Duch milosti je koncept BYTÍ, který vzniká hluboko v srdci. Na osobní úrovni je duch milosti nejvyšším vyjádřením vděku za všechno, co se nám v životě děje, jakož i za to, co se děje v celém stvoření. Jsou to pocity uznání, oslavování a potěšení z braní i dávání, ze vzájemného pochopení, vřelosti, pokory. Stav milosti spatřuje dobro ve všem takovým způsobem, že dokáže toxickou situaci změnit v naprosté požehnání.

Na společenské úrovni má duch milosti obrovskou schopnost usmiřovat rozdíly a podporovat mírumilovné vztahy. Milost kolem sebe rozsévá pocity důvěry a důvěryhodnosti, vytváří přímé vztahy, které umožňují ty druhé brát takové, jací jsou, bez potřeby hodnocení a posuzování, s pochopením a s uznáním jejich jedinečnosti. A současně nás tato milost povzbuzuje k tomu, abychom měli úctu i sami k sobě.

Ponořte se do stavu milosti, a z této pozice druhým naslouchejte, hovořte s nimi přímo z hloubi svého srdce, usmívejte se. Tím, že se budete k druhým chovat s milostí, se naučíte, jak v životě spatřovat všechno z pozice milosti.

Během úplňkové meditace (nejenom 24.11.2007, ale i při všech dalších) se snažte vidět sami sebe i druhé, včetně své posvátné práce, prizmatem ducha milosti. Soustřeďte se na to, jak celé lidstvo společně sdílí požehnání Lásky, Vděku a Milosti.

Komentáře