Schopnost telekineze je velmi přirozená věc a my všichni máme schopnost tuto telekinezi provádět, je to jen záležitost naší schopnosti se učit. Je to hlavně vztaženo k fenoménu mysl/mozek/vědomí, ačkoli určité kořeny jsou sub-atomické jako všechny manifestace.

Jeden výzkum dokazuje, že při telekinezi je zvýšená aktivita v mozkové kůře. Většina z toho, co nazýváme psychický fenomén nebo mystická událost se stává v době vypnutého stavu vědomí. ( off phase of conscionsness )

Vědomí je vždy ve stavu vypnuto/zapnuto, jako kdyby blikalo vypnuto-zapnuto. Jev off/On fáze je fotonově vztažen k vyjádření energie a světla. Energie, se kterou pracujeme na zemi jsou buď malé kousky ( přihrádky ) nebo kvanta energie. Schopnost ohýbat lžičky, levitovat se děje na jiných ůrovních, které jsou jenom manifestovány jako fyzická událost nad časoprostorovou schránou , kterou chápeme jako naší realitu. Podobně tomu je to také dobrý obchod s iluzí. Je nutné být schopen rozlišovat realitu obou dvou. Někdy je mohutný rozdíl mezi tím, co myslíme, že vidíme a tím, co se skutečně odehrává.

Co je telekineze?

Telekineze je v podstatě schopnost hýbat nebo posouvat předměty na fyzické úrovni pouze duševní energií. Zatímco si někteří lidé myslí, že to je pouze okultní zkušenost, tak přesně tak to není. Můžu vám předložit pouze svůj názor, věřím, že všichni jsme zrozeni s těmito schopnostmi. Je to normální, jako chození, mluvení, dýchání. Jenom jsme tu výuku to zanedbávali.

Běžná teorie je, že telekineze pracuje díky energickým polím ( magnetickým nebo elektrickým ) nebo pomocí vln psychické energie, která je pouze dostatečným zhuštěním přitahování a odpuzování předmětu, nebo vkreslení se do jeho nitra. ( draw it inward )

Většina lidí pouze narazí na to, že telekineze je vedlejší, náhodná – něco tajemně přelítne, nebo předměty létají po místnosti, fenomén často chybně tipován na poltergeista, i když to vlastně může být osoba se spontálnímy telekinetickými schopnostmi.

Kdokoli může spoutat jejich moc a použít ji vhodným zaměřením.

Teorie telekineze

Telekineze je myšlena jako opravdu úžasný talent, který má pouze několik málo lidí. Docela naopak, osobně věřím, že telekineze je něco, co je v nás obsaženo. Jednoduše to nepoužíváme. Popravdě, povšechně vzato, my všichni máme psychické schopnosti. Dovolte mi to vysvětlit.

Každá žijící osoba má mozek. Očividně. Říkat něco jiného by bylo absurdní. Ačkoli nepoužíváme celý mozek, dokonce ani nepoužíváme tu jeho lepší část. Také užíváme jiné části víc než jiné. Někteří lidi se vyžívají v umění, některé baví matematika a čísla, logika, sporty, psaní, tančení, sběratelství… všechny tyto aktivity používají odlišnou část mozku. Je to jako psychická schopnost. My všichni užíváme určitou část našeho psychického potenciálu, ale tuze tuze málo z jeho celého. Někteří z nás prostě „vědí“, že se něco stane, nebo mohou předpovědět výsledek líp než většina lidí, nebo získají dojem, že osoba, kterou potkali má dobrý nebo špatný charakter. Všichni tito používají psychickou sílu.

Tak jako u mozku, můžeme procvičovat části, které leží nepoužívané. Umělec se může naučit algebru, stejně tak vy se můžete naučit telekinezi s náležitým trénováním a rozšiřováním vašich přirozených psychických schopností.

Věc, která vás jen brzdí je to, že si nevěříte. Jako dítě, které říká: „Nemůžu počítat matematiku, to je nemožné!“, osoba, která říká:“Nemůžu používat telekinezi, nemám tu schopnost“, bude stejně neůspěšná. Říká se, že člověk je svůj největší kritik. Dobrá, zastavte to!! Věřte si a schopnosti potom přijdou sami.

