Kategorie:

  • nemocný RS (za výjimečný čin, odvahu apod.)
  • zdravotník pomáhající nemocným RS (lékaři, sestřičky, fyzioterapeuté a další)
  • odborník pomáhající nemocným RS (sociální pracovník, právník, novinář apod.)
  • dobrovolník pomáhající nemocným RS (někdo, kdo pomáhá bez nároku na honorář)

Vaše nominace posílejte do 10.5.2010 na adresu MS Centrum Roska, Tusarova 1438/10, 170 00 Praha 7 nebo emailem na vendulap@roska-praha.cz

Více informací na www.roska.eu  

Nominovat kandidáty může fyzická i právnická osoba, skupina osob či organizace. Oceněné vybere nezávislá komise.

V nominaci uveďte:

  • jméno, kontaktní údaje kandidáta ceny
  •  jméno, (název), kontaktní údaje toho, kdo nominuje
  • důvod udělení ceny, charakter činnosti kandidáta v kontextu jeho života a profese či studia, z hlediska přínosu pro nemocné RS, délka činnosti
  • popsat konkrétní obsah či náplň činnosti 
  •  uvést něco výjimečného – tvořivý nápad, netradiční činnost…

Věříme, že lidí, kteří si ocenění zaslouží, znáte celou řadu. Zkuste jim alespoň tímto způsobem poděkovat za jejich práci. Nezáleží na tom, zda je dotyčný nemocný či nikoliv, záleží jen na tom, jak velké je jeho srdce a na tom co dělá a co dokázal.

Vendula Plavcová

Komentáře