Afirmace je pomocník k realizaci toho, co chceme.

Myšlenka je tvořivá a pokud propojíme svou mysl, srdce a svou vnitřní moudrou sílu, můžeme díky afirmacím zažít mnoho zajímavého a krásného.

Už jen samotná příprava a tvorba afirmací je transformační záležitostí. Nutí se podívat na sebe sama a uvědomit si, co přesně chceme a co nechceme. Protože každý člověk je jedinečná bytost a má tedy i své vlastní touhy a přání, je nejlepší, když si vytvoří své vlastní afirmace každý sám. Existuje sice mnoho téměř univerzálních afirmací, z nichž některé uvádím a budu postupně doplňovat do této sekce stránek, ale efektivně budou afirmace fungovat až tehdy, kdy se zněním/významem dané afirmace člověk vnitřně zcela souzní. Při souznění je schopen otevřít své srdce, uvědomit si a použít pro tuto afirmaci – tedy pro svou touhu a přání – svou vnitřní sílu a vědomě vyslovit tu pravou tvořící afirmaci.

Vytvoření vlastních afirmací můžete pojmout jako sebepoznávací a zároveň transformační proces. Dle svých vlastních zkušeností doporučuji věnovat přípravě afirmací dostatek času (trénovat tak můžete současně i svou trpělivost). Je lepší chvíli vyčkat a vytvořit pro sebe tu pravou, jedinečnou a pro sebe dokonalou afirmaci, než si pomocí narychlo a nedočkavě vytvořené afirmace přivolat něco, co se nám nakonec líbit vůbec nebude. Samozřejmě, pokud se tak stane, bude to jen další praktická zkušenost na vaší cestě a možnost, jak zdokonalit svá další přání a afirmace.

Zkuste si nejprve začít psát seznam všeho, co ve svém životě opravdu nechcete. Ano – nechcete – čtete dobře. Co již nechcete, protože už jste to prožili a netoužíte to prožít znovu nebo co prostě nechcete z jiného důvodu, třeba protože se s tím setkáváte u druhých lidí a nesouzníte s tím. Nebojte se, otevřete se sami před sebou a dovolte si jasně vyjádřit před sebou sama, co nechcete a napište si to. Nemusíte mít strach z toho, že si snad takto do života tyto věci přitáhnete. Nejde o žádnou manifestaci. Jde o rekapitulaci Vašeho života před sebou sama. Je to proces uvědomění a svobodného vyjádření „sebe sama před sebou sama“. To, co se Vám na seznamu „Co nechci“ objeví, bude mít určitě souvislost s Vámi – bude to na seznamu, protože tuto energii znáte – buď se v ní částečně ještě nalézáte nebo jste tou negativní zkušeností prošli (což ve vás zanechalo otisk) nebo se s tím setkáváte. To, co Vás napadne při psaní seznamu „Co nechci“, není náhoda. Dovolte si sami před sebou uvědomit si tuto polaritu – to tzv. negativní či temné ve Vás. Jen sami před sebou to odkryjte. Svobodně vyjádřete své pocity. Tímto procesem podpoříte přijetí své temné části. Uvědoměním si toho, co nechcete, na tyto tzv. nehezké energie posvítite nádherným Světlem svého vědomí a již tímto prosvětlením dochází k léčení… Mnohým může právě toto uvědomění pomoci se konečně odrazit, pochopit, co vlastně chcete, a vydat se novým směrem. Ano, již víte a uvědomujete si, co opravdu nechcete. Uvědomili jste si tu odvrácenou tvář, tu „druhou polaritu“ jisté kvality – energie. Nyní si budete moci zvolit tu opačnou polaritu – tu „světlou“…

Až budete mít tento seznam „Co nechci“ hotový, můžete jej tzv. rituálně spálit, přičemž poděkujte Životu i sami sobě za všechny zkušenosti, které jste díky těmto „negativním zážitkům“ získali. Přijměte tyto zkušenosti, toto odhalení a pochopení s Láskou. Případně, budete-li to intuitivně cítit, odpusťte sami sobě či druhým nebo poproste o odpuštění a vyšlete Lásku do situace, která s Vaším seznamem „Co nechci“ souvisí.

