Křestní jménoCo o nás říkají naše jména? Jeden z mnoha výkladů jmen… tak si zkuste najít své jméno, nebo jména svých blízkých a jak moc to na koho sedí? To nechám na vás … Jméno jsme si vybrali my sami, … tam nahoře, když jsme si plánovali náš život. Pak jsme ho vnukli našim rodičům před zrozením a oni nás pojmenovali… a pak nás už provází po zbytek života (pokud se nepřejmenujeme).

Pokud se vám výklad vašeho jména nebude líbit, nebude na vás sedět, tak o něm zkuste popřemýšlet … možná jste už mnohé z toho co o vás vypovídá a proč jste si ho zvolili pochopili a třeba mnohé na sobě i změnili :o)

LEDEN

2. 1. Katarina – Tato žena má tendenci se uchylovat k nástrojům moci, má si uvědomit, že silou nic nezmůže. Má se naučit zmírnit tok energie a naučit se s ostatními vycházet s láskou a vůlí

3. 1. Radmila – Žena má v sobě mnoho moudrosti a umí se dobře podívat na problémy, které se týkají jiných. Občas zapomíná na sebe, a proto se jí nedaří řešit svoje problémy. Má se naučit vnímat ostatní s jejich problémy mimo sebe

4. 1. Diana – Děvče zvláštní, má zvláštní vnímání a ostatní ji občas mohou považovat za podivína. Neumí se vypořádat se situacemi, kdy ten druhý k ní nevzhlíží s úctou a snaží se ho přesvědčit o tom, že je dobrá. Není třeba přesvědčovat, je třeba být sama sebou a tím získám úctu sama k sobě

5. 1. Dalimil – Tento muž bude mít v sobě více pocitu dávání než braní. Má se naučit vyvážit dávání i braní ne se stát dobročinným, to bude mít za následek jeho zkázu

6. 1. Tři Králové

7. 1. Vilma – Žena nemá ráda muže, je raději sama se sebou a neumí s nimi vycházet. Má se naučit vycházet s muži jako se sebou rovnými a nesnažit se je pokořovat. Občas se neumí vypořádat sama se sebou a zbytečně bojuje s tím, co je správné a co není. Musí najít rovnováhu a bude se jí dařit nalézat i vztah k mužům

8. 1. Čestmír – Muž, který zakouší nebezpečí skrze své poslání. Snaží se být na všechny milý a spontánní a to občas jeho okolí neunáší. Má se naučit vnímat věci s rozmyslem a ne s posvátnou úctou, zde občas ujíždí na svých představách

9. 1. Vladan – Toto jméno se dává lidem, kteří chtějí v životě mnoho dosáhnout. Jedná se o čistou energii, která dává tomuto člověku sílu a touhu, aby dosáhl toho, čeho chce. Tento jedinec musí dávat pozor, aby vše šlo čistou cestou. Za nečistou cestu nese daleko větší důsledky než ostatní. Má se naučit prosazovat ne v rámci moci, ale v rámci svého sebevědomí

10. 1. Břetislav – Toto jméno je tajné jméno našich předků, kteří si vždy zakládali na rodovou tradici. Tento člověk v sobě hluboko ponese rodovou tradici a bude se snažit napodobovat rodinu a snažit se vnést do svého života vše, co bylo v tomto rodu i v minulosti dobrého či zlého. Je třeba si dávat pozor na temné stránky své osobnosti, aby nenarušily vývoj tohoto jedince

11. 1. Bohdana – Slavné jméno našich vládců a také jméno, které se dává následníkům trůnu. Lidé, kteří dostanou toto jméno, jsou předurčeni k tomu, aby vládli svému svědomí a nebáli se říkat to, co cítí. Nesmí se stát, že se stanou zájmem někoho jiného a jemu začnou podléhat. Pak hrozí tomuto jedinci zkáza. Tento člověk musí být za všech okolností svůj a nesmí se bát prosazovat svůj názor

12. 1. Pravoslav – Jak samo toto jméno praví, bude se jednat o člověka rovnocenného a přístupného všemu. Tento člověk se snaží prosadit svoji pravdu a to za každou cenu. Je třeba se mít na pozoru před tím co je pravda a co ne, aby se tento člověk nedostal na cestu nepravosti a neřídil se špatnými zákony a pravdami. Je třeba neustále zvažovat a nechat i ostatní promluvit o své pravdě

13. 1. Edita – Toto jméno podléhá zkáze. Je dobré ho příliš nedávat. Tento člověk to v životě nemá lehké, potlouká se světem a zdá se mu, že nikde nenachází pochopení, ale je to tím, že sám nemá pochopení pro ostatní. Musí se naučit vžít do role ostatních a přebrat svoji odpovědnost na sebe a ne spoléhat na ostatní.

14. 1. Radovan – Šťastné jméno a dává tomuto člověku do vínku radost. Tento člověk bude šťastný v rodinném kruhu a v kruhu svých blízkých. Netouží po slávě, ale po zázemí a snaží se ho naplňovat každým činem. Je to šťastný člověk

15. 1. Alice – Jméno pro neposlušného jedince. Bude se stále vzpírat poučení a bude se snažit věci dělat na půl. Má se naučit přičinlivosti a tomu, že bez práce nejsou koláče. Není třeba tohoto člověka příliš napomínat, život si s ním sám poradí. Jinak je povahy veselé a nespoutané.

16. 1. Ctirad – toto jméno se dávalo lidem, kteří se zasloužili za zrod státu a také z pozice moci. Stále toto jméno bude dávat svému nositeli vysoké postavení a také možnost vysokého postu. Nesmí se však stát, že toto dotyčný zneužije, pak jeho život bude krušný a bezúspěšný. Musí se mít stále na pozoru před zneužitím svého postavení

17. 1. Drahoslav – Jméno se hodí pro muže, který si váží sám sebe a druhé nebere moc na vědomí. Bude docházet ke konfliktu s okolím skrze panovačnost a dráždivost chování daného jedince. Není dobré se s tímto příliš chlubit a dávat do popředí. Je dobré s tímto jménem spíše zůstávat nenápadný a zbytečně na sebe neupoutávat pozornost kvůli konfliktům

18. 1. Vladislav – jméno hodné bojovníka. Tento člověk se bude chtít uplatnit se svým šarmem všude, kde to půjde, jedná se o člověka, který ví, co chce a jde si za tím. Je třeba se občas nad tím vším zamyslet, zda to vůbec má smysl se stále někam drát. Lepší je občas vydechnout a nechat věci plynout.

19. 1. Doubravka – sličné jméno hodné panny. Toto jméno dává její nositelce sličné vlohy pro vše a také štíhlý pas a dobré mravy. Je to jméno pro člověka, který si je vědom své hodnoty a nebude jí chtít zneužívat, ale používat správným směrem

20. 1. Ilona – jméno pro ženu neboli pannu, která se občas potýká s osudem. Není jí vše dáno tak, jak by chtěla, ale může vše mít, pokud na sobě zapracuje. Je třeba se nejdříve poprat se životem, aby ve druhé části života mohla mít ustláno na růžích. Je to jméno pro člověka dobrotivého, ale také občas závistivého.

21. 1. Běla – jméno se hodí pro ženu, která má ráda muže, který jí bude dobývat a bude se cítit dobře v blízkosti muže, který jí bude hoden. Nesnáší neschopné a slabé osoby a má ráda sílu a chuť se s ní poprat. Nebude nikdy strádat, vždy o ni bude postaráno

22. 1. Slavomír – člověk zvučného jména, ale člověk domýšlivý. Bude se učit pokoře a neklesat na mysli, když se v životě nedaří, jak by chtěl. Bude mít dost času na přemýšlení o hodnotách života a o tom k čemu je mi sláva, když mi chybí spokojenost

23. 1. Zdeněk – jméno pro člověka, který si váží sám sebe a nebere druhé moc v potaz. Občas se potýká s tím, že o nich špatně smýšlí a myslí si, že jen on má právo na štěstí, ale druzí na něj mají také právo a on by na to neměl zapomínat. Měl by se naučit hájit nejen své zájmy, ale i zájmy druhých

24. 1. Milena – jméno plné vášně a romantiky. Dává svému zrozenci do vínku plno vášně a empatie k druhým. Umí se vcítit do role svých bližních a pomáhat jim. Netrpí nedostatkem a také se snaží zabezpečit i druhé. Má si dávat pozor, aby si vždy počínala spravedlivě a nesnažila se druhým dávat více, než si zasluhují

25. 1. Miloš – jméno, které se hodí pro muže, který si váží sebe i druhých. Má se rád a ví, co chce. Nebojí se sáhnout i k prostředkům, které by jiní zneužili. On si naopak s těmito prostředky umí poradit a ví, že se má o co opřít. Nebojí se jít životem sám, ale také nezavrhuje družku. Má rád život a prožívá ho plnými doušky

26. 1. Zora – jméno, které se hodí pro ženu, která má ráda muže. Občas se bojí jejich náklonnosti, ale neodolá jim. Má je ráda a nebude se chtít loučit se svobodou. Není zralá pro vztah, spíše pro flirt. Má ráda společnost a vždy si bude hledat své místo na slunci. Je třeba, aby si uvědomila, že život není o tom, že si budu neustále užívat, ale že je třeba život prožívat i srdcem a ne jen vlohami, které mám

27. 1. Ingrid – společné jméno pro člověka, který chce být s někým spojen. Chce být neustále někomu na blízku a chce za každou cenu s ním sdílet dobré i zlé. Má se naučit nechat toho druhého i oddechnout a ne se stále snažit mu být na blízku. Je třeba si hledat své zájmy a nespojovat své zájmy se zájmy druhého

28. 1. Otýlie – staročeské jméno, které dává svému zrozenci sílu a láskyplnost. Tento člověk je oddaný a plný klidu a lásky pro druhé. Má se naučit své kvality rozdělit mezi sebe a pár svých věrných, neplýtvat jimi tam, kde si jich neváží. Má se naučit zvažovat, kam směrovat svoji energii

29. 1. Zdislava – proč se někdo takto nazývá? Proto, aby zakryl své neklidné vlastnosti a dával druhým najevo klid. Uvnitř to vře a tento člověk to nechce dát najevo. Chce budit moudrost, a proto si nedovolí emoce. Je třeba se naučit pouštět své emoce a nesnažit se být za každou cenu korektní

30. 1. Robin – Toto jméno se hodí pro silného muže, který toho v životě hodně dokáže. Má v sobě hodně vnitřní síly a je si jí vědom. S tímto pocitem se vrhá do nebezpečí a nemyslí na následky. Je hodně poddajný v lásce a v něze, ale ví, kde má hledat správné naplnění v životě, ve své vůli jít si za svým cílem. Nebude v lásce příliš šťastný, neboť se vždy rozhodne pro svůj cíl

31. 1. Marika – Děvče, které je rádo mezi lidmi a ví, že její místo je ve společnosti. Nechce být v samotě. Vyhledává společnost a občas ví, že i takovou, která jí škodí. Ale lepší něco než nic. Má si ujasnit, které vztahy jsou pro ni důležité a které jí škodí. Netřeba vyhledávat za každou cenu to, co pro mě není přínosem

ÚNOR

1. 2. Hynek – Chlapec tohoto jména bude mít vlohy pro poezii a také pro rozvoj smyslnosti. Bude se snažit ženu opít hezkými slovy a za nimi vždy bude ukryt jeho cíl, dobýt tuto ženu. Žena by se měla u tohoto muže mít na pozoru a snažit se jednat ve svůj prospěch než ve prospěch tohoto muže

2. 2. Nela – Jméno, která dává její zrozenkyni snahu se vyrovnat ostatním. Bude se vždy snažit být lepší než je i za cenu, která jí bude bolet. Netřeba být jako ostatní, je zapotřebí si uvědomovat svoji jedinečnost a ne následovat ostatní

3. 2. Blažej – S tímto mužem se vždy budete cítit dobře a uvolněně. Jeho energie jsou tak lehké a svádivé, že zapomenete na vše okolo sebe. Tento muž má v sobě hodně ženské energie a proto se s ním žena bude cítit dobře v každé situaci

4. 2. Jarmila – Žena tohoto jména prahne po životních zkušenostech a ne vždy je jí dáno zvítězit v tom, co si usmyslí dělat. Je to proto, že její duše se chce rozvíjet a ne se zastavit a proto bude stále znovu vyhledávat svůj životní cíl. Je důležité se nezastavit a stále pokoušet své místo na slunci a jít za svým i novým cílem

5. 2. Dobromila – jméno ctnostné a dobrotivé panny, která je předurčena k dávání. Bude se stále rozdávat, až zjistí, že to pro ni není ta správná cesta. Je určena k dobrotivosti a pomoci ostatním. Je třeba, aby si více uvědomovala sebe než ostatní

6. 2. Vanda – tato žena bude velice cudná a bude si dávat záležet na úpravu vlasů. Lpí na dekoru a její vztah k mužům je povrchní. Spíše dává přednost uhlazeným typům než mužům, kteří jí budou ukazovat klid a pomocnou ruku. Má ráda, když se okolo ní všechno točí a ona nemusí nic. Bude se snažit vdát za bohatého muže

7. 2. Veronika – jméno ženy, která to v životě nemá sice lehké, ale hodně toho může dokázat. Snaží se poprat se vším, co jí život přináší do cesty a občas to opravdu není zrovna snadné. Ale má silnou vůli žít a bude se vždy snažit dokázat druhým, že se dokáže postarat o sebe sama a nemusím být dobrá něčí zásluhou. Váží si sebe a svých předností a je vcelku v životě spokojená, je nenáročná

8. 2. Milada – dává si záležet na tom, aby jí rodina uznávala a ona v ní mohla spokojeně žít. Bude chtít po druhých úctu, ale sama občas nemá úctu ani sama k sobě. Má se naučit zacházet s druhými šetrněji a se od nich nechat hýčkat. Její ego se bude muset v životě obrousit situacemi, které jí budou přicházet do života. Potýká se občas mezi realitou a sněním

