Dobrovolné dárcovství krvetvorných buněk je nadějí pro všechny nemocné, jejichž poslední šancí na záchranu života je transplantace kostní dřeně, ale schází jim to nejdůležitější: najít zázračného dvojníka, který se s nimi shoduje v tkáňových transplantačních znacích, HLA antigenech.

Takto nemocných lidí jsou v naší zemi stovky. Jejich naděje je v nás. Mohou mít život před sebou, dáme-li jim příležitost: my všichni, každý, komu není osud druhého lhostejný.

Transplantace dřeně je dnes běžná metoda, která dává šanci na vyléčení nejhorších typů leukémie a krevních nádorů, jako jsou některé lymfomy, mnohočetný myelom i jiné formy rakoviny. Dává možnost úzdravy mladých lidí i dětí s kritickými útlumy krvetvorby jako je např. aplastická anémie, myelodysplastický syndrom, s těžkými vrozenými poruchami obranyschopnosti a dalšími vzácnými chorobami, pro něž jiné řešení neexistuje.

Darování dřeně ani darování krevních krvetvorných (kmenových) buněk žádnému zdravému člověku neublíží. Členství v registru je přísně chráněno proti jakémukoliv zneužití dárců. Zaregistrujete-li se, dáváte šanci mnohým, kteří si sami pomoci nemohou. Možná právě Vy někdy zachráníte život malému děcku, mladé mamince, tátovi od rodiny.

Ale i ti, kteří se sami dárci nestanou, mohou tomuto programu pomoci mnoha jinými způsoby. Každý z nás má k tomu možnost. Každý bez rozdílu může dát šanci na život. Čtěte dále. Děkujeme.

Prosba Studia Hedis:

Pokud, prosím, jen trochu zvažujete, rozhodněte se pro. Dlouhá léta jsem byla dárkyní krve a neumíte si představit ten nádherný pocit, když k Vás zavolají k operaci a víte, že právě zachraňujete život třeba 10ti leté dívence, jak se to stalo mně. Nerozhodujte se dlouho, nikdy nevíte, kdy budete kostní dřeň potřebovat Vy a nebo Vaše děti či vnoučata. S díky předem – Iva Hédlová

Komentáře