KRÁSA ŽIVOTA

Velké množství problémů vzniká jako následek rozporu mezi vědomím a podvědomím. Rozbor využitím karmické astrologie může pomoci. Karmická astrologie je proto hodnotná k léčení nitra.
Je to účinný nástroj, který nám umožňuje pochopit, co se v životě člověka děje. Často poukazuje na stejné věci, na které ukazují regrese (návrat do předchozích životů pomocí hypnoterapie) a chaneling (poddávání se boží vůli dle svědomí a intuice). Tato shoda naznačuje, že předešlé životy vskutku existují. Vzpomínky, které chaneling probouzí, lze potvrdit astrologií a naopak chaneling poskytuje další podrobnosti o tom, co naznačuje astrologie. Astrologie a chaneling tedy mohou spolupracovat ruku v ruce. 

Lunární uzly hrají v karmické astrologii důležitou roli. Jejich význam má bázi v nauce o reinkarnaci – znovurození a převtělení. Výklad lunárních uzlů je souhrn zkušeností nabytých v předešlých životech. Obsahuje podvědomé znalosti v podobě ponaučení, kterých se člověku dostalo v průběhu jeho vývoje. Všechny rozpory a neshody z minulosti jsou spolu s nedokončenými úkoly obsaženy v lunárních uzlech. Toto vede k podvědomému pocitu viny, který může způsobovat neklid, nebo i trápení, zejména během jistých tranzitů.

Výklad lunárních uzlů se dělá ze 3 hledisek:
* Vnitřní potenciál, který plyne z minulých zkušeností.
* Zákon příčiny a následků – karmická rezonance.
* Podvědomí, čili skrytá osobnost.

Horoskop, který má bázi v lunárních uzlech je v podstatě popis minulých životů. Je to skladiště předešlých zkušeností. Obsahuje každou myšlenku, všechna tajemství a neznámo, vše, co se kdy stalo. Nelze zde zjistit jednotlivé dobré nebo špatné činy z tohoto nebo předešlého života, spíše je to vymezení podstaty vnitřního potenciálu. Může to znamenat pozitivní a kvalitní život, nebo naopak nutkání ke špatným a nedobrovolným činům. Velká část horoskopu bude obsahovat informace o podvědomí: věci, které jsme získali vývojem a které nám přinášejí radost a uspokojení – nebo věci, které nám přinesly potíže, překážky, zármutek a omezení.
Je to horoskop, který ukazuje na to, čeho jsme již dosáhli a na to, čeho ještě dosáhnout můžeme. To, co jsme již zažili a čemu jsme se přizpůsobili, je k dispozici jako vědomosti. Můžeme toho vědomě využít, najít v tom vodítko nebo inspiraci. V jedincích, kteří si sebe uvědomují, je to svědomí a pud. V ostatních je to cosi, co vytváří úzkost a neklid, protože je jim to nepochopitelné. Stává se z toho nepřijatelná součást jejich osobnosti, kterou se pokoušejí potlačit a kterou viní za všechno zlo.

Karmická astrologie může odhalit zvláštní poslání, vysvětlit, proč nás přitahuje jistý typ člověka, najít zvláštní nadání, nebo vysvětlit pocit, že jsme něco už předtím zažili a neděláme to poprvé.
Pomáhá člověku, aby našel smysl života a odhalil své poslání. Potom ho učí způsob, kterým může sjednotit svoji osobnost s tímto posláním. Zde se nejedná o předpovědi, které ukazují na neměnitelný osud. Spíše je to tvořivá metoda, která člověku umožní, aby vzal osud do svých rukou a vytvořil svůj vlastní život. Ponouká člověka, aby se ponaučil a přijímal zodpovědnost, aby si důvěřoval, i když život není snadný.
Když se člověk pokouší vypořádat se s důležitými věcmi, budou ho přitahovat partneři, přátelé a vůbec jedinci, kteří nabízejí potřebné zkušenosti. Taková přitažlivost není náhodná a má svůj důvod. Oba partneři se potřebují propracovat důležitými klíčovými prvky ve svém duchovním životě. Tato karmická stránka jejich vztahu vznikne bez ohledu na to, jestli si to budou sami uvědomovat. Někdy se jim podaří vyřešit své problémy a zahojit bolestivé rány, ale jindy setrvají ve starých návycích, v nedůvěře a bolesti. Duchovní ponaučení, kterého se člověku dostane, bude závislé na tom, jak on osobně bude reagovat a jak se bude chovat vůči ostatním.
Výraz „karma“ se vztahuje na nový cyklus bytí a vždy má něco společného s předešlým životem. Nový cyklus zdědí nedokončené věci z předešlého cyklu, které je nutno ukončit a vyřešit. Zdědí ale i úspěchy. Karma tedy není jenom špatná, ale může být i dobrá.
Karmická astrologie věří, že duše člověka má smluvní poměr s nejdůležitějšími osobami v jeho životě – s rodiči, sourozenci, partnery a dětmi. Má také podobnou, méně významnou smlouvu i s jinými lidmi, například se spolupracovníky v zaměstnání a s přáteli. Jestli se mu podaří úspěšně se propracovat svými závazky, stanou se tito lidé jeho duchovními společníky. Budou ho podporovat a pomáhat mu ve snaze o vývoj. Jsou to jedinci, kteří člověku pomohou odhalit a započít jeho životní poslání.
Nežli se člověk může vydat na cestu svého duchovní poslání, musí mít jisté názory na svět a na sebe samého. Bude se vyvíjet během několika životů a postupně se stane více a více oduševnělým, ovšem za předpokladu, že bude mít víru v tyto věci:

* Lidé se převtělují v průběhu několika životů.
* Hvězdná mapa narození prozrazuje stav vývoje duše člověka v okamžik převtělení.
* Hvězdná mapa narození prozrazuje předpoklady a úmysly duše člověka v tomto životě.
* Životní podmínky a okolnosti nejsou náhodné, materiálně i psychologicky jsou spíše závislé na úmyslech a potřebách duše.
* Lidské chování je nepředvídatelné a tvořivé.
* Astrologické symboly jsou mnohorozměrné a nacházejí materiální a psychické sebevyjádření ve vědomých akcích člověka.
* Lidé jsou zodpovědní za to, co se děje v jejich životě – vnitřně i navenek.
* Jestli má člověk astrologické vědomosti, musí poskytovat pomoc ostatním, kteří se na něho obracejí, a to bez ohledu na to, v jakém stádiu vývoje se oni nacházejí.

Komentáře