Tomuto směru se laicky říká orientální diagnostika.

Mistři orientální diagnostiky – východní starověcí lékaři – se těmto metodám učili doslova celý svůj život. Přistupovali k člověku jako k vzájemně propojené struktuře jednotlivých elementů, kdy vše se vším souvisí a nikdy nelze vytrhnout jeden příznak z celku. Nikdy by před ně nepředstoupil podrážděný žlučník, vždy jen jeho nositel s tímto problémem. Tento lékař by studoval všechny souvislosti s podrážděným žlučníkem a proto by výsledek diagnózy nemusel být vždy zákonitě jeho odebrání.
Tito mistři lékařského umění kombinovali pohledovou diagnostiku s dalšími typy diagnostik, kterých je takové množství, že jen jejich poznání je na několik lidských životů. Nastíním vám jen některé:

Diagnostika kosmických fenoménů – spousta věcí, které nás obklopují, má velký vliv na naše chování i zdraví. Jako příklad může velice dobře posloužit vliv měsíce např. na menstruační cyklus žen a nebo na chování lidí v jeho jednotlivých fázích. Při úplňku jsou lidé neklidní, vzrušenější, vznětlivější a nedoporučuje se v této době řešit konfliktní situace (třeba i doma s partnerem) a zároveň se nedoporučuje podstupovat v této fázi měsíce chirurgický zákrok i zákrok zubařský (samozřejmě se toto doporučení nevztahuje na akutní stavy!). Na tyto situace je nejlepší doba při fázi ubývání měsíce, kdy ubývá vše rychleji, bolest i třeba nadbytečná kila. Toť několik drobných příkladů.

Karmická diagnostika neboli vliv duchovních sil, vliv minulých životů či vliv prožitků a činů v tomto životě. Stav karmické zátěže pro tento život nesený z minulosti můžeme částečně určit stavem rodiny, do které se narodíme. Např. silná karmická zátěž – narodíme se do rodiny alkoholiků, ekonomicky i sociálně slabé a prožíváme bezcitné období dětství. Náprava chyb z minulosti je takřka vždy možná a nikdy není pozdě na sobě začít pracovat. Něco více v Karmologii.

Diagnostika psychických příčin – odhalování psychických příčin onemocnění neboli komunikace se svou duší prostřednictvím tělesných postižení nebo bolesti. Něco více v Duchovních příčinách nemocí.

Diagnostika barev – zkoumání významu barev v našem životě a odhalování nemocí pomocí barevných změn na pokožce. Čeština nám krásně napovídá – je zelený zlostí, žlutý závistí, bílý strachem. Tělo člověka má harmonizovat s barvami přírody a tak by se na kůži tyto barvy neměly objevovat, pokud je objevíme, znamená to přetížení daných orgánů, chronický stav až degeneraci tkání (je potřeba k přesnému určení znát i diagnostiku podle meridiánů).Zkusím více napsat oddíle Člověk a barvy.

Čichová diagnostika v čínské tradiční medicíně znamená, že pacient, který navštíví lékaře, si s sebou má donést výluky a výměšky, které jsou řádně posouzeny čichem a jsou dalším stavebním kamenem k určení diagnózy. Také se pacient podrobuje čichové diagnóze těla: Je-li cítit tuk, postižení je v játrech a žlučníku, pečení – slezina, slinivka, žaludek, připálené brambory – srdce, tenké střevo, rybí tuk – plíce, tlusté střevo, hnilobina – ledviny, močový měchýř.

Akustická diagnostika – zkušený čínský lékař rozeznává různé typy hlasu (vodnatý, zpěvný, stagnaci mluvy, zadrhávání, koktání) a přiřazuje postižený orgán.

Iris diagnostika zkoumá změny na oční duhovce a zároveň podle typu duhovky rozděluje pacienty na pět konstitučních typů, které už samy o sobě nesou jisté predispozice chorob.

Diagnostika podle krevních skupin vychází z toho, že každá krevní skupina rozdílně vznikla a vyvíjela se, každá má své silné i slabé stránky a zdravotní rizika.

Tlaková diagnostika se zakládá na komunikaci s tělem přes akupunkturní nebo také akupresurní body, se kterými pracuje nejstarší léčba na světě. Tyto body jsou spojeny drahami, přes které je možné diagnostikovat a ovlivňovat ten který orgán.

Diagnostika podle meridiánů neboli zázračných kanálů, kterými proudí energie našeho těla. Tyto meridiány spojují energeticky naše orgány a ukazují na jejich stav, případně jejich poškození.

Diagnostika numerologická či astrologická je oblast tak široká, že není v našich silách vám vše komplexně předložit. Základem pro nás zůstane diagnostika pohledová, ostatní přístupy budeme jen naťukávat. Prozatím…

Komentáře