Grapefruit patří mezi oblíbené citrusové plody. Díky interakcím s některými často používanými léčivy ale může podstatně ovlivňovat jejich účinnost.

TADY JE SEZNAM JEHO NEJČASTĚJŠÍCH LÉKOVÝCH INTERAKCÍ !

Pokud vás zajímá, proč má řada léčiv v příbalovém letáku uvedeno, že “grapefruity mohou negativně ovlivnit účinnost příslušného léku”, přečtěte si tento článek, ve kterém se dozvíte o interakcích grepů s léčivy více a poradíme vám i co dělat, pokud taková léčiva musíte užívat.

V článku uvádíme 32 léků, jejichž účinky může grapefruit negativně ovlivnit a dozvíte se také o možných alternativách k těmto lékům.

Upozornění: Smyslem tohoto článku je poskytnout vám informace, nikoli konkrétní lékařskou radu. Proto se vždy o užívání nebo vysazení jakýchkoli léčiv poraďte nejdříve se svým lékařem.

Jak grepy ovlivňují účinnost a působení léčiv?

Léky, které užíváme perorálně (tedy ústy) a prochází trávicím traktem jsou zpracovávány v játrech a tenkém střevě zvláštní skupinou bílkovin, která se jmenuje cytochrom P450.

Cytochrom P450 je odpovědný za zpracování látek, které nejsou tělu vlastní (odborně se jim říká xenobiotika). A mezi tyto látky samozřejmě patří i léčiva.

Cytochrom P450 léky štěpí a snižuje tak množství účinné látky, které se skutečně dostane do krve a odtud do cílového orgánu, kde působí.

Grapefruit a jeho blízcí příbuzní ze skupiny citrusů, jako jsou například sevillský pomeranč, tangelo, pomelo nebo mineola (kříženec mandarinky a grepu), obsahují chemické látky zvané furanokumariny.

Grapefruit je zdravý a chutný, ale ovlivňuje účinnost některých léčiv

Furanokumariny zaručují normální fungování systému cytochrom P450. Studie naznačují, že tyto látky zvyšují hladinu léčiv v krvi, a to až u 85 běžně používaných léků (1).

Protože grapefruity zpomalují štěpení těchto léčiv enzymatickým systémem cytochrom P450, může dojít ke zvýraznění jejich nežádoucích účinků či ke zvýšení četnosti jejich výskytu (1).

Pokud tyto léky užíváte a chcete bezpečně jíst také grapefruity, je potřeba vědět 3 následující věci.

 • Stačí i malé množství: Jedna sklenice grapefruitového džusu nebo jeden grep v přírodní formě dokážou velmi zásadně ovlivnit účinnost léčiv.
 • Účinky přetrvávají po několik dní: Pokud si myslíte, že si stačí vzít grapefruit několik hodin před užitím léčiv, se kterými může interagovat, není to pravda. Účinky furanokumarinů totiž přetrvávají po dobu 1 – 3 dnů.
 • Interakce mohou být velmi silné: Furanokumariny z grepů s některými léčivy interagují opravdu velmi silně a grapefruit dokáže podstatně zvýšit hladinu léčiv v krvi a také vyvolat vážné nežádoucí účinky dotyčného léčiva.

Vezměte tedy výše uvedené informace na vědomí a pojďme se nyní společně podívat na 32 běžných a často používaných léčiv, jejichž účinky může grapefruit a jemu příbuzné ovoce ovlivnit.

Některá léčiva užívaná na snížení cholesterolu

Grepy ovlivňují zejména léčiva ze skupiny statinů, což jsou léky snižujícípřirozenou produkci cholesterolu. Tím dochází ke zlepšení lipidového profilu (poměru obsahu jednotlivých druhů tuků a lipoproteinů) v krvi a ke snížení četnosti úmrtí na kardiovaskulární onemocnění u rizikových pacientů (2).

Nejzávažnějším nežádoucím účinkem statinů je rabdomyolýza, což je lidově řečeno rozklad svalové tkáně. To vede k oslabení svalů, silným bolestem a v extrémních případech až k poškození ledvin (3).