Definice skeptiků

Telekineze je pohyb předmětů vědecky nevysvětlitelnou cestou, jako například okultní silou. Psychokineze je produkce pohybu ve fyzických předmětech jako například použitím psychických nebo mentálních sil. Uri Geller prohlašuje, že může ohýbat lžičky a zastavit hodinky pouze silou mysli, která ovládá externí předměty. Jiní prohlašují, že jsou schopni kutálet tužkama přes stůl pouze silou vůle. Rozmanitost takových salóních triků, které jsou používány k demonstraci psycho kinetických sil je konečná.

Moje myšlenka k tomuto: Samozřejmě, je tu rozmanitost takových salonních triků. Je mnoho takový triků prakticky pro všechno. Tím se nemyslí, že telekineze je nemožná.

Více o telekinezi a jak jí provádět

Telekineze je pohybování věcí vaší myslí. Jestli hodláte zkoušet telekinezi, musíte být uvolnění, prosti myšlenek a musíte být schopni se koncentrovat na ten předmět a na nic jiného. Někteří lidé myslí, že byste měli meditovat, před používáním telekineze. Musíte být opravdu horlivý, protože to může trvat roky, než se to naučíte, ale myslím, že se vyplatí čekat. V hlavě myslete na svůj cíl, představujte si ho znovu a znovu, nemyslete na nic, jen na ten předmět a váš cíl. Dělejte to tak dlouho, jak jen to je možné, aby to pro vás bylo pohodlné a dělejte to denně. Za nějaký čas uvidíte výsledky. Přišel jsem na to, že je lehčí začít se světlými věcmi.

Některé experimenty jsou: Kutálení tužky, používajíc světlý papír je docela snadné, párátko ve vodě, zkusit přimět plamínek svíčky, aby směřoval nějakým směrem, pírko ve sklenici, balancování lžičkou na hraně sklenice a zkoušet přimět lžičku vyhoupnout se a v neposlední řadě, ale docela jednoduché je ohýbání stříbrného nádobí ( silverware ) nebo klíči. Držte vybraný předmět v ruce a ciťte povrch, během čehož si představujete v hlavě jeho ohýbání. Věc je: Nepřinucujte to ohnout se, ale nechte se to ohnout.

Levitace je skoro druh telekineze, takže použijte stejných metod jako u ní. Někteří lidé myslí, že telekineze má co do činění s magnetickým polem a někteří myslí, že je to o používání energie.

Uzavírání energie do tvarů pomocí mysli – je nejvíc používáno při tvoření PSI-koulí. Tohle je cesta jak se naučit uzavřít energii. Dejte ruce před sebe, jako byste mezi nima něco drželi a pak si představte, jaky byste byli pípa energie a nechte jí tedy odtéct skrz ruce do energické koule, kterou si představíte mezi dlaněmi. Dokonce i když jí nemůžete vidět, tak nemusí mít dost silná a měli byste přidat víc. Nedělejte si starosti, že jí nevidíte, protože ze začátku nemá nikdo dostatek sil udělat jí viditelnou.

Můžete si říct, že děláte PSI koule zaměřením pozornosti na vaše ruce. Ty se oteplí a vaše ruce se budou trošku chvět. Jestliže vás ruce bolí, nedělejte si s tím starosti, to je normální. Zkuste vytvořit PSI koule během různých pocitů a sledujte změny. Jednou až i uvidíte PSI koule, tak můžete měnit jejich barvu a tvar atd… budete moc cokoli chcete.

Štíty – jsou dělány většinou tou samou metodou, ale energie vás obklopuje. Můžete je naprogramovat svou vůlí, bude dělat cokoli budete chtít.

Kde začít

Je tu pár určitých věcí, na kterých potřebujete pracovat předtím, než se někam dostanete s TK. Zde popíši pár překážek, které musíte překonat a cvičení, která musíte zvládnout.

1) Obava

Telekineze je skutečná. Lidé jí prováděli a provádějí po celý čas. Je to dar všem lidem. Dostaňte to skrz palici, než budete pokračovat dále. Obava je jako stěna mezi vámi a TK. Tak přes ní přelezte a nechte jí v dáli za vámi. Nepotřebujete obavu ve vašem hledání pravdy!

2) Logika

Dobrá, žijete v praktickém světě, je jen přirozené zkoušet zdůvodnit různé věci. Netrapte se. Nechte praktičnost stranou a když pak dosáhnete TK, pak uvidíte, jak hloupá je podstata logiky se vším dohromady. Dá to smysl, až to zvládnete.

