O homeopatii toho již bylo napsáno mnoho, avšak co z toho je skutečně pravda? Úvahy na toto téma se značně liší a mnohdy to má za následek dezinformaci veřejnosti a mylné představy o této metodě, která je podle průzkumů WHO (světové zdravotnické organizace) druhou nejrozšířenější léčebnou metodou na světě.

Homeopatie prokázala svou účinnost při léčbě většiny chronických a civilizačních onemocnění, u nichž klasická medicína nabízí pouze potlačující či doplňkovou léčbu. Patří sem atopické ekzémy, alergie, poruchy chování u dětí a poruchy pozornosti, psychické a emocionální problémy, ale i vážnější patologie, jako jsou neurologická onemocnění nebo rakovina.

Základním zákonem, na kterém je celá homeopatie postavena zní: similia similibus curantur, což znamená: podobné se léčí podobným.

V praxi to znamená, že homeopat hledá látku, která je schopna u zdravého člověka vyvolat podobné obtíže, jakými trpí pacient. Homeopatie vychází ze starověké moudrosti, která zní: neexistují nemoci, ale nemocní lidé. Proto i zakladatel homeopatie Dr. Samuel Hahnemann často říkával: Neléčím nemoci, léčím člověka.

Homeopatie zaujímá pověst nejúspěšnějšího holistického (celostního) léčebného systému na světě, a to hlavně v případech, kde klasická medicína není efektivní. Homeopatie bere v úvahu individuální „psychosomatický vzorec“ spíše než by se zaměřovala jen na důsledky nemoci. Z tohoto důvodu homeopaté nezkoumají jen lokální patologické procesy v těle, ale považují za velmi důležité také pochopení pacientovi osobnosti a jeho emocionálního a psychického stavu v kontextu jeho životního příběhu. Jen tak může být nalezen přesný lék, který dokáže stimulovat vlastní obranné síly a nastartovat hluboký léčebný proces.

Homeopatie dokáže kompletně vyléčit takové nemoci, jako jsou alergie, astma, migrény, neurologické poruchy včetně mnoha druhů epilepsie, psychické problémy, jako deprese či emoční nevyrovnanost, ale i premenstruační syndrom, potíže spojené s přechodem, poruchy soustředění a poruchy chování u dětí, následky očkování či následky psychických traumat, atd.

V posledních dvaceti letech byly hlavně zásluhou indických homeopatů vyvinuty speciální léčebné postupy, které jsou velmi efektivní při léčbě vážných degenerativních nemocí, např. rakoviny.  Úspěšnost těchto homeopatických metod byla dokonce statisticky podchycena na 5000 pacientech s rakovinou a publikována Dr. A U Ramakrishnanem v knize: Homeopatický přístup k léčbě rakoviny.

Jak probíhá homeopatické vyšetření?

Homeopatické vyšetření je základním nástrojem pro stanovení léku. S jeho pomocí homeopat zjišťuje celkový obraz nemoci pacienta. Tím nejsou míněny pouze fyzické potíže, ale také možná etiologie (příčina) onemocnění, psychické aspekty, emocionální stav, reakce na meteorologické změny, atd. Cílem je najít lék pro duši i tělo přímo na míru pacienta. Cílem takového přístupu je nejen odstranění fyzických potíží, ale i harmonizace psychiky pacienta. Homeopatie chápe zdraví jako stav tělesné a duševní pohody, a proto je na celostní přístup kladen velký důraz.

Jaké jsou nejčastější reakce po léku?

Níže uvádím nejčastější výroky pacientů po podání správného léku:

  • Mám více energie
  • Začínám své problémy chápat v širším smyslu
  • Cítím se vyrovnanější
  • Jsem tvořivější
  • Umím se lépe vyrovnávat se životem
  • Nedělám si se vším hlavu

Autor: Petr Zachariáš
  


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015