Holistická medicínaMnozí z nás vyrostli s omezeným chápáním zdraví. Často inklinujeme k pohledu na zdraví jako na jev těla, odpojený od duševní nebo duchovní činnosti. Klade se důraz na kulturu těla, méně již na kulturu ducha. Lékaři upřednostňují vyšetřovací a léčebné postupy…

… a zapomínají, že teprve v systematicky budovaném vztahu s nemocným se vytváří atmosféra důvěry a spolupráce, která pak umožní i lepší léčbu.

Západní medicína svým racionálním přístupem podrobně doslova rozpitvala, rozškatulkovala a atomizovala lidské tělo. Již rozdělení medicíny na řadu odborníků, zabývajících se malou částí lidského těla, je toho důkazem.

Kdysi celistvá oblast lékařských věd se dnes rozpadá nejméně na 300 samostatných disciplin, z nichž každá se objemem znalostí vyrovná rozsahu celé lékařské “ vědy“v 17.století. Odhaduje se, že v současné době vychází více než 20 000 titulů odborných lékařských časopisů a že den co den je publikováno nejméně 7 000 článků.

Touto nadměrnou specializací pak lékař často ztrácí celkový pohled na nemocného i jeho onemocnění a  přijme za své a ztotožní se s hypotézou, že za onemocnění mohou biologické vlivy, špatné životní prostředí, bakterie, viry, špatná výživa. Toto ale platí jenom zčásti, jsou obory, kde podíl psychiky na vzniku či rozvoji onemocnění je podstatný. Existuje zásadní spojení mezi hormonální odezvou a Vašimi emocemi a myšlenkami. Mnoho nemocí se vyřeší, až když se vyřeší Váš duševní problém.

holistika

Dat a  informací lze v podobě znalostí moudře užívat ve prospěch člověka až po jejich pochopení a začlenění do určitého kontextu. Všeobecně se předpokládá a některé studie to i dokazují, že duševní stav nemocného může kladně i záporně ovlivňovat vývoj například nádorového onemocnění. Některé dříve provedené klinické studie naznačovaly, že nádor prsu se spíše vyvine u žen, které potlačují negativní emoce a nedovedou se rozzlobit (typ C osobnosti). Jiná studie prokázala, že nejhorší prognóza byla u žen, které trpěly fatalizmem, obavami, pocity bezmocnosti a beznaděje. Otevřená zůstává otázka souvislostí: čím, jakým mechanizmem mohou negativní pocity ovlivňovat růst nádoru? Nabízí se několik možností:

  1. Psychické faktory mohou negativně ovlivňovat imunitu. Ale podíl imunity na obraně proti karcinomu prsu není příliš jasný.
  2. Přímý vliv psychiky na hormony stresu (např. prolaktin).
  3. Psychika může negativně ovlivňovat různé aspekty sociálního chování. Pacientka s „beznadějným přístupem“ např. nemusí využívat všech možností zdravotní péče.
  4. Zcela hypoteticky lze uvažovat o přímém vlivu psychických faktorů na biologii nádoru (snad prostřednictvím dějů souvisejících s transmitery (přenašeči), cytokiny nebo pod.)

Holistická medicína je svým principem preventivní a léčebná medicína, která zdůrazňuje nutnost pohledu na celého člověka – více než na isolovanou funkci jeho orgánů jde o pohled na jeho tělo, duši, emoce a prostředí, v němž se člověk pohybuje.Vychází s principu holismu.

Je to medicína, která prosazuje široký záběr léčebných praktik. Je to medicína, která zejména zdůrazńuje péči člověka „sama o sebe“ (v angličtině self-healing, self-care) za podpory cvičení, správné výživy,adekvátního spánku, pobytu na zdravém vzduchu a zdrženlivosti v zlozvycích.

Termín holistická medicína se stal módním ke konci 20.století (the International Association of Holistic Health Practioners byla založena v r.1970 a přijala současný název v r.1981). V její základní filosofii je kladen důraz na zajištění kompletní péče o člověka nebo nemocného a na to , že celek má přece vždy přednost nad jednotlivým dílem a komplexní pohled na nemocného je třeba upřednostňovat před pohledy dílčími a  „specializovanými“.

Co znamená přístup jednoty mysli a těla jako celku?
To znamená, že fysický, citový, i duševní stav vzájemně souvisí a je vzájemně propojený a závislý. Fyzické tělo může být připravené, ale nevyřešené pocity mohou často zabránit úspěšnému léčení. Možná, že jste měli těžké dětství, byli jste nemilováni, zneužíváni. Nebo Vás týrá manžel, žijete s alkoholikem, propustili Vás z práce. Smysl života vám uniká. A pak se cítíte osamělí a opuštění, jste úzkostní, depresivní. a samotáři. Vaše vztahy jsou mělké a neuspokojivé. Bojíte se projevit.

