež chůzi za celý týden nevěnovaly ani 40 minut.

"Zjevný prospěšný vliv větší fyzické aktivity na duševní výkon je svým dosahem podobný jako ubrání tří let věku," dodala Jennifer Weuveová z harvardského vědeckého týmu.

zdroj : ČTK zdp hej

Komentáře