Víly nejen že existují, ale pomáhají lidem, rostlinám, zvířatům a ochraňují a pečují o naši Zemi.

Nevěříme-li ve víly, jsou v nebezpečí, neboť, aniž bychom si to uvědomovali, boříme jejich domovy – utrhneme-li divokou rostlinu nebo porazíme strom, také tím, že rostliny postřikujeme pesticidy, víly ničíme. Mají totiž lehoučké fyzické tělo, jež má mnoho podobných potřeb jako naše lidské. Představte si, že nějaká víla sedí na květině a najednou přijdete vy a stříknete na ni jakousi chemii. Radostí rozhodně skákat nebude. Aby víly „nepřišly k úrazu“, varujte je předem, než vstoupíte na trávník, nahlas nebo v duchu.

Víly jsou stejně jako andělé Božími tvory, jen se pohybují v hustší rovině. Patří do skupiny elementálů, mimo ně sem patří skřítci, trpaslíci, stromolidé atd. Jsou velice vnímavé k myšlenkám a citům ostatních. Jelikož jsou tak citlivé, dokáží uzdravit bolest všech živých tvorů – naši, zvířat i rostlin. Pečují o přírodu a chrání ji, ale
úplně to nestačí. Potřebují taky naši spolupráci. Proto prosím neházejte odpadky na trávník, ale hezky do koše, recyklujte odpad, používejte ekologicky šetrné mycí a čistící prostředky a nepodporujte používání pesticidů.

Mezi vílami je nám moc krásně. Naplňují nás radostí, hravostí, bezstarostností a smíchem. Stačí jít na louku, do lesa nebo k zurčícímu potůčku. Jsou skvělé léčitelky a mohou vám pomoci vyléčit bolístky na srdíčku. Lehněte si do měkké trávy (nebo sněhu, je-li zima) a v duchu je oslovte a poproste, aby zapracovaly na vašem problému. Za okamžik je pravděpodobně ucítíte, možná vás jakoby „připoutají“ k zemi a pak už si můžete užívat příjemného šimrání a hlazení. Třeba vám ukáží obrazy a vzpomínky uchované hluboko uvnitř vás. Budu ráda, když mi napíšete vaše zkušenosti ohledně víl i andělů (viz. Kontakty).

Vílí meditace

K této meditaci je velmi vhodné si pustit nějakou hudbu se zvuky přírody, např. zurčení potoka, zpěv ptáků, šumění moře, apod.

Pohodlně si lehněte, zavřete oči a zhluboka a klidně dýchejte. Uvolněte celé tělo, od chodidel až po hlavu.
Až se zcela uvolníte, představte si, že jste se ocitli na krásné zelené louce. Kvete zde mnoho krásných květin a svítí sluníčko. Nějaký kus před vámi stojí les. Užívejte si chvíli tu krásu, vůni a teplo…
Až se úplně nabažíte, běžte dál a jděte do lesa. Procházíte se krásnou pěšinkou, vnímáte zpěv ptáků a je vám tu nesmírně příjemně. Chcete-li, obejměte třeba strom nebo si na chvíli lehněte do jehličí nebo listů. Až si to zase dokonale užijete, jděte opět dál po pěšince. Náhle objevíte malou mýtinku, kde je velký pařez. Sedněte si na něj a odpočiňte si po tak dlouhé cestě. Zhluboka dýchejte a čerpejte energii z přírody.
Najednou spatříte v dálce jakési světýlka. Přibližují se k vám, ale vy nemáte strach, důvěřujete vesmíru, že je o vás postaráno. A již blikají tato světýlka těsně u vás… Zjišťujete, že je to skupinka víl, která by vám chtěla něco říci. Naslouchejte jim…
„Teď pojď s námi, zavedeme tě na moc krásné místo,“ praví a objevíte se u jezírka s vodopádem. Stojíte zatím na orosené trávě, víly však pokračují: „Toto jezírko tě očistí od všech negativních energií a pocitů. Vždy, když se nebudeš cítit dobře, navštiv toto jezírko a vykoupej se v něm, dodá ti ochranu, odvahu, radost, svobodu a hravost. Očisti se nyní pod vodopádem.“ Vlezete tedy do jezírka a necháte na sebe stékat vodu. Cítíte, jak z vás odplavuje všechna negativa a připadáte si jako znovuzrození.
„Lehni i teď prosím do trávy a zavři oči. Chceme vyléčit vše, co jsi ještě nevyřešil…“ Poslechnete je a pociťujete, že vás „připoutaly“ k zemi a uhlazují vaši auru. „Nyní ti ukážeme obrazy lidí, kterým jsi ještě neodpustil. Každému z nich řekni ,odpouštím ti a propouštím tě`. U některých to bude těžší a bude to trvat déle, přesto však odpusť a měj se sebou trpělivost.“ A opravdu…Před vaším zrakem se objevují tváře lidí, kteří vám ublížili a jimž jste neodpustili. Postupně jim odpouštějte…
Až budete hotovi, poděkujte vílám. „Můžeš nás kdykoli navštívit, rádi ti pomůžeme!“ Pomalu se vracejte zpět, uvědomte si své fyzické tělo a otevřete oči.

Komentáře