3) čistota srdce

Proč se chcete naučit telekinezi? Vaše důvody musí být pozitivní a vaše záměry ryzího charakteru. Jestli se to chcete naučit, abyste zraňovali lidi ( no jo – létející nože 🙂 pozn. překl. ), mít z toho zisk, ukázat se před přáteli, zapomeňte na to. Učte se to, abyste zkoušeli mysl, naučte se bojovat s realitou. Nedělejte to jen pro nějaký druh laciné slávy. Je-li tohle váš záměr, nikam se nedostanete.

4) Meditace

MUSÍTE MEDITOVAT. Uvažujte o vašich potřebách. Vemte to krok za krokem. Meditace je klíč, který připravý vaši mysl na telekinezi.

Zlepšení telekineze

Neustále dostávám dopisy „Zkoušel a zkoušel jsem telekinezi, ale stále to nemůžu udělat“. Důvod je pokaždé stejný. Osoba si myslí, že zkoušet to týden je „dlouhý čas“. Zapomeňte na to. Telekinesis is worth the wait, but what a wait it is. ( patrně citát nebo idiom, pozn. překl ) Velmi schopní se stanete za 2 týdny. Větší část nás to nebude dělat měsíce nebo roky. Vytvořil jsem tento seznam, aby vás dostal na správnou cestu směrem k telekinezi. ZKOUŠEJTE DÁL!

Meditujte denně půl hodiny, patnáct minut jestli jste velmi zaneprázdněni.

Pokuste se o TK alespoň jednou denně, dvakrát, jestli je to možné. Dejti se dobrých 30-60 minut, abyste to zkoušeli.

Zaměřte se na jednu metodu minimálně na týden, jestli to nepůjde, zkuste jinou.

Buďte v pohodě, místo toho, abyste to brali vážně, berte to jako experiment, hru. Jestli na sebe budete moc tvrdí a budete to brát vážně, pak na sebe budete akorát tak naštvaní a nikam se nedostanete.

Nenechte toho.

Neříkejte si, že to nemůžete dokázat, když můžete.

VĚŘTE!!!!

Co můžete dělat s telekinezí?

S telekinezí můžete:
hýbat předměty, například časopisy, šálky čaje atd…
ohýbat objekty ( lžičky, vidličky, tužky atd… )
jestliže jste lepší, můžete:
otevírat a zavírat okna
zavírat dveře
vypínat světla
metat předměty na lidi nebo na jiné věci

Co nedělat

Dříve, než začnete se zkoušením ohýbání lžiček a vidliček, dovolte mi pár tipů a triků, proč by to nemuselo chodit.

  • Důvod, proč někteří lidé mají problémy s kultivací svých telekinetických schopností je obvykle jedna z několika věcí. Některé emoce, jako stress můžou bránit tomuto procesu, ačkoli, jednou mohou stresové situaci vlastně zvýšit takovéto schopnosti. Jsem si jist, že jste slyšeli o situacích, kdy se náhlé okolnosti přiměli někoho, aby dokázal nemožné.
  • Obvykle, ačkoli, jestliže existuje reálné nebezpečí nebo potřeba, lidské emoce brání v cestě, aby mozek vytvořil vhodnou atmosféru. Čím více negativní emoce, jako třeba hněv, strach, nedůvěra, soudy a podezření, tím více zabrání přirozenému toku energie, která je zapotřebí. Je nutné věřit, že to je možné. Jak jinak bychom mohli očekávat manifestaci něčeho, čemu nevěříme?
  • Nenechte se tím uchvátit, berte to s klídkem, relax. Užívejte si kultivací dalších dovedností, není to závod nebo test. Není to o ceně nebo o ocenění. Tolik spirituálně založených filosofů položilo své základy na odměně. Spirituální vědomí a evoluce není cena, kterou byste měli vyhrávat. Otevření se vyšším úrovním duchovního vědomí je narůstání vědomí vyvíjejících se jedinců. Telekineze je jen jedna ze schopností.
  • Nenoste s sebou učiněné představy o výsledku. Zkoušejte to přirozeně. Neplánujte to. Neříkejte si, jak by to mělo být, nebo že musíte být v určitou dobu na určité pozici. To vám vezme energii. Pokud jste příliš zatíženi myšlením, není to ta vhodná atmosféra, která by měla být.
  • Nebuďte na sebe naštvaní. Znovu, uklidněte se a hrajte si s tim.
  • Nebuďte sebevědomí. Ano, mnohokrát se lidé cítí špatně nebo sebevědomě. Ne. Jestliže to nemůžete udělat správnou cestou, tak to není o tom, kým jste. Jen to znamená, že se lžička neohýbá, toť vše.
  • Kdo může dělat telekinezi?