9. 2. Apolena – žena tohoto jména bude statná a bude si vědět se vším rady. Má v sobě tolik síly, že si bude hledat slabé muže, aby je mohla učit. Její partner však nebude strádat, naopak si bude vážit této ženy, protože bude vědět, že se na ni může spolehnout. Má silný smysl pro odpovědnost a také pevné zdraví

10. 2. Mojmír – muž se potýká s tím, že se mu občas nechce pracovat. Má sice vůli se postavit k práci, ale neví, co ho baví. Vždy ho začne něco bavit a pak jako když utne. Potýká se s tím, že se má naučit být v životě spokojený s tím, co je a ne s tím, co bych chtěl. Pokud toto nepochopí, nebude šťastný

11. 2. Božena – žena, která je velmi zručná a také zná mnoho věcí od přírody. Je to žena přírody, a proto je pro ni dobré v ní pobývat. Spojovat se s přírodou je pro ni jako spojovat se s mužem. Je však někdy náchylná k nemocem a proto si musí dobře chránit své zdraví. Netřeba se zabývat problémy druhých, ale léčit sama své city, to je její životní cíl

12. 2. Slavěna – žena, která je v něčem jiná než ostatní a to v tom, že se má ráda. Ví, že každý den je jejím požehnáním a proto žije život plný radosti na duši. Slaví každý den ve své duši, aniž by to ostatní věděli. Je pro ni dobré se občas ukázat taková jaká jsem a ne taková jaká se dělám

13. 2. Věnceslav – Tento muž uznává pohodlí. Proč bych se měl starat, když se mohou starat ostatní. Spoléhá na uvědomění ostatních a ne na uvědomění své. Má pevné kořeny v rodu slavných a proto má i v životě náhled na vše shora a nechce si uvědomit, že tu ostatní nejsou pro něj, ale že on sám musí být tu i pro ostatní

14. 2. Valentýn – jméno, která dává zrození novým zítřkům. Jméno šťastného jednotlivce, který si razí život láskou a ne vůlí. Má radost z radosti druhých a netrápí se tím, že sám strádá. Má se v životě potkat s dívkou, která ho obohatí, ale nebude s ní žít. Nemá štěstí v lásce, ale má štěstí v tom, že dává ostatním. Pokud pochopí své vlohy pro ostatní, bude ho jeho život naplňovat

15. 2. Jiřina – jméno pro ženu, která to v životě nemá lehké, ale lehkým to umí udělat. Nedělá si příliš starosti s věcmi, se kterými by se ostatní těžko poprali. Ví, že musí zabrat a tak silou vůle zvládá svůj život s nadhledem. Nebojí se i zklamání a bere ho jako přirozenou věc. Má radost z toho, že může být druhým oporou a sama ji v nikom nehledá

16. 2. Ljuba – jméno ženy, která má v životě mnoho vloh pro svůj kreativní život, ale neumí je využít. Spíše se upíná na muže než na své vlohy. Až ke konci života pochopí svůj omyl, ale ještě není pozdě, může vše napravit tím, co umí a není toho zrovna málo. Pokud v životě vyzraje v partnerských vztazích, může hodně dokázat

17. 2. Miloslava – žena tohoto jména bude krásná a bude umět zacházet s muži. Muži jí budou klečet u nohou a ona si bude spíše všímat své krásy. Nebojí se stát si za svým a s muži zacházet tak, že jí patří. Až časem se naučí rovnocennosti a čeká ji spokojený rovnocenný vztah s mužem jejích snů

18. 2. Gizela – žena je hodně vášnivá a má sklony v životě hodně riskovat. Kvůli muži odkráčí třeba na kraj světa, jen aby ho dostala. Má v sobě neutichající vášeň, která touží a ona v životě se snaží tuto vášeň uhasit. Když ji časem uhasí, čeká ji spokojený život ve dvou, ale to nezaručuje, že tam nemusí být třetí

19. 2. Patrik – Tento muž má v sobě hodně po svém dědovi, který mu dal do vínku starat se o rodinu a také se starat o to, co se dá udělat z mnoho věcí. Ví, že v životě se může postarat o vše a také tak činí. Má neustálý problém s financemi. Chtěl by všechno, ale kde na to vzít

20. 2. Oldřich – toto jméno je vhodné pro muže, který ví, co chce. Má tendence dosáhnout všeho co chce. Vše je mu nakloněno, jen nesmí jít, jak se říká „přes mrtvoly“, pak je oproti druhým více kárán vesmírnými zákony. Je dobré se mít na pozoru před spravedlností

21. 2. Lenka – Žena tohoto jména bude zručná v domácích pracích a bude se snažit vše dělat dokonale, což jí ovšem škodí. Měla by si uvědomit, co je důležité dělat odpovědně a kde lpím na maličkostech, které nejsou podstatné. Má se naučit vnímat věci podstatné a uvědomit si rozdíl mezi nepodstatnými jevy v životě

22. 2. Petr – Muž je hoden velké cti. Vždy zvítězil na boji slávy, a proto jeho život je poznamenán mnoha vavříny. Nechť tento muž dále šíří slávu svého rodu a nenechá se zlákat věcmi malými, ale ať jde za věcmi velkými. Má na to.

23. 2. Svatopluk – tento muž má tendenci hájit své zájmy a zapomíná na zájmy druhých. Nechť zanechá zbytečných sporů a začne si také všímat potřeb ostatních. I jejich potřeby jsou důležité a netřeba stále vynášet na povrch jen své klady. Učí se přátelit s ostatními a zachovávat k nim přízeň

24. 2. Matěj – Muž je značně nervózní, má tendenci podléhat splínům a špatným náladám. Jeho stav se zlepší, pokud najde ženu svých snů a bude s ní šťasten, tam je schopný zapomenout na své chmury a začít žít hodnotný život

25. 2. Liliana – toto jméno se hodí pro dívku vznosných tvarů a také pro dívku, která neplýtvá časem. Bude se chtít hodně učit a proniknout do všeho. Má tendenci se vzdělávat na poli hudebním a také se bude chtít více propracovat ve vědách psychologických

26. 2. Dorota – Dívka to v životě nebude mít lehké. Bude se stále potkávat s muži, kteří jí budou zneužívat. Neumí říci ne a má se učit své hodnotě. Její hodnota nespočívá v muži, ale v její osobnosti. Musí si na to přijít sama a časem najde pro sebe více porozumění než pro muže

27. 2. Alexandr – Tento muž je muž silných kvalit a má tendenci spět kupředu. Chce svět pokořit svým přístupem a má mnoho tendencí ho změnit. Nechápe, že se vše může spolčit proti němu a že on se může tím vším zničit. Měl by se věnovat vědám a také studiu teologie, k čemuž má značné nadání

28. 2. Lumír – Tento muž bude věčně ustaraný a nebude se moc radovat ze života. Příliš si bude brát koloběh věcí a nebude se umět povznést nad události, které patří k životu. Časem se stává zatrpklý a nevěří v život v radosti. Je dobré se mít před tímto mužem na pozoru, aby si člověk zachoval svůj charakter a zbytečně nepřebral nálady druhého

29. 2. Horymír – Syn tohoto jména bude zručný především ve věcech strategie. Bude to dobrý psycholog a bude vědět jak zaujmout ostatní, aby dosáhl svého. Ví, co chce a jde si za tím. Nebojí se překážek a v životě mnoho dokáže svojí pílí. Je to houževnatý a nadaný muž

BŘEZEN

1. 3. Bedřich – Bude mít v životě dosti starostí se svojí rodinou. Bude se mu sice dařit v oblastech vědy a také hudby, ale nebude mít vlohy proto, aby ukočíroval svoji rodinu a proto se mu rodinné vztahy budou rozpadat. Má před sebou slušný život, ale spíše o samotě než v rodinném kruhu

2. 3. Anežka – Svaté jméno našich předků dává této ženě značné nadání pro ostatní. Bude vzornou pečovatelkou a ochránkyní rodu a bude se také podílet na zabezpečování rodiny. Má v sobě mnoho vloh v tom, aby se stala počestnou ženou, které se bude každý muž rád dvořit

3. 3. Kamil – Je to muž, který je vytrvalý ve svých předsevzetích a má v sobě dosti sklonů k tomu, aby plýtval penězi. Občas ho přepadnou chmury a ty si léčí tím, že rád rozhazuje. Má se naučit hospodařit s penězi a netrápit se maličkostmi

4. 3. Stela – Žena, která se ráda poddává do přízně druhému. Nechce nikoho urazit a tak raději polyká hořkost života a snaží se být dobrou rádkyní a dobrou hospodyní. Není dobré se snažit vše dělat pro ostatní, má se naučit vnímat své potřeby a ne se rozdávat ve prospěch druhých

5. 3. Kazimír – Tento člověk stojí mezi dvěma světy, na pohled se zdá být uctivý, ale v nitru je zlý a snaží se všem okolo sebe škodit. Je dobré tomuto člověku příliš nedůvěřovat a mít se před ním na pozoru. Má se naučit neškodit, ale více sdílet vše s ostatními.

6. 3. Miroslav – Zvučné jméno, které praví: Já tu jsem pro vás a vy pro mne. Snaží se všem vyhovět a to někdy na úkor sebe, měl by se naučit více vstřícnosti k sobě než k ostatním. Snaží se lásku k sobě dohnat pomocí ostatním

7. 3. Tomáš – Tento muž bude vzývat hodnoty materiálních statků a nebude mít příliš velký zájem o duchovní vědy. Je třeba, aby se snažil s ostatními vycházet v rámci lásky a ne v rámci toho co ti koupím, když budeš hodná. Snaží se vše řešit financemi a ne citem

8. 3. Gabriela – Žena podléhá náladám a má často v sobě stopy smutku, když jí někdo nerozumí. Má se naučit porozumět sama sobě a nehledat porozumění v druhých. Je dobré se uchýlit do samoty a zpracovávat si smutky a neobtěžovat jimi okolí

9. 3. Františka – Žena má často vliv na okolí a to tím, že umí být vlídná a umí se dvořit ostatním. Je třeba, aby se naučila nejen vlídnosti, ale také tomu, že se bude umět otáčet ve věcech finančních a také v oblasti materiálních hodnot. Příliš často si myslí, že stačí jen přístup k druhým a vše půjde samo

10. 3. Viktorie – Žena nemá příliš velké sebevědomí a utápí se často v nedostižných snech. Je třeba sestoupit na zem a snažit se vše pojmout reálně a ne nadpřirozeně. Nežije zde a má se naučit zde žít

11. 3. Anděla – Toto jméno vypovídá, že tato žena bude vzletná a bude se snažit každému vlichotit do přízně. Je dobré, aby se naučila vycházet se všemi rovnocenně a aby nedělila přátele na ty, se kterými se musím cítit dobře a na ty, kteří mi za to nestojí. Má se naučit přirozenosti a vnímavosti ve své oblasti citů

12. 3. Řehoř – Tento muž se rád řehní a má rád koně. Bude poslušný a úslužný ve věcech lásky a není třeba ho krotit. Pokud bude cítit, že ho chce někdo zkrotit, najde si jiný objekt a bude se snažit o lásku jinde. Má se naučit neposlouchat, ale najít sám sebe

13. 3. Růžena – Tato žena bude mít úctu ke starší generaci a ráda jim bude sloužit. Nachází totiž v tom své poslání. Má se naučit sloužit sama sobě a ne druhým a pomoci jen tehdy, když je to nutné a ne kdykoliv a komukoliv. Má se naučit rozlišovat a neuznávat slepou úctu

14. 3. Rút – Žena neposlušná a nebude se chtít na nikoho vázat. Má ráda sebe a neumí si představit, že by jí někdo organizoval život. Je ráda sama sebou, přijímá společnost jako něco potřebného a snaží se v tom nalézt smysl života. Smysl života má nalézt ve věcech, které jí dělají radost a ne v tom, že mi dělá radost okolí

15. 3. Ida – Žena má zájem o stýkání s lidmi na úrovni a opovrhuje lidmi, kteří nemají vzdělání nebo se jí zdají negramotní. Má se naučit nerozlišovat intelekt, ale duše a tím nalézt cestu k sobě a ostatním

16. 3. Elena – Žena nebude moc dobrá v oblasti vlastní hygieny, a proto jí tělo bude dávat signály, že není spokojeno. Má se naučit vážit si svého těla a také o něj pečovat. Najde pak cestu do svého nitra a tam spokojenost

17. 3. Vlastimil – Muž je bodrý a má rád veselí. Snaží se ukázat ve společnosti v dobrém obraze, ale doma občas má chmury. Má rád lidi okolo sebe a bojí se samoty. Má se naučit nebát se být takový jaký jsem a vycházet s ostatními přirozeně a ne hravě

18. 3. Eduard – Muž je velice vnímavý k potřebám druhých a bude na ně vždy nahlížet okem táty. Snaží se, aby bylo o vše postaráno, a bojí se nedostatku. Má se naučit žít tím co je a nestarat se o to, co bude zítra, což je při jeho povaze záchranáře těžké

19. 3. Josef – Jméno pro chlapce, který bude zdatný a bude si umět obratně počínat na poli lásky, umí dávat lásku a umí si ji i brát. Má se naučit nespoléhat na ostatní, ale umět se sám postarat o sebe. Občas se rád vozí po ostatních

20. 3. Světlana – Žena tohoto jména bude ráda volit mezi mužem a kariérou. Má ráda svůj šarm, kterým dokáže v životě získat to, co chce. Je si vědoma svých kvalit a má možnost v životě hodně dokázat. Má si dát pozor na to, aby ve svých nárocích nezašla příliš daleko

21. 3. Radek – Muž se bude rád zaobírat problémy druhých a bude se snažit je řešit. Má se naučit jen naslouchat druhým a neřešit za ně věci, které se ho netýkají. Má rád pohodlí a pěstuje si syndrom politikaření a pletichaření

22. 3. Leona – Žena bude mít problémy s muži, příliš často si myslí, že každého uloví, a když se jí to nedaří má výčitky svědomí, že není tak dobrá, jak si myslela. Má pochopit, že její sebevědomí nespočívá v tom, zda zaujmu, ale v tom, že se cítím dobře a nemám potřebu být oceněna pohledy druhých

