Proč mám šanci 1:100 ?
Tak zrovna tenhle poměr je velmi individuální a závisí na tom, jaké charakteristiky má vaše osobnost. Většinou na tom budete lépe než já, třeba 1:10 nebo 1:20. Tato čísla vyplývají ze seriozního průzkumu založeného na osobnostní typologii MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), která je dnes úspěšně používána v personálním managementu, ve školství, podnikání, profesním či partnerském poradenství. Podrobně se s touto metodou můžete seznámit v knize Typologie osobnosti – přátelé, milenci, manželé, dospělí a děti Michala Čakrta, kterou v roce 2004 vydalo nakladatelství Management Press. Typologie MBTI je tak rozšířená a úspěšná, protože přesně a názorně podává obraz klíčových charakteristik chování, které jsou společné všem lidem. Pomáhá lidem pochopit, jaké jsou jejich přednosti, a vysvětluje, proč mají i své slabiny. Jako nástroj sebepoznání usnadňuje mnohá rozhodnutí a volby.

Typologie MBTI rozlišuje 16 osobnostních typů, jejichž zastoupení v populaci ale není rovnoměrné. Já třeba patřím k typu, který je zastoupen jen 1% a totéž platí i o typu, se kterým mám největší šance vycházet nejlépe. Musím zde ale zdůraznit, že typologie MBTI nepředepisuje žádné zaručeně dobré a špatné kombinace typů. V jednotlivých případech může být kdokoliv přitahován ke komukoliv a všichni normální a psychicky zdraví lidé mohou mít trvalý a šťastný vztah s kýmkoliv. Na druhou stranu je statisticky prokázáno, že určité kombinace osobnostních preferencí, typů a temperamentů spolu častěji vycházejí lépe než jiné a je pro ně zřejmě snadnější vytvořit ustálený a šťastný vztah. Typová podobnost není pojistkou šťastného svazku, stejně jako rozdílnost není osudově předurčena ke krachu.

Hledání velké lásky vám usnadní znalost sebe sama a jasná představa o tom, koho hledáte. V tom vám může znalost typologie velmi pomoci a podle mé zkušenosti, je MBTI k tomuto účelu skutečně jednou z nejlepších, které znám. Jak ale píše autor ve výše citované knize, znalost osobnostní typologie neodstraňuje nutnost na vztahu stále pracovat, zalévat jej a rozvíjet, ani sama o sobě nezaručí úspěch. Ten v lidských vztazích nezaručí nic. Typologické dovednosti však mohou značně zvýšit jeho pravděpodobnost. Neslibují zázraky, ale je doloženo mnoho případů, kdy typologie pomohla poměr mezi dvěma lidmi výrazně zlepšit už jenom tím, že jeden druhého byli schopni lépe pochopit a přijmout, a méně se trápili tím, že je jiný.

Hledání velké lásky je vedeno podvědomou touhou být jakousi úplnou bytostí. Hledáme někoho, s kým bychom mohli splynout. Přitom se na jedné straně snažíme najít spřízněnou duši, na druhé straně nás přitahují protiklady. Na jedné straně chceme být naladěni na stejné „vlnové délce“ a na druhé mít společně co nejširší repertoár dovedností a předností, které by nám umožnily žít život naplno a propůjčily nám schopnost vyrovnat se se vším, co život připraví. Proto hledáme partnery s rozumnou mírou podobnosti a odlišnosti. V případech, jako je ten můj, to může ale může být dost obtížné, protože potenciálních partnerek s přitažlivými charakteristikami je velmi málo a navíc s mým introvertním zaměřením je šance na setkání opravdu velmi malá. Jaké že osobnostní charakteristiky má partnerka, která je pro mě pravděpodobně nejpřitažlivější?

Jaká jsi, má lásko?
Oba patříme k lidem, kteří se spíše než jednotlivými vnějšími objekty zabývají povahou těchto objektů a jejich harmonií. Máme dobrou schopnost snadno se vyrovnávat s protiklady, paradoxy a mnohoznačnostmi. Jednu a tutéž situaci umíme nahlížet, chápat a vyložit z různých hledisek. Například k životu umíme zaujmout postoj jak praktický, tak filozofický a necítíme nutně potřebu vyhlašovat jeden za lepší než druhý. Někdy těžko navazujeme nové kontakty a velmi obtížně býváme schopni verbalizovat, co prožíváme a co se v nás děje. Ve svém bohatém vnitřním světě, do kterého se čas od času noříme, čerpáme jistotu a sílu pro prosazování se ve vnějším světě. Spojuje nás také neustálý zájem o nové znalosti, protože s přibývajícími znalostmi si uvědomujeme, jak málo toho vlastně víme. Bývá pro nás často obtížné říci si „dost“ a začít používat dosavadní znalosti.

