Mýty severoamerických Indiánů vyprávějí o Velkém Stvořiteli či Velkém Duchu, který přivedl na svět lidi i zvířata.

V pověstech řady kmenů žila na Zemi dříve zvířata než lidé a zvířata také pomáhala lidem s příchodem na svět, naučila je lovit i rozdělávat oheň.

Část lidí dokonce původně zvířaty byla a teprve později získala lidskou podobu. Kmen od kmene se legendy liší, jedno je jim však společné: veliká úcta k veškeré přírodě a ke zvířatům zvlášť.

Indiánský horoskop

Přesvědčení, že každý člověk v sobě nese znaky „svého“ zvířete, vyjadřuje i „indiánský horoskop“: 

Vydra

20. ledna — 18. února

Symbol změny k lepšímu, ztělesnění naděje.

Totem Vydry přináší životní optimismus, elán, aktivitu a pracovitost. Životní překážky jsou pro Vydru výzvou ke hře, v níž se nemíní vzdávat. Vydra je pevná, silná, má v každé situaci neutuchající smysl pro humor. Jako společník je všude vítána a má plno přátel. Snadno navazuje vztahy. Přátele v nouzi neopouští a je jim velkou oporou.

Kromě řady nadání má Vydra velmi vyvinutý smysl pro spravedlnost. Nesnese křivdu vůči sobě stejně jako vůči jiným a neváhá se postavit na obranu kohokoli i proti převaze.

Vydru snadno zaujme něco nového, vrhne se na to s veškerým zápalem, ale stejně snadno dokáže věc opustit.

Vlk

19. února — 20. března

Totem Vlka je spojován se severem, zimou a nocí. Je to tajemné, tiché a plaché zvíře. Nevyplácí se podceňovat jeho velikou sílu a pevný stisk zubů.

Vlci jsou velmi citoví, jemní a plaší lidé. Nade vše si cení lásky a jsou také hluboké lásky schopni. Své city skrývají a často se drží stranou. Kromě lásky touží Vlk také po nezávislosti – pokud nemá v lásce úspěch, může se stát, že po prvním nezdaru zůstane navždycky sám.

Vlk umí snít, je dobromyslný, srdečný a důvěřivý. Někdy může na svou laskavost a důvěřivost i doplatit. Není však radno dostat Vlka do situace, kdy se cítí ohrožen, ať sám, nebo se svou „smečkou“ – pak neváhá dát najevo veškerou svou sílu.

Je vášnivý, štědrý a laskavý. Pokud je odmrštěn, velmi trpí a vzácně se může i mstít.

Sokol

21. března — 19. dubna

Ztělesnění vzletu, zázračné moci a slunce, symbol vítězství.

Totem Sokola přináší na svých křídlech svobodu a záruku vysoké morálky. Lidé v něm narození bývají stateční a pohotoví, schopní bleskové reakce. Neváhají kout železo, dokud je žhavé. Jsou to rození vůdci, schopní najít řešení i v těch nejsložitějších situacích. Nebojí se převzít iniciativu a postavit se do čela. V moderní době v nich můžeme spatřovat prototyp úspěšného podnikatele.

Sokol nesnáší přetvářku a lež. V takovém případě je velmi tvrdý a z konfliktu vychází protivník zdeptán.

Neumí dělat kompromisy a chce-li něčeho dosáhnout, chce to ihned. Někdy ho to svádí k ukvapenostem. To platí i pro jeho partnerské vztahy.

Bývá samolibý a někdy i poněkud povýšený.

Bobr

20. dubna — 20. května

«Vem na sebe odpovědnost, přizpůsob se situaci, překonej sám sebe a všechny zachraň“ – to je Bobrovo heslo.

Indiáni věřili, že Bobr vládne kouzelnou silou, která mu umožňuje stavět složité stavby. Jeho schopnost přizpůsobit si prostředí vlastním potřebám je ohromovala.
Bobr je fantastický pracovník: rozvážný, maximálně efektivní, zručný, vynalézavý a zároveň strategicky myslící. Všechny tyto schopnosti slouží Bobrovi k získání jeho zásadního cíle: jistoty. Jistoty domova a bezpečného zázemí. Tento Bobrův cíl i obětavost, s níž k němu směřuje, je často spojován s principem ženství, se smyslem pro rodinu, její ochranu a pevné útočiště. Také jako partner je Bobr rozvážný a nic neuspěchá. Nehodlá riskovat a vztah buduje na pevném základě. Někdy s ním proto bývá i trochu nuda.

