Při pohybu těla směrem dolů zažívá organismus ministav pádu nebo-li mikrobeztížný stav. V něm dojde k adrenalínové aktivaci, tělo vybuzuje endorfíny. Vnitřní orgány se dostanou do jiného stavu, jsou setrvačností tlačeny vzhůru, vzápětí jsou přitlačeny k zemi.
Nastává lokální vyrovnávací reakce, která nastaví přirozenou autoregulaci, tedy je vybuzena schopnost léčit a harmonizovat, respektive navracet se k ideálnímu stavu těla. Dochází k spontánnímu vyplavování toxických částic z tkání a lymfatický a mízní systém je aktivním pohybem rozprouděn, takže detoxikace probíhá daleko snadněji.

Kůže jako detoxikační orgán je přitlačením k zemi masírována a všechny reflexní plochy těla jsou přitlačením k zemi zapojeny.
Když se tělo vztyčuje ze země, výrazně se uvolňuje hlava. Což má afrodisiakální účinek, protože mozek je nejdůležitější erotický orgán. Pocit lehkého pobláznění je výrazem deprogramu stresu.
Energeticky je v první části zapojena hlavně sahasrára čakra a áždná čakra, tedy šestá a sedmá a polaritně múladhára čakra svádhišthána čakra, tedy první a druhá.

Nebeská energie je vyměňována se zemskou a zemská s nebeskou. Dochází k rotaci, k výměně. Člověk se zakořeňuje, nachází realitu, věcnost a s touto věcností přichází vědomé přijetí svého těla. Sexuální energie je transformována a přijímána jako božská síla.
Sáhasrára čakra je považována za sídlo boha Šivy, odpovídá kosmickému vědomí. Dojde-li v sedmé čakře ke spojení kundalini, která teče z první a druhé čakry, zakusí člověk nejvyšší blaženost (paramánanda), dosáhne nejvyššího poznání a vyššího vědomí. V druhé části Ištadéva tantry se aktivuje manipúra čakra a anaháta čakra, tedy třetí a čtvrtá, takže celá tantra vrcholí v všelidské rovině. Je to láska a odevzdání, která rozbije diktát moci a bezmoci.
Božská výměna nebeské a zemské energie je vyjádřena ve vztahu člověka k člověku. Jako polaritní technika probouzí kundalini energii, která je stimulována přítomnosti mužského a ženského elementu. Muž dělá ištadéva tantru ženě, odevzdává se jí, žena muži. Napětí mezi mužem a ženou je vstřebáváno a zapojeno do léčebného a posilujícího účinku.

Psychologicky se jedná o naplnění hluboké potřeby mít plnou pozornost. Pozornost, zvláště pozornost opačného pohlaví, je tou čistící zkušeností. V dětství se nedostává dostatečné pozornosti od otce nebo matky a partneři o to více vyžadují tuto pozornost od druhého. pokud tuto pozornost nedostanou jsou frustrováni.
Ištadéva tantra přináší totální pozornost a tato popřeba je uspokojována. Mimořádně užitečné je i to, že člověk z běžného (chronického) stavu zakouší jednak pocit zbožňovaného, což je vyrovnáno pocitem hluboké oddanosti. Tím si uspokojuje vyšší citové potřeby. V neposlední řadě Ištadéva tantra léčí dramata ovládání a nastoluje rovnocenný vztah mezi partnery, který je otevřen lásce a poznání.