Ale víte, co se skrývá pod názvem Dien´Cham´?

Je to u nás nová relaxační a kosmetická metoda, která navazuje na zkušenosti z oblasti orientální filosofie a v praxi jich hojně využívá.

A co je jejím cílem?

Dien´Cham´má dva směry. Jeden je zaměřen na udržení a znovuzískání půvabného vzhledu obličejové partie a ten druhý působí na zlepšení zdravotního stavu. Výsledkem je člověk krásnější, zdravější a celkově harmonicky vyvážený. S oběma těmito směry vás seznámím, ale nyní dovolte, abych vám v krátkosti řekla také něco o historii této metody.

Dien´Cham´ má svůj původ ve Vietnamu, kde ji po mnoho staletí využívaly vietnamské krásky, aby si udržely svůj půvabný zjev a dobré zdraví a tím získaly přízeň mužů. Díky svým úžasným úcinkum se zkušenosti s Dien´Cham´ předávaly z generace na generaci, a tak se zachovaly až do dnešních časů. Dnes se s touto metodou můžete setkat i v některých zemích Evropské unie, kde je již po několik let praktikována, zejména ve Francii a v Německu.

Ve Vietnamu, v Saigonu, kde byla Dien´Cham´ v roce 1980 znovuoživena profesorem Bui Quoc Chau a jeho týmem lékařů a akupunkturistů, byla známa pod názvem ”Diagnosticko-kybernetická terapie obličeje”. Toto označení bylo po čase shledáno příliš dlouhým, příliš komplikovaným a příliš vědeckým, a proto se hledal nový název, který by metodu zcela vystihoval. Nakonec zvítězilo pojmenování Dien´Cham´, které znělo originálně vietnamsky a ve svém doslovném překladu naprosto přesně sdělovalo všem, že se jedná o reflexologii obličeje.

Jak jsem již uvedla, Dien´Cham´ má dva směry. Pokud se rozhodnete pro využití Dien´Cham jako kosmetické a relaxační metody, strávíte příjemnou půlhodinku v rukou terapeuta, který vám za tuto dobu tlakovými masážemi ošetří zhruba 60 různých energetických bodů na celém obličeji.

A výsledek této činnosti?

Prokrvená a vypnutá pokožka s minimálním množstvím vrásek. Abych zde popisovala jednotlivé body této masáže nebo její postup, není smyslem tohoto článku. Prozradím vám však alespoň její část, kdy se věnujeme stimulaci energetických bodů v oblasti štítné žlázy, působících jako ”omlazovací prostředek”. Při pravidelných masážích této oblasti to brzy na sobě poznáte sami a ani vaše okolí nepřehlédne, že u vás došlo v obličejové partii ke změně, a to i bez chirurgického zákroku.

Jak na to?

Na krku, v oblasti štítné žlázy, se nachází několik reflexních bodů (obr.č.1). Každý z těchto bodů postupně stlačíte prstem, nejlépe ukazováčkem nebo prostředníčkem silou tlaku 2 kg, podržíte 3 sekundy, povolíte na 3 sekundy, přičemž prst zůstává stále na pokožce, a tento postup zopakujete 3x. Této masáži se věnujte každý den, zabere vám jenom několik minut, ale výsledek stojí za to!

 

Moderní žena nemusí dnes sice tak urputně soupeřit s ostatními ženami o mužovu přízeň, jak tomu bylo kdysi, ale v dnešní době, která klade mimořádný důraz na fyzický vzhled, je velice důležité především z hlediska vlastního uspokojení to, jak vypadáme. A krásné chceme být všechny, že? Nejenom, když je nám 20 let, ale také ve středním i vyšším věku. Nezapomeňte na to, že kromě pravidelných masáží je nesmírně důležité vypít denně alespoň 5-6 sklenic čisté vody a 1-2x týdně provést lehkou masáž obličeje peelingem. Těm z vás, které žijí a pracují ve velkém stresovém zatížení, doporučuji metodu Dien´Cham´ kombinovat s kompletní reflexní terapií. Nejenomže vám dodá velké množství potřebné energie do další práce, ale také uvolní váš stresovaný organismus a napětí v něm.

Kromě relaxačního a kosmetického působení Dien´Cham´ můžete také využít i její druhou variantu, která je zaměřena na zlepšení zdravotního stavu. Můžete ji používat i tzv. ”svépomocně”, anebo se svěřit do rukou odborníka. Její mimořádné účinky působí na všechny oblasti našeho těla:

  • záda, svaly, klouby,
  • hormonální oblast,
  • kůži,
  • trávicí systém,
  • dýchací orgány, atd.

Pomáhá odstraňovat i zdravotní problémy, které vznikly poruchou v oblasti sexuální a centrální nervové soustavy a má pozitivní vliv na léčení některých případů z oblasti chronických onemocnění.

Uvedu vám několik případů, kdy si můžete Dien´Cham´vyzkoušet sami na sobě:

1. Bolesti v krku, angína (obr. 2)

2. Pomoc při problémech s páteří (obr. 3)

Body, které jsou uvedeny na obrázcích, stimulujeme ve stanoveném pořadí, a to tak, že každý z nich ošetříme tlakem 2 kg po sobu 10 s a poté přejdeme na body následující.

    

A jak často je zapotřebí tyto masáže provádět?

Minimálně 1x denně, a to tak dlouho, až pocítíme úlevu v organismu a zmizí příznaky onemocnění.

Dien´Cham´se využívá také jako diagnostická metoda, tzn. že se dá zjistit podle citlivosti různých energetických na obličeji, jaký je váš zdravotní stav a kde je skryta příčina vašeho onemocnění.

Komentáře