Prvním významným okamžikem je harmonie 9-9-9 neboli energie dne 9. září, která se ještě zopakuje 18. září a 27. září, den po úplňku. Během těchto dnů si budete uvědomovat dovršení neboli dokončení Přechodné fáze, která započala v roce 1998, a začátek první fáze Nové Země. Již jsme se vám zmínili, že tento nový cyklus vskutku bude začínat v harmonii 1-1-1, což je 1. ledna 2008, a do té doby můžete očekávat období relativně nestabilních a rychlých změn. Přítomnost vašeho Vyššího Já neboli JÁ JSEM bude opouštět „staré“ energie a bude vás vyrovnávat s novým nasměrováním a novými příležitostmi.

Nejmilejší pomocníci světla, toto je doba volby a růstu. Nebraňte se tomu – opusťte to co je potřeba a buďte otevření novému. Pokud ale, v tomto období, máte pocit, že stojíte na místě a zaklínění, potom si připusťte a poznejte, že jste právě na bodě Zero (na počátku) nového tvoření a manifestace. Buďte trpěliví a vězte, že to co bude potřeba se projeví ve správný čas. Na druhé straně, pokud ale máte pocit, že se některé věci mění až moc rychle, potom zůstaňte klidní a soustředění a vězte, že prudké změny jsou nutné, abyste se vyrovnali s novými nastávajícími energiemi první pravé fáze Nové Země.

Další silné období bude za novoluní a za částečného zatmění slunce, 11. září. Během této doby, solární kódy pro dokončení starého cyklu a začínajícího nového cyklu budou integrovány do planetárního kolektivního uvědomění a lidstvo bude připraveno se přesunout vpřed do cyklu Nové Země.

23. září, bod rovnodennosti s sebou přinese dobu, kdy bude zapotřebí zvýšené rovnováhy vůči planetě po uskutečnění všech těch intenzivních a vířivých energiích změn a transformací. Toto je čas, kdy den a noc mají stejnou délku, a to označuje změnu roční doby. Na severu se dny krátí a zima se blíží, a na jihu se dny prodlužují a léto se vrací. Toto je klíčový bod aby se procítily energie vnitřní rovnováhy, dřív než se opět začnou pohybovat směrem vpřed. Dovolte proto, aby se ve vás vaše vnitřní mužská a ženská energie dostala do perfektní rovnováhy.

Úplněk je 26. září. Slunce bude stát ve Váhách, a úplněk bude v Beranu. Bude to ohnivý měsíc, ovládaný ohnivou solární energií Božské Ženy a její archetypické inkarnace jako Ohnivá Bohyně. Bohyně, jejíž energie se v tuto dobu bude nejvíce projevovat je Kali, východní Bohyně Konců a Začátků. Tento úplněk je příznivou dobou pro ohnivé obřady a pro vyjádření vděčnosti za současnou existenci a vděčnosti za to co přichází s novou energií. Intenzivní světlo ohnivého elementu vám bude osvětlovat vaši cestu vpřed, vy nejmilejší, a bude transformovat všechno co je nyní pro transformaci zapotřebí.

Udržování harmonie vnitřní mužské a ženské božskosti v průběhu září
Nejmilejší, tento měsíc budete vyzváni, abyste si udrželi rovnováhu vašich vnitřních mužských a ženských energií. Planeta bohyně, Venuše, bude procházet Lvem a bude dodávat ještě více ohnivé solární ženské energie do této „směsi energií“ v září. S úplňkem v Beranu a Venuší ve Lvu to bude vskutku čas velkých kreativních vášní, smyslnosti a síly.

Tato solární ženská energie se může projevit jako nové kreativní projekty nebo nové romantické vztahy nebo také jako obnova takových projektů a vztahů. Může to také znamenat ukončení starých projektů a vztahů, které nejsou uspořádané s novou energií Nové Země. Tvůrčí/kreativní a sexuální energie budou tak intenzivní a silné, že nastane doba „průlomu“ a roztříštění starých forem, tak aby mohly vzniknout nové. Pokud takové události nastanou, je důležité, abyste si udrželi vnitřní vyrovnanost a nenechali se rozmést intenzitou a zanícením okamžiku.

