&nbsp Svým navyklým způsobem myšlení, uvažování jsme zvyklí přemýšlet, že k lékaři jdeme v okamžiku, kdy potřebujeme pomoci, kdy máme nemoc. Většina z nás je naučená přijít k lékaři, až když je opravdu zle, a doktor je tady potom od toho, aby nás vyléčil. Toto při léčbě klasickou homeopatií může, ale také nemusí platit. Léčba klasickou homeopatií totiž zároveň slouží také jako prevence, aby nemoci, které mohou v budoucnosti propuknout, nenastaly. Již ze vstupního rozhovoru s pacientem je zřejmé, nakolik ho ohrožují nemoci, které má v rodině, a dále co mu hrozí do budoucna, nezačne-li na sobě pracovat. Prevence v rámci klasické homeopatie potom spočívá mimo jiné v doporučeních, co dělat a jak se chovat, aby nemoc nenastala.

Celou situaci nejlépe ozřejmí krátký příklad: 

    Pacientka má v rodinné anamnéze několik případů rakoviny, otec alkoholik bil děti i manželku – pacientky matku. Pacientka si vzala za manžela náročného muže, který ji sice fyzicky neohrožuje, ale je workoholik a zároveň aktivní sportovec. Veškerá starost a péče o rodinu (3 děti) tedy leží na pacientce, která kromě toho musí stíhat také své běžné zaměstnání. Nyní ve věku 42 let přišla na léčbu klasickou homeopatií pro potíže s moč.cestami (problém s autoritou – dříve otec, nyní manžel), časté gynekolog.výtoky z dělohy (problém s rodinou, která ji velmi vyčerpává), s nespavostí (způsobenou přílišnou zátěží, která je na ni kladena) a aktuálnmí problémem jsou nyní dlouhotrvající únavy spojené se zvýšenými teplotami. 

Jaký je výhled pro tuto pacientku?

    Nepodaří-li se ji změnit situaci v práci a rodině, velmi pravděpodobně skončí s vážným zdravotním problémem jakéhokoli druhu – může jít o odnětí dělohy, zánět děložního čípku, deprese či chronický únavový syndrom. V tom, aby se jí situaci podařilo zvrátit k lepšímu, ji může velmi účinně pomoci právě léčba klasickou homeopatií. Vhodně zvolenými léky, pokrývajícími současný stav (Kalia) dojde k odléčení chronických únav a zvýšených teplot. Dále bychom se měli s pacientkou při léčbě vracet časem nazpátek, tak abychom pokryli gynekologické výtoky (Sépie, Sabina, Chininum sulphuricum), problémy s močovými cestami (Staphysagria) a skončit bychom měli u základního problému z raného dětství, a tím byl problém s otcem, násilníkem a alkoholikem (Stramonium, Rhus tox, Carcinosin, …) Takto popsaný postup léčby berte jako velmi zjednodušený, stejně jako navržené léky v závorkách jako velmi zhruba pokrývající pacientčin stav, pro ilustraci pomoci klasické homeopatie jako prevence a jejího dosahu však, domnívám se, naprosto dostačující.

    Z uvedeného příkladu je zřejmé, že rozhodne-li se pacient pro léčbu klasickou homeopatií, rozhoduje se nejenom pro zpětné ošetření všech svých emočních zranění z minulosti, ale rozhoduje se zároveň pro posilování svého zdraví do budoucnosti.

   Klasická homeopatie tedy neslouží pouze jako přírodní léčba bez vedlejších účinků u již stávajících onemocnění, ale dá se účinně použít i v rámci prevence nemocí. Prostřednictvím léčby klasickou homeopatií můžete pracovat na odstranění svých onemocnění, která by mohla propuknout v budoucnu a nemocí v rodině, vyskytují-li se zde některé závažnější choroby u generací vašich rodičů či prarodičů. Také děti velmi dobře reagují na homeopatickou léčbu, a dostávají-li v pravidelných intervalech svůj konstituční lék, a zároveň se postupně dalšími homeopatickými léky odstraňují vrstvy traumat, způsobujících nemoci, docházejí přirozenou cestou k trvalému zdraví.