23. 3. Ivona – Proč tato žena je v životě nešťastná? Příliš často zachází do věcí, kde jí hoří půda pod nohama. Má se naučit být více opatrná ve svých rozhodnutích a nevrhat se zbytečně střemhlav do situací, ve kterých se nemusí cítit dobře jen proto, že si to přeje ten druhý

24. 3. Gabriel – Jméno pro svatého muže. Tento muž bude pořádku milný a bude mít rád okolo sebe čisto a uklizeno. Bude milovat ženu, která bude dobrou hospodyní a nebude mu příliš zasahovat do života. Má se naučit ctít ostatní jako sobě rovné a nechtít po nikom žádnou službu

25. 3. Marián – Muž bude mít v životě problém s vnímáním reality. Občas bude mít chuť uniknout z tohoto světa prostřednictvím jiných látek a možností a bude mít chmury na duši z toho, že ho ostatní nechápou tak dobře, jak by si přál. Má nízké sebevědomí a potřebuje ho posílit prací

26. 3. Emanuel – Tento muž bude zdatný a bude si dobře počínat v lidských právech, umí obhájit svoji osobu a nebojí se jít do věcí, ve kterých si není jistý. Má před sebou velký a důležitý životní úkol, najít ženu, která si ho bude vážit a bude s ním šťastna

27. 3. Dita – Příznivé jméno pro ženu, která se nenechává unášet iluzemi, ale snaží se naplňovat věci reálně. Nebojí se jít do projektů, které jsou náročné. Ona ví, že to zvládne a nebojí se zklamání. Věří si a má jistotu sama v sobě, což je pro život důležité, má hodně v životě co do činění se zákony, ale vždy si umí poradit

28. 3. Soňa – Žena, která má ráda pohodlí a nebojí se za něj vyměnit svoji životní jistotu v tom, že už nebude sama sebou, ale loutkou v rukou druhého. Ať se snaží více pracovat a nebojí se být i sama než se stát loutkou druhého, který ji může zneužívat

29. 3. Taťána – Nebude to mít v životě lehké, bude se muset opřít sama o sebe v mnoha životních situacích, kdy jí nebude pomoženo odnikud. Ona ví, že tento úděl je těžký, ale sama si ho vybrala proto, aby se posílila a naučila spoléhat na sebe. Ať se nebojí, vše zvládne a čeká ji odměna

30. 3. Arnošt – Muž bude mít v lecčems navrch nad ostatními, ale má si dávat pozor na jazyk, občas je prostořeký a má to špatný vliv na jeho osobnost. Má se učit mluvit, kdy je to vhodné a ne kdy to cítí. Učí se diplomacii

31. 3. Kvido – Bude pro něj důležitá druhá polovina života, kdy se učí zacházet s věcmi opatrně a ne s nimi hazardovat jak to dělal dříve. Má se naučit vnímat věci více v podstatě a ne v tom, co se mi hodí. Má v životě docela na růžích ustláno, ale musí se snažit být obezřetný, aby o vše nepřišel svojí lehkomyslností nebo nedůtklivostí

DUBEN

1. 4. Hugo – Muž je značně vzdělaný a má vlohy pro poezii. Snaží se druhé obelstít svým projevem a snaží se vše vnést pro svůj prospěch. Má se naučit myslet i na ostatní a ne jen na sebe. Učí se dělit o své poznání s ostatními a ne se nad nimi vyvyšovat

2. 4. Erika – Tato žena má hodně co do činění s politickou scénou. Má se zaobírat otázkami cti a také sbírat informace ekonomického charakteru. Bude velice dobře činná v politice a bude se umět zaobírat otázkami financí. Je dobré se mít na pozoru před muži, kteří touží po bohatství a nenechat se zneužívat

3. 4. Richard – Muž, který je zvyklý, že ho vždy někdo poslechne. Má se naučit nenechat si sloužit, ale mít v sobě slušný potenciál pro povinnosti. Vyhýbá se jim a má snahu do nich namočit druhé. Když se naučí odpovědnosti, může být dobrým partnerem pro život

4. 4. Ivana – Žena bude mít nesnáze v oblasti vztahů. Neví co je dobré a co je špatné. Pokládá za samozřejmost, že jí partner má sloužit a neuvědomuje si, že tím ubližuje i sobě, neboť pak se dostává do role, kdy cítí, že by měla konat i ona pro partnera. Má se naučit vnímat sebe a pak partnera a tím vyloučit využívání jednoho druhým

5. 4. Miroslava – Bude velice zručná v domácích pracích a bude si umět poradit se vším, co se bude týkat titěrných prací. Má ráda kolem sebe ruch a sama si volí odpočinek v ruchu, čímž si moc neodpočine. Má se naučit nebát se samoty a více odpočívat v pokoji

6. 4. Vendula – Snaha být lepší než ostatní a snaha vynikat, to je heslo této ženy. Ne vždy se jí to podaří a občas se trápí pro své nedostatky, neboť si myslí, že právě ony jsou důvodem jejího neúspěchu. Má se naučit neprahnout po věcech, které mi nepřinášejí užitek, ale spokojit se s málem, co je mi více ku prospěchu než přebytek

7. 4. Heřman – Tento muž bude zdatný sportovec, je dobré posilovat svaly a stále je mít v pohotovosti, neboť pokud zanedbává své tělo, chřadne i na duchu. Bude mít i úspěch žen pro své tělo, které bude zdatné a bude mít výdrž. Nepropadat slávě, ale snažit se stále být nenápadný

8. 4. Ema – Tato žena bude mít v životě tendenci být dobrou hospodyní a bude chtít chválu ostatních. Pokud se jí chvály nebude dostávat, bude chřadnout. Má se naučit nesnažit se o chválu okolí, ale sama sebe chválit za maličkosti a tím se učit mít se ráda

9. 4. Dušan – Tento muž je zdatný v domácích pracích a bude dobrým manželem. Má vlohy pro vytvoření šťastného domova. Má rád dobré lidi okolo sebe, ale neumí rozlišovat. Má se naučit rozlišovat lidi a nenechat si škodit ostatními

10. 4. Darja – Žena znalá v sexuálních praktikách, což má dáno od narození z minulých životů. Hodí se spíše pro život ve dvou než pro život v páru. Má ráda svobodu a nenechá si ji vzít. Muž by se měl vyhýbat jejím svodům, pokud to nemyslí vážně, neboť se může stát, že bude polapen v jejích sítích

11. 4. Izabela – Jemné něžné stvoření, které trpí samomluvou. Ráda rozmlouvá sama sebou a nevadí jí, že jí okolí pozoruje. Má ráda výstřednosti a sama se nechává ve společnosti opečovávat mnoha muži, což jí škodí. Měla by upřednostňovat krásu a ne jen požitky

12. 4. Julius – Tento muž bude mít problémy s politikou. Nebude se mu líbit doba, ve které žije a bude jí chtít změnit. Bude se muset smířit s mnoha věcmi během svého života a bude se mu občas zdát, že svět není takový, jaký by ho chtěl mít

13. 4. Aleš – Muž si ví rady se vším, co mu přijde do ruky. Rád se nechává opečovávat, ale má se naučit spoléhat na sebe a nemít v sobě zlost proto, že mu druhý nevyhoví. Je zdatný ve všem a má se naučit spoléhat na sebe a své vlohy než na druhé

14. 4. Vincenc – Muž je marnotratný. Mnoho peněz zbytečně utratí a neumí hospodařit. Má se naučit lépe hospodařit s penězi, což občas je pro něho problém, neboť nevidí předem ztráty, které jeho hospodaření může přinést. Bude mít život o hospodárnosti a řízení se systémem hodnot a ne nahodilými událostmi

15. 4. Anastázie – Tato žena má v sobě mnoho podivného. Bude občas nesnášenlivá, ale občas bude úplný andílek. Její nevyrovnanost jí dává její nevyváženou povahu. Bude se muset učit najít svůj vlastní střed, aby ona i okolí nabylo spokojenosti

16. 4. Irena – Tato žena bude mít problémy s muži. Stále chce, aby muž byl podle jejích představ, a bude muset od svých představ upustit a smířit se s druhým takovým, jakým je. Nemá se zbytečně pouštět do věcí, které jí přinášejí neklid, ale má hledat klid ve vnitřním naplnění sama sebe

17. 4. Rudolf – Muž tohoto jména bude vděčný za pohlazení, má rád, když mu druzí dávají najevo, že ho mají rádi. Je to muž celkem nesmělý a bude mít problémy s navázáním známosti. Je dobré se snažit zesílit situacemi, které se mi nelíbí. Tím, že se je naučím řešit, nalézám sílu a odvahu v životě být sám za sebe a nemusím hledat oporu v druhých

18. 4. Valerie – Cudná žena, která má ráda, když se okolí k ní chová cudně a nesnáší kritiku. Vyhýbá se všemu, co by mohlo narušit její rovnováhu. Sama prahne po věcech rázu obscénního, ale dává všem najevo svoji nedotknutelnost. Má se naučit více žít životem v realitě než v upnutých vzorcích chování. Dopřát si i své představy a ne je jen mít v mysli

19. 4. Rostislav – Bude mít značný zájem na tom, aby si jeho partnerka rozuměla s jeho matkou, na které dosti lpí a nechce se od ní odloučit. Má se naučit nenechat se chránit matkou, ale převzít svůj život do svých rukou. Bude mít těžkosti nalézt sám sebe bez matky

20. 4. Marcela – Zvučné jméno pro ženu, která má ráda veselí a hluk okolo sebe. Ráda pobývá ve společnosti a má ráda, když je okolo ní veselo. Bude se muset naučit i trávit čas o samotě, aby nestrádala na duchu tím, že teď zrovna není nikdo okolo mne a já se cítím sama.

21. 4. Alexandra – Bude mít těžkosti s tím, určit si svůj životní cíl. Bude značně přelétavá a každou chvíli bude chtít v životě něco jiného. Má se naučit vnášet do svého života jistotu a pořádek a ne chaos. Ujasnit si hodnoty a to co nemusím mít a to co chci mít a za tím si jít i přes překážky a nebát se zklamání

22. 4. Evženie – Staročeské jméno, které se hodí pro pannu, která je ráda ve společnosti jen s jedním mužem. Nesnáší, když se okolo ní motají další muži. Vybere si jednoho a tomu se zasnoubí. Má se naučit sdílet svůj život s ostatními a neupínat se jen na jednoho muže

23. 4. Vojtěch – Tento muž bude mít štěstí u žen, věří si a to je dobré pro život. Jeho život bude pestrý a bude se mít dobře. Jen musí zachovávat úctu k darům, které mu život nabízí

24. 4. Jiří – Muž tohoto jména bude mít ve svém životě prostor pro dělání věcí, které jsou mu blízké. Ve vztahu bude dávat přednost práci a jeho vztah bude až na druhém místě, ale to neznamená, že o ženu nebude pečovat. Jen by si měl dát pozor, aby věnoval všemu jen tolik úsilí, kolik úsilí si to zaslouží

25. 4. Marek – Muž bude mít blízko k vědám. Je pro něho dobré studovat a zabývat se poznáváním věcí a také různých věd. Baví ho studium a má pro to předpoklady. Jen si musí dávat pozor, aby se před druhými necítil méněcenný nebo naopak příliš vyvýšený, to mu bude pak v životě škodit a věci se budou vyvíjet jinak než by chtěl

26. 4. Oto – Muž má problémy ve svém vnímání světa. Občas si myslí, že vše okolo něho je v pořádku a nevidí to, co by měl vidět. Měl by si poopravit vnímání věcí a bude se muset více zamyslet nad tím, co vlastně od života očekává a co opravdu chce

27. 4. Jaroslav – Bude mít problémy s matkou, příliš času věnuje vnímání rodiny a to mu škodí. Neměl by se tolik zabývat tím, co chce matka ode mě a já od ní. To mu pak nabourává vztahy. Je dobré v životě vědět, co chci já a to si dávat do života, tím usměrní své vášně a emoce vůči partnerce

28. 4. Vlastislav – Muž má v sobě ambice to někam dotáhnout, ale bude záležet na jeho úsilí, zda to v životě vzdá nebo naopak zda se popere s nepřízní osudu a půjde tvrdě dál za svými cíly. Má se přestat bát a sebrat odvahu v konání

29. 4. Robert – Má v sobě vlohy dostát svému slovu, ale občas činí opak, to mu pak škodí. Má se naučit dostát svým slovům a obrátit je v činy. Jeho fantazírování by ho mohlo dovést k záhubě

30. 4. Blahoslav – Blahoslavený muž tohoto jména. Toto jméno je jméno předků, kteří si dávali do svého vínku nárok na slávu. Celý život se potýkali s tím, jak se nejvíce přiblížit k bohu a to jim dávalo i značnou slávu a občas i nárok na to, být blahořečený

KVĚTEN

1. 5. Svátek práce

2. 5. Zikmund – Není dobré s tímto mužem příliš špásovat. Nerozumí srandě a vše by se mohlo zle obrátit vůči vám. Je dobré k němu zachovávat odstup, ale zároveň i úctu. Je to muž dobrých zásad a také pevných mravů

3. 5. Alexej – Je to muž, který ví, co chce a jde si za svým cílem. V životě může při své snaze o lepší, mnoho dosáhnout. Není dobré se přátelit s nižší společností, to by ho mohlo odradit od jeho cílů a on by nemusel naplnit svá přání, mohl by podlehnout slabším

4. 5. Květoslav – Vznikl ze jména květena a to znamená roztodivný, ale zároveň i mnohotvárný. Je to muž, který se rád pohybuje ve společnosti lidí, se kterými si má co říci, občas se sice jeho zájmy míjejí s jeho cíly, ale jinak je v životě šťastný i s málem a jeho život se podobá rostlině, občas je vícekvětý, ale občas je chudobný

5. 5. Výročí Pražského povstání

6. 5. Radoslav – Mít radost ze života by neměl být problém pro tohoto muže, občas si dělá rád legraci z druhých, ale neumí ji přijímat. Má se naučit nebýt tak důtklivý a má se snažit s druhými nalézt společnou řeč. Netřeba se vyhýbat veselí, ale je zapotřebí se ho naučit prožívat

