Duševní poruchy - deprese

Duševní poruchy vznikají už v dětství

Většina případů se vyznačuje nevýraznými symptomy jako jsou stavy úzkosti, plachost. Neléčené stavy vedou v pozdějších důsledcích k eskalaci a končí depresemi, fóbiemi, strachem.

Deprese patří mezi vážné, často nevyléčitelné duševní choroby.

Když se v denním běžném hovoru použije označení, že je někdo deprimován, zdaleka to ještě neznamená, že trpí depresí. Pravá deprese je totiž něco více než přechodná špatná nálada. Je to v podstatě stav naprosté lhostejnosti.

Nemocní nepociťují ani radost, ani smutek, ani zlost. Cítí se jakoby zkamenělí, prázdní. Silná deprese neboli melancholie, jak ji nazval už někdy počátkem dvacátého století Sigmund Freud, je opravdu vysilující duševní porucha, jež způsobuje zhroucení mezilidských vztahů.

Autor: – rn –

Komentáře