Grapefruit podstatně zvyšuje hladinu následujících 3 nejpoužívanějších statinů v krvi, čímž se také podstatně zvyšuje riziko rabdomyolýzy (4):

 • Atorvastatin (příklady názvů léků: Amedo, Amlator, Amlodipin/Atorvastatin Acatis, APO-Atorvastatin, Torvacard, Lipertance, Lipfix, apod.)
 • Lovastatin (příklady názvů léků: Medostatin, apod.)
 • Simvastatin (příklady názvů léků: APO-Simva, Inegy, Simgal, Simvacard, apod.)

Jedna studie potvrdila, že již po vypití jedné sklenice grapefruitového džusu se hladina simvastatinu a lovastatinu v krvi zvyšuje o 260% (5).

Alternativní léčiva, která s grapefruitem neinteragují (1):

 • Rosuvastatin (například léky Crestor, APO-Rosuvastatin, Rosuvastatin JS Partner)
 • Pravastin (například lék Pravachol – v Čechách není k dispozici)
 • Fluvastatin (například lék Lescol – v Čechách není k dispozici)

Shrnutí: Grapefruit může zvyšovat nežádoucí účinky některých léčiv na snížení cholesterolu ze skupiny statinů, které mohou způsobit poškození a bolesti svalů.

Některá léčiva užívaná v léčbě vysokého krevního tlaku

U většiny léků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku naštěstí nehrozí žádné interakce s grapefruitem.

Ovšem u níže uvedených léčiv na hypertenzi je potřeba dávat pozor:

 • Felodipin (například léky Plendil, Presid nebo Triasyn)
 • Nifedipin (například lék Cordipin)
 • Losartan (například léky Arionex, APO-losartan, Lorista, Losartan TEVA)
 • Eplerenon(například léky Eplefa, Eplerenon Actavis, Eplerenon Sandoz nebo Inspra)

První dvě léčiva z výše uvedeného seznamu (felodipin a nifedipin) patří do skupiny léků s názvem “blokátory kalciového kanálu”. Tyto léky fungují tak, že na základě změn v koncentraci vápníku ve stěnách cév způsobují jejich roztažení (vazodilataci) a tím pomáhají snižovat krevní tlak.

Třetí léčivo (losartan) snižuje aktivitu hormonu s názvem angiotensin 2 (je to takzvaný antagonista receptorů pro angiotensin 2), který je v těle odpovědný za zvyšování krevního tlaku. Když jeho aktivita klesne, sníží se krevní tlak.

Čtvrté léčivo (eplerenon) patří mezi diuretika a krevní tlak snižuje tak, že potlačuje aktivitu hormonu aldosteronu, který je odpovědný za vylučování sodíku a draslíku a podílí se také na regulaci krevního tlaku.

Výsledky jedné studie potvrdily, že při užití nifedipinu se dvěma skleničkami (cca 500 ml) grepového džusu zvyšuje podstatným způsobem hladinu nifedipinu v krvi, oproti pacientům, kteří žádný grapefruitový džus nepili. Prudké zvýšení hladiny nifedipinu v krvi vedlo k významnému poklesu krevního tlaku, což by mohlo být nebezpečné, pokud by se na tento stav nepřišlo (6).

Losartan je mezi léčivy, která s grapefruitem interagují, výjimečný v tom, že grapefruit jeho účinky snižuje, nikoli zvyšuje jako u většiny ostatních léčiv. To samozřejmě může mít vliv na jeho schopnost regulovat krevní tlak a udržet ho ve zdravém rozmezí (7).

U epleneronu je tomu naopak, protože jeho hladina v krvi se zvyšuje, pokud je užíván společně s grapefruitem. Vysoká hladina epleneronu v krvi pak může vést k výraznému zvýšení hladiny draslíku v krvi (odborně hyperkalémie), což může negativně ovlivnit srdeční rytmus (1).

Alternativy: Spironolakton (například lék Verospiron) má podobné účinky jako eplerenon nebo losartan a neinteraguje s grapefruitem. Amlodipin (například léčiva Afiten, Agen, Amesos, Amlator, Tonarssa, Ramizek) jsou také blokátory kalciového kanálu, stejně jako felodipin a nifedipin a grapefruit jejich účinky neovlivňuje (6, 8).

Shrnutí: Přestože grapefruit s většinou léči používaných na léčbu krevního tlaku neinteraguje, může u některých léčiv způsobit zesílení nebo zeslabení jejich účinku, což může vést k prudkému poklesu krevního tlaku nebo naopak k jeho nedostatečnému snížení.