7. 5. Stanislav – Je muž přímého jednání, má rád společnost a nebojí se uznávat své pocity a také pocity druhých. Pokud dokáže dostát svému slovu, má šťastný a svobodný život. Jeho partnerky budou spíše zájmů jiných a tak se může stát, že raději zůstane sám, než by živořil. Jeho osud je v jeho jednání a ne v jednání druhých. Má si dávat pozor na jednání druhých a nepodléhat jejich zájmům

8. 5. Den osvobození

9. 5. Ctibor – Muž, který nemá rád, když mu někdo zasahuje do jeho soukromí. Rád se povaluje a nemá rád moc práci. Má se naučit vnímat věci v rámci své cti a nenechat se druhými živit. Má se naučit vnímat své potřeby více než vnímá. Nemá rád, když mu někdo něco vnucuje, ale měl by se naučit sám sobě vnutit práci a výkonnost pro sebe, aby mu mohlo býti pomoženo

10. 5. Blažena – Žena, která si myslí, že vše okolo musí být v jejím duchu a to znamená v duchu blaha. Má se naučit v životě vnímat i potřeby druhých a nechtít je dostat na svoji stranu za každou cenu. Měla by se naučit vnímat více věci reálně, co je možné, to bude a co není, to tedy nebude. Občas chce své sny uskutečnit za každou cenu a neví, že občas se dává do rukou šarlatánů, kteří jí slibují nemožné a ona je jim schopna uvěřit

11. 5. Svatava – Má mít na růžích ustláno, neboť její jméno je svaté. Vzniklo v dávných dobách, kdy ženy byly uctívány jako nositelky božství a její původ tedy souvisí s tímto posláním. Má se naučit ve svém životě vnímat sebe jako osobnost a ne ty druhé. Občas se jí stává, že se chce zavděčit a tím se stát dobrou v očích ostatních, ale její poslání je v tom, nechtít se zavděčit, ale vydobýt si úctu tím, že budu moudře vědět, kdy se mám zavděčit a kdy nikoliv. Není dobré se snažit druhé naplnit úctou tím, že jim budu dávat dary

12. 5. Pankrác – Tento muž bude dobrý v rukách ženy, která to s ním bude umět. Žena, která si získá jeho srdce, bude šťastná. Bude ji naplňovat dobrý osud s tímto člověkem. On totiž není ziskuchtivý, ani podlézavý, on je prostě svůj, přirozený a to je pro život ve dvou opravdu potřebné. Ať se vyhýbá pochybných známostí a ať nechce druhé přivést na dobrou cestu, tam si může uškodit

13. 5. Servác – Je to muž, který ví, že vše co dělá, dělá, protože to chce udělat a nic mu nebude stát v cestě. Ani srdceryvné vzlyky jeho milé ho nepřimějí odstoupit od svých činů. Je to muž, který si razí cestu svobody a nechce se na nic a na nikoho vázat. Má poměrné dobré srdce, ale nesmí ho nikdo omezovat

14. 5. Bonifác – Je to muž vlivného jména. Má za sebou řadu nebezpečných rolí v životě a umí si tudíž poradit se vším, co mu život přináší. Má se dívat na vše okolo sebe soucitně a ne povýšeně vzhledem ke svému jménu

15. 5. Žofie – Žena, která má ráda pohodlí a nechce se hnout ze svého klidu. Nebude se zbytečně drát do věcí jí nepříjemných, spíše bude čekat v ústraní, jak to vše dopadne. Má se naučit nečekat, ale sama si život řešit bez pomoci druhých

16. 5. Přemysl – Je muž, který má ve svém jméně mnoho předků a to mu dává vliv na manipulaci s ostatními. Nemá se zbytečně nechat vnést svými zájmy do vlivu na ostatní, to mu škodí a nepřísluší

17. 5. Aneta – Tato žena má o sobě neblahý dojem a snaží se na veřejnosti vystupovat sebevědomě až povýšeně. Je zapotřebí sklonit hlavu a upřít pozornost na to, co doopravdy chci a na to, co pro mě není důležité. Občas prahne po věcech, které jí nepřinášejí radost

18. 5. Nataša – Zvučné jméno pro ženu, která si bude ráda hrát s muži. Má v sobě důvtip a ten umí dobře použít ve společnosti muže, který je její krásou a vlahou náklonností omámen. Je zapotřebí nevyužívat svých vloh, ale snažit se působit příjemně a nenuceně.

19. 5. Ivo – Jméno je třeba dát muži, který se bude potýkat s lidmi stejného pohlaví a to nejen na pracovišti, ale i v životě. Má rád v sobě klid a ten mu přináší jedině osoby jemu blízké, ostatní lidé mu vnášejí do života chaos

20. 5. Zbyšek – Je třeba důvěřovat tomuto muži, má v sobě přímé jednání a nebojí se zradit i toho, kdo nepřímo jedná. Je to věrný a spolehlivý pracovník

21. 5. Monika – Je srdnaté děvče, které ví, co chce a v životě její cesty vždy vedou k cíli. Nemá zábran a nebojí se zklamání, má otevřenou cestu ke všemu co chce, jen nesmí zapomínat na to, že zde není sama a že je třeba brát v úvahu i potřeby a přání druhých

22. 5. Emil – Stojí se zastavit u tohoto jména, neboť je to jméno nebývalé chvály. Tento muž má ve svém vínku nemalé úspěchy z minulých životů a dává mu více síly a rozumu dosáhnout svého cíle. Také ve vztazích se ženami si příliš neláme hlavu, má své cíle a netřeba si je nechat tříštit pro druhé

23. 5. Vladimír – Muž tohoto jména bude zručný v ručních pracích a nebude se bát dát druhým tolik lásky, až je tím bude doslova omezovat. Má se naučit nechat druhé jít jejich vlastní cestou a nebát se o ně. Z jeho strachu o druhé si zbytečně přivodí nesnáze

24. 5. Jana – Žena, která má ráda, když se muži točí okolo ní a nebojí se jim říci o svoji přízeň. Má se naučit tolik nepodbízet ostatním, ale hledat si svůj vlastní směr bez závislosti na druhých a především na mužích. Je příliš slabá ve svých předsevzetích a to jí v životě vždy přivodí zklamání, nebát svých tužeb a jít za nimi, netýká se mužů

25. 5. Viola – zvučné jméno pro ženu, která je zásadová a nedá se příliš přesvědčit v přáních ostatních a to jí dává do vínku značné snahy nebát se v životě postavit na vlastní nohy bez pomoci druhých. Jedná se o statečnou a sebevědomou ženu, která ví, co chce a hlavně se nebojí

26. 5. Filip – Snad se tento muž nebojí? Je křehký a hned ho vše rozhodí. Má se naučit nebát se situací a do nich se vložit. Nečekat až se do nich vloží ostatní. Život mu bude udílet zkoušky, ve kterých bude muset obstát sám bez pomoci druhých

27. 5. Valdemar – Je muž, který má značný rozsah působení na ostatní a to ve všem co dělá. Vše dělá s vervou a to se mu příznivě vrací zpět. Nebojí se také druhým odkrýt své myšlenky a podřídit svůj život ve prospěch svůj a ne druhých, nebojí se odsouzení a jde si za svým

28. 5. Vilém – Tento muž je příliš zaujatý sebou, stále se hlídá ve všem, ve svém projevu ve svých schopnostech a příliš si nevěří. Potřebuje získat sebedůvěru a to tím, že se bude střemhlav vrhat do věcí i těch, které mu nejsou příliš příjemné, netřeba otálet, třeba se stávat silnějším

29. 5. Maxmilián – Tento muž rád holduje alkoholu, což je jeho zkáza. Musí se držet na uzdě, neboť nezná svoji míru a také svoji cenu. Rád se opije do němoty a neví, co tropí. Je třeba se mít před tímto mužem na pozoru, neboť se učí ještě poznávat svět a není příliš znalý

30.5. Ferdinand – Bude mít nadání na velení a oslovování druhých. Ví, jak si poradit v těžkých dobách a jeho příjemné vystupování má vliv na ostatní, kteří mu jdou rádi na ruku. Umí příjemně a jemně vystupovat ve společnosti, což má i příznivý vliv na přízeň dam. Nemá chtít moc, jen přiměřeně, ale také ne málo. Má se naučit rovnováze ve všem, co činí

31. 5. Kamila – Zvučné jméno ženy, která si pro svoji skromnost zaslouží uznání. Ráda tvoří pro druhé a zanedbává sebe. Má se naučit nejen tvořit svoji budoucnost prostřednictvím druhých, ale také pro sebe si dávat více času a snažit se pro sebe dělat více než pro ostatní. Neumí to a to se musí naučit

ČERVEN

1. 6. Laura – Bude to mít v životě těžké, neumí žít sama a snaží se žít prostřednictvím druhých, což ji vysiluje, aniž si to uvědomuje. Myslí si, že by neměla sílu žít sama a tak se nechává druhými hýčkat, až ztrácí jejich péčí půdu pod nohama, neboť si neuvědomuje, že se jim dává všanc

2. 6. Jarmil – Muž, který bude mít pochybnosti o tom, co se okolo něho děje. Nevěří jen tak něčemu a trvá dlouho, než se o něčem přesvědčí. Má rád pohodlí a nechce věřit tomu, že je třeba i zarábět. Nerad se nechává unášet sny druhých, raději si žije svoji realitu a ty druhé nechává na pokoji. Nebrání se změnám, ale napřed je musí přijmout, což nemusí být pro něho lehké a může to trvat i delší dobu

3. 6. Tamara – Žena, která se bude tvářit, že je vše v pořádku i v době nepokoje. Nechce dát druhým nahlédnout do své duše, ale to se právě musí naučit, odkrývat sama sebe a své pocity i druhým, bez toho se špatně žije a časem jí unaví se stále přetvařovat. Je zapotřebí se nebát shodit masku a být taková jaká jsem

4. 6. Dalibor – Muž, který dává přednost druhým před sebou. Když se bude ucházet o ženu, klidně ji přenechá tomu druhému, protože si myslí, že si ji on nezaslouží. Má se naučit více se poprat se svými touhami a nevzdávat se zbytečně. Jeho naplnění je v tom dosáhnout svých cílů

5. 6. Dobroslav – Muž, který má rád dobro a toto dobro vidí ve všem a v každém. Má se naučit neposuzovat věci jen zvenku, ale má se naučit více nahlédnout do duše lidí okolo sebe. Je příliš důvěřivý a zbytečně rozmařilý ve svém počínání

6. 6. Norbert – Bude mít rád ženu, kterou nebude moci získat. Je pojatý láskou k múze, která ho činí celý život nešťastným, neboť touží po něčem, čeho nemůže dosáhnout. Má se naučit přistát na zemi a žít to co je a ne být stále ve snu

7. 6. Iveta – Žena si bude dobře počínat v oblasti financí. Umí si dobře vše spočítat a nebere ohledy na druhé. Snaží se ze všeho co nejvíce získat a přitom si neuvědomuje, že potřebuje úplně něco jiného než finance a na to právě má v životě přijít

8. 6. Medard – Toto jméno dává tomuto člověku vláhu a to ve všem co dělá. Má v sobě dosti citu a ten umí rozdávat druhým. Není to však na zmar druhým, ale vždy tam, kam patří. Umí dobře hospodařit se vším a nebojí se i s druhými dostat do půtky. Prostě šťastný člověk

9. 6. Stanislava – Má se naučit nelpět na muži, ale být součástí společnosti. Její život není o spoutanosti, ale o otevřenosti ve všem co činí. Nemá se bát vlivu ostatních a má se naučit s tímto vlivem zacházet. Občas se jí stává, že ujede na pocitech druhých

10. 6. Gita – Žena mnoha tváří. Umí se dobře přetvařovat a hlavně nikomu neříkat, co cítí. Bude se vám zdát společenská, nezávislá, ale opak je pravdou. Touží po hluboké lásce, citu, oddanosti, a protože se jí toho nedostává, snaží se zakrýt svoji touhu nezávislostí

11. 6. Bruno – moderní muž plný elánu, je zahlcen prací a nevnímá okolí, má se naučit také trochu rozhlížet a ne se jen dívat jedním směrem. Občas se mu daří se rozhlédnout, ale netrvá to dlouho a opět se vrátí zpět. Chce to více rozletu a ne spěchu

12. 6. Antonie – Žena pevných mravů, nemá ráda kritiku. Ráda navštěvuje kluby, kde se hovoří o zdravém životním stylu, bude se mít na pozoru před špatnými mravy a bude se snažit každého ukáznit v jeho životě. Měla by se naučit být více objektivní a nebýt tak zaujatá

13. 6. Antonín – Toník je muž, který se chová ke svému okolí ohleduplně až příliš a proto se občas stává, že toho okolí zneužívá a vnucuje mu své politické cítění a on je schopen podlehnout. Pro politiku se tedy příliš nehodí, protože neumí být diplomat a snaží se druhým podbízet

14. 6. Roland – Duše hodná důstojnosti, ale občas se mu také stává, že ujíždí na citech a pak si přestává vážit sám sebe. Má se naučit za všech okolností uznávat své hodnoty a nesnažit se vnutit druhým jejich hodnotami, tam se ztrácí jeho směr

15. 6. Vít – Člověk, který občas neví kudy kam, svého života si moc neváží a občas s ním i hazarduje. Má se naučit vážit si všeho, co mu v životě přichází do cesty a ne to znevažovat. Trpí občas pocitem marnosti a marnotratnosti

16. 6. Zbyněk – Tento muž má tvrdou vůli se prosadit a nebojí se do svého zápolení dát vše, co má. Otevírá se novým možnostem a nebojí se zklamání, má silné předsevzetí dokončit věci a stává se občas závislým na své ženě. Tam se jeho cíle míjí s účinky

17. 6. Adolf – Silný muž silných předsevzetí, ale je závislý na ostatních. Pokud má okolo sebe silný tým, může leccos dokázat. Sám o sobě si nevěří, potřebuje mít pevné zázemí, pak má vyhráno. Občas by se měl zaměřit na své cíle diplomaticky a nesnažit se své cíle honit i za cenu úpadku své duše

