Rovněž jsou zde uloženy informace o všech vynálezech, které teprve vzniknou, o všech hudebních i literárních dílech i o všech malířských dílech. K těmto informacím z budoucnosti máme však velmi omezený přístup. Dovedete si představit, jaký by vznikl chaos, kdyby všichni lidé věděli všechno? A jak rychle by bylo některých informací zneužito? Andělé však přístup mají úplně ke všemu. Jsou to bytosti lásky, které vědí, jak nám poznání dávkovat po kapkách tak, abychom všechno dokázali s láskou využít pro naše dobro. Proto mají možnost čerpat poznání z neomezených zdrojů. Lidé, kteří žijí v souladu s vesmírnými zákony lásky, nemají schopnost zneužívat informací, a proto jim andělé zprostředkovávají cokoliv, o co jsou požádáni.

Ovšem i zde platí určitá pravidla. Teoreticky je sice možné, aby i člověk nevzdělaný dokázal přijmout informaci o světovém vynálezu, mnohem raději však andělé tuto informaci předávají člověku, který svými odbornými znalostmi dává větší předpoklad pro správné převzetí a vyhodnocení přijaté informace. Z toho důvodu máme mozek rozdělen na dvě hemisféry – pravá je určena k přijímání informací z energetického pole Země, levá k rozumovému zpracování těchto informací.

Andělé velmi rádi pomáhají lidem při studiu jakéhokoliv oboru – je to způsob, jak si můžeme předávat informace, které již lidstvo má,  mezi sebou. Ovšem lidem, kteří již vlastním úsilím z různých důvodů nemohou dosáhnout více, zpřístupňují informace i přímo ze zdroje formou intuitivních myšlenek nebo náhlých dobrých nápadů. Tímto způsobem vzniklo v minulosti mnoho technických vynálezů. Každý člověk, který sní o něčem velkém v jakémkoliv oboru, je takto potenciálním příjemcem informací, které změní budoucnost.

Andělé nám pomáhají i nevědomě. Pokud však o jejich pomoci nevíme, pracujeme při duševní činnosti hlavně s levou mozkovou hemisférou, jejímž hlavním posláním je rozumové zpracování informací, které si člověk pamatuje. Pro tuto práci člověk spotřebovává velké množství životní energie, a proto se po práci cítíme unaveni a potřebujeme relaxaci k načerpání nových sil. Někdo relaxuje při sportu, jiný v přírodě, je však hodně lidí, kteří za jediný zdroj relaxace považují televizi, která dává dokonalou iluzi odpočinku. Její záření a informace však často stav únavy a ztráty energie jen prohlubují.

Dosáhnout stejných i lepších výsledků v jakékoliv duševní práci bez ztráty energie však můžeme mnohem snadnějším způsobem, když zapojíme do práce i pravou mozkovou hemisféru. Tím propojíme rozum s intuicí a každou duševní práci tak povýšíme z únavné rutiny na radostnou činnost. Práce pak začne přinášet inspirativní nápady spolu s možností je zkoumat a práce nás začne bavit. Radost, kterou nám to přináší, nás doplní energií. Je jednoduché takto čerpat životní energii prostřednictvím práce, která nás baví, složitější je naučit se vnímat jako radostnou každou práci, kterou je nutné vykonávat. Andělé nám však přitom velmi rádi pomohou. Stačí je požádat o inspiraci a otevřít se přijímání nápadů. Každou myšlenku, která pak přijde, je třeba považovat za správnou, i když vypadá na první pohled nesmyslně a pokusit se ji brát vážně. Tímto způsobem začne dobrodružná cesta k novým řešením. Na této cestě je třeba počítat s tím, že hodně myšlenek pak po rozumovém zpracování skončí v pomyslném koši, každá z nich nám však přinese inspiraci, která nás ke konečnému řešení posune. Čím máme více odborných znalostí a čím bližší spojení máme s anděly, tím je odpad menší a pozitivní výsledky přicházejí dříve.

Umělci v jakémkoliv oboru jsou běžně inspirováni anděly, bez jejich pomoci by nevzniklo žádné umělecké dílo. Hodně záleží na talentu, ale i ten se dá rozvíjet. Stačí při psaní, kreslení nebo skládání hudby prosit o inspiraci.

Autor: Iva ( iva@iril.cz )