Některá léčiva na ovlivnění srdečního rytmu (antiarytmika)

Grapefruit může ovlivnit účinnost některých léčiv používaných k léčbě abnormálního srdečního rytmu (takzvaná antiarytmika).

Tyto interakce mohou být velmi nebezpečné a mezi léčiva, se kterými grapefruit může interagovat patří:

 • Amiodaron (například léky Amiokordin, Cordarone, Rivodaron nebo Sedacoron)
 • Dronedaron (například lék Multaq)

V jedné studii byl 11 pacientům užívajícím amiodaron podáván grapefruitový džus (300 ml) a došlo u nich ke zvýšení hladiny účinné látky v krvi o 84%, oproti pacientům, kteří grapefruitový džus nepili (9).

Srdce je pro život důležité a grepy ovlivňují účinnost některých antiarytmik

Výše uvedené léky jsou důležité zejména pro pacienty s poruchami srdečního rytmu. Protože tyto poruchy mohou být život ohrožující již samy o sobě, grapefruit může účinnost těchto léčiv velmi negativně ovlivnit a vychýlit křehkou rovnováhu na stranu smrti (10).

Shrnutí: Přestože s grapefruitem interaguje pouze několik málo léčiv užívaných na léčbu poruch srdečního rytmu, mohou být tyto interakce velmi nebezpečné.

Některé léky proti infekcím a zánětům

Těmto lékům se souhrnně říká antimikrobiální látky. V organizmu působí řadou různých mechanizmů a štěpí se na různé látky.

Mezi antimikrobiální látky patří tisíce různých druhů léčiv a naštěstí pouze několik málo z nich může interagovat s grapefruitem.

Jedná se o následující léčiva:

 • Erytromycin (též erythromycin) (například léky Aknemycin nebo Zineryt)
 • Rilpivirin (například léky Edurant nebo Eviplera) a odvozená léčiva pro léčbu HIV
 • Primaquin (například lék Primaquine) a odvozené léky proti malárii (antimalarika)
 • Albendazol (v Čechách není dostupný)

Erytromycin je antibiotikum ze skupiny makrolidů, které se používá k léčbě řady bakteriálních infekcí. Studie provedená na pacientech, kteří erytromycin užívali, potvrdila, že při jeho užívání současně s grapefruitovým džusem došlo ke zvýšení koncentrace erytromycinu v krvi o 84% (11).

Vysoká hladina tohoto antibiotika v krvi může negativně ovlivnit srdeční rytmus (11).

Také hladina v krvi u léčiv používaných k léčbě HIV, jako jsou rilpivirin nebo maraviroc, stejně jako hladina některých léků proti malárii (Primaquine), se při užívání v kombinaci s grapefruitovým džusem zvyšuje. A i u těchto léčiv může zvýšení jejich koncentrace v krvi negativně ovlivňovat funkci srdce či srdeční rytmus (1).

Protože se antimikrobiální léčiva obvykle užívají po časově omezenou dobu, bude nejlepší, když po dobu jejich užívání grapefruit a výrobky, které ho obsahují, raději nebudete konzumovat vůbec.

Alternativní léky: Klarithromycin (též Clarithromycin) je antibiotikum ze stejné skupiny jako erytromycin, které neinteraguje s grapefruitem. Stejně tak grapefruit neovlivňuje účinky doxycyklinu, který lze použít jako alternativní antibiotikum (lék proti baktériím) nebo antimalarikum (lék proti malárii) (1).

Shrnutí: Některá léčiva užívaná k léčbě infekčních chorob nebo zánětů nesmí být užívána spolu s grapefruitem, protože může dojít k narušení funkce srdce nebo srdečního rytmu.

Některé léky proti depresím a úzkostem

Většina antidepresiv a anxiolytik (léků proti úzkosti) naštěstí nevykazuje žádné interakce s grapefruitem.

Nicméně, některá léčiva používaná v léčbě depresí, úzkostí a poruch nálad mohou s gragefruity interagovat a je potřeba si na ně dávat pozor.