18. 6. Milan – Muž, který si je vědom svých kvalit a dává je do popředí, měl by zmírnit formu náhledu na svoji osobnost, neboť to budí v okolí dojem ega. Má se naučit vnímat ostatní jako svoji součást a netrápit se tím, že oni nejsou jeho součástí. Bojí se být sám a má se naučit být sám se sebou spokojen bez závislosti na druhých

19. 6. Leoš – Muž, který neví, co chce. Občas chce toto a pak zas hned tamto. Má se naučit nelpět na maličkostech, ale dát v životě průchod velkým věcem. Utápí se v malichernostech a ty mu ztěžují život. Ať dá do svého života více optimismu a bude mít hned dost sil uskutečnit vše, co si přeje

20. 6. Květa – Má ještě v životě nesnáze s muži, neboť jim příliš věří a pak je zklamaná jejich neochotou. Má se naučit v mužích vidět dobro i jejich stinné stránky a netrápit se tím, že nejsou dle jejích představ. Učí se ve vztahu být nezávislá a soběstačná

21. 6. Alois – Má občas silné stránky sebeprosazení, ale hned ho to zas přejde a to je škoda. Kdyby se naučil jít za svými cíly, nabyl by jistotu a vše v životě by pro něho nebylo problémem. Ať se učí odvaze a snaze stát si za svými předsevzetími. S ženami má občas svízel, neboť jim lehce podlehne

22. 6. Pavla – Žena, která je občas nejapná a má v sobě chaos v tom, co chce. Má se naučit vzhlížet ke všemu, co k ní přichází s pokorou a ne se stále proti všemu bránit a odmítat to. Občas, když je toho všeho na ní moc, raději hraje mrtvého brouka než by se postavila čelem k řešení. Má odmítavé stanovisko a zbytečně si tím ztěžuje život. Ať se snaží ve všem, co k ní přichází nacházet poučení a bude lépe

23. 6. Zdenka – Žena, která si je vědoma svého života a jde si za tím, co chce. Občas se ještě bojí následků svých činů, ale pokud obstojí a nebude se bát, bude si stále jistěji razit cestu životem a život jí nebude tak přítěží jako dosud, ale bude jí radostí. Má se naučit stát si za svými názory a netrápit se názory druhých.

24. 6. Jan – Je muž, který je v tomto světě dosti vítaný, protože přináší druhým poučení. Má v sobě silný vliv ovlivňovat ostatní a to také činí. Setkání s tímto mužem vždy přináší do života kladný vliv v podobě poučení. Měl by si dát pozor na zveličování své osobnosti a také na to, že občas se jeví jako muž nezodpovědný. Měl by pečlivě zkoumat vše pro a proti, neboť jeho poslání ovlivňuje ostatní

25. 6. Ivan – Jméno, které se hodí pro statného muže. Nebojí se práce a má vystaráno. Má v sobě mnoho odvahy a nebojí se poprat se situacemi, které k němu život přináší. V lásce se u něho očekává vývoj až v roce známosti jeho dcery, kdy se u něho objeví žárlivost a on se bude muset vypořádat s tím, že nic a nikoho nevlastní

26. 6. Adriana – Bude mít nesnáze v lásce. Je to křehké stvoření a příliš času věnuje tomu, aby byl vztah v pořádku. Musí se naučit nesdílet s druhým úplně všechno, ale naučit se dělat věci pro sebe, aby nebyla závislá na druhém a tím pádem i v jeho rukách. Musí se naučit samostatnosti a vytrvalosti, aby se posílila

27. 6. Ladislav – Klidný a rozvážný muž, který se zbytečně moc do ničeho nehrne a nechává vše plynout a do věcí se vrhá, až když je to bezprostředně nutné. Občas může se zdát tomu druhému nutný a nezábavný, ale on je ponořen do svého klidu a nemíní jej opustit. Je třeba se na něho dívat jako na spokojeného člověka a ne jako na líného člověka

28. 6. Lubomír – Jeho syn dosáhne velkých úspěchů, protože do něj bude vkládat veškeré naděje a také úsilí. Neumí se poprat s životem, a proto to očekává od svého syna. Tento muž se má v životě dobře a také umí se svým životem dobře naložit. Potíž jeho je jen v tom, že neumí rozlišovat co je pro něho dobré a co ne

29. 6. Petr – Vážený muž plný ctnosti a vloh pro dvoření se ženě. Bude se snažit zalíbit za každou cenu a vždy si bude od nového vztahu slibovat něco nového povznášejícího. Občas ujede na svých myšlenkách, které se neslučují s jeho plány, ale snaží se v druhém nacházet sebe a protože se mu to občas daří, začne mu ten druhý nevyhovovat

Pavel – Zdatný v domácích pracích. Umí si vážit pohodlí a umí to ocenit. Bude mít problém s ženami, neboť na ně bude příliš naléhat a jejich uváženost ho bude popuzovat. Má se naučit s nimi jednat mírně a nechtít věci zveličovat, což se mu daří

30. 6. Šárka – má vliv na muže. Muži v její blízkosti jihnou a dávají jí najevo svoji přízeň. Má docela šťastný život, plný bohatství duše a umí se radovat i z maličkostí. Má vliv na ostatní a proto by toho neměla zneužívat. Bojí se občas spolupracovat s ostatními, neboť má strach z jejich podlosti

ČERVENEC

1. 7. Jaroslava – Bude mít příliš často pocit, že je jí život přítěží a že ona ho nezvládá. Je to proto, že se nechává chytit do vlastních sítí tím, že se příliš utápí v iluzích. Myslí si, že všichni okolo ní jí musí být kdykoliv k dispozici a nesnese nepřízeň osudu. Chce prožívat jen lásku a harmonii a nechápe, že i neklid občas patří k životu jako voda ke květině

2. 7. Patricie – Tato žena slaví úspěch u mužů, protože ví, co chce a jde si za tím. Nebojí se říci, co chce a tím má muž jasno v jejich vztahu. Umí se i vžít do pocitů druhých a proto se jí v životě dobře daří usměrňovat své chování vůči druhým

3. 7. Radomír – Tento muž má rád klid a proto se zbytečně nevrhá do nových věcí, má rád stav věcí jaký je a nebude se bránit změně, pokud ji za něj udělá někdo jiný. Má rád své pohodlí a klid na duši a proto se vyhýbá rozbrojům a bojům. Nechce válčit, chce žít v míru

4. 7. Prokop – Silný muž silných stanovisek, ale občas podléhá lžím a ty mu přitěžují v jeho životě, neboť se zbytečně pak pokouší o klid, když ten druhý ví, že vše není tak, jak říká a že občas podlehne vášním a pudům toho druhého v rámci zachování vztahu. Je třeba se vyhýbat pokušením a mít čistý štít

5. 7. – Cyril a Metoděj

  • Cyril je čestný muž pevných mravů a má pevné základy u Slovanských kmenů. Nebojí se čelit násilí a zachovává si úctu ke starším a zkušenějším
  • Metoděj má značný vliv na lidi. Má v sobě mnoho nových myšlenek, které se nebojí hlásat a tím mění myšlení druhých, má vliv na vývoj lidstva v každé době

6. 7. Upálení Jana Husa

7. 7. Bohuslava – Žena, která občas mívá splíny, které pramení z jejích nálad. Nálady se dosti často střídají a ona si občas sama neví rady se sebou. Je třeba se mít na pozoru před těmito výkyvy a nepoddávat se jim, neboť mi zbytečně ztěžují život

8. 7. Nora – Žena tohoto jména bude klidná na duši a také přítulná k muži. Nebude se bát zpronevěřit i své srdce v rámci zachování rodu a bude se snažit toho druhého získat pro sebe a své účely a to za každou cenu, nebojí se i lsti a zášti

9. 7. Drahoslava – Děvče cudné, dělá drahoty, ale když se spustí, tak to stojí za to. Má se naučit nepouštět se zbytečně do konfliktů s druhými, což jí nedělá dobře. Vždy dobře rozvážit než se s někým začnu přít, neumí přiznat své chyby a dává je ostatním

10. 7. Libuše – Žena silných kvalit a předsevzetí. Co chce, to dostane a nebojí se ani násilí. Občas by měla dávat pozor na to, jakých prostředků pro své účely používá. Není třeba si vydobýt za každou cenu svoji pozici, ale je zapotřebí mít dobrý pocit, že jsem na správném místě i za cenu toho, že druhé nechám být a nebráním jim v jejich rozvoji

11. 7. Olga – Má se naučit pracovitosti, občas zanedbává své povinnosti a trápí se tím, že s tím nejde nic dělat. Má se naučit jít do boje se svojí nerozhodností a dát si pevné cíle, které naplní a nebude se bát zklamání i z překážek, které jí brání v cestě v uskutečnění cílů. Nebát se prosadit a mít pevné zázemí a postoj

12. 7. Bořek – Muž, který strádá svým intelektem. Občas se mu zdá, že není tak dobrý, jak by chtěl být. Ale nemusí být dobrý, stačí, když bude s tím druhým více cítit a uvědomovat si, že život není o kvalitách, ale o citu a lásce, kterých není nikdy dost. Bojí se pouštět věci a lidi a má se naučit nebát se i samoty, když na to přijde

13. 7. Markéta – Má ráda klid a pohodu. Občas se tváří vůči světu skepticky, ale vždy najde východisko ze svých nálad. Nebojí se jít do všeho střemhlav a také se nebojí, že se jí občas nebude dařit v tom, co chce. Má odvahu činit velká rozhodnutí a jím tam, kam jí velí její srdce

14. 7. Karolína – Žena pustých mravů, má se naučit více zklidnit své emoce a nebát se v životě i proher. Občas má pocit, že jí život hází jen klacky pod nohy, ale ty si dává sama svojí benevolencí a frivolností. Ať si více váží svého těla a dává ho jen tomu, koho skutečně miluje, nemusím se za každou cenu podvolovat přáním druhého

15. 7. Jindřich – Má v sobě chaos a spěch. Neustále někam pospíchá a život si ani neužívá. Má se naučit také radovat z maličkostí a nechtít od života velké věci. Občas má pocit, že život je pro něho jen práce a neuvědomuje si, že si ji přidělává sám a že je třeba se dívat i očima pohody a lásky k bližním

16. 7. Luboš – Jméno muže, který si věří a ví, že vše co dělá, dělá správně. Občas se sice utne, ale to on nevnímá, moc si věří a občas také sejde ze své cesty vzhledem ke své nedůtklivosti. Měl by občas také zpytovat svědomí, zda vše, co činí, činí správně

17. 7. Martina – Žena, která podléhá svodům mužů, občas se sice cítí provinile vedle muže, který ji občas najde s jiným, ale zase na to rychle zapomene. Má se naučit nebát se pocítit svoji svobodu s každým a nebát se občas trávit čas i s někým jiným než sama se sebou

18. 7. Drahomíra – Má vcelku unáhlené názory a občas se setká s tím, že ostatní ji mají za člověka, který neumí brát věci vážně, ale že vždy váží, zda to má cenu nebo nemá. Má se naučit nebát se stát za svými názory a nebát se názorů druhých, obhájit sama sebe

19. 7. Čeněk – Muž, který neví občas, co činí. Má se naučit více zvažovat situace a nevrhat se zbytečně do nesnází. Sází na to, že to dobře dopadne, ale ono to nemusí vždy dobře dopadnout a to by si měl stále více uvědomovat a zvažovat tedy co činit a co nečit

20. 7. Ilja – Toto jméno se hodí pro člověka, který se bude věnovat vědám a také věcem nepoznaným. Má ve svém jménu mnoho energie a také znalostí o vědách, které se budou stále více objevovat mezi lidmi. Zatím o tom moc neví, ale v životě si bude stále více uvědomovat změny ve svém náhledu na ostatní

21. 7. Vítězslav – Slaví vítězství, vyhrál svoji roli v životě nad situacemi, které se občas zdají být složité, ale on je zvládá s přehledem. Nebojí se srážek s ostatními a jde ku svému cíli. Má velké nevšední schopnosti stát se velkým a váženým

22. 7. Magdaléna – Žena přísných mravů, ale také občas neukázněných mravů. Má za úkol dovést ostatní k pravdě a poznání. Nebojí se občas spasit i své známé ve jménu boha a bojí se neuznání a také zklamání ve své víře

23. 7. Libor – Muž, který má rád lidi a pro ně je schopen udělat cokoliv. Neměl by se tolik vydávat ve prospěch druhých, ale více si uvědomovat svoji osobnost a mít úctu k sobě a ne k ostatním. Neváží si sám sebe a občas to dává i ostatním najevo, což není dobré

24. 7. Kristýna – Žena, která má ráda okolo sebe lidi, ale také je dokáže od sebe odehnat svojí nezřízenou povahou. Nedává se ostatním mnoho, ale chce, aby se ostatní dávali jí. Je třeba v životě zachovávat úctu k sobě i k druhým a pak bude vše v rovnováze

25. 7. Jakub – Neboli Kuba je trochu nafoukaný, ale jinak uvnitř lidský. Netřeba se na něho dívat jako na povýšeného člověka, ale je třeba ho brát jako sobě rovného. Měl by se o to přičinit svým chováním a dávat druhým najevo, že je přirozený a nechce se vyvyšovat

26. 7. Anna – Svaté jméno pro ženu, která má ráda život a ví, jak s ním hospodařit. Bude mít vlohy pro akce, v nichž může činit dobro a také se bude ráda starat o přestárlé a nemocné. Hodí se do kláštera, kostela či do nemocnice svým založením, Ovšem umí být i reálná a dobře se o sebe postarat v životě

27. 7. Věroslav – Je třeba tomuto člověku věřit jen to, co uznám za vhodné. Bude se snažit mě přesvědčovat o svých dobrých úmyslech, které v jeho očích mohou být dobré, ale u ostatních mohou vyvolat zkázu. Je třeba se vždy při setkání s tímto člověkem řídit vlastním rozumem a ne jeho