Cože? „Kdo může dělat telekinezi?“ Řeknu vám kdo.

VY !!

Telekineze

Metoda 1. – Splynutí s předmětem

Zírejte na základnu plamene ( ne na plamen samotný, nevypalte si sítnici a můžete mrkat ). Zírejte na ní, vraťte však zaměření očí dovnitř a vstupte do stavu meditace. Dívejte se jak svíčka tančí a pohybuje se ( autor asi myslel plamen, pozn. překl ). Představte si plamen jako končetinu navíc, pociťujte, že jste schopni pohybovat jím tak snadně jako svojí rukou nebo nohou. Udržujte svůj pohled a když cítíte, že je část vás, zkuste ho natáhnout. Hleďte jak plamen vzrůstá, táhne se a ztenčuje, je vyšší, kratší atd.. Dělejte to asi tak 5-10 minut, pak uhaste svíčku.

Metoda 2. – Vizualizace

S touto metodou jen čistě pozorujte v mysli, co chtete aby se stalo. Jestli chcete parkovací prostor blízko dveří hypermarketu, čistě si představte volné místo blízko vstupních dveří předtím než odejdete z domu. Hledáte něco speciálního? Představte si to čistě, vnímejte to, jako kdybyste to už měly a byli šťastní. K provedení vizualizace si napište přesně co chcete. Popisujte co nejlépe! Co chcete, to se stane. Jestliže se to nepovede, uvědomte si, že je důvod, proč se tak stalo, snad proto, že potkáte/zažijete něco lepšího nebo to pro vás není nyní vhodná věc. Vždy se ptejte, jestli je to ve vašem nejlepším zájmu. To také platí pro chybové elektronické zařízení a mnoho dalších věcí, prostě si představte jak počítač, auto atd… funguje bezchybně.

Metoda 3. – Sunutí energií

Přečtěte si důkladně začátek a ovládání energických koulí před tím, než budete zkoušet tohle. Nafoukněte balón a položte ho na podlahu ( nejlépe s povrchem bez velkého tření, třeba linoleum ) Zformujte energickou kouly, a zhuštěte jí tak moc, jak jen to je možné. S energickou koulí mezi rukou a balónem, suňte balón podél podlahy. Nedotýkejte se balónu rukou!

vizuální techniky

Hýbání malými objekty – cvičení

1 – nabijte své fyzické tělo energií
2 – dejte před sebe kámen
3 – zaměřte zrak na kámen před vámi
4 – Zavřete oči a představte si před vámi ten kámen
5 – představte si, že vaše energie se mísí s kamenem
6 – Zaměřte mysl na pohyb kamenu na levo silou myšlenky
7 – To samé napravo
8 – Zaměřte mysl na pohyb kamenu zpět doprostřed
9 – Zaměřte mysl na pohyb kamenu směrem k vám
10 – Zaměřte mysl na pohyb kamenu od vás
11 – Zaměřte mysl na pohyb kamenu na původní místo
12 – Až uznáte za vhodné otevřete oči

Pro cvičení s velkými objekty provádíme stejný postup, ale před sebe si dáme například křeslo. Jako další je cvičení hýbat takto sám sebou.

Psychické techniky

Co můžete dělat:

1. Co je třeba mít je pozitivní vztah akceptující, že to je možné. Věřte tomu, že se to stane. Každý, komu jsem kdy tuto techniku říkal a byl úspěšný v ohýbání vidliček, měl tento pozitivní vztah. Předtím nevěřili, že to je možné, ale pak věřili. To je začátek pro náležitou příparavu mysli. Jako další VĚŘTE, ŽE MŮŽETE !!

2. Zaměřte svojí pozornost. Mnoho lidí říká, že se koncentrují, ale popravdě, jejich mysli se zaobírá vším možným. Naučte se dělat pouze jednu věc v jeden čas. Je to docela těžké v zaběhnutých standartech naší společnosti. Zdá se, že to je odznak cti, dělat 50 věcí na jednou. Zdá se, že lidé nějak odvozují ocenění od tohoto. Dobrá, je to nezdravé – přispívá to ke stresu, špatnému krevnímu tlaku a dokonce k depresím a hoštění dalších nemocí. Nenechte se tím chytit.

