žena květina

V dnešních dnech, stejně jako jiné roky, do naší kotliny zafoukal bůh větru o trochu silněji, aby nám připomněl, že s ním je potřeba počítat. Vítr je předzvěstí změny a proto je spojen s jarem, kdy nastává velká změna. Zima, jako konečná fáze ročního cyklu odchází a nastupuje nový život. Vítr je spojený s pohyby Jinu a Jangu. Vždyť jejich střídáním a přetlačováním vzniká pohyb a změna, tolik příznačné pro náš svět.

V čínské metafyzice je Vítr spojen s mnoha významy. Tím hlavním a nejčastějším je trigram Xun (Sün), který je symbolickým obrazem větru. Dvě plné (jangové) aktivní čáry, jsou jako vzdušné proudy, které se prohánějí nad klidnou krajinou představovanou přerušovanou čárou (jin). Ve svém významu má Vítr vliv nejvíce na ženy. A to hlavně na nejstarší ženy rodiny, případně prvorozené dcery či vdovy. Potažmo vítr ovlivňuje také muže duchovního rázu, jakými jsou mniši. Možná jim Meluzína, manželka Striboga, slovanského boha větrů, po večerech zpívá zamilované písně. Spojitost větru se ženami je zajímavá také v tom, jak mluvíme o ženách lehčích mravů. Kdysi užívané povětrnice nebo poběhlice se dnes už neužívá, ale jasně naznačuje pohyb a vítr v pojmenování dívky, která byla řekněme nestálá.
I v Číně se vítr pojí se sexualitou a ženami. Tak například ten kdo „plyne ve větru“ je vlastně lichotník a „vítr a déšť, který ničí květy“ je označení pro příliš krátký milostný zážitek. Když se o ženě řeklo, že „miluje vítr a měsíc“, označila se tak ta která sexuálně aktivní, protože toto pojmenování odkazovalo na noční aktivitu a dlouhou milostnou hru. Dívka, která ještě „nezažila záchvěvy větru“ neměla ještě žádných zkušeností v intimní oblasti.

Vítr najdeme ale také v jiné souvislosti. Učení Feng Shui je učením „větru a vody“ a přímí odkaz na tento život je odvozen z Klasické knihy o pohřbívání, kde najdeme větu které nám říká, že vítr čchi rozptyluje, voda ho shromažďuje. Vítr je tedy jedním ze základních živlů se kterými musíme v našich život počítat. Mistři Feng Shui rozeznávají 8 druhů větru, podle místa odkud přichází. Takže například jihozápadní vítr je chladivý, východní vítr je šumný a např. severovýchodní vítr je plamenný. Ve věštbě vítr naznačuje dost často přicházející změnu a proto je také spojen se stehny. Není to tedy taková změna jakou přináší Hrom, který se zrcadlí v chodidlech, ale je to předzvěst té dané změny.

Je důležité si v této souvislosti uvědomit, že Vítr je spojený s také s dalšími atributy našeho života. Z pohledu TCM je Vítr spojen s určitým druhem onemocnění a do těla se vítr na jaře dostává přes krk, týl a nechráněná záda. Proto bychom v tento jarní čas neměli zapomínat, že Slunce ještě nemá svou letní sílu a je potřeba se chránit proti vniknutí větru do našeho těla. Vítr sebou také nese onemocnění spojené s plynatostí, střevními problémy, artritidou či mrtvicí. Projevuje se také všude tam, kde je problém s životní silou čchi.
Vítr je nádherný živel, který si umí pohrávat s našimi myšlenkami když nám cuchá vlasy, a tak si ho v tomhle jarním čase užívejte naplno. Je to totiž ženský projev jarní dovádivosti a hravosti.

Vystavil J. Vydrzel

 

Zdroj: www.cernazelva.cz