28. 7. Viktor – Zde se tento muž potýká občas s filozofickými sklony a rád polemizuje o věcech, které se ho týkají. Nemá rád, když se ho snaží někdo zastrašovat a také odradit od jeho tvůrčí činnosti. Chce si jít svojí vlastní cestou a nestojí o rady

29. 7. Marta – Bude to mít v životě těžké, neboť se neumí o sebe postarat a spoléhá na druhé. Má se naučit síle a také se starat o sebe bez snahy okolí. Časem se má naučit osamostatnit a nedívat se zpět a netruchlit za minulostí, ale dívat se do budoucnosti

SRPEN

6. 8. Oldřiška – Žena, která má ráda, když je život pestrý a vše se okolo ní tvoří novým způsobem. Neumí si občas vážit toho co má a hledá to, co nemá. Její smysl života spočívá v nalezení klidu a rovnováhy ve všem, co dělá

7. 8. Lada – Zvláštní žena se sklonem pro umění. Nerada se potýká s nedorozuměním a má raději klid a pohodu. Nechce mít okolo sebe boj a tak se raději občas ubírá smírčí cestou. Má se naučit neupínat svoji mysl zbytečně ke klidu, ale také dávat do života více aktivity, když je zapotřebí

8. 8. Soběslav – Stačí si sám a má rád, když vidí okolo sebe lidi, kteří si umějí se vším poradit. Nemá rád nekňuby a budižkničemu. Má se naučit být shovívavý ke všem a snažit se občas i těm, které má za kazisvěty poradit a nevysmívat se jim

9. 8. Roman – Skládá rád básně a rád se snaží o hovornost tím, že se snaží na sebe upoutat pozornost za každou cenu. Má se naučit nechat ty druhé také promluvit a pak si říci svůj názor a nepřekřikovat je názorem svým

10. 8. Vavřinec – Šťastné jméno pro muže, který je předurčen ke šťastné hvězdě, daří se mu v životě mnoho věcí, ale on to občas nevidí a přehlíží. Má se naučit vážit si života a vidět jeho klady a ne jen zápory

11. 8. Zuzana – Je žena, která se staví občas ke všemu odmítavě a snaží si druhé podmanit svými vlohami pro vysvětlování. Má se naučit druhé brát i s jejich názorem a nevnucovat jim názor svůj, nemusí mít vždy pravdu

12. 8. Klára – Schopná žena, dobrých kvalit a také mravů. Umí se o sebe postarat a i v životě se jí daří nacházet rovnováhu ve všem, co dělá. Nemusí se sice snažit tolik, ale o její život je více méně postaráno

13. 8. Alena – Jméno ženy, která přikládá důležitost půvabu a také oslovení druhých. Má se naučit vážit sama sebe taková, jaká je a nesnažit se zapůsobit na druhé svým šarmem, zde nejvíce ze sebe ztrácí. Je přitažlivá sama o sobě a není třeba své půvaby vynášet na povrch

14. 8. Alan – Muž, který ví, co chce a jde si za svým. Má dobré uplatnění všude, kde se něco děje a kde může dosáhnout velkých výsledků. Nebaví ho nicnedělání a také se starat o druhé. Má rád sám sebe a své vlohy pro život. Není třeba se toho bát a zbytečně se rozdávat druhým

15. 8. Hana – Žena, která se občas potýká s problémy v okolí. Příliš se snaží být dobrá ve prospěch druhých a pak se snaží zase toto dostávat zpět, a když to není, vadí jí to a má obavy, aby nebyla sama. Má se naučit nerozdávat se, ale stmelit se sama se sebou, tam je její největší síla

16. 8. Jáchym – Tento muž bude dobrým manželem, neboť se hodí na vesnici nebo také pro obdělávání půdy či pro chov dobytka. To neznamená, že by mu to bylo na škodu, naopak v tom nachází své největší uplatnění a radost

17. 8. Petra – Žena, která má často sklon ke splínům a bojí se nevěry a nedůvěry druhých. Snaží se moc, a čím více se snaží, tím více se jí nedaří nacházet pohodu, kterou hledá. Ať se přestane bát odsouzení druhých a dělá věci, jak cítí a ne tak, jak by se mělo

18. 8. Helena – Tato žena ví, že vše v životě nezávisí na ní, ale také na tom, jak se jí v životě povede nalézt rovnováhu ve všem, co dělá a pokud tuto rovnováhu nalezne, má spokojený život plný různých milých překvapení

19. 8. Ludvík – Snaží se ve svém životě příliš sklánět před druhými a to mu nepřísluší, není nikdo, před kým by se měl sklonit. Ať se narovná a najde sám sebe

20.8. Bernard – Jedná se o silného muže silných myšlenek. Je ve svém svědomí dosti obezřetný a má občas i chmury z toho, že se mu dostávají do podvědomí myšlenky, které mu škodí. Má se naučit více relaxovat a tím se zbavovat negativních myšlenek

21. 8. Johana – Tato žena si myslí, že svým přístupem k ostatním spasí svět. Má se naučit nespoléhat na to, že ostatní uvěří mým názorům, ale stavět si svůj svět bez toho, zda ti ostatní mi věří nebo nevěří. Příliš lpí na tom, aby jí ostatní důvěřovali

22. 8. Bohuslav – Muž se jeví jako melancholik, občas zapomíná i na to, co slíbil a co má udělat. Potýká se s nedochvilností a také občas i s nelibostí okolí. Má se naučit více se jevit jako člověk, který ví o svých negativech a učí se je zvládat a zbytečně se nedohadovat, v tom je jeho síla

23. 8. Sandra – Ví, že život je o tom, že se mám naučit spoléhat na sebe a proto se velice málo spoléhá na ostatní. Ví si se vším rady a nečiní jí potíž být občas zde nebo onde. Ráda cestuje a poznává nové lidi a kraje

24. 8. Bartoloměj – Jméno předků, kteří v sobě nesou rodovou tradici nebát se prosadit svoji vůli. Občas v dnešní době naráží na okolí. Má se naučit prosadit jen to co je v souladu se vším a ne to, co si myslí, že je správné

25. 8. Radim – Učí se neradit ostatním. Myslí si, že jim pomůže, když jim bude dávat za každou cenu radu a vůbec nevidí, jak si ostatní znepřátelí. Více bude v souladu s ostatními, když bude dávat rady jen, když o ně bude žádán

26. 8. Luděk – Spoléhá na svůj um a umí si se vším poradit. Jen se nesmí nechat zlákat okolím k nesmyslům. Musí vědět kam svoji energii dát a bude dobře

27. 8. Otakar – Tento muž rád zápasí se vším, co mu přijde do cesty. Nebojí se poznání, že to co dělá, mu stejně nepřinese žádný užitek. Zkouší stále znovu a znovu a snaží se nalézt nové cesty, které ho budou v životě uspokojovat. Nebojí se zklamání

28. 8. Augustin – Je spjat se svým spasitelem z 11. stol. Jedná se o jméno, které přikládá význam svému původu, a tudíž majitele řadí k zastaralým rodům. Tento muž někdy bude přehnaně uznávat staré vzory a nebude se chtít přizpůsobovat novodobým směrům

29. 8. Evelína – Veselá žena plná nových předsevzetí, která málokdy naplní, ale jí to nevadí, začíná stále znovu a má z toho radost. I když se jí v životě někdy nedaří, nedělá si z toho hlavu a snaží se vše brát s humorem a pozitivně. Staví si svět plný dobrých předsevzetí a snah o jejich naplnění

30. 8. Vladěna – Cudná to žena, která se snaží zakrýt svůj ostych vůči druhým a dává stále do popředí své schopnosti, aby si ostatní nevšimli jejího studu. Má se osvobodit od zastaralých dogmat, že nesmím projevit nic ze svých pocitů a jít směle kupředu, ke své spokojenosti

31. 8. Pavlína – Toto děvče bude soudit ostatní dle toho, jak si s nimi rozumí nebo nerozumí. Ten, kdo jí nerozumí, nemá pro ni smysl, ale ten, který rozumí, proto se snaží dělat vše. Má se naučit porozumět svým pocitům, sobě a tím přestat rozlišovat ostatní. Jen tak lze dosáhnout pozitivních výsledků ve svém životě a poznání

ZÁŘÍ

1. 9. Linda – Je děvče, které sice nevypadá slušně, ale uvnitř se skrývá něha a stud. Bude vždy vyzařovat něco jiného, než skrývá. Má se naučit poprat s touto realitou a zbytečně se nenechávat strhávat ostatními k věcem, které jí nejsou blízké, jen proto, aby splynula s nimi

2. 9. Adéla – Staročeské jméno plné vlivných vibrací na ostatní. Bude působit milé a bude mít pod kontrolou své chování. Ostatní jí budou považovat za ctnostnou a také se k ní budou chovat vlídně a dokonce se k ní rádi vracet

3. 9. Bronislav – Tento muž by si měl dávat pozor na soudní výlohy. Občas se pouští zbytečně do sporů, které nevedou k vítězství. Je dobré se neptat, proč zrovna já, ale snažit se porozumět tomu, co stále opakuji a skrze co, se neustále dostávám do konfliktu s okolím

4. 9. Jindřiška – Bude mít v životě nesnáze skrze lidi, kterým bude příliš důvěřovat. Má se naučit více říkat lidem to, co se jí nelíbí než jim říkat jen to, co se jí líbí. Nerozumí si pak a dělá věci jinak než by chtěla

5. 9. Boris – Snaha být dobrý vede k tomu, že se občas stávám v kolektivu nedůtklivý a nerespektuji ostatní. Nemusím být nejlepší, stačí, když se budu více snažit porozumět všem okolo sebe. Příliš kladu důraz na sebe a zapomínám na to, co je okolo mne

6. 9. Boleslav – Má v duši příliš bolu skrze své bližní. Snaží se jim pomoci i za cenu toho, že si uškodí on. Nemá s druhými tolik tesknit, ale má se naučit brát vše jako lekce a nebrat jim jejich žezlo z rukou

7. 9. Regina – Snaha být lepší než ti druzí ji žene do věcí, které se příčí její osobnosti. Bere vše ve svůj prospěch a bere ostatní jako pomocníky na své cestě za vítězstvím. Nebrat vše jako samozřejmost a brát věci s větší ohleduplností a spolehlivostí

8. 9. Mariana – Žena bude mít v životě nesnáze skrze své vnuky. Občas se jí budou stávat na cestě věci, kterým nebude rozumět, ale na vše si přijde ve stáří, kdy si uvědomí prohřešky mládí a bude si vědět rady i se svým životem

9. 9. Daniela – Umí si v životě poradit se vším a je velice zručná v domácích pracích. Měla by přestat myslet na budoucnost a věnovat se přítomnosti, tam občas spočívá její bolest, stavět si vzdušné zámky. Ať bere život se vším, co jí nabízí a bude dobře a neulpívá na představách

10. 9. Irma – Tato žena je neústupná a to ji ztěžuje život. Není radno se s životem prát, ale přijímat ho jako dar učení v přístupu k ostatním. Je zapotřebí se na věci podívat i jiným pohledem a nelpět na svých přesvědčeních

11. 9. Denisa – Má v sobě mnoho protikladů. Jednou se chce přizpůsobit a podruhé nechce. Neví občas, co od života chce a nechce se smířit někdy s tím, že budu žít to, co žiji. Je zapotřebí mít pokoru k událostem a věcem okolo sebe a přijímat je jako dar k nápravě myšlení

12. 9. Marie – Tato žena má v sobě něco důstojného a umí se vyrovnat s porážkou. Neumí se bránit a to je někdy její problém. Musí v sobě najít odvahu postavit se čelem situacím, kterým by se nejraději vyhnula

13. 9. Lubor – Jméno nižších mravů. Toto jméno dává svému nositeli bezvýznamnou roli, a tudíž se moc nehodí pro člověka, který by chtěl být akční. Dává mu do života pasivnost

14. 9. Radka – Tato žena o sobě ví, že je krásná a tudíž přitahuje muže, kteří ji chtějí kvůli jejím půvabům, nikoliv kvůli jejímu nadání. Má se naučit nebát se vzít život do svých rukou a nespoléhat stále na to, že mě to přinese někdo jiný. Nebát se přesvědčení, že stojím za víc

15. 9. Jolana – Má v sobě mnoho vloh pro, to aby se naučila v životě vnímat chvíle s druhými více v hloubce citů. Stále více si bude uvědomovat pomíjivost všeho, až jí zůstane jen hloubka citu a o to její duši hlavně jde, naučit se cítit

16. 9. Ludmila – Má v sobě cosi zvláštního. Občas se přistihne, že žije jinak než ostatní a také prahne po tom, aby ostatní následovaly její vlohy. Je třeba nebát se žít jinak než ostatní a nechtít, aby mě následovali

17. 9. Naděžda – Tato žena má sklon k tomu, tvářit se kysele, i když jí život baví a to občas mate ty ostatní. Neví, na čem jsou, tak má náladu nebo nemá. Mate své okolí a to jí dělá radost. Má se naučit více se vyjadřovat o tom, jak se cítí, aby měli všichni okolo jasno

18. 9. Kryštof – Je hoch, který je srdcem oddán ostatním. Ví, že vše pochází z podstaty bytí a to se snaží vnášet do života nejen svého, ale i do života ostatních, což jim vadí. Má se naučit žít jen svoji podstatu bytí a ostatní nechat jít jejich vlastní cestou. Zbytečně jim ztěžuje jejich život, nemohou ho chápat

19. 9. Zita – Má tvrdošíjnou povahu a bude si za každou cenu prosazovat svou. Má se naučit obrousit své hrany a být mírnou a vlídnou pro všechny. Její zkoušky jí dovedou k cestě, kde najde časem mír a pochopení

20. 9. Oleg – Jméno jeho otce mu dává původ selský a to pokud rody sahají do dalekých generací. Je to jméno šlechtického rodu a dává svému majiteli vyniknout ve vědách a také v sebeprosazení

21. 9. Matouš – Je milý a věrný hoch. Bude rád v kruhu rodiny a nebude se chtít z ní vzdalovat. Má v sobě mnoho milého, což může ostatním dávat a dává rád. Má docela pohodový život, pokud se najde