Není to o tom, co všechno můžete dělat, ale jak dobře můžete udělat jednu věc. Je to o kvalitě, ne o kvantitě. Je pravda, že mozek může klidně pracovat na jedné věci v jeden čas. Nechme tedy pracovat přirozený proces našeho mozku. Je to o vnitřním dialogu, který pokračuje a může přitahovat nebo odpuzovat energii. Je mnoho technik, které vás naučí disciplíně, která je potřeba k upnutí veškeré pozornosti jen na jeden předmět. Doporučuji hlavně meditaci, nebo Qigon, jógu, tai-či nebo některé jiné kontemlativní umění, které vylepšuje naší vnitřní disciplínu a pozornost.

3) Umění hrobového ticha ( stillness ) Naučte se být tiší. Ano, vlastně, být bez toho aniž byste na cokoli mysleli. Zkuste to, všichni mistři musí mít tuto schopnost. Musí jen sedět a myslet na prázdno – nemyslet. To je důvod, proč jsou schopni dělat mystické manifestace, které vidíme. Otevřít zámek s vlnou ruky (?), nebo zdánlivě chodit bez vyrušení. Vědí jak nezpůsobovat vlny univerzální energie. Ovládli sami sebe. Toto je schopnost, která vylepší každou část vašeho života. Je to také dobrá cesta ke zlepšení uzdravovacích schopností.

4) Naučit se „Opustit věci“ ( let go, spíš let’em go, idiom ). Co nejdříve, zda-li se jedná o starou náklonnost, starou emoci, blůzu atd… nechte to být. Řešte věci ve vašem životě tak rychle, jak jen můžete. Tím se vyčistí ten nepořádek ve vaší mysli a vaše emoce odplují víc plynule. Vedle učení, jak opustit věci, musíme se naučit opustit představy o výsledku, že to jak myslíme se obrátí. Jestli něco neopustíte, tak se to snažíte pořád kontrolovat – ovládat. A jestli se budete snažit ovládat mnoho věcí, pak si před sebou zavřete mnoho cest duchovního růstu.

5) Pomatujete si „Zákon splynutí“? ( Law of Coalesce, nevim jestli idiom nebo třeba film :-), pozn překl ) Když na něco myslíte, tak to přitahuje vaše myšlenky. Dvacet sekund jedné ryzí myšlenky přitahuje stejné množství ryzí energie té samé rezonance a kvality. Dokážete si představit, co byste mohli manifestovat jen 2 minutami ryzí neměnné myšlenky? Tato rovnice platí pro oba typy myšlenek – pro pozitivní i negativní. Dávejte tedy pozor na to, na co myslíte. Každá akce byla předcházena myšlenkou. Tak jaké jsou vaše kvality?

To byli některé body, které vám pomohou otevřít se všem vašim schopnostem.

Jak vytvořit PSI koule

Tvorba Psi-koulí je akt uzavření energie v mysli. S energií je lehčí manipulovat než s fyzickými objekty, takže toto je báječné cvičení pro začátečníky.

Cvičení 1.

Držte před sebou ruce s dlaněmi k sobě. Zavřete oči a uvolněte se. Soustřeďte se na prostor mezi vašima rukama pociťujíc energickou kouli mezi nimi. Zkuste zesílit tuto energie představou, jak se koule zvětšuje. Když nic necítíte, dejte ruce dál od sebe, pak blíž a blíž a zkuste pociťovat onu energii.

cvičení 2.

Dobrá, osobně myslím, že PSI koule mají co dočinění s telekinezí, myslím si, že telekineze je pouze forma PSI. Dejte ruce k sobě a zavřete oči. Pak natáhněte váš ramenní sval, stále mějte zavřené oči. Nechte energii téct ve vašich rukou, protože všechny PSI koule jsou koule energie. Nic si nedělejte z toho, pokud energii neuvidíte poprvé, je nutné jen do toho dát víc energie. Pokud v to nevěříte, tak proč to děláte? Stále to zkoušejte, říkejte si, že to sice třeba nevidíte, ale už to můžete cítit. Jestli se vám třesou ruce, tak je to ok a měli byste být schopni jí vidět.

Jak vybudovat vaše telekinetické schopnosti

Každý se může naučit pohybovat předměty myslí. Toto cvičení vám pomůže zlepšit vaše telekinetické schopnosti.

