Tento postup však vyžaduje, aby ultrazvukové vyšetření v polovině gravidity vyloučilo spolehlivě všechny ultrazvukem detekovatelné vrozené vady, včetně rozštěpů páteře a stěny břišní. Pokud jsme nalezli zesílení šíjového projasnění v I. trimestru, doporučujeme také detailní vyšetření srdce plodu, protože plody se zesílením šíjového projasnění mají častěji vrozené vady srdce.

Vývoj prenatální diagnostiky je velmi rychlý a zavádění nových poznatků do praxe také. Těhotná žena si dnes může vybrat mezi v současnosti zavedeným screeningem ve II. trimestru či novějším a účinnějším screeningem v I. trimestru, který má jistě budoucnost.

Každá žena by měla mít možnost volby a je na dohodě s ošetřujícím gynekologem, kterou metodu zvolí. Screening v I. trimestru musí provádět pouze lékař s certifikátem, kde je zajištěna kvalita měření průběžným auditem.

Biochemické vyšetření má provádět pouze certifikovaná laboratoř, jejíž výsledky jsou průběžně auditovány. Proto tam, kde není možné splnit tyto podmínky, je lépe zůstat u dnes již sice přežitého, ale organizačně zvládnutého biochemického screeningu v II. trimestru, než vystavit pacientky nekvalitně provedenému kombinovanému testu.

Doc. MUDr. Pavel Calda, CSc.

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF a VFN Praha


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015