Ve vodách Mrtvého moře, nehledě na přesycenost solí, žijí bakterie a jednobuněčné řasy.

Archibakterie Mrtvého moře dokázaly přežít i v těchto extrémních podmínkách. Tyto bakterie patří do samostatné skupiny organismů, které se liší nepřítomnosti zformovaného jádra (jádrová blána není obklopená membránou).

Archibakterie je „první“ buňkou na Zemi. Řadí se mezi prokaryoty a má neopakovatelnou sadu aminokyselin, která je identická pro naše „dávné“ předky. (Archibakterie jsou popsány v knize Molekulární biologie buňky, B. Albertse a D.Brea – rok vydání 1994)

Aktivní substráty vyloučené těmito mikroorganismy, brzdí peroxidové okysličování lipidů buněčných membrán volnými radikály, napomáhají obnovení nukleových buněčných komplexů a vystupují jako stimulátory imunitního systému.

Archibakterie jsou původci zrodu všeho živého na planetě, ze kterých vzešel biologický svět živočichů a rostlin. V průběhu své existence archibakterie zůstaly v neměnném původním stavu, ve kterém se nacházely mnoho tisíciletí. To znamená, že archibakterie jsou nosiči DNK – informace a že v jejich genetickém aparátu je založena informace o způsobu přežití a zachování sebe samých jako druhu.

Voda Mrtvého moře se hodně liší od vod všech ostatních moří na planetě. Obsahuje všechny mikroorganismy a biologické kovy potřebné pro člověka (21přírodních minerálů) a její hutnost je nadměrně vysoká (na 1litr vody 420g různých solí). Soli a bahna Mrtvého moře jsou nazývané „Svaté dary ze svatých míst“.

Je známo, že nehledě na obrovské léčitelské síly Mrtvého moře se v něm nikdo nekoupe.

Být ve vodě déle než 10 minut se nesmí kvůli nebezpečí chemických spálenin, protože vysoká koncentrace solí podmiňuje silně zásadité prostředí moře.

Mrtvé moře je neopakovatelným zdrojem makro a mikroprvků. Koncentrace, kterých zde dosahuje 420g na 1 litr vody, velmi převyšuje jejich obsah ve většině vodních nádrží na Zemi.

Jílovitá slaná bahna Mrtvého moře díky svému složení a terapeutickým účinkům nemají konkurenci, jsou velmi efektivní při léčbě různých kožních onemocnění, ale také při léčení věkových, posttraumatických, zánětlivých a post-infekčních onemocnění kosterní a svalové soustavy, plic, při léčbě gynekologických a jiných onemocnění.

Jistě už jste slyšeli mnoho o Mrtvém moři a jeho hojivých a léčivých účincích. V prosinci proběhla v našem Studiu přednáška na téma archeabakterie mrtvého moře. Přednášet přijeli naši hosté z Bratislavy. Přednáška byla úžasná! Všem, co se přišli podívat, se velmi líbila. Na základě vašich ohlasů a častých otázek na toto téma, jsme se rozhodli tyto přednášky pravidelně opakovat a vytvořit s vážnými zájemci o spolupráci prodejní síť poradců po celé ČR. 

Přednášky se konají vždy v sobotu v 10.00 hod. u nás ve Studiu. Počet míst je omezený, zájem je veliký. Pokud máte zájem o kvalitní produkty z Mrtvého moře s archeabakterií (jediné výrobky s archebakterií na světě) ať již pro sebe, pro svoji rodinu, pro prodej klientům nebo aplikaci v kosmetice, přihlaste se a rezervujte si prosím své místo dopředu!

Přednášky jsou zaměřené na řešení zdravotních problémů a podpůrnou léčbu v oblasti gynekologie, onemocnění zažívacího ústrojí, snížené imunity a mnoha dalších.

Aplikace výrobků je konzultována s odborníky a lékaři.

Na téma Mrtvé moře a léčbu nemocí i aplikace v kosmetice se vytváří nový zajímavý web, který bude dokončen do konce měsíce února.

STUDIO Terapie & Fitness Michael Moder ® Dvorní 760/15, 708 00 Ostrava-Poruba

tel.:       +420 734 300 212 (manažerka)

e-mail:    manazer@michaelmoder.com

Komentáře