22. 9. Darina – Žena tohoto jména bude dosti kritická vůči ostatním a bude se snažit prosadit. To jí dává velkou životní sílu a možnost něčeho dosáhnout. Jen se musí také naučit ohlížet na ostatní a nebýt jen pro sebe

23. 9. Berta – Tato žena bude mít v sobě vkus pro to, aby se naučila zacházet s hodnotami života jinak, než zachází. Zatím se snažila v minulých životech dělit o sousto s ostatními a také občas i strádala na duchu. V tomto životě má v sobě určitý potenciál pro to, aby se naučila brát věci v kladném slova smyslu s možností výhry pro sebe

24. 9. Jaromír – Tento muž bude mít v životě úspěch u žen. Umí se jim dvořit a vycházet vstříc a to mu dává u žen naději ho získat. Jakmile však cítí, že by ho některá chtěla polapit do svých sítí, couvne. Má v životě mnoho údělů, ale jeho život je v podstatě pestrý a mírumilovný

25. 9. Zlata – Tato žena se bude zdát okolí velice příjemnou a milou duší. Umí si s lidmi povídat o všem, co potřebují slyšet. Jen se musí naučit více všemu dávat příchuť klidu a míru, občas se zbytečně pouští do boje s ničím

26. 9. Andrea – Bude mít v životě mnoho lásek, ale jen jednu tu opravdovou, která jí bude životně prospěšnou. Dá jí do života nový náhled a také nové vnímání situaci, bude se pak chovat úplně jinak a bude se učit se všemi zacházet vlídně a laskavě, což předtím neuměla

27. 9. Jonáš – Je to většinou statný muž, statného jména a dává lidem najevo svoji sílu tím, že se zbytečně pře o věcech, které mu nepřísluší. Má v sobě objevit více citu a lásky a ne se jen vrhat do boje za materiálními statky

28. 9. Václav – Václav m v sobě poznatky českých králů a proto skýtá v sobě všehochuť. Nedá se tento muž přesně specifikovat, neboť každý typ osobnosti tohoto jména se hodí do jiných mravů dle své minulosti

29. 9. Michal – Bude mít v životě mnoho žen, ale jen jednu bude milovat. Ta mu bude osudovou, a pokud s ní zůstane, čeká ho šťastný život. Pokud se uchýlí k jiným náhražkám, bude se celý život trápit tím, že propásl svoji příležitost a bude neustále hledat pro sebe porozumění v návykových věcech

30. 9. Jeroným – Zvaný dříve svatý. Je to jména ducha a má v sobě cosi důležitého pro život. Nehodí se dávat lidem, jejichž život není spjat s duchovnem

ŘÍJEN

1. 10. Igor – Tento muž je znalý ve věcech alchymie. Často v minulém životě používal různé kovy a jejich zabarvení a tak mu není cizí chemie, v níž má dobré znalosti. Bude zručný a bude si umět i mnoho věcí opravit, je dovedný a má v sobě klid a jistotu

2. 10. Olivie – Značně chytrá žena, která podléhá svodům mužů a to je její záhuba. Její chytrost se pod vlivem muže ztrácí a ona se cítí beznadějně samotná. Je třeba se nedat chytit do spárů milostných her, ale zachovat si svoji identitu a bude se cítit dobře i ve svazku

3. 10. Bohumil – Je muž, který má ambice se stát slavným. Ovšem jeho úsilí se stát slavným narušuje jeho soukromí. Neumí se vypořádat s věcmi uvnitř sebe a v okolí a to mu narušuje jeho správný směr. Mnohdy místo toho, aby šel dál, zůstane stát a jeho kariéra se bortí

4. 10. František – Má rád jistotu. Bude chtít mít klidný a útulný domov a bude se chtít přátelit s lidmi, kteří jsou také tak naladění. Nedělá mu dobře neklid a nejistota, potřebuje cítit, že je vše v pořádku a že mu nic nehrozí

5. 10. Eliška – Má v sobě emoce skrze své bližní, chce každého zachraňovat a přitom si ani neuvědomuje, že sebe potápí. Ať se začne starat o sebe a druhé ať nechá jít jejich cestou a bude se jí dařit dobře

6. 10. Hanuš – Člověk přísných mravů, chce mít vše na svém místě a nesnese nepořádek. Měl by si hlavně udělat pořádek ve své mysli a odchýlit se od striktních úkonů, které mu škodí. Chce to trochu volnosti a dopřát i chaos, vše se časem vrátí opět do normálu. Pokud chce zbytečně řešit věci, které nejdou, zbytečně si přivozuje utrpení

7. 10. Justýna – Děvče kypré a také značně na výši. Bude se chtít vyrovnat ostatním krásou, a proto se bude starat o svůj vzhled a zanedbávat svoji duši. Měla by spíše hledět do svého nitra než na krásu okolo sebe

8. 10. Věra – Tato žena spoléhá na náhodu a také se jí v životě náhody daří. Nebojí se, co bude dál a věří v dobro věcí, což jí přináší dobrou náladu a spontánnost, jen nesmí zapomínat na plnění závazků a věcí s ní spojených. Nesmí zahálet, jinak se odchyluje ze svého životního moudra a naplnění

9. 10. Štefan – Muž rozšafný, věrný svým ideálům, které nechce pohřbít a občas je vnucuje druhým. Je třeba se mít v životě na pozoru před falešnými představami a iluzemi. Je třeba se více dívat na věci rozumově než idealisticky

10. 10. Marina – Trochu jí vadí její vzhled, ale není třeba se tímto zabývat. Je třeba se více zabývat tím: Jsem ráda, že mám okolo sebe tyto lidi nebo bych raději měla okolo sebe jiné? Je třeba si dělat pořádek v přátelích

11. 10. Andrej – Skromný člověk, který hledá víru v tom, že bude dělat věci, které budou prospěšné druhým. Je třeba se smířit s tím, že ne vždy mohu být oporou druhým a je třeba hledat oporu sám v sobě. Tím, že hledá oporu v druhých, se ubezpečuje o své hodnotě

12. 10. Marcel – Bude mít v životě trochu méně rozumu, což mu bude škodit, protože se bude vrhat do věcí střemhlav a nebude rozumově uvažovat. Je třeba se naučit rozvaze a nedělat věci unáhleně

13. 10. Renáta – Žena spokojená s málem, ale mohla by více. Měla by posílit své ambice a svojí cílevědomostí si jít za svým, bojí se prosadit a to jí brání prožívat život na plno

14. 10. Agáta – Snáší útisk a zbytečně se stále ptá sama sebe: Mám to zapotřebí? Je třeba se neptat, ale nenechat si líbit to, co se mi nelíbí. Sama se má naučit rozhodovat o svém životě a nečekat, že mě ostatní spasí

15. 10. Tereza – Je dívka, která má ráda pohodlí a je schopna pro to udělat cokoliv. Nemá ráda napomínání a upomínání. Má ráda dárky a také se ráda baví ve společnosti. Umí si užívat života, jen to nesmí přehnat a také se musí naučit myslet na to, co by měla více vnímat ve smyslu své odpovědnosti pro sebe

16. 10. Havel – Nezvyklé jméno dává svému dárci hodnost více lidí pohromadě. Tento člověk bude se jevit někdy jako podivín, nebude umět řešit reálně věci a bude se na vše dívat více filozoficky. Je nešťastný z toho, že mu nikdo nerozumí a on by tolik chtěl, aby se mu podařilo s druhými domluvit. Nemá se snažit s druhými domluvit, stačí, když s nimi jen bude

17. 10. Hedvika – Sličná děva, která se nechává unášet city. Nemá se nechat zviklat tím, co si o ní myslí ti druzí, ale má se naučit věřit tomu, co cítí ona. Občas má splín na duši, že není tak dobrá pro ostatní, jak by chtěla. Zde dělá největší chybu, ať přestane o sobě pochybovat

18. 10. Lukáš – Neumí být podlý, a přesto se stýká s lidmi nevalného charakteru. Má se naučit více vnímat nitro těch druhých a nebýt slepě důvěřivý. Je příliš zaujat tím, co si o něm myslí ti druzí, než by se začal ptát sám sebe: Co si o nich myslím já?

19. 10. Michaela – Má ráda své rodiče a proto bude upřednostňovat v životě rodinu. Bude ráda, když bude mít okolo sebe lidi, kteří jí budou nablízku. Neumí být sama a má se to naučit

20. 10. Vendelín – je schopný muž vždy nápomocný druhým. Je skromné povahy a umí být někdy i zákeřný, když druzí nevidí, co pro ně dělá. Očekává od druhých pochvalu a uznání a proto se snaží být nápomocný, a když to nedostává, zlobí se na okolí. Má se naučit nesnažit se získávat uznání okolí svými činy, ale tím jaký jsem opravdu

21. 10. Brigita – Bude mít v životě problémy s muži. Neumí s nimi zacházet, buď se zamiluje, nebo je nenávidí nebo se s nimi chce stýkat jen v rámci sexu. Neumí si v tomto udělat pořádek a stále z jednoho tématu přeskakuje k druhému. Je třeba najít správný směr a rovnováhu v životě ve všem co činím

22. 10. Sabina – Sebevědomá žena, která prahne po materiálním zajištění. Měla by ubrat ze svého snažení v této oblasti a vrhnout se spíše na oblast charity. To jí může přinést úlevu na duši

23. 10. Teodor – Tento muž má významné jméno v dějinách lidstva. Již několikrát lidstvo zachránil před negativními vlivy a má se nyní učit najít si své místo na slunci. Přestat se starat o druhé a začít se starat o sebe

24. 10. Nina – Žena, která má ráda svoji sexualitu a skrze ni prožívá život. Měla by si uvědomit, že to není všechno a dát do svého života i více lásky duchovní

25. 10. Beáta – Má tvrdé jméno, které svědčí i o tvrdém srdci této ženy. Měla by se učit své srdce vnímat více ve všem, co dělá a ne se snažit vše dělat tak, aby to bylo dobré. Přináší jí to zbytečně zklamání na duši

26. 10. Erik – Muž tohoto jména bude významný v oblasti financí. Umí dobře počítat a umí si spočítat i to, co se mu kde vyplatí. To znamená i ve vztahu s druhým pohlavím se umí pohybovat na tenkém ledě

27. 10. Šarlota – Vznešené jméno vznešeného rodu. Žena tohoto jména je předurčena k radosti a veselosti ve společnosti. Je dobré se mít na pozoru před tím, co dělám a co bych měla dělat. Naučit se rozlišovat co je radost a co už radost není

28. 10. svátek

29. 10. Silvie – Tato žena to v životě nebude mít jednoduché, bude se snažit prorazit, ale nebude se jí příliš dařit. Dává příliš velký pozor na to, aby se nespálila, a to jí brání přinášet i oběti. Je třeba občas i něco opustit, aby mohlo přijít to, co chci

30. 10. Tadeáš – Zvyklé jméno pro kněze nebo jeho blízkého. Je to jméno, které nosí pro nositele spásu a také víru. Člověk se pod vlivem tohoto jména nebude cítit dobře ve společnosti a bude hledat ústraní, kde najde klid a pokání

31. 10. Štěpánka – Má v životě mnoho nesnází, které ji provází, neboť slepě důvěřuje v sílu osudu a neuvědomuje si, že vše si tvoří sama. Občas se nechá uvrhnout do věcí, které nejsou pro její oko dobré, ale ona si myslí, že se vše v dobré obrátí. Má se naučit více vnímat co je správné než to, co by mělo být správné

LISTOPAD

1. 11. Felix – Má v životě velice málo zklamání, snaží se docílit toho, co chce a když to nejde, nermoutí se, ale hledá jinde. Nebojí se nástrah života a vždy to, co chce, docílí

2. 11. Památka zemřelých

3. 11. Hubert – Bude mít v životě mnoho známých a bude si na nich zakládat. Ví, že život je o tom, že se má brát vesele a tak se nebude příliš rmoutit, ale bude se chtít nad vším povznést a brát s humorem. Občas se musí, ale hodně zapřít, aby toto dokázal

4. 11. Karel – Jméno muže, který si potrpí na lichotky a má rád lidi okolo sebe vnímavé a bezostyšné. Příliš si s morálkou nedělá starosti a bude se vždy chovat tak, jak mu velí jeho rozum. Má rád veselí a radost, které se mu ovšem mnohdy nedostává

5. 11. Miriam – Žena, která si příliš nedělá starosti s tím, co bude. Umí se o sebe postarat a také se nebojí života. Umí život prožívat plnými doušky

6. 11. Liběna – Libé jméno libé děvy, která se snaží vnést do života více líbivosti na oko, ale v duchu se stále ptá sama sebe: Je to pro mě to správné? Bude se stále více v životě dostávat od povrchních věcí k vnitřním prožitkovým

7. 11. Saskie – Nemá v životě příliš přátel, neboť si zakládá na dekoru a to neladí s jejím okolím. Bude se stále ptát: A mají mě ti ostatní vůbec rádi? Má se naučit s nimi vycházet jako se sobě rovnými a nesnažit se je poučovat o tom, co je správné a pak najde více přátel

8. 11. Bohumír – Muž blízko k bohu. Má v sobě velkou sílu a může prosadit své plány. Nebojí se a jde správnou cestu, umí si v životě sjednat pořádek a to je důležité pro jeho plány

9. 11. Bohdan – Strmý muž, který se bude chtít vézt s ostatními. Nebude se snažit v životě docílit věcí svojí pílí, ale pílí jiných. Má se naučit v životě zabrat a nečekat, kdo mi co dá

10. 11. Evžen – Muž zvučného jména, který občas se potlouká mezi rovinou rozumu a citu. Neví občas, co zvolit. Co je lepší cit nebo rozum a tak se bude potýkat se situacemi, kde bude hledat své srdce, aby si porozuměl

11. 11. Martin – Je muž čestný a poctivý. Umí se na vše podívat shora, a proto nedělá z ničeho problém. Jeho okolí mu občas nerozumí, protože se neumí s nimi dohodnout na tom, co by chtěl on. Má se naučit komunikaci a lépe vyjadřovat své city a pocity

