Diametrálně se ovšem tyto metody liší v terapeutické teplotě a pohybovém režimu po proceduře: zatímco v sauně jsou běžné dosahovány teploty plus 60 až 110 st.C, používáme v polariu minus 110 až 160 st.C. Navíc po sauně klidně odpočíváme, kdežto po opuštění polaria je obvyklý pohyb a cvičení.

Metodu CChT poprvé vyzkoušel v sedmdesátých letech minulého století v Japonsku prof. Toshima Yamauchi, který dokonce používal teplot až minus 175 st.C. Postupně se pak rozšířila do západní části Německa, Polska, Rakouska a za téměř 30 let své existence ji na svém těle okusili miliony lidí z celého světa. Nyní nabízíme exkluzivně v České republice tuto pokrokovou, prospěšnou a zároveň jednoduchou metodu i my v našem KRYOCENTRU vybaveném zařízením polské výroby s příhodným názvem ARCTICA od firmy CryoFlex.. K provozu kabiny je používán syntetický zkapalnělý vzduch.

Mobilizace rezerv
Po absolvování procedury CChT klienti často hovoří o náhle vybuzených pocitech mimořádné tělesné síly a duševního blaha. Tyto pocity jsou způsobeny reflektorickým vyplavením „hormonů štěstí“, obdobně jako po výstupu na vysokou horu za krásného slunečného počasí nebo bungee jumpingu.

Za normální situace totiž využíváme jen malou část našich energetických a silových rezerv. Jejich hlavní části leží někde hluboko ukryty. Pravidelné absolvování sérií procedur vede k jejich mobilizaci a permanentnímu vzestupu výkonnosti o 15 až 20%. Všeobecné zvýšení výkonnosti, které se týká všech funkcí lidského těla, je dosaženo pravidelným vyplavováním řady působků /tlumících bolest, protizánětlivých, pohlavních aj./ do krevního řečiště. Rovněž zvýšená koncentrace kyslíku v krvi, která je způsobena stimulací dýchání extrémně nízkou teplotou, působí pozitivně na prokrvení věnčitých cév a zlepšuje tím výkonnost srdce.

Vitalizační účinek
Základ vitalizačního účinku CChT spočívá v náhlém ochlazení kůže. Teplota kůže přitom přechodně poklesne na 2 až 10 st.C, přičemž bleskově utlumí kožní nervová zakončení a tím utlumí i vnímání bolesti. Naproti tomu teplota tělesného jádra zůstává během krátké, pouze několikaminutové expozice, nepozměněna. Rovněž prokrvení vaziva, kůže, podkoží a šlachosvalového aparátu dosahuje vícenásobků oproti normálnímu stavu.

Nejvýrazněji se tento efekt projevuje na kůži při změnách jejího prokrvení následkem stárnutí a degenerace vaziva při celulitidě. Proto má metoda CChT i velmi dobré kosmetické účinky.

Uvolnění kosterní svaloviny a zlepšení funkce kloubů, zlepšené prokrvení celého těla, mizení otoků a zánětů v oblasti končetin a snížení bolestivosti doprovází pravidelné návštěvy polaria.

Komplexní účinky na lidský organismus jsou doprovázeny významným posílením obranyschopnosti proti akutním i chronickým nemocem.

Tyto účinky je nezbytné využít při intenzivním procvičení a rozpohybování jak celého těla, tak jeho bolestivých, nemocných, operovaných nebo jinak postižených částí.

Kombinace extrémního chladu a následného cvičení je cesta k trvalejšímu zlepšení obtíží.

Pro koho je polárium vhodné
Zúčastnit CChT se může v podstatě téměř každý člověk, který netrpí žádnou závažnou akutní nebo chronickou chorobou a je s metodou dobře seznámen.

Platí jednoduché pravidlo, že pokud si nejste svým zdravotním stavem stoprocentně jisti, poraďte se svým lékařem, podobně jako před namáhavým sportovním výkonem. Zátěž pro tělo není u zdravého nebo i chronicky nemocného, ale léčeného a kompenzovaného člověka větší, než rychlá chůze.

Není známo, že by tato metoda byla nevhodná pro těhotné ženy, přesto ji však lékaři ženám od 3.měsíce těhotenství nedoporučují.

