Následující meditace na Rozpouštění překážek k otevření srdce byla poprvé předána skrze Yael Powell v Kruhu Světla v úterý 19.listopadu 2002, během skupinového setkání. Tuto meditaci můžete použít více než jednou, abyste upevnili svoje čisté spojení s Bohem. Jakmile jste jednou provedli tuto meditaci, jakékoli a veškeré překážky v tom, abyste měli průzračné a otevřené srdce pro to, aby Bůh skrze vás mohl vlévat svoji Lásku, začnou vyvstávat do vašeho vědomí. Pak požádejte Boha, aby vám pomohl tyto překážky odstranit.

 

MEDITACE

ROZPOUŠTĚNÍ PŘEKÁŽEK K OTEVŘENÍ SRDCE

Když budete dělat tuto meditaci, přečtěte si odstavec a poté zavřete oči a nechejte si čas, abyste zcela vstřebali tuto zkušenost. Možná si ji budete chtít nahrát na pásku a přehrávat si ji nebo si ji vytisknout. Tato meditace je k dispozici na stránkách www.circleoflight.net na konci úvodní stránky a je také v přílohách našich knih.

Začněte tím, že se zhluboka nadechnete a celým svým vědomím se ponořte do svého srdce. S každým nádechem otvírejte své srdce, šířeji a šířeji a šířeji. S každým nádechem, když se vaše srdce otevírá, prociťujte svoje napojení k čistému Božství, nádhernému oceánu Lásky, vibrujícímu a živoucímu, nekonečnému a jemnému a měkkému.

Takže nyní máte nádherně otevřené srdce napojené k čisté Lásce. Nekonečné, neprojevené. A nyní cítíte, jak tento oceán Boží Lásky umožňuje vaše bytí a vlévá se do vašeho srdce. Nikoli pouze fyzického srdce, ale samozřejmě i srdce Lásky, kterým jste. S každým výdechem skrze vás proudí Bůh, aby se dotknul projeveného světa a miloval jej.

Nyní jsme si vědomi sami sebe jako tohoto bodu, ve kterém Bůh skrze nás miluje. Uvědomujte si, jaké to je cítit, když se skrze vás vylévá Láska. Prociťujte, jak tato Láska žehná a líbá každičkou buňku vašeho těla, jak osvěcuje každou částečku Lásky, jíž jste, jak rezonuje se světlem v každém atomu, se životem, kterým jste. Jaké to je pociťovat, že jste skutečným srdcem Boha?
 

 

S každým nádechem se stávejte otevřeným srdcem, sjednoceným s veškerou Láskou. Když vydechujete, Láska proudí tímto otvorem, kterým jste a tak Láska Boží vstupuje do světa. Všimněte si, jaké to je cítit doteky této Lásky, být jejím nositelem, prostředníkem a nádobou. Dovolte této Lásce, aby skrze vás proudila a vaší mysli, aby si všímala následných důkazů. Všimněte si, pokud můžete, jak tato Láska ctí pravdu o tom, kdo jste, o vaší existenci.

Když cítíte tuto Lásku, jak skrze vás proudí, udržujte si rozšířené vědomí o srdci, kterým jste. Tak rozšířené až už zde není nic dalšího. Žádná osobnost, žádné tělo, pouze tento nádherný otvor Lásky. Prožívejte oslavu života, povznesení a radost, když skrze vás proudí tato Láska. Všimněte si, že zde je pouze Láska, dmoucí se a linoucí se skrze vás, řinoucí se přes vás, aniž by činila jakékoli rozdíly. Neproudí jen na nějaká místa a na jiná ne. Nepovažuje některé životy za hodnotné a jiné ne. Pouze proudí skrze vás. Veškerý projevený život je skrze vás milován. Hrnoucí se, tančící řeka živoucí Lásky, proudící srdcem Boha, kterým jste.

Nyní zaměřte svoje vědomí přesně na tento bod, ve kterém se rozevírá vaše srdce, na to místo, kde vámi proudí Boží Láska, “průzor” vašeho ducha – srdce – a dovolte, aby před tímto místem vyvstalo to, co brání Lásce v tomto průchodu — něco, co je nějakým vaším přesvědčením nebo částí toho, kdo si myslíte, že jste, něco, co potřebuje být propuštěno skrze odpuštění. Nechejte to vyvstat zevnitř, z moudrosti, že Bůh je s vámi. Podržte to tam před místem, kde se otevírá vaše srdce.

Nyní se nadechněte – a spojte se s nádherou veškeré Boží Lásky a dovolte této Lásce, aby mohla proudit skrze vaše srdce a milovat tyto trhliny, ty části, které potřebují být rozpuštěny. Milovat je, milovat je, zalévat je touto Láskou s vášnivým zaujetím a něžností, s veškerou naléhavostí řeky života, která se rozlévá kolem, aby je pozvedla, rozpustila jejich sevření vašeho srdce. Láska je jemně omývá dokud neuvidíte, že se rozpouštějí, dokud tam, kde byly překážky a bloky, je nyní pouze živoucí Láska. Vězte, že cokoli vystavíte této Lásce, může být pouze rozpuštěno v ní a konečně energeticky osvobozeno.

