2. čakra – PRÁVO CÍTIT "Přestaň brečet, není důvod, abys byl naštvaný! ", "Nemáš právo být vzteklý", "Jak můžeš takto vyjadřovat emoce?", "Měl by ses stydět". Takové druhy příkazů porušují naše právo cítit. Kultura, která neschvaluje emocionální vyjádření, nebo někoho nazývá slabým, protože je citlivý, také porušuje toto základní právo.

Z toho to práva vyplývá právo chtít. Jestliže nemůžeme ani cítit, je velice těžké vědět, co chceme.

Druhá čakra je umístěna v podbřišku.

Lidské tělo pohledem Caroline Myss

Druhá čakra je centrem, kde sídlí síla vašich vztahů k penězům, sexu, moci a vztahů s ostatními lidmi. Jeden z nejrychlejších způsobů, jak ztratit energii z této čakry je, když cítíme potřebu ovládat někoho jiného. V tom okamžiku začneme o energii z tohoto centra přicházet a stejně tak o ní přichází i ten druhý. Tento pokus o "kontrolu" je prožíván jako rušivý zásah do našeho teritoria, ať už je osobní, peněžní či tělesný. Jestliže si myslíte, že do svého teritoria nevkládáte žádnou energii, všimněte si, co to s vámi udělá, až přijdete do práce a uvědomíte si, že někdo něco dělal na vašem stole.

Druhá čakra se projeví také tam, kde ztrácíte energii na závislostech, na těch emočních a materiálních berličkách, o kterých si myslíme, že nás podporují, ale ony nás ve skutečnosti vysávají. Další důležitá energie, které byste si měli být u druhé čakry vědomi, je pocit zrady a zklamání. Jedná se o únik energie, který se objevuje, když cítíme, že jsme byli "pomluveni za našimi zády". A naopak, když jsme schopni využít energii druhé čakry, můžeme dát sílu lidem v našich životech okolo nás, kteří procházejícím krizemi, aniž bychom ztratili svou vlastní energii.

Vzorce strachu a nejistoty, které jsou spojovány s rozvojem druhé čakry, jsou následující:

  • Pocit nepřiměřené sexuality nebo nechuť k sexuální aktivitě. Sem patří napětí, které přichází s pocity nelibosti ze sexuální autority vašeho partnera nebo obecně opačného pohlaví. Také sem patří pocity odporu či viny, které se týkají vaší vlastní sexuality a sexuálních preferencí.
  • Strach z narození dítěte nebo pocity viny, které se týkají způsobu, jakým jste se stali rodiči svého dítěte, nebo svých dětí.
  • Pocit nedostatečného sebeohodnocení, který se objevuje, když má člověk minimální finanční sílu. Sem patří prožívání pocitů nelibosti nad tím, že jste finančně ovládáni druhými.
  • Nelibost vyplývající ze skutečnosti, že jste manipulováni druhými lidmi. Sem patří i pocit, že jste se stali obětí okolností, jakými jsou rasa, barva pleti či pohlaví.
  • Pocit tak velké osobní nejistoty, že potřebujete manipulovat jinými lidmi, abyste si zajistili kontrolu nad svým životem.
  • Podílení se na jakékoliv nepoctivosti ve vašich finančních, sexuálních či jiných mezilidských vztazích.
  • Strach, že nikdy nebudete mít dostatek, který zahrnuje strach z chudoby

Harmonická funkce

Harmonická funkce otevřené druhé čakry se projevuje v přirozeném splývání s proudem života a svými pocity. Člověk je vůči jiným lidem, a zvláště vůči druhému pohlaví otevřený a přirozený. Sexuální spojení s milovaným člověkem je možností zúčastnit se tance mužských a ženských tvořivých energií, prožít jednotu s celou přírodou a vnitřní úplností. Cítíme, že řeka života při tvoření proudí také naším tělem, duší a duchem. Podílíme se na hluboké radosti tvoření a život nás naplňuje vždy znovu údivem a nadšením. Pocity jsou přirozené jednání tvůrčí. Činí plodným vlastní život i životy ostatních.