12. 11. Benedikt – Jméno pro svatého apoštola, nosí svému zrozenci sílu a odvahu poprat se se světskými věcmi, nebojí se nástrah a má vždy pro strach uděláno. Nehodí se pro muže silných kvalit, neboť hrozí nebezpečí, že svého jména zneužije a bude se muset potýkat se zlem, které k sobě přivolá

13. 11. Tibor – Jméno, která dává muži sílu a také víru v moc věcí, které mohu ovlivnit. Nebojí se utkat v boji s lidmi, kteří mu dávají najevo svoji sílu a nebojí se ani dávat do života to, co chce. Má v sobě více síly než si ostatní myslí

14. 11. Sáva – Nedává se moc často, neboť nenosí svému zrozenci nic dobrého. Je dobré toto jméno vynechat

15. 11. Leopold – Jméno pro velkého muže, který má v sobě dosti strachu, který nedává najevo ostatním. Žije ve skrytu duše neustálý tlak z okolí, který se snaží rozpustit, ale moc se mu to nedaří, má se naučit zklidnit svoji mysl a tím nalézt klid, po kterém touží

16. 11. Otmar – Svému majiteli dává trochu nostalgie a trochu smutku. Tento muž v životě neprožívá příliš štěstí, netěší se z krás života. Má se naučit radost i z maličkostí a netrápit se zbytečně pro věci, které nemají smysl, je příliš romantický a zbytečně se trápí

17. 11. Mahulena – Panna, která se má utkat s mocí ďábla. Má se naučit nepodléhat náladám a svodům okolí, má být silná a odolat nástrahám světa svojí vírou a nebojácností

18. 11. Romana – Není dobré toto jméno dávat ženě, která má dobrý rod. Je to jméno, které bude mít za následek zplození potomka, který bude slepě následovat tradice a nebude se umět o sebe postarat, ale bude chtít, aby se starali druzí. Je to kód starých generací, který se pro dnešní dobu nehodí

19. 11. Alžběta – Tato žena je značně činorodá a pomáhá jí kontakt s okolím. Je třeba se mít na pozoru před lidmi, kteří mě nepřejí. Její život podléhá jejímu naturelu být prospěšná druhým

20. 11. Nikola – Je to statný hoch, který si umí poradit se vším. Má vlohy pro to, aby byl pomocníkem druhých a také pro to, aby se uplatnil jako dobrý pedagog

21. 11. Albert – Je třeba mít tohoto muže trochu dále od těla, dokáže být někdy dotěrný, když chce dosáhnout svého. Je třeba se mít na pozoru před svými přáními a zvažovat, která přání je dobré pro své dobro chtít a která přání je třeba opustit

22. 11. Cecílie – Jméno ženy, která je pro ostatní nepochopitelná. Ovládá s lehkostí věci tajemné a nedá na ostatní. Je sama sebou a dokáže si poradit se svým životem

23. 11. Klement – Muž rovný boji s ostatními. Nebojí se porážky a jde si hrdě za svým cílem. Má občas chmury na duši, které souvisejí s jeho zdravotním stavem. Je třeba se nebát nemocí, ale snažit se hlídat své tělo

24. 11. Emílie – Bude mít v životě mnoho nepřátel, neboť nebudou rozumět jejímu životu. Umí žít pro sebe a nestará se o druhé, což může ostatní dohánět k šílenství. Nechce nést na svých bedrech jejich břemena

25. 11. Kateřina – Má ráda život a umí se z něho radovat. Měla by občas být také sama se sebou, aby si mohla utřídit myšlenky a nebála se žít si pro sebe a ne pro ostatní. Občas se snaží na úkor sebe vyhovět požadavkům ostatních

26. 11. Artur – Je to tvrdý muž, plný zásad a moralizování, má rád klid a své blízké chce mít blízko u sebe. Nebojí se jít do věcí, které budou ostatní obtěžovat, neboť si myslí, že koná dobře. Má se naučit ohlížet nejen na sebe, ale také na ostatní. Vše nemusí být dle něho dobré pro ostatní

27. 11. Xenie – Je to výše postavená osoba, která má ráda věci mezi nebem a zemí, které jsou ostatním lidem cizí. Má v sobě ducha, který umí ovládat kouzla a má více možností dosáhnout věcí, které se ostatním nedaří. Nesmí zneužívat své moci a bude se jí dařit dobře

28. 11. René – Je muž, který má v sobě více bolesti než dokáže unést. Nerad kazí ostatním klid svým naříkáním a tak si vše chová v sobě, ale občas se může okolí zdát méně prospěšný než ve skutečnosti je. Má se naučit odkrývat své srdce a nebát se zranění ostatních

29. 11. Zina – Je tvrdohlavá žena, která nepřipustí nic jiného než to, co chce ona. Je těžké ji přesvědčit o opaku a tak si na vše musí přijít sama životními zkušenostmi, které občas zabolí

30. 11. Ondřej – Je rád ve společnosti žen a má rád více lidí okolo sebe. Je dvorný a také pro ostatní více hovorný. Je dobré se občas kontrolovat ve svých emocích, neboť pokud ten druhý nechce dělat to, co on chce, dokáže být nepříjemný

PROSINEC

1. 12. Iva – Snivá žena, touží po princi z pohádek, a když nepřichází, hroutí se. Je třeba se naučit realitě a ne jen snít. Teprve v druhé polovině života dochází ke smíření se skutečností

2. 12. Blanka – Je žena, která má ráda pohodlí a nechce udělat nic navíc. Má se naučit nestrádat tím, co nemám, ale naučit se uvědomovat si, co mám a tím žít

3. 12. Svatoslav – Je to svatý muž, jehož záře přináší ostatním klid a pokoj na duši. Je zde nedobrovolně a proto může občas pociťovat stín na duši a toto přenášet do okolí, ale je třeba si včas uvědomit svůj úkol a nedat prostor chmurám na duši

4. 12. Barbora – Je žena, která má v sobě více zálib, ale snaží se pro ostatní být dobrá a tak na úkor sebe potlačuje své zájmy ve prospěch ostatních, má se naučit upřednostňovat sebe a ne ostatní

5. 12. Jitka – Má v sobě mnoho vloh pro život, ale neumí s nimi hospodařit, občas se přistihne, že jedná jinak než by chtěla a přitom jí v tom nic nebrání. Má se naučit hospodařit se svým časem a nedávat ho ostatním na zmar

6. 12. Mikuláš – Jméno tohoto muže se nese daleko široko. Nezná nouze a nebesa podporují růst tohoto svatého muže, má se naučit vzdát pozemskosti a být jen v rámci možností zde na zemi, odkrývat více než povrchnost

7. 12. Ambrož – Jeví se jako svatý, ale svatý není, má v sobě mnoho zlosti a nenávisti vůči okolí, čímž si způsobuje bolesti a újmy na zdraví. Má se naučit hledat chyby v sobě a ne v ostatních. Ti ostatní ho jen podporují v růstu

8. 12. Květoslava – Květenová žena, plná dojmů, plná lživých dojmů, nechá se snadno opít slovy druhých a svést z cesty jednáním druhým, musí být stále u svých zájmů a nedat se svést jednáním ostatních

9. 12. Vratislav – Občas ho něco vyvrátí z kořenů, ale má sílu se vrátit zpět do svých kořenů. Je dobré mít silné kořeny, ale ne tak silné, abych se vracel do minulosti a zbytečně trpěl, když nemusím

10. 12. Julie – Vznešené jméno hodné rodu, dívka tohoto jména se bude chovat vznešeně a bude uznávána ve společnosti. Lidé k ní budou vzhlížet s obdivem. Bude se chovat i vyzývavě. Je třeba se usměrnit a dát svému životu řád, který blahodárně prospívá rozvoji této duše

11. 12. Dana – Má za sebou mnoho zklamání a má se naučit s nimi vypořádat. Nemá se zaobírat maličkostmi, ale vše brát jako celek. Mnohdy přes detaily jí unikají důležitější věci. Má se učit poznávat vše v globálu a tím pádem se učit žít i pro společnost a ne jen pro někoho

12. 12. Simona – Dívka, která nemá ráda divadlo a přitom ho tak ráda hraje. Ať jde více do hlubin své duše a nebude se zlobit na ostatní, že si s ní zahrávají. Musí se naučit věci vidět reálně a i se s nimi reálně poprat, nerada se pře a tak se trápí skrze zradu druhých. Ať jde více do jádra věcí a bude lépe

13. 12. Lucie – Lucie je jméno, které znamená, mám ráda život, ale život nemá rád mne a proto si občas tato bytost připadá tady zbytečná a nenachází pro sebe uplatnění. Je to její strádání mysli, které se projevuje většinou při nicnedělání. Je třeba pro sebe najít směr a plnit si své povinnosti, pak se život nezdá tak šedý a pochmurný

14. 12. Lýdie – Je to skromná žena, která je bez předsudků a skrze to si tvoří život, občas se setkává se nepochopením okolí a to ji bolí. Má se naučit vnímat svůj směr a ne směr druhých

15. 12. Radana – Radost ze života je doménou této ženy, trápí se občas proto, že se jí radosti příliš nedostává a stále po ní prahne. Až pochopí, že radost je právě to, co žije a naučí se ji poznávat ve všem okolo sebe, bude se cítit dobře

16. 12. Albína – Staročeské jméno plné lásky a něhy, tato žena ráda dává a nerada přijímá. Myslí si, že je dobré jen dávat a skrze to se jí nedostává v životě ocenění. Musí vyvážit dávání a přijímání ve svém životě

17. 12. Daniel – Je to muž, který bude žádaný ve všech profesích, umí si se vším poradit, ale občas se setkává se svojí leností. Když bude chtít, dokáže hodně

18. 12. Miloslav – Je jméno, které si zaslouží odpočinku, toto jméno se dávalo od pradávna lidem, kteří rozhodovali a měli pravomoci a to je unavilo. Je dobré se s tímto jménem příliš nikam netlačit a spíše se radovat z mála a užívat si života. Ovšem je dobré si plnit své povinnosti

19. 12. Ester – Žena, která je nositelkou tohoto jména, bude vychována v přísných mravech a ty bude uplatňovat ve svém životě. Je dobré se trochu uvolnit a nechat průchod věcem a životu, aby se zbytečně nesvazovala konvencemi

20. 12. Dagmar – Je to žena, která je rázná a umí se v životě o sebe postarat, ale občas zapomíná a potřeby druhých a upřednostňuje jen sebe na úkor druhých. Její počínání nesmí ovlivňovat ostatní, pak bude dobře

21. 12. Natálie – Šťastné jméno, tato žena si počíná v životě se vším obratně a dá se říci, že se jí daří ve všem, co započne. Nemusí se bát ničeho, narodila se pod šťastnou hvězdou a ta jí dává do vínku ochranu, nadání a vlohy pro vše. Jen se musí mít na pozoru před zlými lidmi, kteří jí mohou překazit její smýšlení a vnést do života zmatek

22. 12. Šimon – Světské jméno rovné zrození a znovuzrození. Znamená to, že tento muž, aniž to ví, bude konat dobro pro druhé bez nároku na odplatu. Je to jeho úděl a s tím vstupoval na tento svět. Nemusí se trápit, že jeho dobré skutky se občas minou účinkem, vše je v rukách spravedlnosti a ona řídí jeho kroky

23. 12. Vlasta – Tato žena se občas snaží vnést druhým do života pořádek, ale je třeba ostatní nechat jít jejich vlastní cestou a neplést se jim do života. Občas se míchá do věcí, které jí nepřísluší. Musí se naučit nevměšovat se ostatním do života a hledět si života svého

24. 12. Adam a Eva – Tato jména v kalendáři značí něco nového. Oba budou mít do vínku dané dary a bude záležet jen na nich, jakou cestou tyto dary využijí. Oba se mají zasloužit o více dané možnosti sobě i druhým, to znamená jít si svojí cestou a ukazovat druhým správný směr. Neptat se, zda ta cesta je správná, ale věřit jí

25. 12. Boží hod – Slaví se jako svátek ctnosti a radosti na výsostech

26. 12. Štěpán – Bude mít v životě mnoho starostí, ale vždy si bude umět s nimi poradit. Netrápí se skrze starosti druhých, ale snaží se jim tyto starosti odstranit, což ho občas odvrací od pravé cesty. Je třeba se pozastavit nad tím, zda mám opravdu právo druhým snímat jejich břímě nebo zda je jim potřeba tohoto břemene k uvědomění

27. 12. Žaneta – Tato žena očekává od ostatních přízeň a ta se jí občas nedostává, má se naučit nečekat na dary druhých, ale sama si vytvářet své dary osobní. Neptat se, zda se mi to vrátí, ale naopak dělat věci, které se vracet nebudou a ani nemusí

28. 12. Bohumila – Skromná žena, která občas trpí pocitem méněcennosti. Má se naučit vážit si sebe stejně jako druhých a skrze sebe se učit vědomě žít a ne skrze druhé. Občas ani nežije svůj život, ale život druhých

29. 12. Judita – Je to ta pravá žena pro zachování rodu. Neví, že se má naučit hospodařit se jměním a také následovat své pocity v rámci zabezpečení rodiny. Občas se potýká s nedorozuměním druhých skrze své smýšlení o nich. Má se naučit nesmýšlet o druhých, ale naučit se smýšlet o svých zájmech a skrze ně si tvořit názor na druhé

30. 12. David – Je to muž, který ví a zná. Umí se dobře postarat o vše, co je mu svěřeno do péče a neklade si příliš velké nároky na zisky. Neumí hospodařit s penězi, a proto se mu občas nedostává materiálního zázemí. Musí více koukat na sebe a ne na druhé, tam se občas zapomíná a diví se, že zase něco promarnil

31. 12. Silvestr – Honosné jméno patří honosnému muži, který si jde za svým novým cílem. Narodil se pro nové věci a ty uskutečňuje všude, kam přijde. Nehodí se do rodiny s požitkářstvím, ale do rodiny dobrých popř. i chudých lidí, kde se dobře učí se postarat o sebe i o druhé a to mu dává vlohy pro jeho další možné cesty v život.

 

Komentáře