Věci co budete potřebovat:
Skleněnou zavařovací sklenici s kovovým poklopem
Tenkou černou nit
Lepidlo
Dřevěné sirky
Malou jehlu
Modelínu

Instrukce na udělání sklenice:
1) Vyčistěte sklenici a usušte jí
2) Uřízněte hlavičku sirky
3) Přidělejte sirku na kousek modelíny ( dolní část )
4) Projeďte jehlou skrz prostředek sirky. Dělejte to pomalu bez točení. Jestli bude
jehla moc velká, tak rozlomí sirku. Můžete sirku dát také na chvíli do vody, aby
se změkčila.
5) Dejte tu jehlu tak do poloviny sirky
6) Vyčistěte modelínu
7) Změřte a ustřihněte kus nitě dostatečně velké, aby dosáhla z víka doprostřed sklenice
8) Přilepte jeden konec nitě na víko asi doprostřed
9) Přilepte jeden konec nitě na vrchol jedné poloviny sirky, nad místem, kde jehla prochází
10) Dejte to do sklenice ve které se modelína se sirkou, která je propíchlá jehlou bude
vznášet na niti, která vede od víka a zavřete víko

0x01 graphic

Jak použít sklenici:
1) Dejte sklenici na stůl
2) Sedněte nebo postavte se před stůl tak, abyste se ho nedotýkali
3) Držte ruce dlaněmi dopředu, tak 7 cm od sklenice. Držte ruce na stejné úrovni jako jehla
a pod stejným úhlem, stejným směrem.
4) Dýchejte zhluboka a zaměřte pozornost na jehlu
5) Pohybujte rukama trochu vpřed a vzad, představte si čáry energie, jak se pohybuje od nich
směrem k hrotu jehly. Ovládejte pohyb jehly

Poznámka: Cvičte to víc než 20 minut denně. Jestli vás začne bolet hlava, přestaňte s cvičením. Výsledek bude trvat od šesti týdnů do šesti měsíců. Nejlepších výsledků dosáhnete v noci před spaním.

Ohýbání předmětů

0x01 graphic

Cvičení 1 – instrukce pro lžičky, vidličky nebo klíče

1) Vyberte si vhodné náčiní, např. lžička
2) Držte lžičku v ruce nebo rukou, avšak mějte pohodlí
3) Posaďte se, potichu dýchejte a uvolněte se
4) Očistěte mysl od zbytečných myšlenek. Zapamatujte si, že musíte
zůstat zaměřeni pozorností na lžičku
5) Se zavřenýma očima pomalu třete konečky prstů přes povrch předmětu
6) Nemyslete na to jaký je povrch a jaké je ho se dotýkat ( volný překlad: Feel don’t think about it feel
what the surface feels like ) Dostaňte se do toku molekul, atomů a energie.
7) Bude to trvat tak několik pokusů, než začnete cítit onu energii
8) V momentě, kdy budete cítit tuto energii, vy a lžička jako jedna smíšená energie jí prostě ohněte!
Jestli to uděláte správně, tak se ohne.
9) Zapamatujte si: NIKDY nepoužívejte fyzickou sílu. Není to od toho, abyste silou to donutily se ohnout.
To není účel cvičení.

Cvičení 2. – ohýbání lžičky

1) Meditujte tak půl hodiny
2) Vezměte si lžičku nebo vidličku
3) Držte nástroj v rukou
4) Sedněte si na klidné místo a hluboce dýchejte, uvolněte se. Unikněte ode všech myšlenek a zvuků
5) Se zavřenýma očima lehce třete konečky prstů povrch rukojeti
6) Pociťujte povrch bez nezbytného přemýšlení o něm. Staňte se jeho součástí, jakoby atomy kovu
splývali s atomy vašich prstů a se vzduchem tak, že splynou jako kdyby to byla voda.
Představte si tání až do průhledna
7) Může to trvat několik pokusů než začnete cítit teplotu kovu
8) Ve chvíli, kdy cítíte moment energie, ohněte jí! Neuplatňujte fyzickou sílu na ní, není to
schopnost ohnout lžičku vašima rukama. Již víte, že to dokážete, je to jen test vaší mysli.

Několik cvičení na vyvíjení vašich schopností

Cvičení s kompasem:

0x01 graphic

Cvičení s kompasem je jedno z těch, se kterými si hraju pořád. Je to jeden z nejlehčích nástrojů. Vím, že je přístupný každému a není drahý. Proč kompas? Protože střelka kompasu je druh vznášení, které nabízí malý odpor při svém otáčení.