Disharmonická funkce

Chybná funkce druhé čakry má svůj původ hlavně v pubertě. Probouzející se sexuální stavy vyvolávají nejistotu, protože rodiče a vychovatelé jsou jen vzácně schopní ukázat mladému člověku, jak s nimi správně zacházet. Často je to také důsledek nedostatku něžnosti a tělesné blízkosti v raném dětství. Může dojít k odmítání a popírání sexuality, čímž se ztrácí přirozený projev jejího tvořivého potenciálu a energie se vybijí nevhodným způsobem – většinou formou přehnané sexuální fantazie nebo potlačené žádosti, která čas od času uniká kontrole. Jiný možný následek tohoto přístupu spočívá v tom, že používáme sexualitu jako drogu. I to znamená, že jsme nepoznali tvořivý potenciál téchto sil a použili je nesprávným směrem. V obou případech vzniká nejistota a napětí ve vztahu k druhému pohlaví. Cítění může být hrubé a má tendenci upřednostňovat uspokojování svých vlastních sexuálních potřeb. Možná také, že člověk žije v neustálé touze po naplňujícím sexuálním vztahu, aniž by poznal, že příčinu, proč se přání neuskutečňuje je v něm samém. Z nepředpojatosti a neviny v zacházení se sexuální energií ztrácíme také otevřenost pro její tvořivé projevení, pro hru sil jin a jang a pro dětsky údiv nad zázrakem života.

Nedostatečná funkce

Nedostatečná funkce druhé čakry vzniká ve většině případů již v dětství. Pravděpodobně už rodiče trvale potlačovali vlastní smyslnost a sexualitu a člověku chyběly smyslová stimulace, dotyky, mazlení a něžnosti. Následkem toho se stalo, že v této oblasti zcela "zatáhnul své antény". V pubertě potom veškerou navenek se deroucí sexuální energii zcela zablokoval. Toto její "úspěšné" potlačení má však za následek nedostatek sebeúcty, neprůchodnost emocí a sexuální chladnost. Život se může zdát připadá smutný a málo cenný.

TABULKA SOULADŮ

Jméno v sanskrtu: svádhištána

Barva : oranžová

Umístění: horní část kříže pod pupkem

Příslušná část páteře: 1. bederní obratel

Živel: voda

Orgány: rozmnožovací orgány, urogenitální systém, ledviny pánev, krevní mízu, trávící šťávy

Duchovní aspekt: sebeúcta

Emoce: chtivost a sdílení, obviňování a pocit viny, peníze a sex, moc a ovládání, tvořivost, etika a čest ve vztazích.

Žlázy : vaječníky a varlata

Endokrinní žláza: nadledvinky

Nervová uzlina: křížová

Vnitřní aspekt: cítění

Fyzická akce: rozmnožování

Mentální akce: tvořivost

Emocionální akce: radost

Spirituální akce: nadšení

Úroveň: atmosféra nad zemí

Smysl: chuť

Kameny: oranžových barev (např. karneol, ohnivý opál, hyacint…)

Vlastnosti: sexuální energie, vitalita, kreativita, vytrvalost

Psychicky ovlivňuje: psychologický element, vědění, intelekt

Téma: vztahy, násilí, závislosti, umožňuje pohyb skrze tělo — pohyb, který začíná cestu směrem nahoru ke korunní čakře. Přenáší nás také od osamocenosti k dualitě. S dualitou přichází i možnost volby.

Přebytek energie: vznětlivost, agresivita, požitkářský způsob života, přílišné emoce, neustále se pohybujeme mezi dvěma extrémy, jsme řízeni emocemi, přespříliš jsme ovlivňováni emocemi jiných lidí, může se u nás projevit sexuální návyk nebo neustálá potřeba příjetí stimulace, zábavy, společnosti a společenského ovlivňování.

Vyváženost energie: fantazie, kreativita, humor , láska k dětem

Nedostatek energie: úzkostlivost, nadměrná senzibilita, impotence, pocity viny, zábrany, strach ze změny, můžeme vypadat nudně, mdle, mrtvě, můžeme mít těžkosti s prociťováním emocí jako takových. Tendence vyhýbání se potěšení může být zřetelná nedostatkem smyslnosti. Potěšení se můžeme bá,t nebo ho odmítat jako hanbu. Můžeme být málo vášniví a naopak mít velmi vyvinutý smysl pro sebekontrolu.

Co se děje, když je zablokovaná:

nadměrná psychická závislost, nejistota, úzkost, beznaděj, strach, nesnášenlivost, nízká sebeúcta, nevyjádřené emoce, přílišné probírání pocitů druhých, sebedestrukce.

Nejčastější následky:

onemocnění prostaty, gynekologické problémy, poruchy menstruace, poruchy plodnosti, endometrióza, časté záněty různého druhu.

mudra: (jóga prstů)

sakrální mudra maha – velká pánevní mudra

Meditace:

představte si bílý paprsek, který lemuje vaši páteř až ke kostrči. Pak ale začne mířit ke druhé čakře a tam se zbarvovat do oranžové barvy. Tato barva vás celé obklopuje a vy se cítíte aktivní, smyslní a probouzí vašich pět smyslů. Také si můžete přitáhnout vše, co potřebujete. S výdechem pak posílejte tuto blahodárnou radostnou energii všemi směry do světa.

 

Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015