Prakticky všechny západní duchovní soustavy můžou odvodit své kořeny z kabalistického Stromu života. Není zcela jasné, jaký původ kabala přesně má, ale zcela jistě v sobě nese i stopy egyptských, řeckých a chaldejských vlivů. Mystika je svou podstatou vědění, které nelze sdělovat přímo, ale které lze vyjadřovat pouze prostřednictvím symboliky a metafor.

Podobně jako ostatní esoterické soustavy i kabala čerpá z mystického uvědomování transcendence věčného božství. Dalším prvkem kabaly je skutečnost, že se snaží odhalit skrytá mysteria božství i spojení mezi božským životem na jedné straně a životem lidským na straně druhé.

Cílem kabalisty je odhalit a nalézt klíče k pochopení arkán a symbolů, které zrcadlí věčná mysteria. Israel Regardie prohlásil, že "kabala je spolehlivým průvodcem, jenž vede k pochopení vesmíru i nás samotných". To všechno je kabala a je ještě mnohem více. Tato "tradice" se nikdy neomezovala na poučení o mystické stezce. Zahrnuje také myšlenky o původu vesmíru, andělské hierarchie i praktickou magii.

Kabala je základ, na němž stojí umění západní magie. Aleister Crowley definoval magii jako " vědu a umění, jež uskutečňují změnu, která se děje v souladu s vůlí". A Dion Fortuneová ještě dodala " změny ve vědomí". Kabala, již Dion Fortuneová nazvala "jógou Západu", odhaluje povahu jistých fyzických a psychických jevů.

Jakmile jednou učedník tyto jevy správně pochopí, může využívat principy magie a ovlivňovat jimi podmínky a okolnosti svého života. Magie poskytuje praktické uplatnění pro teorie, které předává kabala.

Kabala tak, jak existuje dnes, je živá a dynamická filosofie překypující životem, která zahrnuje myšlenky o původu celého vesmíru, o věčné mysli Boží a o duchovním vývoji lidského rodu. Je to přesná mystická soustava, která popisuje univerzální zákony a ukazuje, jak využívat duchovní principy v každodenním životě.

Jestliže si aspirant pevně vštípí do paměti kabalistické symboly, jakým je například Strom života, otevře se mu přístup k vyvážené skupině archetypů, k nimž se může vnitřní já daleko snadněji vztahovat, a tím se stane skutečný duchovní růst daleko snáze dosažitelným.

Když student hermetických umění začne s kontemplací o energiích jednotlivých sefir (neboli deseti emanací na kabalistickém Stromě života) a začíná je sám prožívat, shledá, že se mu rozvíjejí do ryzích sil a začnou mu v psychice ožívat. Tyto nově probuzené síly zahájí ve studentově mysli proces reorganizace a začnou shromažďovat rozptýlené prvky božských mohutností, které dřímají v každém průměrném člověku. Začnou je skládat do struktur podle sefirot, a tím studentovi umožní zapojit se do dříve neznámého pramene božské inspirace, která žije a stává se bohatší a plodnější prostřednictvím meditace a aktivní rituální práce.

Použito: Svět magie 10/2001 Autor : Chic Cicero, Sandra Tabatha Cicero

Vložila : Edeva
Autor: Světlo Atlantidy

Komentáře