Planeta mužských energií, Mars, bude stát v Blížencích, naproti Galaktické Centrum, Pluto a Jupiter budou ve Střelci. To znamená, že mužská energie je v intenzivním a expanzivním, transformujícím „dialogu“ s Galaktickým Centrem, které je „dokonalostí“ ženské božské energie. Tento dialog je o transformaci, která byla započata Plutem a spirituálním rozvoji, započatého Plutem, protože se mužská energie pohybuje přes dualitu staré energie do komplementárnosti energie Twin Flame (Blíženecký plamen, duchovní dvojče). Takže, v září můžete zároveň očekávat intenzivní transformující tlak na úrovni vnitřních mužských energií.

To má znamenat, nejmilejší pomocníci světla, že zde bude docházet k uvolnění a přesouvání mužské energie. Staré energie kontroly a nadvlády zcela zeslábnou, aby byly nahrazeny společnými a partnerskými energiemi. To zároveň bude znamenat, že každý vztah, osobní nebo pracovní, který se stále zakládá na kontrole a vzájemné závislosti, bude pod intenzivním tlakem, aby došlo ke zlomu a změně, v souladu s novými energiemi.

Tak, jak můžete vidět, vy nejmilejší, budou zde v tuto dobu působit „explozivní“ a „napjaté“ energie, ale záměrem je konečně odstranit vše, co není v souladu s novými energiemi. A vy, jako pomocníci světla, jste „první vlnou“, která vytváří šablonu pro manifestaci zákonitostí Nové Země ve vztazích a v tvořivosti.

Vaše zodpovědnosti v Nové Energii
Nejmilejší pomocníci světla, v této nové energii ponesete hodně zodpovědnosti jako první v řadě nové, Pěti-dimenzionální Země, která se formuje. Jako noví Mistři Světla a Spolutvůrci s Duchem budete ukazovat cestu, abyste pomáhali druhým při přesunu do páté dimenze. A tak, v průběhu dalších pár měsíců, mnozí z vás přijmou nové povinnosti/zodpovědnosti a nové formy práce. Vhodné příležitosti k vám budou přicházet na základě vašich přání a vašich nadání a talentů, a záleží na vaší zodpovědnosti a moudrém projevení.

Ale, pokud se podíváme na slovo „responsibility – zodpovědnost“, vidíme, že se skládá ze dvou částí „response – reakce“ a „ ability – schopnost“ – a to co z toho zde skutečně vyplývá, nejmilejší duše, je vaše „schopnost reakce“ na proudění božské kreativní energie a síly ve vašich životech.

Pokud nastanou neočekávané změny, nebo pokud energie změní směr, jak budete reagovat? Budete šokováni, rozzlobení, deprimovaní a bezmocní? Nebo si udržíte vyrovnanost a použijete vnitřní sílu, abyste se soustředili a vytvořili nový projev (manifestaci)? Pokud se vám ve vašem životě zhroutí energie a je důležité ji nahradit, nedovolte, abyste byli vtaženi do dezintegračního/rozkladného procesu. Spíše si uvědomte, že vy jste tvůrci, a vy můžete vytvořit novou formu a manifestaci, které nahradí staré způsoby.

Pokračující proces tvoření zahrnuje oba druhy energie bohyně Kali, rozklad a transformaci. Nenechte se těmito energiemi odradit. Udržte si svou sílu, pozornost a vytvářejte z nového záměru. To vám bude pomáhat se překlenout přes všechny chaotické nebo rozpouštějící se energie s vírou a s milostí. Zatímco staré bude ztrácet na váze, nové bude přicházet, a nahrazovat staré. Toto je moment přerušení neboli prázdnoty, a potom nová tvořivá energie začne proudit. Můžete si sami stanovit podobu této nové energie, tím že si podržíte svůj záměr s přesvědčením a vírou a vděčností, protože víte co se manifestuje.

A toto, nejmilejší pomocníci světla, je vaše „schopnost reakce“ na osvícení v této době, kdy se rodí fáze Nové Země, cyklus manifestace Nebe na Zemi.

Přejeme vám bezpodmínečnou lásku, sílu a štěstí v tomto požehnaném měsíci září 2007.

Zdroj: Monika Houšťová


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015