Jedná se o následující léky:

 • Bupropion (například léky Elontril, Wellbutrin nebo Mysimba)
 • Quetiapin (například léky Derin, Ketilept nebo Quetiapin TEVA)
 • Lurasidon(Latuda)
 • Ziprasidon (Zeldox)
 • Buspiron (Buspiron-EGIS)
 • Diazepam (například léky Apaurin nebo Diazepam)
 • Midazolam (například léky Dormicum nebo Midazolam)
 • Triazolam (například lék Halcion, v ČR se neužívá)

Bupropion je lék, který se používá jednak jako antidepresivum a jednak na léčbu závislosti na kouření (tedy pro lidi, kteří chtějí přestat kouřit). Grepy podstatně zvyšují jeho hladinu v krvi, čímž se zvýrazňují jeho nežádoucí účinky, a to únava, pocity motání hlavy a ospalost (1).

Quetiapin a lurasidon se používají k léčbě poruch nálad a chování. Grapefruit rovněž zvyšuje jejich hladinu v krvi, což může vést k poruchám srdečního rytmu a k ospalosti (1).

Diazepam, midazolam a triazolam jsou léky patřící mezi sedativa (uklidňující léky) a užívají se k léčbě úzkostných poruch nebo panické ataky.

Jedna studie porovnávala účinnost těchto léčiv u devíti pacientů, z nichž někteří jedli grepy a jiní ne. Studie potvrdila, že grapefruit může zvyšovat nežádoucí účinky těchto léčiv, zejména pak ospalost a únavu (12).

Shrnutí: Pokud budete jíst grepy spolu s výše uvedenými léky na poruchy nálad a chování, může dojít ke zvýraznění jejich nežádoucích účinků, jako jsou změny srdečního rytmu, nadměrná ospalost, únava a dalších nežádoucích účinků, které tyto léky mívají.

Některé léky na ředění krve

Léky na ředění krve se používají k léčbě a prevenci vzniku krevních sraženin (trombů). A účinky některých z nich mohou být grapefruitem ovlivněny.

Tady je seznam těch nejdůležitějších:

 • Apixaban (Eliquis)
 • Rivaroxaban (Xarelto)
 • Clopidogrel (Plavix, Plavocorin, Trombex)
 • Ticagrelor (Brilique)

Účinnost clopidogrelu ovlivňuje enzymatický systém CYP, takže furanokumariny z grapefruitů mohou účinky tohoto léku zeslabovat.

Studie provedená na sedmi pacientech užívajících clopidogrel spolu s 200 ml grapefruitového džusu nebo grapefruitové šťávy potvrdila nižší aktivaci léku clopidogrel. Nicméně tím naštěstí nebyla ohrožena jeho schopnost rozpouštět krevní sraženiny (13).

Lékaři grepy doporučují, ale nikoli s některými léky na ředění krve

Na druhou stranu grapefruit naopak zvyšuje hladinu ostatních léčiv na ředění krve ze seznamu výše, což může vést ke krvácení (14).

Alternativní léčiva: Namísto apixabanu a rivaroxabanu lze použít warfarin (coumadin). Účinky warfarinu nejsou grepy ovlivňovány, ale pacienti naopak nesmí užívat potraviny s vysokým obsahem vitamínu K, protože ten účinky warfarinu může negativně ovlivnit (15).

Shrnutí: Grapefruit může interagovat s některými léky na “ředění” krve. To může vést ke krvácení nebo naopak snížení účinnosti léčby či prevence krevních sraženin.

Některé léky proti bolesti

Grapefruit může negativně ovlivnit účinky řady léků proti bolesti.

Jedná se na například o následující léky:

 • Fentanyl (například léky s názvem Adolor, Algogesic, Breakyl, Dolforin nebo Vellofent)
 • Oxycodon (například léky s názvem Dolocodon, Estaldem nebo Oxynalon)
 • Kolchicin

Fentanyl a oxycodon patří mezi takzvané opioidní (narkotické) léky proti bolesti. Grapefruit může lehce ovlivnit jejich hladinu v krvi, ale hlavně prodlužuje dobu, kdy se tyto látky nachází v těle a zpomaluje jejich vylučování, což může poškodit vaše zdraví (16, 17).

Kolchicin je jednak silný rostlinný jed, který se v malých koncentracích používá k léčbě dny. Vzhledem k tomu, že je zpracováván enzymatickým systémem CYP, může interagovat s grapefruitem. Nicméně studie provedená v roce 2012 potvrdila, že užívání kolchicinu spolu s 240 ml grapefruitového džusu má jen minimální vliv na jeho hladinu v krvi (18).

Alternativní léčiva: Morfin a dilaudid jsou opioidní analgetika (léky proti bolesti), jejichž účinky grapefruit neovlivňuje (1).

