Kůže chrání lidský organismus před vlivy vnějšího prostředí.Vytváří se v ní pocity horka, chladu, doteku, tlaku, tření, bolesti apod., zprostředkované speciálními tělísky a nervovými vlákny pro vnímání jednotlivých pocitů. Společně s potními žlázami reguluje vodní hospodářství a teplotu těla.

S přibližně 2 m2 plochy je kůže naším největším orgánem a činí asi jednu čtvrtinu tělesné hmotnosti.

Kůže se skládá ze tří vrstev:

Pokožka (epidermis): Vlastní pokožka je tenká, tvoří ji jen několik vrstev epidermálních buněk.

Škára (dermis): Škára je uložena pod pokožkou, její tloušťka kolísá mezi 0,1-2 mm. V této vrstvě se nacházejí cévy, mazové žlázy a nervy, dále vazivová – kolagenní a elastická vlákna, poskytující kůži patřičnou pevnost a pružnost.

Podkoží (subcutis): Podkoží se skládá převážně z tukových buněk, jejími hlavními funkcemi je tepelná izolace, mechanická ochrana, dále slouží jako rezervoár energie a podílí se i na regulaci množství vody v organismu.

Různé vrstvy kůže tedy plní celou řadu různých úkolů. Dojde-li k poruše součinnosti těchto funkcí, dochází ke vzniku nejen funkčních poruch jako např.zvýšený mazotok, ale posléze i k rozvoji viditelných kožních změn, např. projevů akné, jako mastná kůže, uhry (komedony), popř. zánětlivé pupínky či hrbolky apod.

Formy akné

Nejobvyklejší formou je tzv. acne vulgaris, která má varianty lišící se tíží projevů: Acne comedonica je nejlehčí. U ní převládají většinou jen komedony – uhříky, případně se vyskytují ojedinělé pupínky. Těžší průběh má acne papulopustuplosa s větším počtem zanícených pupínků. Nejtěžší je acne conglobata, při níž se tvoří velké hnisající hrboly zanechávající po sobě jizvy.

Hormonálně podmíněná akné

(forma acne vulgaris). Na začátku puberty jsou v těle každého člověka produkovány ve větší míře pohlavní hormony. Ženy přitom ale neprodukují jen ženské pohlavní hormony, ale v malém množství také mužské hormony, tzv. androgeny. Zvýšená produkce těchto hormonů má vedle vlivu na tělesné znaky asexuální funkce také značné účinky na kůži.

Souhra a proporcionalita funkcí jednotlivých vrstev kůže a kožních žláz se může v důsledku změn hormonálních hladin porušit. Za vznik zvýšené tvorby mazu a projevů akné jsou odpovědné hlavně mužské pohlavní hormony, zejména testosteron a produkty jeho odbourávání. U žen je významný především jejich poměr k množství ženských hormonů estrogenů, dále i množství bílkovinných nosičů v krvi pro tyto hormony, a také citlivost mazových žláz vůči pohlavním hormonům.