1) Umístěte kompas rovně na pevný povrch. Nezáleží na tom, jakým směrem střelka ukazuje, jak se mě na to jednou někdo ptal. Je to cvičení o otáčení střelky ve směru hodinových ručiček. Ačkoli párkrát jsem přiměl se otáčet proti směru hodinových ručiček. Ve skutečnosti nevím, proč tomu tak bylo. Stalo se to v laboratoři, když jsem dělal něcdo, co se týkalo mazání bílého šumu z kazetové pásky. Byla to část experimentu, kdy jsme měli obnovit tóny na pásce. Řekněme, že normálně tam může být 10 signálů v deseti sekundovém rytmu, moje práce byla, podobně jako ostatních, kteří se účastnily, v tom, abychom zesílili signály, které byli v tom samém pásmu.

2) Tato metoda je ruční metoda. Dejte jednu ruku 2-5 cm nad kompas, zavřete oči, ale když je zavřete, budete potřebovat detektiva, který bude sledovat střelku místo vás.

Předpokládám, že můžete použít video, nahrát se a dívat se na to později. Jako další NEMYSLETE NA NIC. Jen se uvolněte a držte ruku nad kompasem a mějte odhodlání k tomu, proč tu jste. Pak jen dovolte nervové síti vašeho mozku udělat to tak, jak sama ví. Nebuďte nedbalí, avšak nepřemýšlejte o tom, co děláte, prostě to dělejte. Nepředpokládá se, že byste měli upoutat poznávací část mozku. Buď budete cítit energii skrz vaše prsty nebo ne. Já jí obvykle cítím. Někdy statická elektřina způsobí, že my vstanou vlasy a vypadám, jako by do mě uhodil blesk. Pokud to není znamení !! Všechno je tu o tom, dělat tohle cvičení. Jednoduše až k tomuto bodu. Váš cíl je přimět střelku, aby se točila.

Slovo upozornění: Nepoužívejte drahý kompas, protože tohle cvičení kompas zlikviduje.

Cvičení s korkem a vodou

0x01 graphic

Tak a máme tu další lehké cvičení na zlepšení vašich psychokinetických schopností. Tahle metoda je dost jednoduchá. Voda? Ano, pomatujete? Menší tření nabízí menší odpor. Jestli hodláte ovládat telekinetickou energii, pak tohle je opravdu jedno z nejjednodušších cvičení. Vše co potřebujete je nádoba s vodou, korek a malou popapírovou svorku. Můžete buď přilepit svorku na vrchol korku, jestli chcete, neboť vše o co jde je dát větší váhu na korek, aby se korek nevznášel samovolně kolem své osy. Jiný postup je vytvořit drážku na vrchu korku do které pak dáme sponku.

Znovu, stejně jako u kompasu, dejte ruce tak 2-5 cm nad korek. Uvolněte všechny předpokládané nápady, jak to bude vypadat. Nechte energii plynout. Pociťujte, jak se pohybuje skrz vaše ruce a ven skrz konečky prstů. Když se vám to podaří, bude vám korek plavat kolem sklenice.

Zkuste si zapomatovat, co se stává během off/on fáze vědomí. Nemyslím nevědomí. Myslím být bdělí a nebdělí reality vědomí. Pomatuji si, že když jsem to poprvé zkoušel před pár lety, že jsem zkoušel a zkoušel.. ale korek sebou ani nehnul. Když náhle zazvonil telefon a ve zlomku vteřiny mého nemyšlení se korek posunul na kraj nádoby.

Létající dřívko

Meditujte tak půl hodiny. Naplňte sklenici čistou vodou. Dejte párátko nebo jiný malý dřevěný objekt doprostřed nádoby. Pokud tu není žádné velké tření, tak je velmi lehké pohybovat předmětem. Buďte příjemně naladěni a zhluboka dýchejte. Podívejte se na párátko. Představte si, že vaše imaginární ruka vychází ven a strká do objektu. Za chvilku byste měli zpozorovat nějaký pohyb. Můžete použít vaše ruce k nasměrování energie, ale nedotýkejte se párátka.

Až bude zběhlí v tomto cvičení a budete mít toho dost, jděte dále. Představte si, že stlačujete párátko pod hladinu. Chce to víc koncentrace, ale výsledky jsou více zřejmé.