A nyní se nadechněte, jste chovaní v Boží Celistvosti. Jste uchopení Láskou tak velkolepou, že jste naplnění radostí a láskou, tak něžně, že jste si jistí, že každému vláknu vašeho bytí se dostává osobní Boží podpory. Vznášíte se v hojnosti a v dokonalosti – dokonalosti Boží Lásky k vám. Odpočíváte v Božím oceánu a jste naplnění takovou jasností, jakou jste nikdy předtím nepoznali – prožitkem, jak precizně vám Bůh ukazuje vaši jedinečnou krásu, pravdu vašeho stvoření. Tato nádherná všezahrnující, osobní, avšak nepodmiňující Láska Boha vám odhaluje plnou kapacitu vašeho srdce, takže nyní…

Když vydechujete, Boží Láska vámi nyní plyne zcela nepřerušovaně. Otvor, který je centrem vaší bytosti, toto nádherné srdce, kterým jste, je naplněn extází, protože nyní jste si vědomi toho, že toto naprosto stejné něžné pozvednutí, tato hluboce osobní Láska Boha, kterou jste právě zažili, může proudit skrze vaše srdce. Tímto způsobem může Bůh dosáhnout k ostatním prostřednictvím tohoto posvátného otvoru Lásky, kterým jste. Tento “průzor” vašeho ducha, centrum vaší bytosti, vaše srdce, je průzračně čistý.

Když se nadechujete, cítíte sladkou podporu Boží úplnosti, která vám zrcadlí vaše nejpravdivější self. Když vydechujete, poznáváte sami sebe jako neporušené srdce, prostřednictvím kterého Bůh nyní dokonale miluje tento svět. Každého člověka, každou rostlinu, každou částečku energie – bude Bůh milovat skrze vás. A kdykoli vámi bude procházet božská Láska, budete dávat aniž byste měli jakoukoli myšlenku či přání dostávat. Právě takto budete skutečně dostávat vše, co dáváte, což je nyní vše, co Bůh dává vaším prostřednictvím, znásobené a předávané vašemu otevřenému a přijímajícímu srdci.

Nyní jste získali ujištění, že veškeré překážky budou odstraněny z vašeho srdce prostřednictvím Boha. Takže můžete jednoduše spočinout v tomto ujištění – že Bůh bude nyní konat své dílo Lásky ve vás a skrze vás v každičkém okamžiku.

 

KOMENTÁŘ

Rozpouštění překážek pro otevření srdce funguje. Dostali jsme spoustu zpráv o úžasných a transformujících zkušenostech. Avšak spousta lidí udělá tuto meditaci a potom ji “vezmou zpět.” Začnou se rozhlížet po tomto světě a věří tomu, co vidí. Anebo věří v jejich minulost a v to, že má nad nimi moc. Nebo věří spoustě věcí, které jsou zažívány jako běžná “konsenzuální” realita a obnoví tak do původního stavu všechna svoje dřívější přesvědčení uvnitř svého srdce. Boží úmluva s námi je ta, že čemukoli věříme v našem srdci, Bůh pro nás vytvoří.

Z toho důvodu je pro mnoho lidí toto rozpouštění starých přesvědčení mnohem více určitým procesem. Ve skutečnosti je to série “rozpomínání se” – až dokud tato stará přesvědčení tohoto světa zcela neuvadnou a nová přesvědčení a víra pouze v Lásku se stane pravdou každého člověka.

Takže může být nezbytně nutné provádět tuto meditaci opakovaně, jednotlivě, s odhodlaným sebe prověřováním a porozuměním své mysli, založené na egu předtím, než bude moci dojít k úplnému posunu do úrovně srdce. Jestliže si budete přát pomoc při nahrazování těchto starých přesvědčení, máme mnoho zdrojů, z nichž tím nejdůležitějším jsou Poselství od Boha. Prosím, přečtěte si naše knihy. Toto je velmi důležité, pokud si vážně přejete vztah se svým Dvojplamenem. Prosím, zvažte také návštěvu nějakého workshopu nebo nás požádejte o konzultaci po telefonu nebo emailem.

Ale ze všeho nejdůležitější – procvičujte si každý den žití plně ve svém srdci, zcela zaměření na přítomný okamžik. Věčná Přítomnost je úrovní srdce, Lásky, Boha. Minulost nebo budoucnost jsou vynálezy na egu založené mysli.

Navštivte webové stránky Kruhu Světla a podívejte se na žádosti o modlitbu a učiňte svůj závazek k Bohu (www.circleoflight.net). Bůh je s vámi na každém kroku a každý člověk má přímé spojení s Bohem. Jsme zde, abychom vám pomohli vytvořit toto spojení a přitáhnout si k sobě svůj Dvojplamen.

 

Copyright © 2008 Uniting Twin Flames

Zdroj:www.unitingtwinflames.com

Z anglického originálu pro www.kruhysvetla.blog.cz přeložila Lenka S.

Podmínky pro kopírování článku:

Tento článek je možné volně kopírovat a nekomerčním způsobem dále šířit pokud bude uvedena celá tato výše uvedená poznámka se zdroji textu a aktivními odkazy.

This entry was posted in TWIN FLAMES. Bookmark the permalink.

Komentáře