Je nejvyšší čas vyškrtnout ze svého života negativní jedince. Zbavíte-li svůj život jejich negativity, uvolňujete v něm místo pro něco nového, kladného a krásného.

Bohužel se najde dost lidí, kteří kolem sebe vidí jen to špatné. V rodině, v zaměstnání, ve škole i na sociálních sítích na ně můžeme narazit dost často. Je třeba umět jim včas zamávat a jít si dál svou cestou bez jejich zapšklého životního názoru.

Podívejte se na seznam sedmi typů negativních lidí, na které je nejlíp co nejdřív zapomenout:

1. Králové scén a hádek

Někteří lidé – a nejsou to zdaleka jenom ženy – s potěšením vyvolávají hysterické scény s křikem a hádkami. Nedejte se vtáhnout do cizích sporů. Neodpovídejte hrubými slovy na nadávky, kterými se vás někdo pokouší urazit. Zachovejte klid a chladnou mysl. Čím více huláká váš oponent, tím klidněji a jistěji musíte mluvit. Nenechte se vyprovokovat. Při nejbližší vhodné příležitosti prostě odejděte.

2. Osoba vždy a všude s vámi nespokojená

Některým lidem se nezavděčíte. Berte to jako fakt. Každý už snad v životě narazil na někoho, kdo se k němu choval bez veškeré úcty, snažil se ho ponížit a bez jakéhokoli důvodu se na něj díval zvysoka. Neztrácejte čas snahou si takový typ naklonit a dosáhnout jeho uznání. Podobným úsilím si leda uškodíte. Prostě na něj zapomeňte.

3. Pesimista lámající křídla vašim snům

Nebavte se s lidmi, kteří se vysmívají a špiní vaše sny. Jsou to typy odčerpávající vám jen sílu, pomalu ale jistě dusící váš vnitřní plamen elánu a zápalu pro ideál. Vysloveně je těší lámat vám křídla, protože sami křídla nikdy neměli.

Vaše možnosti neurčuje cizí názor. Buďte optimisty, mínění prskajícího pesimisty odsuňte stranou a snažte se vidět dál a výš, než on vůbec pokládá za možné. Jen na vás závisí, zda dokážete uskutečnit své sny.

4. Manipulátor

Chraňte se manipulátorů a všech, kdo pomocí vlastní negativity chtějí ovládnout vaše myšlení. Rozpoznat tyhle typy není zase tak těžké. Charakteristické je, že jim záleží pouze na nich samých. Všichni kolem – včetně vás – jsou jim jenom prostředníky k dosažení vlastních sobeckých cílů. Pod pláštíkem srdečné péče skrývají snahu dostat vás tam, kam potřebují oni. Nebojte se včas a jasně říci NE.

5. Paličák přesvědčený o tom, že máte být někým jiným, než jste

Jediné prospěšné vztahy jsou ty, které nás dělají lepšími, bez toho, že by se z nás někdo pokoušel udělat někoho jiného, než kým jsme. A bez toho, že by nám bránil se jinými stát, pokud přerosteme sami sebe.

Doopravdy vědět, co se děje ve vaší hlavě, můžete jen a pouze vy. Ten, kdo vás špatně zná, vás může považovat za úplně jiného člověka. Ostatně, to se může stát i těm, kdo vás znají dobře. Nemá žádný smysl chtít se přizpůsobovat něčím představám o vás. Jenom ignorace cizích představ o vás a rozhodnutí být tím, kým ve skutečnosti jste, vám otevře cestu ke skutečné lásce, štěstí a úspěchu.

6. Náročný přítel, který neodpouští chyby

Koho můžeme označit za čestného člověka? Rozhodně ne toho, kdo nedělá žádné chyby. Takoví lidé totiž neexistují. Čestný je ten, kdo chyby uzná a pak se je snaží ze všech sil napravit. Chybami se učíme, to je stará moudrost a součást každého velkého záměru.

Jestliže někdo odmítne pomoci vám přerůst a napravit vlastní chyby, dopouští se neodpustitelné chyby sám. Držet se minulosti, v níž už se těžko dá něco změnit, znamená ztrácet síly, které se budou hodit při vytváření lepší budoucnosti. Jestliže vás někdo stále posuzuje podle vaší minulosti, připomíná chyby, jichž jste se dopustili a odmítá vám je odpustit, neváhejte zanechat minulosti nejen chyby, ale i dotyčného.

7. Vnitřní kritik

To jste asi nečekali… ale opravdu, patří sem i onen krutý kritik, který se usadil ve vaší hlavě. Na všem najde nějaký „chlup“ a jeho nelítostná kritika často způsobí, že vás ovládá naprostá nespokojenost se sebou samými. Nemůžete být šťastní. Přitom je to úplně zbytečné! Proč se bez lítosti tepat za každou maličkost? Klopýtne každý. Všechno, co potřebujete, je sebrat odvahu a být sami sebou. Vždyť vaše cena spočívá právě v tom a ne ve snaze stát se někým, kým nejste.

Různé ty „chlupy“, které ve všem hledáte a nacházíte, jsou možná jen vašimi typickými individuálními rysy. I ve vás je cosi neopakovatelného a jedinečného. Jste jiní než ostatní. Nikdy nebudete jako oni a oni zas nebudou jako vy. To je naprosto normální. Na svět jste přišli právě proto, abyste mu vyprávěli kdo jste. Abyste si užívali každou chvíli. Až tohle přijmete, pochopíte, že nemá smysl srovnávat se s někým jiným. Váš vnitřní kritik nemá vůbec co kritizovat.

Doslov

Když se někteří lidé snaží shazovat vaše sny a předvídají vám nezdar, když vás kritizují a umíněně nechtějí vidět, kdo doopravdy jste, pamatujte, že vám tím neříkají nic o vás, ale všechno o sobě. Příčinou jsou jejich vlastní strachy, jejich vlastní trable. A jestli tím, kdo vám všechno tohle provádí, jste vy sami – tedy váš nelítostný vnitřní kritik, zkuste se alespoň na jeden den odříci všech pochyb, které o sobě máte. Přestaňte si je sugerovat, není k tomu důvod. Nepotřebujete negativní myšlenky, k ničemu vám nejsou.

Narazili jste někdy na nositele negativity, o kterých tu byla řeč? Jak se zachováte v takové situaci? Podělte se s námi ve svých komentářích.

Komentáře