Komu polárium může pomoci
Všem zájemcům o adaptaci na zvýšenou tělesnou zátěž, na zvýšení tělesné kondice a odolnosti organizmu:

 • aktivním sportovcům a manažerům

Lidem s „civilizačními chorobami“, jako jsou:

 • bolestivé páteřní syndromy
 • chronický únavový syndrom
 • oslabení imunitního systému (snížená odolnost proti infekčním chorobám)
 • psychická deprese
 • pomerančová kůže (celulitida)
 • nadváha

Lidem s následujícími chorobami nebo chorobnými stavy:

 • akutní a chronická zánětlivá onemocnění kloubů a páteře
 • degenerativní kloubní onemocnění DNA
 • zánětlivá revmatická onemocnění měkkých tkání a kůže
 • bolestivé kontraktury (stahy) kosterní svaloviny
 • fibromyalgie
 • rehabilitace po operacích velkých kloubů a páteře
 • poúrazové a pooperační hematomy a otoky
 • autoimunitní onemocnění a poruchy imunity
 • roztroušená skleróza
 • lupénka (psoriasa) s kloubními i kožními příznaky
 • neurodermitida
 • ekzémy
 • migréna
 • chronická onemocnění dýchacího systému
 • astma
 • zvonění, pískání v uších (tinnitus)
 • stavy po kosmetických a plastických operacích/odsátí podkožního tuku, zlepšení hojení jizvy/
 • senná rýma

Pro koho polarium není vhodné.
Pro lidi s:

 • alkoholovým nebo drogovým opojením
 • klaustrofobií – strachu z malých prostor
 • známou těžkou alergií na chlad
 • extrémní nebo neléčenou hypertenzí – s krevním tlakem stabilně přes 160/110
 • akutním onemocněním srdce a oběhu (srdeční infarkt, nestabilní angína pectoris, plicní embolie, myokarditis atd.)
 • prodělaným v posledních 6-ti měsících závažnými chronickými i akutními chorobami (vždy je nutno otázat se svého lékaře)

Postup procedury:

 • účastník procedury je povinen bezvýhradně uposlechnout pokynů obsluhy pod pokutou 5000,-Kč
 • CChT absolvujte v doporučeném gymnastickém oděvu (z čisté vlny nebo bavlny) s ochranou úst, nosu, uší, rukavicemi, silnými ponožkami a pevnou izolační obuví
 • nejdříve si nechte změřit tlak převlékněte se, přejděte do místnosti s polariem a ohlaste se u obsluhy
 • těsně před vstupem osušte dobře všechnu vlhkost na místech kožních záhybů (pažní jamky, za krkem i mezi nohama); obzvláštní opatrnosti je zapotřebí u žen v menstruaci do polaria vstupujte pouze za dohledu obsluhy
 • při sestupu a výstupu po schodech dbejte zvýšené opatrnosti nadechujte se nosem a vydechujte po 2x delší dobu ústy
 • v kabině se zdržte dle pokynu obsluhy 2 až 3 minuty (jen výjímečně až 4 min), přičemž doba pobytu je postupně prodlužována, déle se mohou zdržet pouze dokonale otužilí a trénovaní jedinci, kteří proceduru již vícekrát opakovali uplynutí stanovené doby Vám bude ohlášeno zvukovým signálem
 • všechny fáze procedury jsou sledovány obsluhou
 • terapeutickou kabinu můžete kdykoliv opustit únikovými dveřmi, které si sami otevřete
 • po opuštění polaria sejměte masku, rukavice, čelenku
 • výskyt jakékoliv komplikace nebo zranění ihned nahlaste obsluze
 • odeberte se neprodleně do tělocvičny a zde cvičte alespoň 10-20 minut na přístrojích a přitom se zaměřte na postiženou či nemocnou část nebo části těla
 • po tomto cvičení je vhodný stretching a pro trénované sportovce a otužilé jedince může následovat jakákoliv velká tělesná zátěž.

Bezprostředně po opuštění polaria zažijete příjemně teplý pocit po celém těle, všechny klouby se budou volněji pohybovat a sníží se vnímání bolestí. V závislosti na počtu procedur může přetrvávat snížená bolestivost několik hodin nebo déle. Tento efekt se může protáhnout i na více měsíců po ukončení delší série procedur.

Jako u všech lázeňských fyzikálních procedur může i při celotělové chladové terapii dojít zpočátku k přechodnému zhoršení obtíží, které však při dalších opakováních zpravidla mizí.

Nedoporučuje se v návaznosti na CChT kombinace s teplými nebo horkými procedurami (sauna, parafin, infralampa apod.), které je vhodné absolvovat jiný den.

Počet procedur se řídí charakterem potíží a následným efektem terapie. Na počátku je vhodné provádět proceduru každý den po dobu 14-ti dní. Čas setrvání v polariu je výhodné postupně prodlužovat ze dvou na tři minuty, stejně tak je možno snižovat terapeutickou teplotu .

Z dlouholetých zkušeností vyplývá, že počet opakování CChT, potřebných k trvalejšímu efektu, se pohybuje nejčastěji od 12 do 20 v jedné sérii. Tyto série je možné absolvovat několikrát (nejčastěji dvakrát) ročně.

Poznámka Studia Hedis: Nedoporučuje se pro pacienty s roztroušenou sklerózou ( Skleróza multiplex )