Často chcete na svoje problémy zapomenout a“zastrčíte“ je hluboko do podvědomí. Všechny tyto a další jiné pocity a myšlenky spouští fyziologické odezvy v těle, které mohou ovlivnit biochemickou , hormonální a  neurologickou rovnováhu systému. Vaše duše strádá a zablokované emoce se projeví někde v těle zablokováním toku energie. Je to energie, která není „vědecky“ měřitelná. Pocity se totiž nedají měřit, kategorizovat, každý je vnímáme jinak a patří to k jedinečnosti každého induividua.

Často to i sami říkáme : „Dnes nemám“ energii“. A tady jde o dlouhodobé zablokování energie. A tak můžete onemocnět, třeba máte těžký smutek, nebo trpíte bolestmi hlavy, bolestmi žaludku, špatně se Vám dýchá nebo trpíte na průjmy, potrácíte nebo nemůžete otěhotnět a trápí vás jiné a jiné příznaky. A tak je lékařem diagnostikována deprese, migrena, vředová choroba žaludku, astma, dráždivé střevo, neplodnost. A je nasazena léčba. To je přístup klasické medicíny. Ale co bylo příčinou těchto obtíží často lékař nezjišťuje. (pokud pochopí účast psychiky na Vašich problémech, pošle Vás lékař k psychiatrovi, to je tak vše, na více ostatně nemá ani čas).

Třeba při neplodnosti jedna Vaše část může být připravena mít dítě, zatímco podvědomě jste rozpolceni kvůli některým nevyřešeným vzpomínkám z Vaší minulosti. A tak biochemický účinek potlačených citů může splést Váš hormonální systém.

Porozumění Vašim pocitům a myšlenkám může být chybějící klíč. Uvědoměním si těch aspektů z Vás pak můžete pomoci té váhavé části rodiče ve Vás. V tomto případě, přístup jednoty mysli a těla jako celku by mohl prospět třeba k  Vaší plodnosti , otěhotnění nebo k zdravému donošení plodu. A to je holistický přístup k životu.

Je třeba odstraňovat příčiny, které se podílejí na Vaší nemoci, abyste se vyléčili. Je třeba najít tu klíčovou emoci, co Vás ničí. Když se Vám podaří najít její zdroj v minulosti, v dětství či pozdějším životě, jste na začátku cesty k uzdravení. Pak se s ní musíte naučit pracovat, vyjádřit ji navenek a pak se jí zbavit. S ní pak mohou odejít i příznaky tělesné nemoci. Často chcete, avšak z nějakého důvodu nedokážete najít tu příčinu a provést tu změnu. Pak potřebujete holisticky přemýšlejícího lékaře. Jestliže pochopíte, že Vaše fyziologické procesy a Vaše nálady jsou propojeny, pak to může mít přímý vliv na Vaše hojicí procesy a celkový pocit, že se cítíte dobře.

Musíte změnit svůj osobní a profesionální život tak, aby Vaše myšlenkové tělo bylo vyvážené s tělem fysickým a  tak jako celek bylo pak optimalizováno zdraví.

Zahrnuje celotělostní globální přístup i  duchovní uvažování?
Pro ty kdo přijmou paradigma „mysl, tělo, duch“ jako vzor, existuje mnoho způsobů, jak zahrnovat znalost „nestárnoucích moudrostních technik“ do svého života. Je pochopitelné, že Vaše duchovní orientace nebo náboženská tradice, Vaše víra a principy musí být začleněny do Vašeho zdravotní plánu.

Pro ty , kteří nejsou duchovně nebo metafysicky nakloněni, může být tento „celostní globální“ pohled výzvou ke změně svého postoje. Vždyť každá osoba má své jedinečné potřeby. Někteří vyžadují více pozornosti k jejich fysické stránce a kladou důraz na klasické vyšetřování a vyžadují lékařské prohlídky, rozbory krve a moče, různá rentgenová a  computerová vyšetření. Jiní pak potřebují více podpory v jejich citovém a duševní světě a navštěvují více psychology, psychoterapeuty, homeopaty, léčitele a zkoušejí různé jiné alternativní přístupy.

Holistický náhled a rady jim pak mohou objasnit, které oblasti jejich vnitřní a vnější života potřebují pomoc a péči. Je důležité poznamenat, že bez ohledu na to, jak probíhají vaše fyziologické procesy, těmi nejpřirozenější přístupy trvale zvětšíte účinnost jakékoliv lékařské pomoci.

