01-Australský mořský koník
Základní téma: Dává schopnost ocenit druhé, přináší vnímavost k lidem i zvířatům – zvláště ke koním. Vyrovnává vztahy dominance, podřízenosti a vzájemné závislosti.

Mechanismus působení: Pomáhá překonávat zmatky mentálního těla a rozpouští bloky v emocionálním těle. Zlepšuje vztahy lidí ke koním, ale napomůže i vztahům k ostatním zvířatům.

Popis esence: Snaží se naladit mysl a emoce lidí na skutečnou vyšší přirozenost koní, přináší jim lásku, uvědomění a respekt. Kůň je velmi vznešený a duchovně vyspělý člen zvířecí říše, který se člověkem nechal dobrovolně spoutat a využívat. Obětoval nám velkou část svého ducha a svobody. Lidé se však často chovají necitlivě, krutě a bezohledně a tato esence má pomoci jejich mysl a emoce transformovat.

Účinky: Smývá z emocionálního těla tvrdost a otrlost a vyjasňuje zmatené myšlenkové formy mentálního těla, které se týkají života zvířat a jejich poslání. Přeměňuje tedy neznalost na vědění a rozvahu. Pomáhá rozpouštět bloky v emocionálním těle, které mohou pramenit z minulých zkušeností.

 

02-Houbovitý korál
Základní téma: Čistí a posiluje mysl a zvyšuje její odolnost vůči negativním vlivům okolí. Zlepšuje vztahy s lidmi, kteří mají tendenci vystupovat negativně.

Mechanismus působení: Napomáhá lepšímu propojení mentálního a astrálního těla. Projasňuje a posiluje mysl a neutralizuje účinek negativních myšlenek druhých lidí. Zlepšuje tak mezilidské vztahy a ochraňuje myšlení člověka, který ji užívá.

Popis esence: Většina zmatků a myšlenkové disharmonie obvykle vzniká v důsledku přejímání negativních myšlenkových forem z našeho okolí. Takto se zhoršují vztahy mezi lidmi, neboť člověk mívá tendenci znovu vydávat, co jednou přijal. Houbovitý korál posiluje, očišťuje a ochraňuje naše myšlenkové formy a přerušuje tak zřetězení negativních myšlenkových energií. S úspěchem se tedy dá použít v jakýchkoliv skupinových situacích.

Účinky: Po použití této esence okamžitě pocítíme, jak zmatené a disharmonické myšlení nahrazuje smysl a účel. Propojením mentálního těla s astrálním se mysl dostane do souladu i s ostatními jemnohmotnými rovinami, neboť astrální tělo funguje jako koordinátor a integrační činitel pro celou naši bytost. Naše myšlení se tak posílí a vyjasní a mentální tělo se tímto propojením stane méně pórovité a odolnější vůči negativním vlivům. Podobně působí všechny houbové esence, ale ochranné působení Houbovitého korálu je mnohem silnější, díky kompaktnosti jeho formy.

Esence zakoupíte na www.aura-soma.cz

Komentáře