Bobr je pracovitý a vytrvalý, neuhýbá z cesty, na níž se dal. Bývá šetrný a praktický.

Problémy mohou nastat, když je Bobr něčím silně zaujat. Věnuje se věci s veškerou svou úporností a někdy se stává, že si ani nevšimne, že jeho úsilí nepřináší výsledky.

Jelen

21. května — 20. června

Ztělesnění tajemné lesní síly. Bývá spojován s posvátným Stromem života.

Umí být nehybným, tichým, moudrým a prozíravým pozorovatelem. Na dálku vycítí pouhý náznak sebemenšího nebezpečí. Dovede také skvěle promluvit. Je rozený diplomat. Lidé z totemu Jelena bývali často vyslanci indiánských kmenů při mírových vyjednáváních.

Působí vznešeně a zároveň je velmi milý. Dovede bavit společnost. Snadno se seznamuje, snadno okouzlí. To ho někdy vede k samolibosti a pýše, k povrchnosti ve vztazích a citové nestálosti. Ne vždy je také schopen dovést začatou věc až do konce, uhýbá před překážkami.

Přestože miluje volné lesní pastviny a nespoutaný pohyb, rád se vždy vrátí tam, kde cítí pevnou podporu a jistotu. Jelenovým partnerem musí být oddaný a citově stálý jedinec.

Datel

21.června — 21. července

Symbol lásky, pokory, obětavosti a trpělivosti.

Nesmiřitelný odpůrce chaosu a zloby. S velkým nasazením i sebezapřením usiluje o soulad a dobré vztahy.

V indiánské tradici to nejjemnější a nejtaktnější stvoření. Léčitel, kterému je dáno spatřit skrytou příčinu neduhu. Naprostý empatik. Dokonalý posluchač, který vždy bude na vaší straně, až budete potřebovat pomoc.

Tyto vlastnosti dělají z Datlů skvělé rodiče, vynikající přátele a neselhávající partnery. Jsou velmi oddaní a velmi romantičtí.

Někdy je Datlova péče o partnera až přehnaná a vztah to může zbavit jiskry. Stejně tak péče o dorůstající nebo už dospělé potomstvo zbavuje mladé svobody, věčné opatrování jim přistříhává křídla a to může vést k jejich nelibosti.

Losos

22. července— 21. srpna

Losos symbolizuje sílu osobnosti, nepřekonatelné sebevědomí, nezměrnou energii. Mezi severoamerickými Indiány byli lidé z totemu Lososa často náčelníky, vůdci válečných a loveckých výprav.

Indiáni věřili, že tak jako lososa nic nezastaví na jeho cestě proti peřejím dravé řeky, tak také člověka zrozeného v lososím totemu nezastaví žádná překážka, žádný odpor, žádný nepřítel.

Sebedůvěra lososích lidí nezná mezí. Jsou to bojovníci, který každý tlak zdolají ještě větším tlakem. Rození vůdci kolektivu, vedoucí pracovníci. Někdy je sebedůvěra zavádí až k pocitu neomylnosti a nadřazenosti.

Žijí naplno. Také vztahy prožívají s vervou a nikdy jen tak napolo. Pokud však potkají dobrého partnera, stávají se oddanými a spolehlivými životními druhy. Nesmí však narazit na nepoctivost nebo nefér hru – následoval by rychlý konec.

Medvěd

22. srpna — 21. září

V indiánské tradici nejposvátnější zvíře. Symbol bezedné síly a neohroženosti, samostatnosti a nezávislosti, ztělesnění silného sexuálního pudu.

Je trpělivý, rozvážný, pragmatický a metodický. Svou sílu nijak nepředvádí. Člověka z totemu Medvěda nepoznáte na první pohled. Pokud se však probudí jeho skrytá medvědí síla, jdou všechny žerty stranou. Mocná vnitřní síla bývá doprovázena velkou tvrdohlavostí.

Medvěd nesnáší rychlé změny situace, často pak chybuje. Dopřejte mu čas na řešení a nic ho nepřemůže.

Medvědí lidé hovoří hlasem rozumu a logiky. Jsou rozumní a praktičtí, což z nich dělá oblíbené obchodní partnery. Zároveň bývají skromní a poněkud ostýchaví.

Někdy mají sklon dosahovat pořádku tvrdou rukou. V atmosféře lásky se z nich však stávají lidé plní laskavosti a štědrosti.

Pro svou zdrženlivost a trpělivost bývají skvělými učiteli a duchovními vůdci.