Shrnutí: Některá opioidní analgetika zůstávají v krvi déle, pokud jsou užívána spolu s grapefruitem. To může vyvolat nežádoucí účinky.

Některé léky na erektilní dysfunkci a prostatu

Grapefruit může interagovat s některými léky na poruchy erekce nebo prostatu.

Jedná se zejména o následující léky:

 • Sildenafil (Viagra)
 • Tadalafil (Cialis)
 • Tamsulosin (například léky s názvem Fokusin, Duodart nebo APO-Tamis)
 • Silodosin (Silodyx nebo Urorec)

Léky na poruchy erekce (sildenafil a tadalafil) fungují na principu vazodilatace (roztahují cévy), což zlepšuje průtok krve v topořivých tělesech penisu.

A protože tyto léky roztahují všechny cévy v těle, může jejich zvýšená hladina v krvi v důsledku konzumace grapefruitu vést k poklesu krevního tlaku (8).

Navíc, léky na zvětšenou prostatu, jako je například tamsulosin, mohou v kombinaci s grepem vyvolat pocity na omdlení nebo snížit krevní tlak (19).

Alternativní léčiva: Účinek léčiv na prostatu z jiných lékových skupin (například finasterid nebo dutasterid) není užíváním grapefruitu podstatně ovlivňován (19).

Shrnutí: Pokud užíváte léky na poruchy erekce nebo léky na zvětšenou prostatu, neměli byste současně jíst grapefruity.

Měli byste grepy přestat jíst úplně?

V tomto článku jsme se podívali na 32 často užívaných léčiv, u kterých může užívání grapefruitu vyvolat nežádoucí interakce.

A seznam léčiv, které interagují s grapefruity (respektive s furanokumariny, které obsahují), není úplný.

Proto je vždy nutné si pečlivě přečíst příbalový leták k veškerým léčivům, která užíváte a pokud je v něm uvedeno, že byste neměli grapefruity konzumovat, přestaňte je po dobu užívání těchto léčiv jíst.

Je důležité mít na paměti, že i pouhá sklenice grapefruitového džusu nebo jeden grep mohou velmi negativně ovlivnit účinnost užívaných léčiv a vyvolat závažné až život ohrožující nežádoucí reakce.

Pokud již léčiva, která s grapefruity interagují užíváte, buď přestaňte grepy jíst nebo požádejte lékaře o alternativní lék, pokud je to možné (sami si nikdy žádný lék nevysazujte a vždy nejprve požádejte lékaře o jeho názor!).

Pokud máte jakékoli pochybnosti nebo vám něco není jasné, obraťte se na vašeho lékaře.

Shrnutí: I malé množství grapefruitu může s některými léky interagovat a vyvolat závažné nežádoucí účinky.

Co si z článku odnést?

Látky obsažené v grapefruitu a příbuzných druzích ovoce (takzvané furanokumariny) ovlivňují funkci enzymatických systémů v tenkém střevě a játrech, které jsou odpovědné za odbourávání léčiv z těla.

Pokud byste grapefruity jedli (nebo pili ve formě džusů, šťáv či jinak) v době, kdy tato léčiva užíváte, může dojít k podstatnému zvýšení hladin těchto léčiv v krvi a buď ke snížení účinnosti léku nebo naopak ke zvýšení četnosti a závažnosti nežádoucích účinků.

U některých léčiv může i malé množství grapefruitů vyvolat závažné nežádoucí účinky. Proto při jejich užívání nikdy grapefruity nejezte.

Informace o možných interakcích léčiv s grapefruity nebo podobným ovocem jsou uvedeny na příbalovém letáku dotyčného léku. Ten si proto vždy pečlivě přečtěte a pokud máte jakékoli pochybnosti nebo dotazy, obraťte se na vašeho lékaře či lékárníka.

Pokud jíte grepy pravidelně, vždy o tom informujte vašeho lékaře předem. Pomůžete mu tak vybrat vhodný a bezpečný lék nebo se vám dostane upozornění, že grepy po dobu užívání léku nemáte jíst (což ve vlastním zájmu vždy dodržujte).

Autor:Michal Vilímovský
Vzdělání:Student všeobecného lékařství na 3.LF UK Praha
Použité zdroje:Zpracováno podle Authority Nutrition
Zdroje obrázků:Stockphotosecrets.com