Duchovní růstFyzické tělo je našim velmi vnímavým ukazatelem duchovního vyzrání. Duchovní úroveň není počítána množstvím kurzů a zasvěceních, kterých se vám dostane i když u toho můžete prožít spoustu zábavy, dokonce není měřena ani množstvím článků, knížek či slov, které na toto téma člověk vysloví či napíše. Ba ani množstvím činů ve vnějším světě.

Ve skutečnosti samo o sobě duchovní vyzrání není nic jiného, než úplný obrat způsobu myšlení a způsobu vnímání toho, v co věříte, že jste.

Duchovní růst je ve skutečnosti výrazem pro návrat k vaší skutečné božské podstatě a k odevzdání se proudu hojnosti ve všech směrech života, která vámi může proudit jako výraz Boží Lásky. Je to stav, kdy skrze své tělo necháváte pronikat do svého vnějšího světa dokonalost Boha.

Pokud člověk opravdově uchopí nový způsob myšlení, nový způsob dívání se na sebe a svůj svět, který ho obklopuje…ba co více, pokud, co nejvíce je to možné, setrvává ve svých představách toho, co pro sebe touží mít a kým chce být, jeho fyzické tělo bude prvním článkem řetězu, které na tento tzv. duchovní růst bude reagovat.

myšlenky

Každá buňka vašeho tělo je s vámi propojená. Tělo a duch jsou vzájemně působící holografická pole vědomí.

Jak se v sedmdesátých letech vědecky prokázalo, mozek nezprostředkovává signály do těla elektricky, nýbrž chemicky. Slovník mozku obsahuje tisíce kombinací jednotlivých chemických signálů. Tyto chemikálie se nazývají neurotransmitery a ty mají za úkol dopravit reakce mozku – záměry, pocity a přesvědčení– do všech oblastí těla.Tyto neurotransmitery zasahují do života každé buňky vašeho těla a tak kamkoliv by chtěla jít myšlenka, tam musí jít tyto látky.

Lidé se nejdříve domnívali, že tyto molekuly mají sídlo v mozku avšak později je našli i v imunitním systému. To byl šokující poznatek, který naznačil, že buňky imunitního systému dokáží myslet, cítit a reagují na myšlenky.

Další vědecké zjištění, které později vyšlo najevo bylo, že lidský imunitní systém pracuje rád a je šťastný, když je jedinec šťastný, nebo je méně výkonný a skleslý, když je dotyčný smutný, v depresi či jiné negativní emoci.

V tento okamžik se hodí připomenout jeden příběh uzdravení z rakoviny, na který jsem si vzpomněla z dob, kdy jsme čítávala makrobiotické knížky. Byl tam uveden příběh mladé ženy, která byla diagnostikována rakovinou a metastázami. Vyléčila se velmi příjemnou metodou.

Zašla do videopůjčovny a nabrala si plno komedií. Celý týden strávila tím, že se od rána do večera dívala jen na komedie. Po týdnu její lékař musel konstatovat, že se jí rakovina vytrácí z těla.

 

K tomu lze pouze dodat, že když dotyčný dokáže svou pozornost naplnit věcmi, ze kterých má dobrý pocit, které mu vytváří dobrou náladu, pak tento způsob léčení stojí nad všemi dietami, bylinkami a léky. Léčení přímo od Zdroje je dokonce bez jakéhokoliv omezení.

kytky

Další objev byl pro vědce ještě více překvapivý.

Zjistilo se, že si každá buňky vytváří své vlastní neurotransmitery. Každá buňky našeho těla „myslí“ naše myšlenky, „cítí“ naše pocity a na základě toho materializují chemické látky poselství, aby jimi regulovaly naše fyziologické reakce.

Všechna tato zjištění dohromady dokazují, že fyzické tělo vzniká z „ducha“ a ne, jak se učí na univerzitách, že duch vzniká z těla.

Každá buňka fyzického těla vlastní myšlenky, pocity, přesvědčení a cíle a neustále si je vyměňuje s jinými buňkami uvnitř těla i venku.Když najdete způsob, jak změnit přesvědčení, podle kterých doposud vaše buňky pracovaly, započnete jistou cestu k úplně novému tělu a jeho fungování.

 

Změnit přesvědčení ale není tak jednoduché, pokud nevědomě stále stará přesvědčení udržujete, nebo tvoříte nová kontraproduktivní k tomu, co si pro sebe přejete.

motýl

Jako příklad se velmi často uvádí klasická medicína, která lidem vnucuje svůj Newtonovský pohled na tělo, jako by všechna lidská těla byla shodně fungující stroj. Tento zjednodušený a dnes již ve světle kvantové fyzicky téměř zastaralý způsob vnímání těla je prokládaný mnohými nesčetnými přesvědčeními o tom, co není možné regenerací těla opravit, co je nutné vyříznou či vytrhnout, nebo co je jistou prognózou vedoucí ke 100% degradaci.

Jenomže ani alternativní medicína či některé alternativní způsoby tzv. léčení a péče o tělo nenabízí o dost jiný pohled na tělo.

Dám jeden názorný příklad, kterým se buduje silné přesvědčení a odevzdání se starému způsobu fungování těla. Je to např. dělení lidí na různé typy podle toho, jaké druhy potravin tráví lépe či hůře, kolik vlhkosti či horka v sobě mají a pod. Když se jedinec nechá vtáhnout do tohoto koloběhu upevňujících přesvědčení po čase zjistí, že vnější opatření není dostatečné k tomu, aby získal na svém těle a ve svém těle přesně to, co si by si pro sebe přál. Svazování se tedy tím, že jíte jídlo s každodenním upnutím pozornosti a potvrzením přesvědčením o tom, jaký typ jste a co je a není pro vás vhodné, se stává po čase unavujícím bludných kruhem.

A přitom vaše buňky jsou schopné váš typ proměnit tolikrát, kolikrát budete chtít. Záleží jen na tom, jaký druh chemikálie jim vaše přesvědčení dovolí vytvořit. Ještě jednou si připomeňte, že bylo vědecky prokázáno, že buňky si vytváří své vlastní „transmitery“, že myslí vaše myšlenky (přesvědčení) a cítí vaše emoce.

Mě osobně vychází, že cesta ke svobodě je spíše v tvorbě šťastných myšlenek, emocí a nových přesvědčení…než v obhajování, byť alternativním způsobem, starého způsobu fungování těla.

Velmi dobře vím, že upevňovat nový druh myšlení, nový postup zaměřování se vyžaduje zpočátku velkou vnímavost a plné vědomí, což někteří jedinci mohou pociťovat jako jisté „úsilí a práci“. Jenomže toto je jediná tzv. „práce“, která opravdu za to stojí. Po jistém čase zjistíte, že vám toto nové nastavení přináší ovoce, které je zbaveno jakéhokoliv omezení vnějšího světa. A tak se vám zadaří např. v oblasti regenerace těla zahojit či změnit věci, které se vymykají běžným lidským programům toho, co je a není možné….a za jak dlouho.

Dobrá zpráva je, že jistá vědecká oblast začíná hranice „možného“ sama otevírat.

Autor článku a fotografií: Maia Marie Špaček