Možná si položíte otázku: „Proč jsem si ale do života přitáhl(a) tyto předchozí negativní zkušenosti?“. Obecně vzato například proto, abyste se naučili v rámci pozemského vývoje rozeznávat široké spektrum energií – obě polarity – a zároveň celou škálu možných projevů Života na planetě Zemi. Možná už ale nastává fáze, kdy není třeba se učit skrze ty tzv. negativní zkušenosti… Možná jste jich už nasbírali dostatek a jste schopni si vybrat to, co opravdu chcete. Možná ale někde uvnitř cítíte, že Vám v tom tzv. pozitivním a dobrém NĚCO brání,.. Co by to mohlo být? Není to náhodou moje vlastní mysl? Vědomá mysl? Proč bych si vědomě přál(a) něco negativního? Ale co moje podvědomá mysl? Moje databanka vzpomínek, informací a zkušeností? Co v ní vlastně všechno mám uloženo? Co z mého podvědomí vysílám směrem k Božskému Zdroji? Na jaká má podvědomá přání mi Božství (Zdroj) odpovídá…? Nejsou náhodou v mém podvědomí nastavená nějaká omezující přesvědčení, schémata a vzorce, které na základě přitažlivosti do mého života vtahují a v něm se manifestují jako ty tzv. negativní věci? Ty věci, které právě nechci, a které mám na tom seznamu s názvem „Co nechci?“. Nevytvořil(a) jsem si během života nějaké „podvědomé afirmace“…? Tak, jak jste právě dočetli až sem, na chvíli přestaňte a prociťte nyní sebe sama…, nádech…, výdech… Co se děje?

Čím obsáhlejší je Váš seznam „Co nechci“, tím pravděpodobnější je to, že podvědomě vysíláte do vesmíru až k samotnému Zdroji (Božství) nějaká přání, jež se Vám posléze manifestují právě takovými zkušenostmi, které jste si na Seznam „Co nechci“ zapsali. Ale co s tím? Protože nastal v rámci pozemského vývoje čas, aby Lidstvo i v tomto směru prozřelo a dostalo se ze své vlastní temnoty, objevují se po celé planetě různé nástroje a metody, jak pracovat i s podvědomou myslí. A tak se vynořily metody jako EFT (Techniky emoční svobody), Ho´oponopono, různé meditace a další techniky pomáhající odkrývat naše staré, neláskyplné a omezující vzorce, schémata, programy a přesvědčení, jež jsou uložená v našem podvědomí. Někomu zabere jedna metoda na vše, jinému kombinace vícero metod… Pokud jste schopni následovat svou Duši, k té pravé metodě se brzy dostanete. Osobně vycházím například z principů Ho´oponopono, z EFT a z metod, jež mi přivádí moje Duše vždy pro danou záležitost. Společným jmenovatelem pro všechny metody je pro mne Láska.

Abych se tedy vrátila k našim Afirmacím. Než začnete vysílat své tzv. pozitivní afirmace, o jejichž vytvoření píši níže, doporučuji nejprve provést co nejdůkladnější průzkum a očistu Vašeho podvědomí. Pokud bude Vaše podvědomí nadále vysílat ke Zdroji přání a záměry tzv. negativní a obvykle přímo protichůdné tomu, co vysíláte vědomě, tak Vaše pozitivní vědomě vyslané afirmace moc fungovat nebudou… Tedy s nádechem do Srdce a výdechem ze Srdce zavolejte svou Duši, ať Vás jasně dovede k té nejúčinnější metodě, která Vám pomůže udělat úklid ve vašem podvědomí – pro Vaše nejvyšší Dobro. A nechte se vést. Možná dostanete do výbavy pořádnou „baterku“, se kterou sejdete po schodech do sklepních prostor vašeho podvědomí, a se kterou si posvítíte na všechny police, trezory, truhlice, skříně…, posvítíte si do všech koutů…, a možná osvobodíte část sebe sama, která do této doby byla vězněm Vašeho vlastního života. A brzy se z tmavého a studeného sklepa plného podivných strašidel stane Poznáním, Pochopením a Láskou prozářený prostor, čistý prostor připravený pro zrození něčeho zcela nového…

Poznámka autorky:
Kopírování a reprodukce tohoto článku, jeho celku nebo částí, tímto povoluji za podmínek, že u reprodukované části či celku bude včetně aktivního odkazu/linku na webové stránky Průvodce transformací připojena tato poznámka: Převzato z webu Průvodce transformací – www.pruvodce-transformace.cz.

Komentáře