Holistický přístup ve srovnání s  moderním medicínským přístupem.
Otázka: „Jaký je rozdíl mezi holistickým vyšetřováním a laboratorními nebo lékařskými testy?“
Odpověď: „Obě metody pracují s odlišnými parametry a získávají jiná data“.

Tradiční testy se zaměřují na situaci, stav biologických funkcí, stav specifických orgánů nebo stav anatomického systému- vyšetřují fysikální a chemické parametry a aktuálně dokumentují VÝSLEDEK procesu (jako například zánětlivý, degenerativní nebo patologický proces). Holistické metody se zaměřují na PŘÍČINY, které způsobují nemoc a na ODSTRANĚNÍ těchto příčin. Není to fysikální, není to chemické, není to medicínské ( v tom dosud chápaném smyslu). Vztahuje se to k ENERGIÍM a jejich VZÁJEMNÉMU VLIVU. Ve většině případů z holistického pohledu osoba trpí energetickou nerovnováhou ještě před manifestací nemoci na fysické úrovni.

Kdybychom použili pohádkového slovníku, pak sudičky předpověděly, aby

  • klasická medicína se zabývala léčením nemocí.
  • holistická medicína se zabývala  předcházením nemocí.

Podle říše vládnutí pak

  • klasická medicína je   království vyšetřování a odstraňování příznaků.
  • holistická medicína je království nacházení příčin a chápání souvislostí.

Ukončení pohádky s dobrým koncem je

  • v klasické medicíně  vyléčení nemoci.
  • v holistické medicíně uzdravování celého člověka.

 

Otázka: „Jaká je nejlepší léčba pro opakovaný zánět kloubů?“
Odpověď: „A jaká je nejlepší bota pro bezdomovce?“

Obě otázky jsou totiž nezodpověditelné. Odpověď na otázku léčby nemůže být totiž schematická a paušální, ale musí být individuální. Nemůžeme odpovědět podle nějakého vzoru. Každý člověk je jiný a u každého bývá příčina jeho obtíží jiná a každému může pomoci něco jiného.

Otázka: „Umíte léčit běžné nachlazení“? „Umíte srazit horečku“?
Odpověď: „Nedovolil bych si a netroufal bych si jen tak všechno léčit.“

Nachlazení, rýma, horečka s pocením- to samo o sobě je forma léčení. Je to duchaplný mechanismus těla, které dělá „příležitostný úklid“, když biologický „odpad“ přeplní systém. Jestli nedovolíme toto občasné čištění, mohli bychom se zahltit (promiňte mi ten výraz) těmi nečistotami.

Tak proč bychom měli léčit a léčit, když se to samo snaží, abychom byli zdraví? Pokud přeformulujete Vaši otázku na „Jak můžeme rychleji nebo snadněji projít nachlazením“ nebo „Jak můžeme preventivně zabránit nachlazení?“, pak bych mohl odpovědět snázeji. Ve staré Číně byli lékaři posuzování podle toho, když jejich svěřený člověk neonemocněl a ne podle toho, jak léčili nemocné. Pod pojmem léčení máme vžitou představu (a tak to i v klasické medicíně funguje),že Vám lékař dá lék a Vy se uzdravíte. A tak je taky přijímáno, že tento zásah zvenčí, bez Vašeho velkého přispění, Vám umožní obnovu zdraví.

Ale to je chybný názor a může platit jen někdy a někde- třeba při nehodách, komplikovaných porodech, život zachraňujících zákrocích, resuscitacích, na úrazových ambulancích- množství příkladů si každý domyslí sám. Ale nelze vždy spoléhat na tyto zevní zákroky a pomoc zvenčí. Obecně lze říci, že ta opravdu nejmocnější léčivá síla je uvnitř našeho těla, není v baňce, není v tabletce ani v injekční stříkačce.

Jediná osoba Vám může opravdu a nejvíce pomoci- tou osobou jste VY SAMI. Klasická medicína je vyzbrojena technologiemi, avšak někdy jako by se ztrácel člověk a jeho problém. I když lékařská a technologická pomoc často pomáhá, přesto jsou i situace, kdy nepomůže. Kdyby se spojila s holistickými přístupy, pozitivní výsledky by byly daleko častější.

Je to pravdivé, že já mohu přispět k fysickému, citovému a duševní zdraví mého dítěte před tím, než je narozeno?
Výzkumy tvrdí, že prenatální život a zkušenost narození jsou často hlubokými determinanty lidské osobnosti a schopností člověka. Mnoho univerzitních a nemocničních studií dokazují, že nenarozené děti mohou vidět, slyšet a mít pocity v lůně. Prenatální propojení je široce přijímané jako prospěšná zkušenost pro budoucí dítě a matku nebo otce. Je mnoho způsobů, jak se připravovat na narození dítěte.