Pokročilé techniky

Můžete používat velké množství fyzických předmětů a zkoušet jimy pohnout. Některá doporučení jsou: čajová lžička, která je opřená o stranu v šálku čaje, ohýbání plamene svíčky, rozpohybovat kyvadlo. Nebo zkoušet více těžší věci, jako je třeba nechat levitovat ( třeba i sebe ), zavírat dveře atd…

Pohyb malými předměty

Vyberte si nějaký malý, ale lehký předmět, nejlépe ze světlého kovu, jako třeba levný prsten. Dokonale uvolněte svou mysl. Nic jiného by vás nemělo přitahovat. Vytvořte „tunel“ mezi vámi a předmětem. Představte si ho, takže vidíte jen ten předmět. Všechno mimo tunel nevidíte. Nyní si představte imaginární ruku, která táhne předmět. Až ucítíte tlak, možná budete chtít vytvořit zvuky v hlavě, které budou připomínat silné magnetické pole ( nnnn… nnn. nnnn. ) Může to znít hloupě, ale funguje to. Nesmíte očekávat, že to půjde poprvé. Může, ale je tu větší pravděpodobnost, že ne. Zkoušejte znova a znova. Jestli tomu nemůžete věnovat všechen váš čas, pak to vůbec nezkoušejte.

Tančící plamínek

Meditujte tak půl hodiny. Zapalte na bezpečném místě svíčku, bílá svíčka na bílém podkladu je to nejlepší. Zírejte na plamen svíčky. Nemyslete na cokoli, odprostěte mysl, ale udržujte myšlenku na plamen před vámi. Brzy uvidíte jen plamen. Ani stůl, ani svíčku, ani pokoj, ani předměty, které vás obklopují, jen plamen.

Nyní si představte, že se plamen natahuje nahoru, zvětšuje se a je víc světlý. Můžete dát ruce nad něj a představovat si, jak spolu s vaší rukou plamen stoupá, představit si, jak vykreslujete rukou plamen. Pak si představte, jak se plamen zkracuje, stává se menším a kratším. Představte si jak šlehá a tančí. Představte si, jak se ohýbá. Tyto předměty dělejte, dokud se neztotožníte s plamenem a nebude se pohybovat, jak budete požadovat.

Cvičte to, dokud se vám tato schopnost nestane samozřejmou, pak zkuste zapálit svíčku puze silou mysli.. všechno je možné.

PSI kolo

Toto je jednoduchý experiment na procvičení telekineze. Vezměte kovový připínáček a položte ho tak, aby byl hrotem nahoru. Nyní vemte čtvereček bílého papíru, asi tak 1×1 cm, klidně menší a opatrně ho položte na hrot. Papírek můžete klidně nahradit alobalem, pokud lépe pracujete s energií kovů. Meditujte tak půl hodiny. Nyní si sedněte před PSI kolo, které jste právě vytvořily. Upněte pozornost na jeden roh papírku. Zaměřte všechnu vaší energii na ten roh s přáním, že se začne papír otáčet. Představte si, jak se papír začíná otáčet okolo své osy ( hrotu ). Udržujte svojí koncentraci tak dlouho, dokud se nezačne točit.

Houpání na struně

Meditujte tak půl hodiny. Ustřihněte kus nitě okolo 25 cm dlouhé. Připevněte na jeden konec široký předmět, jako třeba jehlu, párátko nebo kratší kus dřívka. Zavěste šňůrku tak, abyste seděli před ní a pohodlni na ní viděli. Buďte tak daleko, abyste šnůrkou nehýbali když vydechujete. Nechte předmět zcela zastavit, aby se nehýbal nebo otáčel.

Dýchejte zhluboka. Zaměřte svou pozornost na jednu stranu předmětu, pravou nebo levou, nezáleží na kterou. Představujte si, jak se objekt pomalu otáčí, jak vaše myšlenka skutečně tlačí proti oné straně. Můžete použít své prsty jako „ukazovátko“ proudící energie, ale nedotýkejte se předmětu.

Až se začne předmět otáčet, a kdo ví, za jak dlouho to bude, představte se jak ta samá energie roztáčí předmět stále rychleji. Měl by se roztáčet rychleji. Cvičte toto stále. Až se vám to podaří, zkuste spíš předmětem kývat ze strany na stranu.

Mnoho štěstí!

Přeložil Marlitan z originálu Telekinesis Techniques od Wingmakers

Poznámka překladatele: Následující text je překlad textů o telekinezi ze stránek wingmakers, autoři jsou očividně mnozí a proto občas nazývají stejné věci různými jmény. Čtenáři nechť se tedy nenechají zmást používanými termíny jako mysl/vědomí/mozek atd..

Komentáře