Havran

22. září — 22. října

Narozdíl od evropské tradice je Havran v severoamerické indiánské kultuře symbolem idealismu a společenského bytí. Má schopnost prohlédnout lidskou duši skrz naskrz a zjistit, co ji trápí. Umí léčit a vracet do života.

Havraní lidé mají často schopnosti ideových vůdců a kazatelů. Dokážou strhnout a vdechnout nadšení pro ideál. Umějí se výborně pohybovat ve velké skupině, cítí se v ní jistě a sebevědomě. Jsou tvůrčími typy. Mají diplomatické nadání. Nesnášejí spory a dovedně je likvidují.

Je-li Havran odtržen od skupiny, může z něj vyrůst tichý a romantický tvor. Ve vhodné chvíli se ale stejně projeví jeho společenské vlohy.

Havraní lidé si všechno pečlivě promýšlejí a spěchat na ně s názorem či odpovědí nemá smysl. Někdy váhají tak dlouho, až propasou chvíli vhodnou k činu. Mají smysl pro humor a dokážou pozvednout náladu i v těžkých chvílích. Milují možnost volného letu.

Ve vztazích je s Havranem člověku dobře: je upřímný, pravdu umí říci aniž by urazil, je trpělivý a tolerantní.

Had

23.října — 22. listopadu

Symbol pronikavé intuice a hloubavé moudrosti.

V totemu Hada se rodili šamani. Hadí lidé jsou lidé duchovní, obdaření nadáním odhalit i to nejskrývanější tajemství. Materiální svět Hadům většinou mnoho neříká. Těžko budou dobrými bankéři. Často mezi nimi najdeme lidi žijící „sami pro sebe“.

Had je neúprosně přímý, nezná vytáčky ani kompromisy. Dobro nebo zlo. Pravda nebo lež. Láska nebo – to ostatní. Mezi tím nic neexistuje. S Hadem není radno chytračit a nejednat fér. Umí bolestivě kousnout.

Had je vytrvalý a úporný ve své cestě k cíli. Neuznává žádné překážky a je schopen padnout vyčerpáním.

Protože hadí lidé znají pouze pozici „buď-anebo“, jsou takové i jejich vztahy. Pokud milují, pak naprosto, zcela oddaně a navždy. Totéž žádají od partnera. Občas to může omezovat jeho volnost, protože Had ji v lásce neuznává.

Někdy mají Hadi sklon k náladovosti.

Sova

23.listopadu — 21. prosince

Symbol moudrosti a dobra, hlasatelka ušlechtilých ideálů. Často silně individualistická.

Indiánská tradice hovoří o Sově také jako o tvoru se sklony k riziku a dobrodružstvím. Soví lidé se rovněž vyznačují velkou mrštností a obratností. Souhrn těchto nadání a vlastností vede k tomu, že Sovy bývají skvělí vojáci, záchranáři, hasiči, lovci, ekologové a společenští aktivisté. Vyznačují se velkou pracovitostí a houževnatostí.

Sovy jsou otevřené a vždycky hrají fér. Jejich nedostatkem bývá pýcha – jsou o své moudrosti a pravdě často příliš přesvědčené, rády ji opakují a dávají najevo a velmi nerady naslouchají jiným názorům.

V partnerském žití potřebují možnost volného letu. Vždy se vracejí zpět do hnízda, ale svazovat jim křídla je cesta k rozpadu vztahu.

Husa

22.prosince — 19. ledna

Symbol energie, neskutečné píle, ctižádostivosti a úspěchu.

Pokud chcete realizovat nějaký ambiciózní projekt, zvolte si za společníka Husu. Husa nemá rychlý rozjezd, všechno mnohokrát uváží a promyslí. Když už se ale jednou vznese, nic ji nezadrží. Její úspěch má pevné, dobře promyšlené základy, kterými nic neotřese. Eenergie jejího letu je nesmírná. Husa jde za cílem, který si zvolila, neochvějně a bez ohledu na cokoli. Je odhodlána dosáhnout ho za každou cenu. Proto jsou husí lidé stále s někým ve sporu, s někým soutěží, konkurují si. A to i s přáteli.

Husy jsou úspěšnými obchodníky a sportovci. Dokážou být pozornými přáteli a starostlivými rodiči. Na co sáhnou, to se jim díky jejich vlastnostem daří.

Ke vztahu přistupují Husy zodpovědně, promyšleně a pomalu. Jen tak se citově neotevřou. Očekávají trpělivost, toleranci a pochopení. Odměnou partnerovi bude husí důvěra a oddanost. Se svou typickou energií, pílí a vytrvalostí vytvoří Husa bezpečný domov.

Komentáře