Co je to hlubinná abreaktivní psychoterapie? Hlubinná abreaktivní psychoterapie je psychoterapie, která vychází z teoretického předpokladu, že člověk není tvořen jen tělem, ale i duchem.


    Psychické a psychosomatické potíže, jimiž lidé trpí, jsou pak ve své podstatě všechno jen následky traumat, prožitých v minulosti. Teorie je přehledně zpracována v publikaci: A.Dragomirecký: Informační teorie psychiky (tato publikace je tč. dostupná pouze v knihovnách, celý vydaný náklad je již rozebrán, připravuje se další vydání). Pokud se s teorií seznámíte, zjistíte, že je vybudována přísně axiomaticky, tj. jsou formulovány axiomy (předpoklady, které se pokládají za pravdivé a nedokazují se) z nichž se vychází a všechna další tvrzení jsou pak již z nich odvozena.

Teorie, obsažená ve výše uvedené publikaci není teoretickým podkladem pouze pro hlubinnou abreaktivní psychoterapii, ale je to ve své podstatě psychologická teorie osobnosti, z níž lze odvodit všechny jevy, s nimiž se v psychologii setkáváme. Publikace Informační teorie psychiky, jejíž další rozšířené vydání se připravuje, bude obsahovat další nové poznatky, větší důraz bude kladen na podrobnější vysvětlení jednotlivých částí knihy na řadě příkladů z praxe.

Pokud si dáte práci a porovnáte si různé tzv teorie osobnosti, kterých je v psychologii mnoho, zjistíte, že informační teorie psychiky je oproti ostatním teoriím formulována skutečně exaktně a že také nepokrývá pouze nějakou část pozorovaných psychologických jevů, ale všechny, s nimiž se v psychologii setkáváme.

Z filosofického hlediska je zajímavá praxe hlubinné abreaktivní psychoterapie, protože vám dá velice jasný a plastický obraz mechanismů, kterým člověk podléhá a které ovládají jeho život. Z tohoto hlediska je tato terapie velice zajímavá i pro ty, kterým nejde v daném okamžiku o nějakou psychoterapeutickou práci na sobě, ale spíše o poznání různých duchovních zákonitostí. Mnoho lidí si často klade otázku, jak posuzovat a srovnávat jednotlivé techniky a směry, které umožňují práci na sobě samém.

Podle názoru autora těchto stránek jde hlubinná abreaktivní psychoterapie skutečně k podstatě věci a je-li prováděna správně a důsledně, nejen že dává vynikající psychoterapeutické výsledky, ale zároveň umožňuje relativně velice rychlý pokrok v poznání duchovních zákonitostí.

Andrej Dragomirecký

Komentáře