Ty si více než já uvědomuješ vliv, který máš na lidi kolem sebe. Tvou snahou bývá porozumět smyslu událostí a pozitivně je ovlivnit. Díky svému procítěnému a osobnímu přístupu nacházíš s ostatními snadno společnou řeč. Přes prvotní dojem otevřenosti však pro tebe zůstává nejdůležitější vztah k tvému vnitřnímu světu. Občas se ocitáš v situacích, kdy tvé pozorné naslouchání a účast bývá chybně pokládána za předehru či nabídku přátelství, kterou jsi ale nezamýšlela. Jsi hluboká, složitá a uvážlivá osobnost, která dokáže porozumět a vypořádat se i s velmi zapeklitými mezilidskými problémy – nejlépe ale pokud se netýkají tebe osobně. Žiješ neobyčejně bohatým vnitřním životem, z něhož do okolního světa pronikají jen záblesky. Dbáš na osobní integritu a vážíš si věrnosti zásadám a hodnotám.

Byla či jsi dobrou a spořádanou studentkou s tvořivými schopnostmi. Studium i práci bereš odpovědně a vážně. Občas tě možná brzdí sklon k přílišnému perfekcionismu a do toho, co děláš, často vkládáš neúměrně mnoho úsilí a práce. Do poslední chvíle se strachuješ o výsledek, i když k tomu nebývá důvod. Nedereš se do popředí, ale leckdy dokážeš uplatnit svůj vliv v pozadí, třeba i jako „šedá eminence“.

Máš silnou schopnost empatie, vcítění se do pocitů druhých, a to mnohdy dříve, než si druhá osoba tyto pocity sama uvědomí. Dělá ti dobře, když můžeš jiné potěšit a máš snahu přispívat tím nejlepším, co v tobě je. Jakákoliv forma konfliktu či nesouladu, ať už otevřeného nebo skrytého, bývá pro tvou psychiku nesmírně zničující a dlouhodobě nesnesitelná. Máš ohromnou obrazotvornost a představivost nespoutanou přízemní realitou. Jsi neokázale věrná a oddaná. Dbáš na pocit pohody, pečuješ o své prostředí, snažíš se, aby bylo pro tebe i jiné pohodlné, útulné a přívětivé. Upřímně se zajímáš o zdraví jiných a o jejich psychickou vyrovnanost. Tvá romantičnost doufá v dokonalý vztah, v němž by pocity touhy a myšlenky existovaly v mlčenlivém splynutí. Pocit fyzické pohody máš jen je-li spojen s emocionálně bohatým vztahem.

Znáte ji?
Pokud znáte nezadanou ženu narozenou mezi léty 1970 – 1980 s takovými vlastnostmi, tak ji prosím upozorněte na tento článek :-). Teď už také znáte můj způsob řešení otázky z nadpisu. Bez osobnostní typologie MBTI by pro mě bylo takřka nemožné zformulovat osobnostní charakteristiku své ideální partnerky a hledání své velké lásky tím dát jasný směr. Stejným nebo podobným způsobem může znalost osobnostní typologie pomoci i vám. Citovaná kniha M. Čakrta se zabývá dynamikou osobnosti, rozvojem, jímž lidé určitého typu během života procházejí, přičemž vysvětluje třeba i krizi středního věku a „druhou mízu“. Autor vtipně a s nadhledem analyzuje přátelské vztahy, stavy zamilovanosti a lásky. Kapitola o typologii dětí a rodičů odhaluje, jak a proč děti různých typů – lépe nebo hůře – vycházejí se svými rodiči (rovněž různých typů). Stranou nezůstává ani škola. Pozornost je věnována učení, procesu, jímž si různé typy osvojují znalosti, i přístupů k výuce, které jsou vlastní typově různým osobnostem učitelů.

 

Zdroj: FB