Změnila se doba s ní i přístup k dárcovství krve. Co se však nezměnilo, je její velká spotřeba. Čím dál větší. Po silnicích se prohání motorkáři a ohrožují nejen sebe, ale i ostatní, počet havárií aut a těžce zraněných na silnicích přibývá, kosí nás zhoubné i méně zhoubné nemoci, zvyšuje se počet vážných operací a tam je vždy krev zapotřebí. Zamyslete se nad tím a darujte krev. Nikdy nevíte, kdy ji budete sami potřebovat. Vy nebo Vaši blízcí.

Iva Hédlová

Jsem velice ráda, že na této frontě se angažují i naše Miss, na které se většina lidí dívá jako na krásná, ale bezduchá stvoření. Věřte, že tomu tak není. Zde je jedna z nich, které tato věc není lhostejná.

Eva Čerešňáková

Darujte pro druhé kousek sebe – darujte krev

Darovat krev, to je především ochota lidí stát se dárci části sebe sama pro druhé. Ve skutečnosti to znamená odhodlat se učinit tento krok, udělat si chvilku času, jít na transfuzní oddělení a zvládnout několik minut trvající odběr. Darovat krev – tekutinu, která zachraňuje zdraví i životy, může většina z nás. Tato cenná tekutina pomáhá modernímu lékařství „zázračně“ pomoci těm, kterým by poměrně ještě nedávno pomoci nebylo. Z krve se vyrábí nezbytné léky pro nemocné s poruchami srážlivosti (např. hemofilicky), používá se k léčení poruch obranyschopnosti i popálenin, pomáhá po těžkých úrazech, při řadě operací (zejména plicních, cévních, ortopedických, transplantačních), při léčení otrav či nádorových onemocnění. Dodnes tedy platí, že bez krve není života, a že krev je tekutina, kterou nelze uměle vyrobit.

Stát se dárcem krve není opravdu nic složitého, není třeba se ani ničeho obávat, neboť zdravému člověku nemůže odběr krve nijak ublížit, naopak – pravidelné dárcovství krve s sebou nese pravidelnou kontrolu zdravotního stavu a má kladný vliv na zdraví organismu dárce.

Co se od dárce žádá – dobrý zdravotní stav, prodělané banální nemoci nejsou překážkou (podrobné poučení si přečte před odběrem, kdy vyplní dotazník a ještě na místě zkonzultuje svůj zdravotní stav s lékařkou) a věk v rozmezí 18 – 60 let. Před odběrem by dárce neměl jíst potraviny obsahující tuk, neměl by hladovět a měl by dodržovat pitný režim. Vše potřebné na místě dárci vysvětlí zdravotnický personál, dárce projde lékařským vyšetřením, je mu odebrán vzorek krve na vyšetření a je-li vše v pořádku, stráví přibližně 6 minut samotným odběrem, během něhož vproudí do odběrového vaku cca 450 ml dárcovy krve. Další informace pro dárce jsou k dispozici např. na webových stránkách www.cervenykriz.eu

Bezplatné dárcovství krve (BDK) patří již tradičně k hlavním programovým činnostem Českého červeného kříže (ČČK), který spolupracuje s transfuzními zařízeními při získávání nových dárců, při propagaci a zajišťuje komplexně oceňování bezplatných dárců krve.

Neváhejte a staňte se bezplatným dárcem krve. Proč bezplatným? Lidé, kteří by krev darovali za přímou finanční odměnu, mají tendenci neuvést pravdivé údaje o svém zdraví a mohou tak vážně ohrozit život příjemce, neboť ne všechna rizika jsou předodběrovým testem dárcovy krve odhalena. Proto je důležité, aby dárci nebyli motivováni finančním ohodnocením, ale konáním dobré vůle. Darujte dnes krev pro druhé, jednou ji můžete potřebovat sami!

Eva Čerešňáková