Uplatňuje se hlavně v psychiatrii jako prostředek komunikace s pacientem. Je jednou s forem individuální nebo skupinové psychoterapie. Při léčbě se používají mj. pohybová cvičení podle hudby, relaxační cvičení, terapie zpěvem a jiné, v závislosti na druhu nemoci.

Muzikoterapie se osvědčila v nemocnicích jako součást léčebných postupů. Usnadňuje pacientovi adaptaci, uklidňuje ho, usnadňuje mu relaxaci a zpříjemňuje mu pobyt. Léčba hudbou je úspěšně používána jako podpůrná terapie u některých onemocnění, např. v profylaxi nemocí oběhové soustavy.

Podmínkou použití muzikoterapie je pacientův souhlas s tímto druhem léčby. Volba hudebních děl je jiná pro muzikoterapii používanou v psychiatrii a jiná pro relaxaci. Jestliže pro psychiatrii jsou vhodná díla vyvolávající asociace, reflexe a různorodé pocity, pak pro uvolnění bychom měli vybírat díla neutrální, která emocionálně nedráždí, např. z oblasti populární nebo relaxační hudby.

POSLOUCHEJ, POSLOUCHEJ, POSLOUCHEJ !!!!!

Komentáře