Začínají se i prosazovat dříve nepřijímané a netolerované úvahy o  rozdílech mezi narozením doma a v nemocnicích a  o přítomnosti muže při porodu.. Je třeba si být vědomý výhod i nebezpečí při zahrnování technologických zásahů (pro oba- matku a dítě) během těhotenství a narození. Již se i prosazují porody ve vodě nebo porody doma. Je třeba být informovaný. Početí, narození dítěte i porod je nejkrásnější umělecké dílo, které na světe kdy vzniklo a má mnoho neočekávaných proměnných.

Je třeba myslet na své tělo každý okamžik. Obecně- jaké je vaše zdraví? Dokážeme si poradit s chronickými zdravotními potížemi? Jestliže ano, jak zodpovědní jsme za to my sami a jak zodpovědná je klasická léčba? Je mnoho otázek, které zajímají holisticky uvažujícího.

Myslete na svůj fysický stav těla!
Jaký druh pravidelného stresu zažíváte? Jak ten stres vnímáte ? Co cítíte ve svém těle? (únavu svalů? bolesti žaludku? bolesti hlavy? duševní únavu?) Co potěší vaše tělo (koupel? cvičení? masáž ?spánek?) Jsou Vaše fyzicky příjemné aktivity potenciálně destruktivní nebo návykové z dlouhodobého hlediska? (drogy? přejídání se? zneužívání alkoholu ?) Uvědomujete si vaše smysly? (posloucháte hudbu? sledujete televizi? čtete knihy? cítíte vůni květin?)

Myslete na svůj svět postojů!- váš vnitřní duševní svět.
Skrýváte v sobě zášť? Kritizujete? Přijímáte závěry svého „vnitřního hlasu“ bez otázek? Používáte vaši představivost, abyste se dokázali uvolnit? Co jste dělali pro sebe v minulém týdnu? Co jste četli? Kdy jste naposledy četli nebo viděli něco pro potěšení, pro osobní růst?

Myslete na svůj citový svět!
Jak často se rozzlobíte pro triviality? Jste náladoví? Jaké jsou vaše největší strachy? Jak slavíte? Je vaše oslavování nějakým způsobem sebedestruktivní? (alkoholismus, obezita?) Co děláte když se vám chce plakat? Pláčete? Potlačíte to? Kdy jste naposledy křičeli? Kdo jsou vaši oblíbení komici? Kdy jste naposledy slyšeli dobrý vtip? Můžete říci legrační příběh o sobě?

Myslete na váš duchovní svět!
Často přemýšlíte? Jestliže je významná pro vás modlitba , modlíte se pravidelně? Cítíte se často vinni? Jak často jste zoufalí? Myslíte si, že jste dobrý nebo špatný člověk?

V každém člověku je mnoho oblastí , které spoluvytvářejí a vstupují do pojetí zdraví. Toto vše se pak podílí na celkovém dojmu „Jaký já mám dnes pocit a jak se cítím zdravotně?“ A pak i často pochopíte, proč Vás dnes bolí hlava a najdete řešení- dnes si ještě vezmete prášek proti bolení hlavy, ale příště už možná najdete jiné řešení a třeba Vás hlava ani nezačne bolet :-).

Holistický životní styl nás vede k tomu, abychom si byli více vědomi sama sebe.Vede nás k tomu, abychom si více uvědomovali potřeby naší planety a abychom žili v míru. Musíme si uvědomit, že nemáme nějakou jinou alternativní planetu a tak musíme upřednostňovat a měnit náš životní styl tak, aby byl více zdravý a abychom jedli zdravé jídlo a dýchali čistý vzduch.

Holistická medicína v širším slova smyslu nereprezentuje jenom klasickou (školní medicínu) a přírodní medicínu, ale ve spojení s  východní medicínou respektuje a používá to nejlepší z obou a dále též využívá ájurvédu, výživové a bylinářské vzdělání, homeopatii, etikoterapii, logoterapii, psychologické vzdělání, hypnózu, grafologii, akupunkturu, akupresuru, reflexologii, kineziologie, chiropraxi, makrobiotiku, naturopatii, astrologii, numerologii, shiatsu, yogu, meditaci, holotropní dýchání, aromatorerapii, léčení Bachovými essencemi, léčení pomocí krystalů, metodu One Brain, čtení z aury, čtení z ruky, transcendentální meditaci, regresní analýzu, vzpomínání na minulé životy a i další praktiky „mystické“ medicíny.

Holistická filosofie v léčení propaguje tzv. celostní uzdravování (zabývat se člověkem jako celkem, nejen léčit dílčí symptomy). A tak nedílnou částí takto uvažující holistické medicíny je i klasická konstituční homeopatie, zabývající se celým člověkem , nejenom jeho určitou částí.


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015